بازگشت

واپسين سخنان امام صادق


ابوبصير - از حواريون و ياران ويژه ي امام صادق عليه السلام مي گويد: پس از شهادت مولايم حضرت صادق عليه السلام براي عرض تسليت نزد «ام حبيبه» همسر آن حضرت رفتم. او به سختي گريه مي كرد، من هم با او گريستم. به من گفت: اي ابوبصير! ازمولايم امام صادق عليه السلام هنگام شهادت چيز عجيبي مشاهده كردم. آن حضرت عليه السلام در آن وقت، ديدگان مباركش را گشود و فرمود: «ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلوة؛ شفاعت ما أهل بيت عليه السلام به كسي كه نماز را سبك شمرد، نرسد.»

به اين ترتيب امام صادق عليه السلام واپسين پيام هاي خود را ابلاغ فرمود و وصيت هاي خويش را به فرزند برومندش حضرت كاظم عليه السلام نمود و از اين عالم، رحلت فرمود. [1] .


پاورقي

[1] انوارالبهيه.


حرف (ف)


فأد فُؤاد، 22، 26؛ 28، 10؛ اَفئِدَة، 14، 35؛ 14، 37؛ 104، 6.

فتن فِتنَة، 64، 15.

فتو فُتُوَّة، 51، 24.

فخر فَخر، 25، 63.

فرح فَرَح، 40، 66.

فرد فَرْد، 1، 1؛ 112، 1ـ4؛ فَرْدانيَّة، 3، 1؛ 24، 35؛ 78، 35؛ تَفْريد، 18، 46؛

مَتَفَرِّد، 1، 1.

فرس فِراسَة، 19، 23.

فرع فُروع، 55، 11.

فرغ فَراغ، 94، 7.

فرض فرض، 24، 30؛ فَرْضُ الفَرْض، 24، 30؛ فَريضة، 7، 31؛ 16، 96؛ 24، 63؛ 43، 68.

فسح فَسْحَة، 18، 30.

فسر تفسير، 1، 1.

فصل اِنفِصال، 29، 69.

فضل فَضْل، 5، 18؛ 10، 58؛ 19، 8؛ 20، 33؛ 24، 35؛ 26، 80؛ 46، 9؛ 56، 30؛ تَفَضُّل، 35، 32.

فطر فِطْرَة، 7، 143.

فعل فِعْل، 53، 37؛ 112، 2؛ اَفْعال، 16، 96؛ 26، 80؛ 41، 31.

فقر فقر، 18، 14؛ 28، 24؛ فَقير، 19، 93؛ 28، 24؛ فُقَراء 2، 212؛ اِفتِقار، 9، 25؛ 29، 69.

فكر تَفَكُّر، 12، 30.

فلح فَلاح، 3، 200.

فني فَناء، 1، 1؛ 7، 143؛ 8، 17؛ 20، 11؛ فاني، 7، 143؛ 16، 96؛ 25، 61.

فوض تَفوّيض، 7، 160.

فهم فَهْم، 1، 1؛ 1، 3؛ 1، 7؛ 112، 1ـ4؛ فُهوم، 112، 3.

فيد فَوائد، 17، 105.


و من كلام له: في اختصاص علم الكتاب بأهل البيت، لأنه نزل في بيتهم و أهل البيت أدر


و من كلام له: في اختصاص علم الكتاب بأهل البيت، لأنه نزل في بيتهم و أهل البيت أدري بما فيه

قد ولدني رسول الله صلي الله عليه و آله و انا اعلم كتاب الله، و فيه بدء الخلق و ما هو كائن الي يوم القيامة، و فيه خبر السماوات[ صفحه 48]و خبر الأرض و خبر الجنة و خبر النار و خبر ما كان و خبر ما هو كائن، أعلم ذلك كما انظر الي كفي، ان الله يقول: «فيه تبيان كل شي ء».


تذكري به ذاكرين امام حسين و ذكر پاره اي از وظايف آنان


از مفاد اين روايت به خوبي معلوم شد كه ذاكرين و مرثيه خوانان امام حسين عليه السلام چه اندازه مورد لطف خاندان عصمت و طهارت بوده و مي باشند و چقدر شايسته و لازم است كه متوجه باشند كه اين عبادت نيز مانند ساير عبادات هنگامي جنبه عبادي دارد كه خالص باشد و فقط رضا و خشنودي حق در آن منظور شود، و خشنودي پيغمبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) غرض و مقصد باشد و از مفاسدي كه بر اين عمل بزرگ طاري و ساري مي گردد، بر حذر باشند كه مبادا العياذ بالله، منظور فقط تحصيل مال و جاه و اعتبار باشد، و يا مبتلا به دروغ گفتن و افترا بستن به خداي تعالي يا بر حجج طاهره سلام الله عليهم اجمعين و علماي اعلام گردند، و از غنا خواندن و بي اذن بلكه با نهي صريح به خانه مردم وارد شدن و به منبر رفتن، و آزردن حاضرين و اهانت به مستمعين، و ترويج باطل در موقع دعا كردن و مداحي از كساني كه استحقاق ستايش ندارند - چه در حديث نبوي وارد شده: «اذا مدح الفاجر اهتز العرش» [1] ، هنگامي كه فاجري به مدح آيد عرش به لرزه درآيد - و اهانت به[ صفحه 130]بزرگان دين، و افشاء اسرار آل محمد (ص)، و انگيزش فتنه و اعانت ستمگران و مغرور ساختن گنهكاران و متجري كردن فاسقين و كوچك جلوه دادن معاصي در نظر مردم، و خلط روايات به يكديگر، و تفسير آيات شريفه باراي فاسد خود، و فتوي دادن با نداشتن اهليت آن، و توسل به گفتار بيگانگان براي تأييد و زينت سخن و رونق مجلس و داستان هاي خنده آور و اشعار لغو و اشاعه فحشاء، و تصحيح اشعار دروغ در مراثي به عنوان زبان حال، و ذكر شبهات در مسائل اصول دين و ويران ساختن پايه هاي اصول دين ضعفاي مسلمين، و بيان چيزهايي كه منافي عصمت و طهارت اهل بيت وحي است، و طول دادن سخن به جهت اغراض فاسده و محروم ساختن مردم از فيض نماز اول وقت، و امثال اين مفاسد كه بي شمار است، بپرهيزيد.

و نيز در حذر باشند كه مبادا العياذبالله داخل شوند در زمره آنان كه مقدمات وعظ پيش گرفته، و گاهي خطب اميرالمؤمنين (ع)، و مواعظ شافيه و كردار آن حضرت را ذكر كنند، و مردم را از محبت دنيا و آفات و مهلكات آن بترسانند و بر بغض دنيا و زهد در آن ترغيب نمايند، و به حال پيشوايان دين و خواص اصحاب و علماي راشدين استشهاد كنند، و گاهي مردم را به خوف و رجاء و توكل و غيره بخوانند و آيات و روايات مناسب با مقام را ذكر كنند، با كلمات شيرين و بدون لكنت زبان، و بيچارگان خود گمان كنند كه به گفتن آن مطالب، آراسته بدان فضائل اند و ديگران عاري از آن فضائل، و گمان برند كه اگر آنان را نستايند، اهانتي به دين و شرع مبين وارد شده باشد، و خيال كنند به جهت مقداري از محفوظات منبريه از همه رذائل و خبائث عاري و بري گشته، و فقط اخلاق رذيله در مستمعين و عوام الناس مجلس است. البته بر داناي خبير و بصير پوشيده نيست كه چنين كساني حالشان چراغ است كه خويشتن را مي سوزاند و ديگران را مي فروزد، و داخل در زمره غاوين كه سرانجامشان در آيه كريمه چنين معين شده: «فكبكبوا فيها هم والغاون» [2] - پس به روي افكنده شوند در آن (جهنم) ايشان و گمراهان - و مشمول آيه شريفه: «ان تقول نفس يا حسرتي علي ما فرطت في جنب الله و ان كنت لمن الساخرين» [3] - آن گاه كه هر كسي به خود گويد: اي اندوه و پشيماني بر آن چه در طاعت و قرب خدا كوتاه يكردم و همانا از مسخره كنندگان بودم - و آيه مباركه: «اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم» [4][ صفحه 131]- آيا مردمان را به نيكي امر مي كنيد و خودتان را فراموش مي نماييد؟ - و آيه كريمه: «يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» [5] -اي كساني كه ايمان آورده ايد چرا مي گوييد چيزي را كه عمل نمي كنيد - و آيه شريفه: «قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا» [6] - بگو آيا شام را از آناني كه در عمل زيانكارترند خبر دهيم، همان كساني كه كوششان در زندگي دنيا ضايع شده، و مي پندارند كه كارهاي خوب انجام مي دهند - خواهند بود.

مع الاصف در عصر حاضر رشته منبر و كرسي تبليغ، و نيز رشته مرثيه خواني و مداحي اهل بيت سلام الله عليهم اجمعين، عمدة به دست افرادي قرار گرفته كه شايستگي اين مقام را ندارند، نه علما و نه عملا، و در عين حال خود را لايق و سزاوار اين پست مقدس مي شمارند و خيال مي كنند مروج شرع مطهر و مؤيد دين مبين مي باشند، و مي پندارند كه كوچك شمردن آنان، كوچك شمردن حضرت سيدالشهداء است، در حالي كه بعضي از آنان فقط از اين شغل تأمين معاش و شهواتشان را مي نمايند. چندي قبل، يكي از آنان كه تا حدي در بين مردم احترامي دارد، و واقعا خود را نوكر مخلص امام حسين (ع) مي داند، به من مي گفت: در قيامت همه محتاج و نيازمند به شفاعت من مي باشند، و من بايد همه را دستگيري كنم. نعوذ بالله من الخذلان. چه نيكو گفته حافظ شيرازي:واعظان كين جلوه در محراب و منبر مي كنند

چون به خلوت مي روند آن كار ديگر مي كنندمشكلي دارم ز دانشمند مجلس باز پرس

تو به فرمايان چرا خود توبه كمتر مي كنندگوييا باور نمي دارند روز داوري

كاين همه غش و دغل در كار داور مي كنند
پاورقي

[1] سفينةالبحار، ج 2، ص 528.

[2] سوره شعراء، آيه 94.

[3] سوره زمر، آيه 56.

[4] سوره بقره، آيه 44.

[5] سوره صف، آيه 2.

[6] سوره كهف، آيات 103 و 104.


موقف الإمام الصادق من ثورة زيد


يقول مهزم الأسدي دخلت علي الإمام الصادق (عليه السلام) فقال: يا مهزم مافعل زيد؟ قال: قلت: صلب، قال: أين؟ قلت: في كناسة بني أسد. قال: أنت رأيته مصلوباً في كناسة بني أسد؟ قال: قلت: نعم، فبكي حتَّي بكت النساء خلف الستور [1] .

نجد الإمام الصادق (عليه السلام) في مواقف متعدّدة يتبنّي الدفاع عن عمه زيد ويتَرحّم عليه ويوضح منطلقاته وأهدافه ويرسّخ في النفوس مفهوماً اسلامياً عن ثورته حيث يعتبر هذه الثورة جزءاً من حركة الإمام (عليه السلام) وليس حدثاً خارجاً عنها، كما نجده يردّ علي الإعلام المضادّ للثورة ضمن عدة مواقف وتصريحات:

1 ـ يقول الفضيل بن يسار: بعد قتل زيد ذهبت إلي المدينة لألتقي بالإمام الصادق (عليه السلام) وأخبره بنتائج الثورة، وبعد أن التقيته وسمع منّي مادار في المعركة قال: يا فضيل شهدت مع عمّي قتال أهل الشام؟ قلت: نعم. قال: فكم قتلتَ منهم؟ قلتُ: ستّة. قال: فلعلّك شاكٌّ في دمائهم؟ قال: فقلت: لو كنت شاكّاً ما قتلتهم. ثمّ قال: سمعته يقول: أشركني الله في تلك الدماء، مضي واللهِ زيدٌ عمّي وأصحابه شهداء، مثل ما مضي عليه عليٌّ بن أبي طالب وأصحابه» [2] .

2 ـ يقول عبد الرحمن بن سيّابه: دفع إليَّ أبو عبد الله الصادق (عليه السلام) ألف دينار وأمرني أن أقسّمها في عيال مَن أصيب مع زيد بن علي بن الحسين(عليهما السلام)، فقسّمتها فأصاب عبد الله أخا الفضيل الرسّان أربعة دنانير [3] .[ صفحه 79]هكذا كان الإمام (عليه السلام) يتابع ثورة عمّه زيد ويتحمّل نتائجها وأعباءها. وتكشف لنا الروايتان عن مستوي العلاقة القائمة بين الإمام (عليه السلام) والشيعة الثائرين عندما يأمر أحدهم بإحصاء عوائل الشهداء وتوزيع المال عليهم.

3 ـ أمر الإمام (عليه السلام) شيعته بدفن زيد، لأنّ الاُمويين كانوا قد علّقوه علي أعواد المشانق، قال سليمان بن خالد: سألني الإمام الصادق (عليه السلام) فقال: ما دعاكم إلي الموضع الذي وضعتم فيه زيداً؟ قلت: خصال ثلاثة: أما إحداهنّ فقلّة من تخلّف معنا [4] إنّما كنا ثمانية نفر، أمّا الاُخري فالذي تخوّفنا من الصبح أن يفضحنا، وأما الثالثة فإنّه كان مضجعه الذي كان سبق إليه فقال: كم إلي الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه؟ قلت: قذفة حجر. فقال: سبحان الله أفلا كنتم أو قرتموه حديداً وقذفتموه في الفرات وكان أفضل؟... [5] .


پاورقي

[1] أمالي الطوسي: 2 / 284.

[2] أمالي الصدوق: 286.

[3] أمالي الصدوق: 275.

[4] أي من اتباع زيد فان بعضهم قتل وبعضهم هرب.

[5] الكافي: 8 / 250 ـ 251 ح351.


اسمه و ألقابه و كناه


اسمه: جعفر.

و قد روي أن الامام الصادق (عليه السلام) قال - لضريس الكناسي -: لم سماك أبوك ضريسا؟

قال: كما سماك أبوك جعفرا.

قال: انما سماك أبوك - ضريسا - بجهل، لأن لابليس ابنا يقال له ضريس، و ان أبي سماني - جعفرا - بعلم، علي أنه اسم لنهر في الجنة.

أما سمعت قول ذي الرمة:أبكي الوليد أباالوليد

أخا الوليد فتي العشيرهقد كان غيثا في السنين

و جعفرا غدقا و ميره [1]و يلقب الامام بالصادق، و لم يلقبه بهذا اللقب أحد من الناس، بل لقبه بذلك جده الصادق المصدق: رسول الله (صلي الله عليه و آله) الذي «ما ينطق عن الهوي - ان هو الا وحي يوحي».[ صفحه 85]فقد روي عن الامام علي بن الحسين عن أبيه عن جده (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلي الله عليه و آله): «اذا ولد ابني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فسموه: الصادق. فانه سيكون في ولده سمي له، يدعي الامامة بغير حقها و يسمي كذابا» [2] .و روي عن أبي خالد الكابلي أنه قال: قلت لعلي بن الحسين (عليه السلام): من الامام بعدك؟

قال: محمد ابني، يبقر العلم بقرا، و من بعد محمد: جعفر، اسمه عند أهل السماء: الصادق.

قلت: كيفر صار اسمه الصادق؟ و كلكم الصادقون؟

قال: حدثني أبي، عن أبيه أن رسول الله (صلي الله عليه و آله) قال: «اذا ولد ابني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فسموه الصادق، فان الخامس من ولده - الذي اسمه جعفر - يدعي الامامة اجتراء علي الله، و كذبا عليه، فهو عند الله: جعفر الكذاب، المفتري علي الله».

ثم بكي علي بن الحسين (عليهماالسلام) فقال: «كأني بجعفر [3] و قد حمل طاغية زمانه علي تفتيش أمر ولي الله، و المغيب في حفظ الله».

فكان كما ذكر [4] .

أقول: المقصود من جعفر الذي ادعي الامامة كذبا هو جعفر الكذاب ابن الامام الهادي (عليه السلام) و قد ذكرنا بعض ما يتعلق به في كتاب[ صفحه 86](الامام المهدي من المهد الي الظهور).

و للأمام الصادق (عليه السلام) ألقاب اخري و ان كانت غير مشهورة، و هي: الفاضل و الطاهر و القائم و الكافل و المنجي... [5] .


پاورقي

[1] مناقب آل أبي طالب: ج 4 ص 277.

[2] علل الشرائع: ص 234.

[3] أي: المدعي للامامة كذبا.

[4] الخرائج و الجرائح: ج 1 ص 268 ح 12.

[5] المناقب لابن شهراشوب: ج 4 ص 281.


امام صادق با ابوبكر شاكر ديصاني


ابوشاكر يكي از ملاحده ي عرب بود روزي حضور امام عليه السلام رسيد و پس از آنكه نشست گفت يا جعفر بن محمد عليه السلام مرا به معبودم رهنمائي[ صفحه 184]كن امام فرمود نامت چيست ديصاني جوابي نداد و رفت دوستانش به او گفتند چرا نام خود را نگفتي ديصاني گفت اگر مي گفتم ابو عبدالله از من مي پرسيد بنده ي كه هستي به او گفتند نه اينطور نيست برگرد و هر چه از تو پرسيد جواب بده ديصاني برگشت و گفت: يا جعفر بن محمد معبودم را به من نشان بده و از نامم نپرس

امام عليه السلام به او گفت اين را مي بيني كه در دست من است اين قلعه اي است مستحكم و محفوظ وزير اين پوست ضخيم پوست رقيقي هست و در داخل آن مقداري طلاي مايع است كه در مقداري نقره مايع قرار داده شده و هيچ يك از اين دو مايع داخل هم نمي شوند و به حال خود هستند نه چيزي از آن خارج مي شود و نه چيزي بر آن داخل مي گردد تا فاسدش بكند و معلوم نيست جنس آن نر است يا ماده ولي از آن حيوان زيباي خوش خط و خالي مثل طاوس خارج مي گردد آيا اين حال خود به خود شده و مدبر و صانعي ندارد ديصاني قدري تأمل كرد و بعد متنبه شد و اسلام آورد

روزي ديصاني از هشام بن الحكم صحابي امام و متكلم مشهور پرسيد معناي اين آيه (هو الذي في الارض له و في السماء اله) يعني او در زمين خداي به خصوص و در آسمانها خدائي بخصوص است چيست؟ هشام نتوانست جوابي دهد و به نزد امام عليه السلام رفت و پرسيد امام به او فرمود اين حرف حرف يك نفر زنديق است اگر او را ديدي به او بگو نام تو در كوفه چيست خواهد گفت فلان سپس از او بپرس نام تو در بصره چيست خواهد گفت فلان آن وقت بگو خداي ما را در آسمانها به فلان نام و در زمين به فلان نام و در درياها بفلان نام و در خشكي به فلان نام و در همه جا به نامي مي خوانند هشام مي گويد ديصاني را ديدم و جواب او را دادم به من گفت اين جواب از حجاز[ صفحه 185]است و مال تو نيست

روزي ديصاني از هشام پرسيد آيا پروردگاري داري هشام گفت آري به او گفت آيا قادر است هشام گفت آري قادر است ديصاني گفت: آيا مي تواند دنيا را در يك تخم مرغ بگنجاند كه نه تخم مرغ بزرگ شود و نه دنيا كوچك هشام مي گويد از او مهلت خواستم و او يك سال به من مهلت داد و سپس هشام به طرف امام عليه السلام به مدينه رفت و اجازه خواست و وارد شد و عرض كرد يابن رسول الله ديصاني اين مسئله را از من پرسيده و من براي جواب دادن به او مهلت خواستم جوابش را به من بفرمائيد امام عليه السلام پرسيد حواسهايت چند تا است عرض كرد پنج تا فرمود كدام يك از آنها به نظر تو كوچك تر است عرض كرد ديد چشمان من فرمود چقدر است عرض كردم از يك عدسي كوچكتر فرمود به اطراف خود نگاه كن و بگو چه مي بيني عرض كردم آسمان و زمين و كوه و درخت و خانه و باغ و قصور و صحرا همه را مي بينم امام فرمود آن كسي كه قدرت دارد آنچه را كه تو مي بيني در يك عدسي جا دهد قدرت آن را هم دارد كه دنيا را در يك تخم مرغ جا دهد كه نه دنيا كوچك شود و نه تخم مرغ بزرگ

و علامه ي مظفري در كتاب خود به نام امام صادق عليه السلام در اطراف جواب امام توضيحاتي داده و مي نويسد اين جواب جواب نقضي بود كه امام به هشام بن الحكم در جواب ديصاني فرموده است و جواب علمي آن كه علي عليه السلام هم به آن اشاره فرموده اين است كه قدرت خداي متعال بر امر محال تعلق نمي گيرد و متعلق قدرت حق نمي شود از محالات باشد (زيرا محالات هم از راه مشيت و اراده ي حق بوده و اگر قدرت بر محال را جايز بدانيم قائل به نقض مشيت حق شده ايم - مترجم) چنان كه خدا قادر بر ايجاد شريك[ صفحه 186]براي خود نيست و هم چنين قادر بر جمع بين ضدين و نقيضين نيست (درك اين معني به طور صحيح محتاج به دانستن مقدماتي از فلسفه و حكمت الهي و طبيعي است) و البته اين عدم تعلق قدرت بر محال موجب نقص در قدرت نيست زيرا متعلق قدرت بايد ممكن باشد و بين نقص در قدرت و نقص در مقدور فرق زيادي است (يعني محال قابليت امكاني ندارد والا خداوند قادر است) و شايد اگر بديصاني اين جواب علمي داده مي شد يا نمي فهميد يا مجادله مي كرد يا براي وي قابل تعقل نبود (زيرا معلومات اين قبيل اشخاص در آن تاريخ از حدود متعارف خارج نبود نهايت مردماني با هوش و شكاك بوده اند و از سؤال آنها و جوابهاي امام عليه السلام هم مي شود فهميد كه معلومات اين قبيل ملحدين خاصه معقولات آنها زياد نبوده است مثلا اشكال حشر و نشر را هم عده اي از اين قبيل مردم در زمان رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم نمودند و جواب شنيدند - مترجم)

روايت شده است كه عين اين سؤال را از امام علي بن ابيطالب عليه السلام هم نمودند و امام فرمود نسبت عجز به خدا نمي توان داد و آنچه را از من پرسيدي شدني نيست


السنة


يروي الحارث الاعور: قلت يا أميرالمؤمنين إذا كنا عندك سمعنا منك ما يشد ديننا، و إذا خرجنا من عندك سمعنا أشياء مختلفة و لا ندري ما هي؟ قال: أو فعلتموها؟... سمعت رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) يقول «أتاني جبريل فقال: يا محمد ستكون في أمتك فتن. قلت فما المخرج منها؟ فقال كتاب الله».

و اذا كان في الكتاب حل لكل مشكلة، فالسنن موضحة و منفذة لأحكامه.

و السنن إذ تروي عن جعفر بن محمد الصادق أو عنه عن آبائه أو تروي عن الأئمة عامة لا يوجد فيها صحابي يختلف الشيعة معه. و علي أساس هذه الأحاديث قام فقه الشيعة الإمامية، مرويا عن الامام، فلا يناقشونه، فكلامه نصوص، أي هو سنة، في غني عن الإسناد، تغني عني الاجتهاد. و في كتبهم - كما قيل - ما يكفي الأمة حتي أرش الخدش.[ صفحه 229]و قد دون علم الأئمة و فقههم في كتبهم؛ و منه علم لدني عن الإمام المعصوم، و منه تفسيرهم للقرآن. [1] و الأئمة - عندهم - قد اختصوا بعلم ما لم ينص عليه و ما لم يعلنه النبي (صلي الله عليه و آله و سلم).

و السنة أساسها القرآن. يقول الإمام الصادق: «إذا رويت لكم حديثا فسلوني أين أصله من القرآن».

روي يوما نهي النبي «عن القيل و القال و فساد المال و كثرة السؤال» فقيل له: أين هذا من كتاب الله؟ فأجاب:

إن الله تعالي يقول: «لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» و قال تعالي: «و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما» و قال تعالي: «لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم».

فهذه أصول قرآنية ثلاثة لحديث واحد في السلوك. و هو عليه الصلاة و السلام لا ينطق عن الهوي.

و إذا لم يكشف الإجماع عن رأي الامام، فباب الاجتهاد مفتوح لطلب الحكم الشرعي فيما ليس فيه نص، و العقل - مع الضوابط التي يضعونها من قواعد و أصول - قدير علي أن يبلغ المجتهد طلبه.

روي هشام بن سالم قول الصادق «إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا» - و في نهج البلاغة جملة من الأصول التي نبه عليها أميرالمؤمنين علي (عليه السلام)، و تكلم فيها الأئمة الباقر و الصادق و الرضا؛ كالكلام عن الناسخ و المنسوخ، و العام و الخاص، و النوافل و الفرائض، و الرخصة و العزيمة، و المطلق و المقيد، و المحكم و المتشابه، والواجب و غير ذلك. و مما ردده الأئمة الثلاثة قواعد الجمع بين الحديثين المتعارضين، و الترجيح بينهما، و التخيير، و أحكام النسخ،[ صفحه 230]و لزوم رد المتشابه إلي المحكم، و جواز الأخذ بخبر الواحد، و العمل بالظاهر، و منع القياس أو تفسير القرآن بالرأي، و العمل بالاستصحاب، و أصالة الحل و الإباحة، و الطهارة و البراءة و الصحة، و قواعد الفراغ واليد و القرعة.

و كلام الامام الصادق في هذه الأبواب كثير. و لهشام بن الحكم كتاب في مباحث الألفاظ، و في الأصول. و كذلك ليونس بن عبدالرحمن كتاب في الاصول.

و السنة المتواترة هي التي يتكاثر رواتها و يتفرقون الي حد لا يمكن معه اتفاقهم علي الكذب. و بهذا يتحصل علم قاطع بأنهم لم يجمعهم جامع علي الكذب. و التواتر عن الرسول كالتواتر عن الإمام المعصوم.

و الإمام الصادق يقول: «حديثي حديث أبي، و حديث أبي حديث جدي، و حديث جدي حديث الحسين، و حديث الحسين حديث الحسن، و حديث الحسن حديث أميرالمؤمنين، و حديث أميرالمؤمنين حديث رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم)، و حديث رسول الله قوله تعالي».

و التعبير بأن حديث الرسول هو قوله تعالي يعدل القول بأن السنة هي الحكمة التي ذكر القرآن ان الرسول يعلمها للمسلمين.

و خبر الواحد مقبول لدي جمهور الفقهاء عندهم. و حجتهم في ذلك - علي الجملة - كحجج أهل البيت. [2] .

و الصادق لا يري بأسا في رواية الحديث بالمعني. سأله تلميذه: أسمع منك الحديث فأزيد و أنقص؟ فأجاب: «أن تريد معانيه فلا بأس».

و لا يضيقون صدرا بالإرسال من الثقات، بغير معارض، فلقد تقرأ «صحيح فلان[ صفحه 231]عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام». [3] .

و يمكن القول إجمالا إن الحديث عندهم صحيح و حسن و موثق و ضعيف.

فالحديث الصحيح هو الذي ينقله العدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات حتي الإمام المعصوم.

و الحديث الحسن هو المتصل السند بالإمام المعصوم. فان انقطع السند لم يعد حسنا. و يشترط أن يكون الراوي ممدوحا من غير معارضة ذم و إن لم تثبت العدالة. فلو ثبتت لكان صحيحا.

و الحديث الموثق هو ما دخل في طريقه غير إمامي إذا كان الأصحاب الإمامية يوثقونه. و هنا لا يشترط الاتصال بالإمام المعصوم. و هناك من يشترط أن يتوسط غير الإمامي إماميين. و هناك من يرفضه.

و الحديث الضعيف غير هذه الأقسام الثلاثة:

و ما لا يبلغ حد التواتر يسمي خبر الواحد. فوصف الواحد يراد به عدم التواتر، و قد يكون عن متعددين. فالخبر المستفيض و المشهور نوع من خبر الواحد؛ المستفيض مارواه أكثر من اثنين، و المشهور ما اشتهر علي الألسن و في الكتب، و إن كان رواية واحد. [4] .[ صفحه 232]أما الشهادة فيقول فيها الإمام الصادق: «لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء و الاوصياء، فمن لم تره بعينيك يرتكب ذنبا و لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر. و شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنبا».

و إذا كان في بعض المذاهب من لا يقبل شهادة أصحاب الصنائع التي يسمونها (دنيئة)، فالإمامية يرون قبول شهادتهم، و الله يقول: «إن اكرمكم عند الله اتقاكم» فليس في الصناعات شريف و مشروف، و إنما الصناع فيهم من هؤلاء و هؤلاء.

و الشيعة - مع هذا - ضائق صدرهم بالطفيليين و المستجدين، فهؤلاء متساهلون في عزة النفس التي أمر الله بها المسلمين.

و الصادق يقول: «إن الاجماع لا ريب فيه». و هو عند الإمامية «اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم» فلا يخلو عصر من وجود الإمام ظاهرا أو خافيا. و إذا كان اتفاق جماعة من الإمامية فيخرج غيرهم. و من أجل ذلك عرفت آراء الصادق من خلال اتفاق تلاميذه.

و ليست الحجة للإجماع، بل هي لرأي الإمام المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع.

و الإجماع يثبت بالتواتر و المشاهدة و بخبر الواحد. و ليس اجتماع الرجال شرطا عندهم. و الإجماع من عصر أو عصرين لا يجعل الحكم ضرورة دينية أو مذهبية، بل[ صفحه 233]يكون اجتهاديا يقبل الجدال. أما إجماع الأمة في كل عصر و مصر، من عهد الرسول الي الآن، فيجعل الحكم من ضرورات الدين. و الاجماع من الصحابة يدخل فيه علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فهو الإمام المعصوم.

و العقل يكشف عن نظر الإمام ان لم يوجد نص أو إجماع.

فالاجتهاد [5] مفتوح أبدا في الظنيات التي ليس فيها دليل من الشرع يفيد اليقين، و ليس للعقل فيها حكم واجب حتم، كخلاف الصحابة في العول في المواريث وعدة الحامل المتوفي عنها زوجها، و كالمعاملات.

أما القطعيات فلا اجتهاد فيها كالعقائد الواجبة، و ما ثبت من الاحكام العملية بالتواتر؛ و العقائد كاتصاف الله بالكمال و إرسال الرسل، و انزال الكتب، و البعث و الحساب؛ و الأحكام العملية كالصلاة و الصوم و الحج.

و ليس من وسائل اجتهاد الشيعة القياس. فالإمام الصادق (عليه السلام) يقول: «إن السنة إذا قيست محق الدين».

و لما قيل: له أرأيت ان كان كذا و كذا ما يكون القول فيها؟ قال: «ما أجبتك فيه من شي ء فهو عن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم. لسنا من أرأيت في شي ء» لكن وسائل استعمال العقل مباحة للمجتهد.

و الامام الصادق (عليه السلام) يقول: «مامن أمر يختلف فيه اثنان إلا و له أصل في كتاب الله و لكن لا تبلغه عقول الرجال».

و آيات الأحكام قليلة، و كمثلها قلة؛ أحاديث أصول الأحكام، [6] فوجب الاجتهاد.[ صفحه 234]و نحن مأمورون بتوظيف العقل، و أحكام السماء تظهر للعقول بالتدريج.

كان أصحاب النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) يجتهدون في وجوده، و ازدادت حاجتهم للاجتهاد بعد وفاته، و الدنيا أطوار تحتاج للفقه الذي يطبق عليها حكم الشريعة لتبقي الحياة محكومة بالدين، و تتطور في حدود مقاصد الشارع.

و حكم الله في كل مسألة معين، نصب الله دليلا عليه، فمن المجتهدين من يصل اليه و يصيبه، و منهم من لا يصل اليه و يظن غيره... فهو مخطئ معذور... مغفور له خطؤه مادام قد بذل جهده دون هوي. و للمصيب أجران لصوابه و اجتهاده، و للمخطئ أجر واحد علي اجتهاده. فذلك حكمه صلي الله عليه و آله و سلم، و من أجله كانت السماحة التي اتصف بها الصحابة إذ يختلفون.

و المنصفون من كل المذاهب يعلنون ان في المذاهب الفقهية المعتبرة خطأ و صوابا. و ليس منها مذهب واحد كله خطأ أو كله صواب. لذلك كان التعصب المطلق آفة الفقهاء. لقد كثرت مخالفات علي لعمر، و نزول عمر عند رأي علي (عليه السلام).

و علي هو القائل بأنه ترك لعمر تنفيذ رأيه (في بيع أمهات الأولاد) في حياة عمر، و لما آل اليه الأمر أنفذ رأيه. فعلمنا أمورا؛ منها:

1 - ان المذهب الشيعي و هو يدور حول آراء علي (عليه السلام)، إنما هو مذهب حيي في حياة الخلفاء الراشدين أنفسهم. فلما آل اليه الأمر و أتيحت له الفرصة التي أتيحت لغيره لتطبيق اجتهاداته أنفذها - و لكن المكان و الزمان ضاقا عليه لانشغاله في الحروب و الفتن، و انحصار سلطانه علي الأرض، و اغتياله علي أيدي الخوارج.

2 - حق الخليفة في إنفاذ رأيه. و من هنا أنفذ عمر رأيه في أمور شتي كما أنفذ أبو[ صفحه 235]بكر رأيه من قبل. و الرأي اجتهاد.

3 - مشروعية الخلاف. و هو درس تعلمه الصحابة من رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم)، مطلوب من الجميع أن يتعلموه، و أن يعلموا الناس أنه وسيلة التقدم.

روي النسائي ان رجلا أجنب فلم يصل. فذكر ذلك للنبي (صلي الله عليه و آله و سلم) فقال: أصبت. و أجنب رجل فتيمم وصلي، فذكر ذلك للنبي (صلي الله عليه و آله و سلم) فقال: أصبت.

و روي البخاري عن عمران بن حصين أنه قال للرجل الذي اعتزل فلم يصل في القوم «فما يمنعك أن تصلي» فقال: أصابتني جنابة و لا ماء. قال: «عليك بالصعيد. فإنه يكفيك».

و الآثار في الخلاف بين الصحابة كثيرة جدا. [7] .

و الخلاف بين المجتهدين أجل من أن يحصر، و فيه ثراء للفكر، وسعة في الدنيا، و رحمة بالأمة.

كان أحمد بن حنبل يري الوضوء من الفصد و الحجامة و الرعاف. فقيل له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم و لم يتوضأ هل تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف «مالك» و «سعيد بن المسيب»؟

و كان مالك يفتي الرشيد أنه لا وضوء عليه إذا هو احتحم. فصلي يوما بعد الحجامة و صلي خلفه «أبويوسف» صاحب «أبي حنيفة» (و هو يري الوضوء من الحجامة).

و اغتسل أبويوسف في الحمام، و أخبر بعد صلاة الجمعة أنه كان في بئر الحمام فأرة ميتة فلم يعد صلاته و قال: «نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا».

فهؤلاء أئمة المذاهب لا يتسامحون في خلافاتهم فحسب، بل يتجاوزون[ صفحه 236]الخلاف العلمي الي التطبيق العملي.

من أجل ذلك يقول أحمد لتلميذه إسحاق بن بهلول إذ ألف كتابا يريد أن يسميه «كتاب الاختلاف»: «سمه كتاب السعة».

و يقول عمر بن عبدالعزيز «ما سرني باختلافهم حمر النعم».


پاورقي

[1] و الشيعة تنفي قول القائلين بالصرفة و هو ما يزعمه بعض المعتزلة (النظام) من أن الله صرف المشركين عن أن يحاولوا الإتيان بمثل القرآن. فهذا القول مصيره نفي الإعجاز. و الإعجاز آية الرسول (صلي الله عليه و آله و سلم).

[2] اما الرواة عموما فيشترط أن يكونوا من الإمامية الاثنا عشرية يروون عن «إمام» عن النبي. وثمة من يقبل رواية غير الإمامي مادام موثقا أي أمينا عند الإمامية. قالوا: «لو كان بعض رجال السند غير امامي مصرحا بالتوثيق أو مصرحا بالمدح لابد من كون الباقي إماميا موثقا».

[3] و الإرسال لا يمنع قبول الحديث عند أهل السنة.

كان إبراهيم النخعي يروي الحديث مرسلا، فيقول له الأعمش: إذا رويت لي حديثا فأسنده. فيجيب: إذا قلت حدثني فلان عن ابن مسعود فهو الذي رواه. و إذا قلت قال عبدالله فغير واحد. و الحسن البصري يقول: «إذا قلت لكم حدثني فلان فهو حديثه، و متي قلت: قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) فعن سبعين».

[4] الخبر الذي يحصل العلم بصدوره من قرائن داخلية أو يغيرها مطابقة لظاهر القرآن أو معانيه أو لأدلة العقل، حجة معتبرة، لا للشهرة أو الاستفاضة أو التواتر أو أي شي ء آخر، بل للعلم بصدوره الذي هو حجة بنفسه - فالخبر المتواتر أو المعلوم بصدوره لا حاجة لشروط في روايته. و إنما الشروط في خبر الواحد.

و قد يعملون بالضعيف إذا اشتهر العمل به بين الأقدمين. أما علامات وضع الحديث فهي كمثلها عند أهل السنة تقريبا.

و ليس عجيبا أن تكون السنة التي يتمسك بها الشيعة في مجموعها هي السنة التي يتمسك بها أهل السنة. فاختلاف الروايات و اسنادها او إضافة مصدر الأئمة، لم تدخل في التراث النبوي العظيم ما يغيره.

و مشايخ الامامية يوثقون المخطئين في الاعتقاد، و الإمام الصادق (عليه السلام) إذ يقول: «خذوا مارووا. و ذروا مارأوا» يقصد آراءهم.

و لقد طالما رفض مجتهدوهم أحاديث ذكرت في كتبهم، و أخذوا بما جاء في صحيحي البخاري و مسلم لتفحصهم أحوال رجالهما.

[5] يشترط الشيعة في المجتهد (1)- العلم باللغة. (2) - بالكلام. (3) - بكتاب الله و السنة. (4) - بطرق الإستنباط. (5) - المسائل المجمع عليها حتي لا يخالفها اجتهاد. (6) - الفطنة و إدراك الحقائق. (7) - العلم بمواطن الخلاف. كل ذلك (8) - و هو إمامي.

[6] آيات الكتاب (6236) آية علي طريقة عد الكوفيين، كما ورد في التعليق علي المصحف المتداول بمصر من سنة 1337 هجرية ، أحصي بعض فقهاء أهل السنة نحو (140) في العبادات، و (70) في المعاملات، و (70) في الاحوال الشخصية و المواريث، و (20) في الجنايات، و (13) في المرافعات، و (20) في القضاء و الشهادة، و (10) في الاقتصاديات و (10) في المسائل الدستورية، و (25) في المسائل الدولية - و أحاديث أصول الأحكام عندهم نحو (450) بين آلاف الأحاديث أكثرها بيان مجمل أو تفصيل موجز أو تشريع ما سكت عنه.

[7] راجع نحو تقنين جديد للمعاملات و العقوبات من الفقه الإسلامي «من مطبوعات لجنة تجلية مبادئ الشريعة الاسلامية» - عبدالحليم الجندي - طبعة المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية الفقرات 42 الي 48.


عظمت علمي امام صادق


حضرت به منبع علم الهي متصل بود و علمش علم لدني بود. علم امام منحصر به بحث يا فن خاصي نبود و اين علوم را از همان اوان كودكي و تولد در سينه خود داشت. او در تمام علوم سرآمد بود. از اين رو، پيش نيامد كه از حضرت[ صفحه 38]پرسشي شود و حضرت در پاسخ بگويد نمي دانم يا در مناظره اي ناكام گردد. امام كامل ترين پاسخ را به پرسش ها مي داد و در تمام مناظره ها پيروز بود. بزرگان اهل سنت از صالح بن ابي اسود نقل كرده اند كه:

شنيدم از جعفر بن محمد كه مي گفت: «سلوني قبل ان تفقدوني فانه لايحدثكم احد بعدي بمثل حديثي؛ از من بپرسيد پيش از اينكه از ميان شما بروم كه همانا پس از من كسي نيست كه مثل حديث مرا براي شما بازگو كند». [1] .

عبدالرحمن بن محمد بسطامي حنفي مي نويسد: «او در حالي كه هفت سال بيش نداشت، درباره اسرار و علوم حقيقي سخن مي گفت» [2] .

حضرت به دروازه شهر علم نبوي، علي بن ابي طالب عليه السلام متصل بود و جمله اي را كه او فرموده بود، بر زبان مي آورد. امام صادق از پدرش امام باقر و او از پدرش زين العابدين و او از پدرش امام حسين و او از علي بن ابي طالب عليهم السلام حديث نقل مي كند و اين همان سند معروف به «سلسلة الذهب» است كه صحيح ترين و قوي ترين سندهاست. [3] .


پاورقي

[1] سير اعلام النبلاء، ج 6، ص 440؛ شمس الدين ذهبي، تاريخ اسلام، بيروت، دارالكتب، 1418 ه. ق، چ 3، حوادث سال 148، ص 89.

[2] مناهج التوسل، ص 106، به نقل از: امامان اهل بيت، ص 351.

[3] اسد حيدر، الامام الصادق عليه السلام، ج 2، ص 25، به نقل از: حاكم نيشابوري، معرفة علوم الحديث، ص 55.


حقيقت روزه


روزه داري تنها پرهيز از خوردن و آشاميدن و چشم پوشي از برخي لذت ها نيست. بلكه روزه داري حفظ جان و روح از هر آلايندگي و تيرگي است. روزه دار بايد با چيره شدن بر خواهش هاي نفساني روح خويش را از هر آلودگي پاك كند و با زلال نمودن روح خويش راه را براي عروج و صعود به قله ي كمال هموار سازد.

امام صادق عليه السلام: اذا صمت فليصم سمعك و بصرك و شعرك و جلدك... لا يكون صومك كيوم فطرك. [1] «هنگامي كه روزه هستي بايد چشم و گوش و موي بدن و پوست بدن و... همه روزه باشد، روزي كه روزه هستي با روزي كه روزه نيستي نبايد يكسان باشد.» تمام اعضاي بدن بايد روزه باشند.

اذا صمت فليصم سمعك و بصرك و لسانك و بطنك و فرجك و جميع اعضائك، [2] «هنگامي كه روزه گرفتي بايد گوش و چشم و زبان و شكم و شهوت و تمام اعضاي بدنت روزه باشند.»

كمترين مرحله روزه پرهيز از خوردن و آشاميدن است، أيسر ما افترض الله علي الصائم في صيامة ترك الطعام و الشراب. [3] از اين گفتار نوراني صادق آل محمد صلي الله عليه و آله و سلم حقيقت روزه به خوبي آشكار است كه روزه يعني سر پاي وجود انسان از فكر و انديشه، چشم و گوش و زبان همه بايد روزه باشند. يعني با هيچ يك از اعضا و وجود خود گناه انجام ندهد. اگر حقيقت روزه اين است كه امام صادق عليه السلام شفاف مي سازد، بنابراين آن كسي كه هماره انديشه و اعضايش از گناه به دور است همواره روزه دار است. همان گونه[ صفحه 65]كه آن كسي كه همواره به ياد خداست همواره در نماز است. خوشا آنان كه دائم در نمازند.

هنگامي كه روزه دار موفق به انجام چنين وظيفه اي شد، روزه نقش مهم خود را در زندگي روزه دار ايفا مي نمايد. روزه، سپري حائل بين روزه دار و عذاب الهي مي گردد، ان الصوم جنة من النار. [4] .

روزه از آن گونه فضيلت بهره مند است كه تنها خداي سبحان توان مند است كه پاداش روزه دار را پرداخت نمايد، الصوم لي و أنا اجزي به. [5] چنين روزه با اين فضيلت برتر، بيشترين تأثير را در تكامل معنوي انسان خواهد داشت.


پاورقي

[1] وسائل، ج 7، ص 116.

[2] همان، ص 118.

[3] همان، ص 290.

[4] همان، ص 292.

[5] الفقية، ج 2، ص 44، باب فضل الصيام.


كشته شدن بني اميه


بعد از كشته شدن مروان، عبدالله بن علي به كشتار بني اميه دست زد. بني اميه را مثله كرد، چشمهاي آنها را بيرون آورد. شكم آنها را دريد و گوش و بيني آنها را قطع كرد.

عبدالله بن علي در شهر «ابن فطرس» كه در فلسطين و اردن بود، بدنهاي آنها را وارونه به دار آويخت، و دستور داد، تا شربت نوره به آنها دهند، و به عده اي ديگر شربت سركه و خاكستر مخلوط دادند، آن وقت مي گفت: حالا دست و پاي آنها را جدا كنيد.

وقتي سر مروان را نزد «صالح بن علي» آوردند، او زبان مروان و قدري از گوشتهاي گردنش را بريد و نزد سگ انداخت و آن سگ زبان مروان را گرفت و خورد.[ صفحه 43]سر مروان را نزد «عبدالله بن علي» آوردند. او گفت برويد يكي از دختران مروان را بياوريد، دختر مروان را آوردند سر مروان را در دامن دختر گذاشت، دختر فرياد زد و بي هوش شد.

سؤال شد كه چرا چنين كردي؟ اين زن كه تقصيري نداشت. گفت: خواستم تلافي كنم. زيد بن علي را، اين طايفه كشتند و سرش را در دامن خواهرش زينب دختر علي بن الحسين گذاردند.

موقعي كه قحطبة بن سبيب طائي كه از سران انقلاب بني عباس بود بر خراسان و نيشابور مسلط شد به تمام مردان امان داد مگر به كساني كه در جنگ با يحيي دست داشتند.


مورد خطاب قرار دادن افراد با صفات نيكو و رعايت ادب


حضرت امام صادق (عليه السلام) در خلال گفتگوهايش با گروه هاي مختلف با استفاده از واژه هاي مؤدبانه و احترام آميز آنها را مورد خطاب قرار مي داد. مثلا هنگامي كه زنديقي از مصر براي مناظره با حضرت به مدينه و بعد از آن به مكه آمده بود، حضرت او را چنين خطاب مي كند: «يا اخا اهل مصر»، اي برادر مصري; نتيجه اين مناظره اين بود كه زنديق ايمان مي آورد و امام (عليه السلام) نيز يكي از اصحاب خود به نام هشام بن حكم را مأمور تعليم آداب و شرايع اسلام به او مي نمايد.


سخت ترين روزگار براي شيعه


سخت ترين زمان براي شيعه در تاريخ تشيع همان زمان حكومت بيست ساله ي معاويه بود كه شيعه هيچ گونه مصونيتي نداشت و اغلب شيعيان اشخاص شناخته شده و ماركدار بودند و دو تن از پيشوايان شيعه (امام دوم و امام سوم) كه در زمان معاويه بودند كمترين وسيله اي براي برگردانيدن اوضاع ناگوار در اختيار نداشتند. حتي امام سوم شيعه كه در شش ماه اول سلطنت يزيد قيام كرد و با همه ي ياران و فرزندان خود شهيد شد، در مدت ده سالي كه در خلافت معاويه مي زيست تمكن اين اقدام را نيز نداشت.[ صفحه 65]
توافق گفتار با كردار؛ شرط اصلي تأثير گفتار


از ديگر نكاتي كه در مقام ارشاد و تعليم ديگران، به خصوص در تربيت و تبليغ مذهب صحيح، بايد بدان توجه داشته باشيم اين است كه رفتار و گفتارمان با هم توافق داشته باشد. «نور» به آرامي و ملايمت در ديگران اثر مي گذارد، در حالي كه «نار» مي سوزاند و آزار دهنده است. در مقام ارشاد و هدايت ديگران، بايد مثل نور بود، نه نار. نبايد طوري حرف بزنيم كه مخاطب و شنونده اذيت شود، نبايد با تندي و خشونت برخورد نماييم، بايد با ملايمت رفتار كنيم تا حرف حق در شنونده اثر كند. امام صادق عليه السلام در ادامه[ صفحه 53]حديث مي فرمايند: كانوا دعاتا الينا باعمالهم و مجهود طاقتهم؛ آنان (نه با زبان تنها بلكه) با اعمالشان و نهايت توانشان مردم را به سوي ما دعوت مي كنند.

همان گونه كه اشاره شد، گاهي رفتار يك شخص موجب مي شود كه ديگران به او متمايل شوند و اگر سخنش ضعف و نقصي داشته باشد با رفتار و شخصيتش جبران مي شود. بنابراين، در مقام ارشاد و نصيحت، تأثير عمل كم تر از گفتار نيست. به همين دليل حضرت مي فرمايد: خدا رحمت كند گروهي را كه با عمل و تمام توان خود در هدايت مردم تلاش كردند.

بايد توجه داشته باشيم كه وظيفه ي ما فقط عمل فردي به دستورات اسلام نيست؛ يكي از بزرگ ترين وظايف ما هدايت ديگران است، چه روحاني باشيم - كه رسما اين مسؤوليت را پذيرفته ايم - و چه غير روحاني. هر كس بايد به قدر توان خود ديگران را هدايت كند:اگر بيني كه نابينا و چاه است

اگر خاموش بنشيني گناه است [1] .وقتي مي بينيم ديگران گمراه مي شوند، بايد دست آنها را بگيريم و راهنمايي شان كنيم. اين راهنمايي وقتي مؤثر واقع مي شود كه رفتار ما با گفتارمان همراه باشد. حتي گاهي اگر رفتار ما درست باشد، به گفتار هم نيازي نيست، به شرط آن كه هدايت را وظيفه ي خود بدانيم و مراقب رفتار و گفتارمان باشيم. بايد توجه كنيم كه ما مي توانيم براي همسر، فرزند، دوستان و نزديكانمان الگو باشيم.

امام صادق عليه السلام در بخش ديگري از سخنانشان به صورت تلويحي، از كساني كه مي خواهند مردم را به سوي ائمه ي اطهار عليهم السلام هدايت كنند اما كارشان نتيجه ي منفي دارد، نكوهش مي كنند: ليس كمن يذيع اسرارنا؛ نه مانند كساني كه اسرار ما را فاش مي كنند. چنين كساني به جاي آن كه به شيوه اي صحيح، مردم را به راه درست رهنمون شوند، با افشاي اسرار اهل بيت عليهم السلام، از هدايت آنها جلوگيري مي نمايند. بنابراين، بايد مراقب باشيم و بكوشيم كه رفتارمان در ديگران اثر مطلوب داشته باشد و موجب هدايت آنان گردد نه آن كه خداي ناكرده آنان را به گمراهي بيفكند.[ صفحه 55]
پاورقي

[1] گلستان سعدي.


استفاده از فرصتها


عكرمه، شاگرد معروف ابن عباس كه از اعتبار و حيثيتي عظيم در ميان مردم برخوردار است، به ديدن امام مي رود و چنان تحت تأثير وقار و معنويت و شخصيت روحي و علمي امام قرار مي گيرد كه بي اختيار در آغوش امام مي افتد و خودش با شگفتي مي گويد: من با بزرگاني چون ابن عباس نشسته ام و هرگز در برابر آنان چنين حالتي بر من نرفته است. و امام در جواب مي فرمايد: «و يلك يا عبيد اهل الشام انك بين يدي بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه»؛ واي بر تو اي برده ي حقير شاميان! تو اينك در برابر خانه هايي قرار گرفته اي كه به اذن خدا رفعت يافته و كانون ياد خدا گشته است. [1] .[ صفحه 33]امام در هر فرصت مناسبي با نشان دادن گوشه اي از واقعيت تلخ و مرارت بار زندگي شيعي و تشريح فشارها و شدت عمل هايي كه از سوي قدرتهاي مسلط بر امام و يارانش مي رود، احساسات و عواطف مردم غافل را تحريك مي كند و خون مرده و راكد آنان را به جوش مي آورد و دلهاي كرخ شده ي آنان را هيجاني مي بخشد... يعني آنان را آماده ي گرايشهاي تند و جهت گيريهاي انقلابي مي سازد.


پاورقي

[1] بحار، ج 46، ص 258.


فضيلت بقيع


در فضيلت بقيع حديث هاي متعددي از رسول خدا (صلي الله عليه وآله) نقل گرديده است. از جمله در حديثي چنين فرمود: «يحشر من البقيع سبعون ألفاً علي صورة القمر ليلة البدر» [1] از بقيع هفتاد هزار نفر محشور خواهند شد كه صورت آنان مانند ماه چهارده شبه خواهد درخشيد.

و در حديث ديگر چنين فرمود: «يحشر من هذه المقبرة سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغيرحساب وكأن وجوههم القمرليلية البدر»؛ [2] «از بقيع هفتاد هزار نفر كه صورتشان مانند ماه چهارده شبه است محشور خواهند شد و بدون حساب وارد بهشت خواهند گرديد.»

درباره حضور شبانه رسول خدا (صلي الله عليه وآله) در بقيع و دعا و طلب مغفرت آن حضرت نسبت به اهل بقيع كه گاهي روز و گاهي شب هنگام انجام مي گرفت در حديث و تاريخ مطالب فراوان نقل شده است.

در حديثي چنين آمده است كه رسول خدا (صلي الله عليه وآله) در بقيع حضور مي يافت و اهل قبور را بدين گونه مورد خطاب قرار مي داد. «السَلامُ عَلَيكُم يا أَهلَ الْقُبُور يَغفِرُ اللهُ لَكُم وأنتم لَنا سلف ونحن بالأثر»؛ [3] «درود بر شما خدا ما و شما را بيامرزد. شما پيش آهنگان ما بوديد و ما هم در پي شما خواهيم آمد.»

در حديث ديگر آمده است كه مي فرمود: «السلام عليكم قومٌ مؤجلون أتانا وأتاكم ما توعدون. اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد»؛ [4] «درود بر شما اي كساني كه اجل شما و آنچه[ صفحه 60]به ما و شما وعده داده اند فرا رسيد. خدايا اهل بقيع غرقد را بيامرز.»

«إني اُمِرتُ أن أدعو لهم».

از عايشه نقل شده است كه رسول خدا (صلي الله عليه وآله) شب هنگام و آنگاه كه همه چشمها به خواب مي رفت به آرامي رختخواب را ترك نموده و از منزل خارج مي شد. خود من و گاهي «بريره» خدمتكارم به دستور من او را تعقيب مي كرديم و مي ديديم كه به بقيع مي آمد و در آنجا توقف طولاني مي نمود و مكرر دست ها را به سوي آسمان برمي داشت و به دعا و استغفار بر اهل بقيع مشغول مي گرديد. يكبار پس از مراجعت رسول خدا (صلي الله عليه وآله) از علت اين عمل استفسار نمودم؛ در پاسخ من فرمود: «إني أُمرت أن أدعو لهم»؛ «من از طرف خدا مأموريت دارم كه بر اهل بقيع استغفار كنم.» عايشه مي گويد: عرض كردم اگر من به بقيع رفتم چه بگويم وبر آنان چگونه درود بفرستم. فرمود بگو: «السلام علي أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحمهم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله للاحقون». [5] .

-حرم مطهر ائمه بقيع كه در كتب تاريخ بعنوان «مشهد» و «حرم» اهل بيت معروف گرديده، در سمت غربي و منتهي اليه بقيع واقع شده است كه در اين حرم مطهر قبر چهارتن از ائمه اهل بيت؛ امام مجتبي، امام سجاد، امام باقر و امام صادق (عليهم السلام) در كنار هم و بفاصله 3 ـ 2 متري اين قبرها، قبر عباس عموي گرامي رسول خدا (صلي الله عليه وآله) قرار گرفته و در كنار آن نيز قبر ديگري است متعلق به فاطمه بنت اسد كه قبل از ويراني ساختمان اين حرم مطهر، همه اين قبور ششگانه در زير يك گنبد و بجز قبر فاطمه داراي ضريح و صندوق زيبا بودند.

در صدد آنيم كه در اينجا سه موضوع را بصورت مستقل و جداگانه مورد بررسي قرار دهيم:

1 ـ تاريخ حرم ائمه بقيع

2 ـ تاريخ ضريح هاي ائمه بقيع

3 ـ قبر فاطمه بنت اسد يا فاطمه دختر رسول خدا (صلي الله عليه وآله)[ صفحه 61]
پاورقي

[1] ابن شبه، تاريخ، 1 / 96.

[2] همان، 91؛ وفاء الوفا، 3 / 883.

[3] ترمذي، سنن، 2 / 258، حديث شماره 1059.

[4] سمهودي، وفاء الوفا، 3 / 885.

[5] ابن شبه، تاريخ، ج 1، ص 89، 90 و 95.


ديگر قبور بقيع


همان گونه كه پيشتر گفتيم، بيش از ده هزار نفر از صحابه، تابعان، قاريان، سادات، بني هاشم، نوادگان ائمه و... در بقيع مدفون اند. [1] معروف ترين آن ها عبارت اند از:

ـ سعد بن معاذ:

احتمالاً كنار قبر حليمه سعديه يا ابو سعيد خدري، در آخر بقيع دفن شده است.

ـ ابيّ بن كعب:

احتمالاً ايشان در منزل خود، كه بعدها به مسجد تبديل شد، دفن شده اند. موقعيت مسجد ابيّ بن كعب رو به روي قبور ائمه و سمت راست درِ ورودي بقيع بوده است.

ـ مقداد بن اسود

ـ خالد بن سعيد

ـ مالك بن حارث

ـ ابوالهيثم التيهان

ـ جابر بن عبدالله انصاري

ـ خزيمه ذوالشهادتين

ـ زيد بن حارثه

ـ ابودجانه انصاري

ـ سعد بن عباده خزرجي

ـ زيد بن ارقم

ـ حسان بن ثابت

ـ حميده و رقيه همسران مسلم و عبدالرحمان بن عقيل

ـ حسن مثني

ـ زيد بن علي بن الحسين (عليه السلام)

ـ جعفر بن حسن (عليه السلام)

ـ خنيس بن حذافه

ـ صهيب بن سنان

ـ ابو طلحه انصاري

ـ اسيد بن حُضير

ـ معاذ بن جبل

ـ قتادة بن نعمان

ـ ارقم بن ابي ارقم

ـ مسطح بن اثاث

ـ زيد بن ثابت

ـ محمد بن مسلمه

ـ فرزندان امام باقر (عليه السلام)

ـ فرزندان امام موسي كاظم (عليه السلام)

ـ نوادگان امام سجاد (عليه السلام)

ـ نوادگان امام صادق (عليه السلام)

ـ فرزندان عباس بن علي (عليه السلام)

ـ سالم، غلام ابو حذيفه

«رَحِمَ اللهُ عَلي كُلّ مُسْلِم وَمُسْلِمَة دُفِنَ فِي الْبَقِيعِ. اَللّهُمَّ احْشُرْنا مَعَهُمْ».[ صفحه 295]
پاورقي

[1] سمهودي، همان، ج 3، ص 916.


جزاء الرجل الذي تجاسر علي الامام الصادق


157- عن أبي هارون المكفوف [1] عن أبي عبدالله عليه السلام.

قال ابوهارون: خرجت اريده [2] فلقيني بعض اعدائه [3] .

فقال [4] لي: اعمي يسعي الي أعمي فمصيركم الي النار.

يا سحرة. يا كفرة [5] .

فدخلت [6] علي أبي عبدالله عليه السلام حزينا باكيا.

و عرفته عليه السلام بما جري.

فأسترجع عليه السلام الي الله.[ صفحه 177]و قال عليه السلام: يا اباهارون لا يحزنك ما قاله عدونا لك.

فوالله. ما أجتري الا علي الله.

و قد انزل فيه - في هذا الوقت - عقوبة. أبدت ناظريه من عينيه.

و جعلك - و ان كنت ضريرا - بصيرا.

و ان علامة ذلك. أن خذ هذا الكتاب و أقرأه.

قال ابوهارون: ففضضت الكتاب. فرأيته و قرأته من اول حرف منه.

فقال عليه السلام: - يا اباهارون - لا تنظر في امر يهمك الا رأيته لا تحجب بعد يومك - هذا الا عما لا يهمك.

قال ابوهارون: فصرفت قائدي من الباب و جئت الي منزلي.

انظر طريقي.

و قرأت سكك الدراهم و الدنانير و نقش الفصوص و تزويق السقوف.

و لم احجب الا عما لا يعنيني.

و سألت عن الرجل؟!

فوجدته لم يبلغ الي منزله حتي بدر ناظره من عينيه.

و افتقر.

و كان ذا مال عريض.

فسار يسأل الناس علي الطريق.

و يقول: لا تعير. فتبتلي [7] .[ صفحه 178]158- عن علي بن أبي حمزة قال: حججت مع الصادق عليه السلام فجلسنا في بعض الطريق. تحت نخلة يابسة.

فحرك عليه السلام شفتيه بدعاء لم افهمه.

ثم قال عليه السلام: - يا نخلة - اطعمينا مما جعل الله فيك من رزق عباده.

قال [8] : فنظرت الي النخلة. و قد تمايلت نحو الصادق عليه السلام. و عليها اعذاقها. و فيها الرطب.

قال عليه السلام: ادن. فسم [9] و كل.

فأكلنا منها رطبا أعذب رطب و اطيبه.

فأذا [10] نحن بأعرابي يقول: ما رأيت كاليوم [11] سحرا [12] أعظم من هذا؟

فقال الصادق عليه السلام: نحن ورثة الأنبياء.

ليس فينا ساحر و لا كاهن.

بل ندعوا الله فيجيب.

و ان احببت أن ادعو الله - فيمسخك كلبا. - تهتدي [13] الي منزلك.[ صفحه 179]و تدخل [14] عليهم و تبصبص [15] لأهلك - فعلت؟!

قال الاعرابي - بجهله -: بلي [16] .

فدعا عليه السلام الله.

فصار كلبا - في وقته [17] .

و مضي علي وجهه.

فقال لي الصادق عليه السلام: اتبعه.

فأتبعته. حتي صار الي حيه [18] .

فدخل الي منزله.

فجعل يبصبص لأهله و ولده.

فأخذوا له العصا. حتي اخرجوه [19] .

فأنصرفت الي الصادق عليه السلام. فأخبرته عليه السلام بما كان منه [20] .

فبينا نحن في حديثه [21] .

اذا اقبل حتي وقف بين يدي الصادق عليه السلام.[ صفحه 180]و جعلت دموعه تسيل علي خديه [22] و اقبل يتمرغ في التراب و يعوي.

فرحمه. فدعا عليه السلام الله [23] له.

فعاد اعرابيا [24] .

فقال له الصادق عليه السلام: هل آمنت - يا اعرابي -؟!

قال: نعم. الفا و الفا [25] .

159- عن المفضل بن عمر قال: خرج ابوعبدالله الصادق - صلوات الله تعالي عليه - و انا معه - اللي بعض قري سواد الكوفة.

فلما رجعنا رأينا علي الطريق رجلا يلطم علي رأسه. و يدعو بالويل و الثبور.

و بين يديه - علي الطريق - حمار. قد نفق و كان عليه رحله و زاده.

فنظرت اليه. فرحمته.

فقلت: لو [26] ادركت - يا مولاي - هذا البائس. برحمتك. و دعوت الله له ان يحيي حماره.

فقال عليه السلام لي: - يا مفضل - اني افعل هذا به.

فأسأل الله. فيحييه له.

فأذا احياه له. فيسألنا: من نحن؟![ صفحه 181]فنعرفه انفسنا.

فيدخل الكوفة و ينادي علينا فيها.

و يقول للناس: ان هاهنا رجلا يعرف ب جعفر بن محمد و هو ساحر.

فيحدثهم الذي كان.

فاذا سمعوه. فرحت شيعتنا. و اغتم اعداؤنا. و ينسبوننا الي السحرة و الكهنة.

ألا ان الجن تخدمنا و تطيعنا.

و يكذبون علينا في السحرة و الكهانة.

فأدن منه و قل له. و خذ عليه العهد و الميثاق: انه ان احيينا حماره لا يشنع علينا.

فأنه ينقض العهد و الميثاق. و لا يفي.

و ما تشنيعه بضائر لنا.

بل. ستشنع اكثر اهل الكوفة من اعدائنا.

قال المفضل: فدنوت منه.

فقلت له: ان احيا لك - سيدنا - حمارك تكتم عليه و لا تشنع به؟

فقال: نعم.

فقلت: اعطني عهد الله و ميثاقه علي ذلك.

فحلف لي.

فدنا ابوعبدالله عليه السلام من حماره.

فتكلم عليه السلام بكلمات. و قال لصاحب الحمار: امدد برنسه. فمده.[ صفحه 182]فنهض حيا.

و حمل عليه رحله.

و دخل الكوفة.

فنادي جميع من رآه في الناس و الطريق.

و قال: ان هاهنا رجلا ساحرا [27] يعرف ب جعفر بن محمد.

مر بحماري. و هو ميت.

فتكلم عليه بسحره. و احياه. فتشنع اكثر المخالفين من اهل الكوفة.

قال عليه السلام لي - من قابل -: اخرج - يا مفضل - فأنك تلقي صاحب الحمار سائل العنين اصم الأذنين مقطوع الكفين و الرجلين.

أخرس اللسان. علي ذلك الحمار يطاف به.

قال المفضل: فخرجت.

فأذا الرجل فوق الحمار بتلك الصفة.

ينادي عليه [28] .

160- (لما قدمت رسل منصور الدوانيقي - عليه اللعنة - و جلاوزته لأخذ بعض الحسنيين - عليهم الرحمة - و حبسهم).

... فصفدوا [29] في الحديد ثم حملوا في محامل أعراء لا وطاء فيها.[ صفحه 183]و وقفوا بالمصلي لكي يشتمهم الناس.

فكف الناس عنهم و رقوا لهم للحال التي هم فيها.

ثم انطلقوا بهم حتي وقفوا عند باب مسجد رسول الله صلي الله عليه و آله...

(ف) لما اقفوا عند باب المسجد... اطلع عليهم ابوعبدالله عليه السلام و عام ردائه مطروح بالارض....

(و) لما طلع بالقوم في المحامل قام ابوعبدالله عليه السلام من المسجد.

ثم اهوي الي المحمل الذي فيه عبدالله بن الحسن - يريد عليه السلام كلامه -.

فمنع عليه السلام اشد المنع.

و اهوي اليه [30] الحرسي فدفعه [31] .

و قال: تنح عن هذا. فأن الله سيكفيك و يكفي غيرك.

ثم دخل بهم الزقاق.

و رجع ابوعبدالله عليه السلام الي منزله.

فلم يبلغ بهم البقيع [32] حتي ابتلي الحرسي بلاء شديدا.

رمحته ناقته فدقت وركه. فمات فيها... [33] .[ صفحه 184]
پاورقي

[1] لأنه كان أعمي مكفوف البصر.

[2] و الضمير فيما يعود الي الامام الصادق صلوات الله تعالي عليه.

[3] و الضمير فيما يعود الي الامام الصادق صلوات الله تعالي عليه.

[4] أي: قال ذلك الرجل الذي كان عدوا للامام الصادق عليه السلام لأبي هارون.

[5] نستغفر الله تبارك و تعالي و نستميح ساحة الامام الصادق صلوات الله تعالي عليه المقدسة المعصومة الطاهرة من درج هذه الكلمات و تكرار ما تفوه به هذا الملعون.

[6] أي: فدخل أبوهارون علي الامام الصادق - صلوات الله تعالي عليه -.

[7] مدينة المعاجز: ج6 ص172 و173 نقلا عن الهداية الكبري و جاء في اثبات الهداة: ج3 ص139 ح226 مختصرا جدا. اذ اختصر هذا الخبر فيه ضمن سطرين.

[8] كشف الغمة بدون كلمة: قال.

[9] في كشف الغمة: و سم و كل.

[10] في كشف الغمة: و اذا.

[11] في كشف الغمة: كاليوم اعظم سحرا من هذا.

[12] نستغفر الله تبارك و تعالي و نستميح ساحة الامام الصادق عليه السلام المقدسة الطاهرة المعصومة من درج هذه الفقرة و تكرار ما تفوه به هذا الملعون.

[13] في كشف الغمة: فتهتدي.

[14] في كشف الغمة: فتدخل.

[15] في كشف الغمة: فتبصبص.

[16] في كشف الغمة: نعم.

[17] في كشف الغمة: في الوقت.

[18] أي: المنطقة التي كان يسكنها و ما يقال له بالفارسي: كوي.

[19] في نسخة: عصا فأخرجوه.

[20] الخرائج و الجرائح: ج1 ص296.

[21] في كشف الغمة بدون كلمة: منه.

[22] في كشف الغمة بدون كلمة: علي خديه.

[23] في كشف الغمة بدون كلمة: الله.

[24] في كشف الغمة: فصار اعرابيا.

[25] الخرائج و الجرائح: ج1 ص296 و كشف الغمة: ج2 ص199 و200.

[26] لو - للتمني - أي: اتمني - يا مولاي - أن تدرك هذا البائس.

[27] نستغفر الله تبارك و تعالي و نستميح ساحة الامام الصادق عليه السلام المعصومة الطاهرة المقدسة من درجة هذه الفقرة و تكرار ما تفوه به هذا الشقي الملعون.

[28] مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني - رضوان الله تعالي عليه -: ج6 ص170 و171 و172 منشورات مؤسسة المعارف الاسلامية نقلا عن الهداية الكبري - للحضيضي: ص54.

[29] أي: الحسنيون - عليهم الرحمة -.

[30] الضمير فيهما يعود الي الامام الصادق عليه السلام.

[31] الضمير فيهما يعود الي الامام الصادق عليه السلام.

[32] في مدينة المعاجز: ج5 ص: 282 العقيق.

[33] الكافي: ج1 ص361.


كنار هر نفر يك نان


مُعلّي بن خُنيس - كه يكي از اصحاب امام جعفر صادق عليه السلام و از راويان حديث است - حكايت كند:

در شبي تاريك و باراني امام صادق عليه السلام از منزل خارج شد و به سوي محلّه بني ساعده روانه گشت، من نيز به دنبال آن حضرت حركت كردم.

در بين راه، چيزي از دست آن حضرت روي زمين افتاد، فرمود: خداوندا! آن را به ما باز گردان.

من جلو رفتم و سلام كردم، حضرت پس از جواب سلام، اظهار داشت: مُعلّي هستي؟

عرض كردم: بلي، فدايت شوم.

فرمود: در همين دور و بر دقّت كن و دستي روي زمين بكش، اگر چيزي پيدا كردي، آن را بردار و به من بده.

مُعلّي گويد: مقداري تفحّص كردم و روي زمين را جستجو نمودم تا آن كه زنبيلي را يافتم كه داخل آن نان بود، آن را برداشتم و تحويل امام صادق عليه السلام دادم و عرض كردم: اي مولاي من! اجازه بفرمائيد من آن را حمل كنم و همراه شما بياورم؟

حضرت فرمود: خير، من خودم براي اين امر سزاوارترم؛ وليكن اگر مايل باشي مي تواني با من همراهي كني.

مُعلّي گفت: من نيز همراه امام صادق عليه السلام حركت كردم تا آن كه به محلّه بني ساعده رسيديم، افرادي را در آن جا ديدم كه خوابيده بودند.

حضرت به هر يك از آن افراد كه مي رسيد، يك قرص نان از درون زنبيل برداشته و كنار او مي گذاشت؛ و به همين منوال تا آخرين نفر به هر كدام يك قرص نان داد؛ و سپس با هم برگشتيم.

در بين راه، به حضرت عرض كردم: ياابن رسول اللّه! آن ها كه متوجّه نشدند و شما را نشناختند؟!

فرمود: خير، اگر مي خواستم متوجّه شوند، بايد نمك هم برايشان مي آوردم؛ و سپس افزود: خداوند امور همه چيزها را از جهت محاسبه، در اختيار ملائكه قرار داده است مگر صدقه را، كه مستقيما خودش آن را تحويل مي گيرد و مورد محاسبه و پاداش قرار مي دهد.

پس از آن فرمود: پدرم امام محمد باقر عليه السلام هرگاه صدقه اي به فقير مي داد، آن را در دست فقير مي گذاشت و دست خود را مي بوسيد؛ چون صدقه قبل از آن كه به دست سائل و فقير برسد، مورد توجه خداوند قرار خواهد گرفت. [1] .


پاورقي

[1] بحارالانوار: ج 93، ص 6 125 و ص 8 127 و ج 47، ص 20، ح 17.


من وصية له الي بعض أصحابه كتبها اليه جوابا لكتابه


أما بعد فاني أوصيك بتقوي الله، فان الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله عما يكره الي ما يحب، و يرزقه من حيث لا[ صفحه 103]يحتسب، فاياك أن تكون ممن يخاف علي العباد من ذنوبهم، و يأمن العقوبة من ذنبه، فان الله عزوجل لا يخدع من جنته، و لا ينال ما عنده الا بطاعته ان شاء الله. [1]


پاورقي

[1] أئمتنا: 1 / 442، الروضة من الكافي: 49.


صفات المنافق و المؤمن


و أدلي الامام عليه السلام بالحديث التالي مبينا بعض صفات المنافقين، و المؤمنين، قال: «المنافق ينهي و لا ينتهي، و يأمر و لا يأتي، اذا قام للصلاة اعترض، و اذا ركع ربض، و اذا سجد نقر، يمسي و همه العشاء، و لم يصم، و يصبح و همه النوم و لم يسهر.

و المؤمن خلط علمه بحلمه، يجلس ليعلم، و ينصت ليسلم، لا يحدث بالامانة للاصدقاء، و لا يكتم الشهادة للبعداء، و لا يعمل شيئا من الحق رياءا، و لا يتركه حياءا ان زكي خاف مما يقولون: و يستغفر الله لما لا يعلمون، و لا يضره جهل من جهله...» [1] لقد ألم حديث الامام عليه السلام بابرز صفات المنافقين و المؤمنين، أما صفات المنافقين فهي:

(أ) ان المنافق ينهي عن المنكر، و لا ينتهي عنه، و يأمر بالمعروف، و لا يأتي به لأنه لم يكن يؤمن بذلك في اعماق نفسه، أما السبب في أمره و نهيه فهو للخداع و التضليل بأنه من خيار الناس.

(ب) انه اذا قام للصلاة اعترض علي تشريعها، كما أنه اذا ركع في صلاته ربض أي هوي الي الأرض كالغنم عند ربوضها، و أما سجوده فهو غير مستقر فيه، فمثله كمثل الطائر عند نقره الطعام.

(ج) انه كالبهيمة في أن همها علفها، فكذلك هو يصبح و يمسي و لا هم له الا الطعام.

أما الصفات التي امتاز بها المؤمن فهي.

(أ) ان شخصيته مركبة من عنصرين، و هما: العلم و الحلم، فهو عالم[ صفحه 77]و حليم و من اجتمعت فيه هاتان الصفتان بلغ أعلي مراتب الكمال.

(ب) انه لا يجلس عند أحد الا ليتعلم منه العلم و الحكمة، و لا يجلس في مجالس اللهو و البطالة التي لا يستفيد منها شيئا.

(ج) انه اذا انصت لأحد فانما ليسلم منه، و يأمن شره و الاعتداء عليه [2] .

(د) اذا استؤمن علي شي ء يكتمه، و لا يفشيه لأحد حتي لاصدقائه.

(ه) اذا تحمل الشهادة يدلي بها، و لا يكتمها.

(و) اذا عمل شيئا من الحق، لا يعمله رياء و لا سمعة، و انما خالصا لوجه الله تعالي.

(ز) اذا زكي، و نعت ببعض الأوصاف الشريفة، فانه يخاف أن لا يكون قد اتصف بذلك، و يستغفر الله لمن أطلق عليه تلك الأوصاف.

(ج) انه لا يهتم بمن جهله، و لا يقيم له وزنا... ان هذه الصفات الماثلة في المؤمن تدل علي سمو ذاته، و كمال شخصيته.


پاورقي

[1] تحف العقول (ص 280) بحارالأنوار 17 / 315 الطبعة الأولي، و روي بعض هذا الحديث في وسائل الشيعة 11 / 272.

[2] هذا من باب حفظ اللسان، و عدم الخوض في كل حديث، و الامساك في مواطن الشبهات، و تجنب مجالسة القوم الفاسقين.


الي الرفيق الأعلي


و ثقل حال الامام، و اشتد به النزع، و قد أخبر أهل بيته أنه في غلس الليل سوف ينتقل الي جنة المأوي، و قد اغمي عليه ثلاث مرات فلما أفاق قرأ سورة (الواقعة) و سورة (انا فتحنا) ثم قال (ع): «الحمد لله الذي صدقنا وعده، و أورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العالمين...» [1] .

ثم ارتفعت تلك الروح العظيمة الي بارئها كما ترتفع أرواح الانبياء و المرسلين، تحفها ملائكة الرحمن، و تحفها الطاف الله و تحياته و رضوانه.

لقد سمت روحه الي جنة المأوي بعد أن أضاءت آفاق هذا الكون، و أشرقت بها عوالم الدنيا، و ذلك بما تركته من سيرة ندية يهتدي بها الحائر، و يرشد بها الضال.


پاورقي

[1] روضة الكافي.


علت تشيع جعفر بن محمد بن اشعث


صفوان بن يحيي مي گويد كه جعفر بن محمد بن اشعث به من گفت: مي داني علت تشيع من چيست؟ با اينكه ما از عقايد شيعه شناختي نداشتيم. پرسيدم: داستانش چيست؟ گفت: ابوجعفر منصور دوانيقي، خليفه ي عباسي، به پدرم ابومحمد بن اشعث گفت: مرد خردمندي براي من پيدا كن كه بتواند از طرف من پولي را تقسيم كند. پدرم گفت: اين شخص را كه پسر مهاجر و دايي من است پيدا كرده ام. منصور گفت: او را پيش من بياور. من دايي خود را پيش منصور بردم. منصور به او گفت: اي پس مهاجر! اين پول را بگير؛ برو به مدينه و نزد عبدالله حسن بن حسن و جماعتي از خاندانش كه جعفر بن محمد هم ميان آنها باشد حاضر باش و به آنها بگو من مردي[ صفحه 235]غريب و از اهالي خراسانم كه گروهي از شيعيان شما در آنجايند و اين پول را براي شما فرستاده اند. به هر يك از آنها پول بده و چنين شروطي كن. [1] چون پول ها را گرفتند، بگو من فرستاده و پيام آورم. دوست دارم از دستخط شما رسيدي داشته باشم.

پسر مهاجر پول ها را گرفت و به مدينه رفت و سپس در حالي كه محمد بن اشعث در نزد او بود نزد ابوالدوانيق بازگشت. خليفه پرسيد: چه خبر آوردي؟ گفت: نزد آنها رفتم و پول ها را پرداختم. اين رسيدهايي است كه به خط خودشان نوشته اند، جز جعفر بن محمد كه وقتي نزدش رفتم، در مسجد پيامبر (ص) نماز مي خواند. پشت سرش نشستم و انتظارم را اعلان كردم تا از نماز فراغت يافت. آن وقت متوجه من شد. آنچه به اصحاب او گفته بودم به او نيز گفتم و پول ها را مقابل او گذاشتم. در جواب فرمود: اي مرد! از خدا پروا كن؛ اهل بيت پيامبر را فريب نده؛ آنها به دولت بني مروان يعني بني اميه قريب العهدند (يعني جور و ستم آنها را بسيار ديده اند و تو ديگر ستم نكن) و همه ي آنها فقير و محتاجند (يعني پول تو را قبول مي كنند و گرفتار مي شوند). من پرسيدم: اصلحك الله!؟ موضوع چيست!؟ سرش را نزديك من آورد و همه ي آنچه را كه ميان من و شما گذشته بود باز گفت، مثل آنكه سومي ما بوده. ابوجعفر دوانيقي گفت: اي پسر مهاجر! هيچ اهل بيت پيامبري نباشد، جز آنكه محدث در ميان آنهاست. محدث [2] خاندان ما در اين زمان جعفر بن محمد است. اين بود دليل تشيع ما و گرويدن به مذهب تشيع. [3] .


پاورقي

[1] حتما منظور از شروط اين بود كه اين پول ها را بگيريد و بر ضد منصور قيام كنيد.

[2] محدث يعني كسي كه فرشته با او سخن گويد و براي وي خبر آورد و در لسان اخبار، امام را محدث گويند. حارث بن مغيره گويد: امام باقر (ع) مي گفت: علي (ع) محدث بود. عرض كردم: يعني پيامبر بود؟ امام دست خود را به معني نفي بالا برد. سپس فرمود: بلكه مانند صاحب سليمان و صاحب موسي و صاحب ذي القرنين بود. آيا از پيامبر براي شما نقل نشده كه فرمود: در ميان شما مثل آن، يعني ذي القرنين هست و علي همان است؟ (اصول كافي، ج 2، ص 10، حديث 4).

[3] اصول كافي، ج 2، ص 384 - 382 و مناقب، ج 4، ص 221؛ چه عالي سروده سيد محمد حسين شهريار:كشم جفاي تو تا عمر باشدم، هر چند

وفا نمي كند اين عمرها وفاي تو رابجاست كز غم دل رنجه باشم و دلتنگ

مگر نه در دل من تنگ كرده جاي تو راغبار فقر و فنا توتياي چشمم كن

كه خضر راه شوم چشمه ي بقاي تو راهواي سير گل و ساز بلبلم دادي

كه بنگرم به گل و سر كنم ثناي تو راشب نيام هوس است و طواف كعبه طور

مگر به گوش دلي بشنوم صداي تو رابه جبر گر همه عالم رضاي من طلبد

من اختيار كنم زان ميان رضاي تو رابه آستان خود اين دل شكستگان درياب

كه آستين بفشاندند ماسواي تو رادل شكسته ي من گفت شهريارا بس

كه من به خانه ي خود يافتم خداي تو را.


شش سفارش امام صادق به مفضل


حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند:

شش سفارش به تو مي كنم كه آنها را به شيعيانم برساني. عرض كردم آن سفارش ها چيست، سرورم؟ حضرت فرمودند:

برگرداندن امانت به كسي كه به تو امانت سپرده است و اين كه براي برادرت همان را بپسندي كه براي خودت مي پسندي و بدان كه هر كاري را پاياني است، پس از فرجام كارها بر حذر باش و هر كاري ممكن است ناگهاني پيش آيد، پس همواره به هوش باش و از بالا رفتن بر كوهي كه صعود به آن آسان است اما پايين آمدن از آن دشوار است بپرهيز و هرگز به برادرت وعده اي مده كه توان انجام آن را نداري. [1] .


پاورقي

[1] تحف العقول: 21791 367.


آثار ذكر


يكي از آثار ذكر دائم، انقطاع و انفصال روح انسان از دنيا است. انسان ها به دنيا تعلق خاطر دارند، اما اگر هميشه به ياد خدا و قيامت باشند، به اين درك مي رسند كه نعمت هاي اين دنيا دائم و ماندني نيست و اين دنيا امتحاني بيش نيست. در قرآن آمده[ صفحه 72]است: «يومئذ يتفرقون [1] ؛ آن روز [مردم] پراكنده مي شوند» روز قيامت بين پدر و فرزند، برادر و برادر جدايي مي افتد و هيچ كس به فكر ديگري نيست.

جمله «لا اله الا الله» به طرق و اشكال گوناگون معنا شده و در روايات هم معناي يكساني از آن نيامده است، چرا كه اين كلمه داراي ابعاد مختلف معنايي است. خود لفظ «اله» نيز معناي متعددي دارد و به معناي معبود، پناه، و اميد آمده است. خداوند پناهگاه همگان، تنها ملجا و پناهگاه، و اساس تمام علت ها است. اما انسان ها از اين معنا غفلت مي كنند. مرحوم شيخ عبدالزهرا كعبي شبي در مورد كلمه لا اله الا الله سخن مي گفت. مي فرمود: «آدم با زبان مي گويد لا اله الا الله، اما به هنگام گرفتاري، به سراغ همه مي رود مگر خدا. آدم مقروض وقتي مي خواهد قرضش را ادا كند، از همه كمك مي خواهد مگر خداي متعال. چنين كسي مؤمن است و به خداوند ايمان دارد، اما هنگامي كه به او مي گويند: آيا در خانه ي خدا هم رفتي يا نه، مي گويد: يادم نبود. چرا به ياد خدا نبوده است؟ از ياد بردن خدا نه تنها بهانه و حجت مناسبي نيست بلكه دست كم شخص را سزاوار عتاب مي سازد. شخصي از دوستش گله كرد كه فلاني، چرا سراغي از ما نمي گيري؟ گفت: يادم نبود. گفت: اگر اين را بر زبان نمي آوردي بهتر بود؛ چرا كه معلوم مي شود من در دل تو جايي ندارم، و الا يادت نمي رفت.

حتي آنهايي كه دائم الذكرند گاهي اوقات زبانشان ذكر مي گويد، اما دل جاي ديگري سير مي كند، و از صد ذكر كه مي گويد، نود و نه تاي آن با دلي مشغول گفته مي شود.

نقل شده كه عالمي مشكلي داشت كه براي حل آن به اميرمؤمنان علي عليه السلام متوسل شد. چهل روز به حرم آن حضرت رفت و متوسل شد، اما حاجتش برآورده نشد، روز چهلم در حرم نشسته بود كه ناگاه شخصي از عامه مردم آمد و از حضرت امير عليه السلام حاجتي خواست، فورا حاجتش برآورده شد. آن عالم ناراحت شد، اما گله نكرد و به خانه رفت. شب اميرمؤمنان را در خواب [2] ديد. حضرت از او پرسيدند: چه[ صفحه 73]مي خواهي؟ گفت يا اميرمؤمنان، چهل روز است كه در پي حاجتي به حرم شما مي آيم. حضرت فرمود: من از بين اين چهل روز، فقط امروز تو را ديدم. از خواب بيدار شد و فهميد حضور قلب نداشته است.


پاورقي

[1] روم، آيه 14.

[2] خواب به خودي خود حجت نيست، اما در روايت آمده است كه اگر خواب منطبق با خارج باشد درست است، و در كل دو نوع خواب صحيح است: خوابي كه با خارج انطباق دارد و ديگري خوابي كه با ادله و روايات، موافق باشد. (شيرازي).


فطرت انساني


فطرت بشر، پاك و بي آلايش است. منتها نگهداري فطرت اوليه كار آساني نيست. البته انسان مي تواند هنگامي كه وارد زندگي شد و به راههاي مختلف رسيد، اين طهارت و پاكي را حفظ كند و راهي را انتخاب كند كه راه سلامت است و در صورتي كه به سوء اختيار، راه خطا در پيش گيرد، تقصير از خود اوست و با اصل خلقت او ارتباط ندارد.

بني الانسان علي خصال، فمهما بني عليه فانه لا يبني علي[ صفحه 41]الخيانة و الكذب. [1] .

نهاد بشر بر چند خصلت آفريده شده و بر هر چه آفريده شده باشد، بر خيانت و دروغ آفريده نشده است


پاورقي

[1] بحار. ج 75، ص 203.


توجيه اخبار رفع قلم


################

پاورقي

################

علم و ادب امام صادق


علم و ادب امام صادق (ع) انواع گوناگوني دارد و به بخش ها و فصول مختلفي تقسيم مي شود و درباره آن سخن بسيار است و من جمله از آنها حكمت است كه خود علمي مستدل و محكم است. او در بيان كلمات و سخنان حكمت آميز خود به اندازه اي به اختصار مي پرداخت كه انسان مي توانست از هر كلمه ي آن نتيجه اي كامل به دست آورد كه در عين حال بليغ و رسا بود چنانكه فرمود:

چه بزرگ نعمتي است مصيبتي كه به اجر و پاداش نيك پايان پذيرد و چه زشت و ناپسند است نعمتي كه به كفر و الحاد منتهي گردد.

چنين نيست كه هر كس چيزي را ديد در به دست آوردن آن قادر باشد و معلوم نيست كه هر كس بر امري قادر باشد در اجراي آن توفيق يابد و اين طور نيست كه اگر موفق گرديد صحيح و درست باشد، پس:[ صفحه 153]سعادت و نيك بختي هنگامي است كه قصد و نيت، نيرو و قدرت، توفيق و صحت در كاري با هم جمع گردند.

از حوادث و اتفاقات ناگهاني كه ممكن است پيدا شود بپرهيزيد.

از صعود بر كوهي كه بالا رفتن آن آسان ولي پائين آمدنش دشوار و سخت است خودداري كنيد.

امام صادق (ع) بيشتر از همه كس به قرآن توجه داشت و به اسلوب و روش و بلاغت قرآن حكيم آشنا بود و سعي و كوشش فراواني در حفظ و فراگرفتن آن به كار مي برد و بهترين راهنماي خود را حقايق و مطالب حكمت آميز آن مي دانست. گويند روزي مگسي بر صورت منصور خليفه نشست آن را از خود دور ساخت، ولي دوباره برگشت و بر چهره اش فرود آمد و آن قدر اين كار تكرار شد كه او به تنگ آمد، در همين موقع جعفر بن محمد (ع) بر او وارد شد، منصور او را مخاطب ساخته گفت: ابا عبدالله خداي عزوجل به چه منظور مگس را خلق كرد؟ امام جعفر (ع) فرمود براي اينكه ستمكاران را خوار كند و از كبر و نخوت آنها بكاهد.[ صفحه 154]امام جعفر (ع) هرگاه سخن مي گفت، با بهترين كلمات و نيكوترين وجه به بيان مقصود مي پرداخت و عقيده داشت كه بهترين راه براي بيان مطالب آن است كه متكلم با روي خوش و حسن سلوك سخن بگويد و چون از كسي پرسش كرد جواب را خوب استماع كند و هنگامي كه از او سئوالي كردند جواب نيكو بدهد.

هنگامي كه از امام صادق (ع) درباره بلاغت پرسيدند فرمود، بلاغت آن است كه شخصي منظور خود را با كوتاه ترين جملات بيان كند و بليغ آن كسي است كه بدون رنج و زحمت به مطلوب [1] خود نائل شود.[ صفحه 155]
پاورقي

[1] زهر الآداب ج 1 ص 123- اعيان الشيعه ج 4 بخش 2 ص 193 ،189 ، 197 صفة الصفوة ج 2 ص 96.


كلمات اخلاقي


«قال عليه السلام اوحي الله الي الدنيا اخدمي من خدمتي و اتعبي من خدمك؛ خداي عزوجل خطاب به مال دنيا كرده و مي گويد: اي دنيا فرمانبر كسي باش كه مرا اطاعت كند و به مشقت بينداز كسي را كه فرمانبردار تو است.»

«قال عليه السلام الفقهاء امناء الرسل فاذا رأيتم الفقهاء قد ركبوا السلاطين فاتهموهم؛ دانشمندان ديني امين پيامبرانند. هر گاه ببينيد كه دانشمنداني طرفدار سلاطين جور هستند اينچنين دانشمندان را متهم بدانيد و به ديگران نيز آنان را معرفي كنيد.»


سيرت و سجاياي امام صادق


اسامي دليل مسمي است و از اسماء و القاب و كني مي توان بر روحيه افراد پي برد بلكه كلمات آثار وجودي اشخاص است و آثار نماينده مؤثر است - سيرت حاكي از سريرت است و سريرت منطوي بر سيرت است بسيار صورتها كه معرف سيرت ها مي گردد و چه سيرت ها كه يك خواننده را به صورت و قيافه مرد ناديده آشنا مي سازد - قيافه هاي جذاب و چهره هاي بشاش و لبهاي خندان و پيشاني هاي گشاده نمونه اي از سيرت پاك و مهذب است اگر چه در مفهوم مخالف آن نمي توان اصراري كرد ولي اثر النجابة ساطع البرهان است و شايد در اصول تطابق صورت و سيرت ملازمه ي باشد ولي عوائق و موانع انحرافي حاصل كند - در هر حال آنچه مسلم است خداوند كارهاي خوب خود را به دست بندگان خوب خود انجام مي دهد و نفوس قدسيه آثار نفيسه زكيه اي دارند و البته گاهي هم سيرت پاك به علل و اسبابي مخفي است زيرا كارهاي خوب را براي خدا در خفا انجام مي دهد و مردم او را به نيكوئي سيرت نمي شناسند.به چشم عجب و تكبر نظر به خلق مكن

كه بندگان خدا ممكنند در اوباشبرهنه پا و سرانند در ولايت عشق

كه فرمان همه جوع است و جامه عريانيو مهماتكن عند امري ء من خليقة

و ان حالها تخفي علي الناس تعلمو از اسرار آفرينش اين است كه يك ملاك صحيح صد در صد درستي از اين جهت در روان شناسي دست بشري داده نشده تا به سراير مردم واقف گردند او ستار العيوب است و عيب بندگان خود به گناه فاحش آشكار نسازد و اگر كسي در اثر رياضات شاقه شرعي و غيرشرعي بر اسراري واقف گرديد زبانش بسته مي شود تا پرده عيوب ديگران ندرد.هر كه را اسرار حق آموختند

مهر كردند و دهانش دوختند

[ صفحه 45]در ميان بشر آنها كه به صفات فاضله تربيت ربوبي نشو و نما يافته اند داراي فضايل و سجاياي نفساني شده اند و از لوث كدورات طبيعت خارج گشته مهذب و پاك و منزه مي باشد.

معلم و مربي كه براي تربيت نفوس نوباوگان قدم مي گذارد اصولا بايد خودش مهذب و منزه باشد تا بتواند رهبر و مربي نفوس ديگران گردد زيرا فاقد شي ء معطي شي ء نمي شود.ذات نايافته از هستي بخش

كي تواند كه شود هستي بخشو بدون ترديد ائمه ما بزرگترين مربيان مكتب تربيتي نفوس بشري هستند و داناترين معلمان مدرسه خلقت مي باشند و خداوند آنها را در عالم آفرينش و مكتب ربوبي خود تربيت كرده و به هدايت و ارشاد بندگان به دين نشئه مأمور نمود كه عصمت و علم و تقوي آنها در حالت كودكي نمونه بارز همين حقيقت است.

از برازنده ترين خاندان در تربيت نفوس زكيه حضرت امام جعفرصادق (ع) مي باشد كه از باب زهد عدل مجسمه ي فضيلت و اخلاق است چنانچه اكثر محدثين و مورخين نوشته اند به ديدن او انسان برابر كوه وقار و پرهيزكاري و درياي وسيع علم و دانش و بينش قوار مي گيرد.

سيرت امام صادق عليه السلام نماينده بارز سريرت آسماني او است و سريرت مهذب ملكوتيش نماينده صورت و سيرت پاك او مي باشد - چه او از اهل بيتي است كه آيه تطهير در حق آنها نازل شد و از خانداني است كه رجس و پليدي از آنها برطرف و عصمت و علم و تقوي به آنها ارزاني گرديده است.

او عروة الوثقي ترقي و تعالي است هر كس به او متمسك گردد به فوز و فلاح خواهد رسيد و هر كه از او ببرد به پرتگاه خواهد افتاد.

سيرت اين امام در نشر معارف و تعليم و تربيتش مشعلي فروزان بود كه بشر را از وادي ضلالت و غوايت و گمراهي به شاهراه نجات و رستگاري هدايت فرمود و از تاريكي جهل نجات داد به روشنائي علم رسانيد و از ضعف ناداني به نيروي بينائي منتقل كرد - و در سيرت و سريرت خود تنها هدفش همين بود كه خورشيد درخشان هدايت و ارشاد گردد و سير قوافل بشري را از محيط تاريك جهل و ناداني به دانش و بينش برساند و تاكنون تاريخ بشري نشان نداده است مردي را كه در آن محيط قيام به اشاعه نور علم و دانش كند و شخصا بتواند اقلا چهار هزار شاگرد به جامعه تحويل دهد كه هر يك از مفاخر عالم وجود باشند و اين بزرگترين[ صفحه 46]موفقيتي است كه نصيب امام صادق عليه السلام شد و اين توفيق در سايه سجاياي ملكوتي و سيرت آسماني او بود كه عملا مبادي فاضله را به شاگردان خود آموخت تا به اين درجه رسيدند.

از افراد بشر آن كس در نظر تمام بشر عامي و علم و شرقي و غربي با ارج و ارزش است كه بتواند علم را با عمل و فضيلت را با تقوي و دانش را با پارسائي به هم آميخته و اعمالش ترجمان افكارش باشد.

سبب آنكه در ميان بشر عالم شخصيت حسين بن علي (ع) سيدالشهداء در نظر همه جهانيان بزرگ و محترم است اين است كه اعمال او ترجمان افكارش بود و در راه افكار خود فداكاري و جانبازي نمود.

امام جعفرصادق عليه السلام نيز از نظر اجتماع دوست و دشمن به قدري محبوب بود كه دانشمندتري از او نشناختند و در عين حال اعمال فاضلانه او كه هميشه و همه جا مقرون به تقوي و پارسائي بود نماينده افكار علمي او بود و لذا علماي بزرگ جهان سر تعظيم و كرنش برابر او خم كردند و به ديده توقير و احترام به او نگريستند و بدين ترتيب صورت و سيرت او را بايد از حركات و سكنات و كلماتش به دست آورد و اعتراف كرد چه بزرگ مردي بود كه هر قدر انسان بيشتر معرفت به حال او پيدا كند درست مانند كسي است كه در برابر يك اقيانوس عظيم قرار گرفته خود را كوچك تر و ناچيزتر مي شناسد صله رحم - تفقد و تادب - تعليم و تربيت شجاعت و شهامت - سخاوت وجود و بخشش و نوع دوستي - دستگيري ضعفا - حلم و گذشت و صفح و عفو و ساير صفات فاضله انسانيت مجموعه سيرت امام ابوعبدالله جعفر بن محمدالصادق (ع) را تشكيل مي دهد.


شيعه قبل از امام صادق


قبل از عصر امام صادق يعني قرن دوم شيعه علوي - شيعه عباسي - شيعه زيدي - شيعه كيساني و غيره بوده اند كه از مندرجات مطالب بعد مكشوف خواهد شد.


علم حقيقت


كه به پانزده فن تقسيم شده

1 - علم معرفت نفس و حقايق لطايف روحانيت.

2 - علم به كيفيت ايجاد مفردات. «عناصر»[ صفحه 35]3 - علم به كيفيت حصول تعدد و تأليف و ظهور عوالم مختلفه در ملك و ملكوت و شناختن ظهور و حجب روح به سبب تعلق در بدن.

4 - علم به كيفيت توفيق بين مختلفات.

5 - علم به حقيقت مراتب توحيد.

6 - علم مكاشفات خواه به وسيله رياضات شرعيه يا شاقه غيرشرعيه باشد.

7 - علم مشاهدات. «علوم تجربي».

8 - علم معرفت تجلي ذات حق تعالي و صفات و افعال او.

9 - علم معرفت به انوار. بحث نور در فيزيك.

10 - علم معرفت به اسرار.

11 - علم معرفت به كيفيت تسخير كائنات.

12 - علم معرفت طي زمان و مكان «طي الارض».

13 - علم معرفت اسماء الحق و صفات و افعال او.

14 - علم شناختن مبداء و معاد و توحيد عام.

15 - علم معرفت به وصول.


قيام زيد بن علي بن الحسين


زيد بن علي - عليه السلام -، برادر امام باقر - عليه السلام - و از بزرگان و رجال با فضيلت و عاليقدر خاندان نبوت، و مردي دانشمند، زاهد، پرهيزگار، شجاع و دلير بود [1] و در زمان حكومت بني اميه زندگاني مي كرد.

زيد از مشاهده صحنه هاي ظلم و ستم و تاخت و تاز حكومت اموي فوق العاده ناراحت بود و عقيده داشت كه بايد با قيام مسلحانه، حكومت فاسد اموي را واژگون ساخت.


پاورقي

[1] ابن طقطقا، الفخري، بيروت، دارصادر، 1386 ه .ق، ص 132.


دومين هجوم وهابيها به مدينه طيبه


در سنه ي هزار و سيصد و چهل و چهار (1344) هجري بود كه وهابيها براي دومين بار شروع به تخريب قبور متبركه ي بقيع كردند و در روز هشتم شوال ماه همان سال بود كه گروهي از وهابيه وارد بقيع شده قبه هاي اهل بيت را خراب و با زمين هموار نمودند.

قبوري را كه آنان براي دومين بار در مدينه ويران كردند عبارت بودند از: 1- قبر امام حسن مجتبي 2- حضرت امام زين العابدين 3- حضرت امام محمدباقر 4- حضرت امام جعفر صادق 5- فاطمه ي زهراء سلام الله عليها 6- عباس بن عبدالمطلب 7- ابراهيم پسر رسول خدا صلي الله عليه و آله 8- زنان پيغمبر اسلام 9- عمه هاي آن بزرگوار 10- حليمه سعديه مادر رضاعي پيامبر اكرم 11- اسماعيل پسر حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 12- ابوسعيد خدري 13- فاطمه بنت اسد كه مادر حضرت علي بن ابي طالب (ع) بود 14- عبدالله پدر بزرگوار حضرت رسول صلي الله عليه و آله 15- حضرت حمزه ي سيدالشهداء 16- سائر قبوري كه در صحراي احد بودند 17- علي بن جعفر كه در عريض (بضم عين و فتح راء) مدينه بود 18- زكي الدين خارج از مدينه، 19- مالك ابوسعيد 20- بيت الاحزان حضرت فاطمه ي زهراء عليهاالسلام 21- مسجد كوثر 22- مسجد الجن 23- مسجد ابوقبيس 24- مسجد جبل[ صفحه 213]25- مسجدالكبش و... از اماكن متبركه و مساجد محترمه كه در مدينه و مكه خلاصه در خاك حجاز بود چيزي به جاي نگذارده همه را ويران و با خاك يكسان نمودند.

نگارنده گويد: چون ما در اين كتاب نظر اختصار داريم لذا بيش از اين درباره ي حمله و هجوم گروه وهابيه به بلاد و قبور و ناموس و اموال مسلمين گفتگو نمي كنيم. افرادي كه بخواهند بيش از اين اندازه اي كه ما در اين كتاب راجع به گروه وهابيه نگاشته ايم شرح ايشان را بخوانند به كتاب عجائب الاثار تأليف جبرتي، كتاب خلاصة الكلام تأليف ابن دحلان، كتاب كشف الارتياب تاليف سيد محسن عاملي رحمه الله، كتاب تاريخ نجد تأليف محمود شكري آلوسي كه شرح حال گروه وهابيه را تا سنه ي هزار و سيصد و پنجاه هجري نگاشته اند مراجعه نمايند.

تهران - نهم آبانماه - 1346

مژده به دوستداران چهارده معصوم عليهم السلام كه با خواست خدا كتاب سر گذشت حضرت امام محمدتقي عليه السلام به وسيله ي كتاب فروشي اسلاميه چاپ و در اختيار علاقمندان به آن بزرگوار قرار خواهد گرفت.

محمدجواد نجفي


تأليفات امام صادق


1. نامه ي امام به نجاشي والي اهواز كه به نام رساله ي عبدالله بن نجاشي شهرت دارد.

نجاشي مؤلف رجال گويد كه وي به جز اين رساله، تصنيف ديگري از امام صادق (ع) نديده است. اما مي توان نظر نجاشي را چنين توجيه كرد كه اين تنها اثري است كه به دست امام صادق (ع) تدوين شده و باقي آثار از جمله چيزهايي است كه توسط راويان آن حضرت جمع آوري شده است.

2. رساله اي از آن حضرت كه صدوق در كتاب خصال آن را ذكر كرده و سندش را از اعمش به امام صادق (ع) رسانيده است. اين نامه حاوي احكام اسلامي از قبيل وضو و غسل و انواع آنها و نماز و اقسام آن و زكات، زكات مال و زكات فطره، و حيض و صيام و حج و جهاد[ صفحه 78]و نكاح و طلاق، صلوات بر پيامبر (ص) و دوستي اولياي خدا و برائت از دشمنان خدا و نيكي به پدر و مادر و حكم متعه ازدواج و حج و احكام اولاد و كردار بندگان و جبر و تفويض و حكم كودكان و عصمت پيامبران و ائمه و مخلوق بودن قرآن و وجوب امر به معروف و نهي از منكر و معناي ايمان و عذاب قبر و بعث و و تكبير در عيد فطر و قربان و احكام زني كه وضع حمل كرده و احكام خوردنيها و نوشيدنيها و صيد ماهي و قرباني و گناهان كبيره و مسائلي از اين قبيل، مي باشد.

3. كتابي در توحيد كه به خاطر نام روايتگر آن توحيد مفضل نام دارد. اين كتاب در رد دهريون و اثبات خداوند جزو بهترين كتابها به شمار مي رود و تمام آن در ضمن بحارالانوار موجود است. همچنين اين كتاب به صورت جداگانه با چاپ سنگي در مصر به چاپ رسيده است. و بنابر آنچه در مجله ي المقتبس خوانده ام اين كتاب در استانبول هم به چاپ رسيده كه هنوز آن را نديده ام.

4. كتاب اهليلجة، اين كتاب هم به وسيله ي مفضل بن عمر روايت شده و در ضمن بحارالانوار موجود است. در مقدمه ي بحار آمده است كه سياق كتابهاي توحيد (مفضل) و اهليلجة بر صحت آنها دلالت دارد.

سيد علي بن طاوس در كشف المحجة لثمرة المهجه در آنجا كه فرزندش را سفارش مي كند، گويد: به كتاب مفضل بن عمر كه امام صادق (ع) آن را بر وي املا فرموده بنگر كه درباره ي آثار و پديده هايي است كه خداوند آفريده است. و نيز كتاب اهليلجة را بخوان كه كتاب بس پرارزشي است.

اما در فهرست ابن نديم آمده است: نويسنده ي كتاب اهليلجة معلوم نيست و گويند آن را امام صادق (ع) نوشته است اما اين محال است. اما ابن نديم درباره ي علت محال بودن اين امر هيچ دليلي نياورده است.

5. كتاب مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة كه منسوب به امام صادق (ع) است. اين كتاب همراه با كتاب جامع الاخبار چاپ شده است. اما مجلسي در مقدمه ي بحار درباره ي آن گفته است: در اين كتاب مطالبي آمده كه خواننده ي خردمند و مطلع را با ترديد مواجه مي كند. اسلوب اين كتاب شبيه ديگر سخنان و آثار ائمه (ع) نيست و الله يعلم. مؤلف كتاب وسايل در پايان كتاب هداية گويد: از جمله كتابهايي كه بر ما ثابت است كه قابل اعتماد نيست و از آنها نقل نكرديم كتاب مصباح الشريعة منسوب به امام صادق (ع) است. زيرا سند آن ثابت شده نيست و در آن سخناني آمده كه مخالف با تواتر است.

صاحب رياض العلما نيز به هنگام ذكر كتابهاي مجهول و ناشناخته مي نويسد: مصباح الشريعة در اخبار و مواعظ كتابي معروف و متداول است... بلكه اين كتاب از[ صفحه 79]تأليفات يكي از صوفيان است. اما ابن طاوس و ظاهر عبارت سيد علي بن طاوس در كتاب امان الاحظار نشان مي دهد كه وي بر اين كتاب اعتماد داشته است. زيرا در آنجا مي گويد: از جمله كتابهايي كه بايد با مسافر همراه باشد كتاب اهليلجة است. اين كتاب حاوي مناظره امام صادق (ع) با طبيبي هندي است كه درباره ي شناخت خداوند جل جلاله به طرزي عجيب و بديهي استدلال شده به طوري كه آن طبيب هندي پس از اين مناظره به الوهيت و يگانگي خداوند اقرار كرده است. همچنين كتاب مفضل بن عمر كه از امام صادق (ع) روايت كرده و در زمينه وجوه حكمت در خلقت گيتي و آشكار كردن اسرار آن است، بايد همراه مسافر باشد. اين كتاب در نوع خود بسيار شگفت آور است. و نيز كتاب مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة از امام صادق (ع) بايد با مسافر باشد. اين كتاب درباره ي سلوك به سوي خداوند و توجه به او و دستيابي به اسراري كه در آن نهفته است، بس لطيف و گرانقدر است.

كفعمي در مجموع الغرائب روايات بسياري را با لفظ قال الصادق از مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة نقل كرده است. شهيد ثاني در كشف الريبة و نيز در منية المريد و مسكن الفواد و اسرار الصلاة رواياتي از مصباح الشريعة نقل كرده و آنها را قاطعانه به امام صادق (ع) نسبت داده و در پايان برخي از آنها آورده است: آنچه گفته شد تماما از كلام امام صادق (ع) بود. سيد حسين قزويني در كتاب جامع الشرايط، به هنگام ذكر مآخذ كتاب، گويد: مصباح الشريعة به شهادت شارح فاضل شهيد ثاني و سيد بن طاوس و مولانا محسن كاشاني و عده اي ديگر منسوب به امام صادق (ع) است. بنابراين، پس از تأييد اينان جايي براي تشكيك و ترديد در اين كتاب باقي نمي ماند.

6. رساله ي آن حضرت خطاب به يارانش. كليني اين رساله را در آغاز روضة كافي به سند خود از اسماعيل بن جابر از ابوعبدالله (ع) نقل كرده است: امام صادق (ع) اين رساله را براي اصحاب خود مرقوم داشت و به آنها دستور داد كه آن را به يكديگر درس دهند و در آن نظر كنند و آن را فراموش نكنند و بدان عمل كنند. اصحاب نيز اين رساله را در جايگاه عبادت خود در خانه هاشان گذارده بودند و چون از كار فراغ مي يافتند آن را مي خواندند.

كليني در همان كتاب به سند خود از اسماعيل بن مخلد سراج نقل كرده كه گفت: اين نامه از طرف امام صادق (ع) خطاب به اصحابش ابلاغ گرديد، آغاز اين نامه چنين است: «بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد، از پروردگارتان عافيت طلب كنيد.» آنگاه تمام نامه را ذكر كرده است. همچنين قسمتي از آغاز اين نامه در تحف العقول تحت عنوان رساله ي امام به گروهي از پيروان و يارانش، ذكر شده است.

7. رساله ي امام به پيروان شيوه ي رأي و قياس.

8. رساله آن حضرت درباره ي غنايم و وجوب خمس در آنها. در تحف العقول اين قسمت و[ صفحه 80]تا بخش شانزدهم از اين رساله، نقل شده است.

9. سفارش امام صادق (ع) به عبدالله بن جندب.

10. سفارش آن حضرت به ابوجعفر محمد بن نعمان احول.

11. رساله اي كه برخي از شيعيان آن را نثر الدرر ناميده اند.

12. سخنان آن حضرت در وصف محبت اهل بيت و توحيد و ايمان و اسلام و كفر و فسق.

13. رساله آن حضرت درباره ي وجوه معيشت و كسب و كار بندگان و وجوه اخراج اموال. امام (ع) اين نامه را در پاسخ كسي كه از وي درباره ي جهات معيشت بندگان كه در آنها كسب و كار و معامله بين يكديگر انجام مي دهند و نيز وجوه نفقات پرسيده بود، نوشت.

14. رساله ي آن حضرت در احتجاج بر صوفيه كه آن حضرت را از طلب رزق و روزي نهي مي كردند.

15. گفتار آن حضرت درباره ي خلقت انسان و تركيب او.

16. كلمات قصار آن حضرت. ما برگزيده اي از اين سخنان را كه در تحف العقول نقل شده، در بخش حكم و آداب آن حضرت ذكر خواهيم كرد. در اين باره، كتابهاي ديگري از امام صادق (ع) موجود است كه اصحاب آن حضرت براساس آنچه كه از وي روايت شده، گرد آورده اند. از اين رو منتسب ساختن كتب مزبور به امام صادق (ع) صحيح به نظر مي رسد. چرا كه املا خود يكي از طرق تأليف است. نجاشي در كتاب خود، نام پنج كتاب از اين قبيل را ياد مي كند و نحوه ي دستيابي خود را بدانها ذكر مي دهد. البته بعيد نيست كه برخي از كتابهايي كه نجاشي نام برده با آنچه قبلا ياد شد، تداخل پيدا كند. اين كتابها عبارتند از:

الف. نسخه اي كه نجاشي به هنگام ذكر زندگاني محمد بن ميمون زعفراني از آن ياد كرده است. وي درباره ي محمد بن ميمون گويد: او از اهل سنت است و فقط يك روايت از امام صادق (ع) نقل كرده است.

ب. روايتي كه فضيل بن عياض از امام صادق (ع) نقل كرده است. نجاشي در شرح زندگاني فضيل گويد: او از مردم بصره و از ثقات اهل سنت بود و از امام صادق (ع) يك روايت نقل كرده است.

ج. نسخه اي كه عبدالله بن ابي اويسي بن مالك بن عامر اصبحي هم پيمان بني تميم بن مرة بن ابواويس، از آن حضرت نقل كرده است. نجاشي درباره ي او گويد: او نسخه اي از امام جعفر بن محمد (ع) روايت كرده است.

د. نسخه اي كه ابراهيم بن رجاء شيباني نقل كرده است. نجاشي گويد: وي از امام جعفر صادق (ع) نسخه اي روايت كرده است.

ه. نسخه اي كه سفيان بن عينية بن ابي عمران هلالي نقل كرده است. نجاشي گويد: او[ صفحه 81]نسخه اي از امام جعفر بن محمد روايت كرده است.

و. كتابي كه جعفر بن بشير بجلي روايت كرده است. شيخ طوسي در الفهرست گويد: جعفر كتابي دارد كه منسوب به امام صادق (ع) به روايت علي بن موسي الرضا (ع) مي باشد.

ز. مجموعه رسايل آن حضرت كه جابر بن حيان كوفي آن را روايت كرده است. يافعي در كتاب مرآة الجنان گويد: امام صادق (ع) در علوم يكتاشناسي و غير آن سخنان ارزشمندي دارد. و شاگرد او، جابر بن حيان، كتابي در هزار برگ تأليف كرده كه رسايل آن حضرت را كه حدود پانصد رساله است، دربرمي گيرد.

نگارنده: هيچ يك از بزرگان شيعه، كه درباره ي رجال شيعه و اصحاب ائمه كتابها نوشته اند مانند شيخ طوسي و نجاشي و معاصران و پيشينيان و متأخران از آنها، درباره ي اينكه جابر بن حيان از شاگردان يا اصحاب امام صادق (ع) بوده است، سخني نگفته اند. حال آنكه اينان در مذهب خود از ديگران آگاهتر هستند. البته در فهرست ابن نديم گفته شده است: شيعيان گويند كه جابر بن حيان يكي از بزرگان شيعه و ابواب آنان بوده است. ابن نديم در ادامه گويد: «شيعيان گمان مي كنند كه جابر از اصحاب امام صادق (ع) بوده است... و سپس گفته است: جابر كتابهايي كه در مذاهب شيعه دارد كه آنها را در جاي خود ياد خواهم كرد». البته تفصيل مطلب به هنگام شرح زندگاني جابر نقل خواهد شد. اين مطلبي بود كه ما در آغاز آن را نوشته بوديم، اما بعدا بر ما ثابت شد كه جابر بن حيان در زمره ي شاگردان امام صادق (ع) جاي داشته است.

ك. تقسيم الرؤيا، در كشف الظنون است كه تقسيم الرؤيا از تأليفات امام جعفر صادق (ع) است. در الذريعة آمده است كه ما سندي مبني بر اين كه اين كتاب به كس ديگري به جز امام صادق (ع) منسوب باشد پيدا نكرديم. اما ظاهرا مي توان گفت كه اين كتاب تأليف يكي از شيعيان به استناد روايات امام صادق (ع) است.

آنچه گفته شد مربوط به كتابهايي بود كه تاكنون تدوين گرديده و به نامهاي خاصي شناخته شده است. وگرنه آنچه دانشمندان از آن حضرت در شاخه هاي گوناگون علمي همچون كلام و توحيد و ساير اصول دين و فقه و اصول فقه و طب و مناظره و حكمت و موعظه و آداب و غيره نقل كردند، آن چنان فراوان و بسيار است كه نمي توان آنها را برشمرد. و براي آگاهي از آنها بايد به كتابهاي حديثي كه متكفل جمع آوري سخنان آن حضرت شده اند، رجوع كرد.[ صفحه 82]
خشم و غضب


غالبا مناظره كننده نمي تواند خود را از تيررس خشم و غضب دور نگه دارد به ويژه اگر به سخن او ايراد و اشكال وارد نمايند، گفتار و سخن او را رد كنند و استدلال او در مقابل مردم غير قابل قبول تلقي گردد. خشم و غضب مناظره كننده، گاهي به حق و گاهي نادرست و نارواست. خداوند متعال و رسول گرامي او، خشم و غضب را، به هر كيفيتي كه صورت پذيرد، نكوهش كرده اند.

روايت شده كه شخصي به رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم عرض كرد: مرا به عملي راهنمايي و توصيه فرما كه مختصر و سودمند باشد. حضرت فرمودند: خشمگين نشو. آن مرد دوباره همان درخواست خود را تكرار كرد، باز هم حضرت فرمودند: خشمگين نشو.

خشم و غضب آفت مناظره است. آنان كه مورد اعتراض قرار مي گيرند و دلايلشان را به حق و يا ناروا نقض مي نمايند، ناگهان بر مي آشوبند و فضاي مناظره را به جنگ و جنجال مي كشانند.

مناظره بايد بر اساس خيرخواهي و هدايت صورت گيرد تا آنجا كه خداوند در قرآن مي فرمايد:

فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشي [1] .

و با او با آرامي و نرمي سخن بگوييد شايد او متذكر شود و يا از خدا بترسد.

گفتار نرم از قلب رئوف بر مي خيزد و اصولا محبت دل ها را نرم و براي[ صفحه 59]پذيرش حق آماده مي سازد. كلماتي كه به كينه و غضب آلوده شود، نمي تواند راهگشا و هدايتگر باشد، اقتضاي موعظه ي حسنه و مجادله احسن اين است وگرنه مناظره دچار آفت مي شود.

در فضاي مناظره بايد صفا و محبت حاكم باشد؛ زيرا با كينه و دشمني هرگز نمي توان حق را به كرسي نشاند. حربه ي عاطفه بسيار قاطع و برنده است. چون غرض اصلي ارشاد و راهنمايي است، لازم است در قدم اول با محبت، قلب طرف مقابل را صيد كرد و عقل او را با استدلال خاضع نمود و او را با عاطفه به اعتراف وادار كرد. لذا خشم و غضب در اين امر موجب شكست در بحث ها و گفت و گوها مي شود. [2] .


پاورقي

[1] طه / 44.

[2] منية المريد، صص 520-516.


روشي براي آموختن


ما كلم رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم العباد بكنه عقله قط؛ قال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم:«انا معاشر الانبياء امرنا ان نكلم الناس علي قدر عقولهم.» [1] .

پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله و سلم هيچ وقت به اندازه ي عقل خودش با مردم سخن نگفت؛ رسول خدا صلي الله عليه و اله و سلم فرمود:

«بطور يقين ما، پيامبران، طبق دستور الهي، با مردم به سطح عقل شان سخن مي گوييم.»

امام صادق عليه السلام

روزي ذريح، از ياران بلند مرتبت امام صادق عليه السلام، نزد حضرت آمد و اظهار داشت:[ صفحه 96]«خداوند متعال مرا در قرآن كريم، آيه ي «ثم ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم [2] «به چيزي دستور داده است كه مي خواهم مراد از آنرا بدانم.»

امام صادق عليه السلام فرمود:

«مراد از «ليقضوا تفثهم» رفتن به ديدار امام معصوم و مراد از «وليوفوا نذورهم» انجام دادن مناسك حج است.»

سپس عبدالله بن سنان نزد حضرت آمد و همان سؤال را پرسيد و امام صادق عليه السلام جواب داد:

«مراد گرفتن ناخن و كوتاه نمودن شارب و شبيه اين امور (نظافت) است.»

در اينحال، عبدالله بن سنان پرسيد:

«جانم فدايتان، ذريح از شما نقل مي كند كه مراد از «ليقضوا تفثهم» رفتن به ديدار امام معصوم و مراد از «وليوفوا نذورهم» انجام دادن مناسك حج است.»

حضرت پاسخ داد:

«او درست گفته است؛ بطور يقين براي قرآن ظاهري و باطني است؛ چه كسي را توان انجام امري است كه ذريح انجام مي دهد.» [3] .[ صفحه 97]
پاورقي

[1] بحارالانوار 1 / 85.

[2] سوره حج /29.

[3] بحارالانوار 47 / 338 و تفسير صافي ذيل آيه ي 29 سوره ي حج و تنقيح المقال 1 / 420 ذيل «ذريح».


دعا


- سرورم حضرت عالي در مورد علاقمندي به دعا چه فرموديد؟

اين جان عرشي را، اين سيمرغ ملكوتي را، پاي بند يك مشت هواي نفساني نكن، از اين گونه تعلقات آزادش بگذار تا به سوي اسماء و صفات الهي و به جانب مدارج و معارج قرآني ارتقاء نمايد. او را گرفتار قفس هاي هوس هاي نفساني مكن تا به كمال مطلوب خود برسد. [1] .[ صفحه 48]
پاورقي

[1] ذكر و ذاكر، ص 19.


اقواله في خواص بعض النباتات


لقد أصبح الطب الحديث، كما تشهد به الصحف والمجلات الصحية والعلمية، يتراجع عند بعض النطس من الأطباء إلي عصر الأعشاب والنباتات[ صفحه 56]وينظر إليها نظر المقدر لمنافعها الصحية، والمعتبر لنجاح أثرها الطبيعي في معالجة الأدواء المختلفة والأمراض الكثيرة. كما أصبحت الأطباء في مختلف الظروف والمناسبات تحث مرضاها علي إستعمالها. ذلك لما وجدت فيها من بساطة الأستعمال، ونجاح الأثر وعدم الضرر أو قلته.

ولا عجب، فان تقدم الفكر البشري والسعي وراء طلب الحقيقة لابد وأن يصلا بالباحث من ذوي العقول السليمة، والافكار الصافية إلي كنه بعض ما أودع الخالق الحكيم في تلك النباتات الطبيعية من المنافع والآثار التي خلقت هي لاجلها ونبتت للاستثمار بها.

فاذا ما غفل أولئك الفطاحل من العلماء والاطباء عن ذكر فوائدها أو ذهل المجربون عن إستعمالها في مواضعها طيلة هذه المدة المديدة فان علماء القرآن وأئمة الدين الحنيف لم يغفلوها، بل ذكروا من فرائدها وخواصها ما ملأ الكتب، واستفاضت بها الأحاديث الصحيحة المروية عنهم. أنظر إلي كتاب (طب الأئمة) و(طب النبي «ص») و (طب الرضا) و (كتاب كشف الأخطار) و كتاب (البحار) وغيرها من الكتب التي تجد فيها ما يغنيك ويغنينا عن الإطالة في هذا المقام.

ولكي لا نخرج عن موضوعنا. وهو البحث عن طب الامام الصادق «ع» فانا نذكر لك بعض أقواله الطبية وإرشاداته الصحية في النباتات التي لم تدرك الأطباء منافعها إلا بعد ردح من الزمن. ثم نرجيء باقي أقواله الكثيرة فيها إلي مفصلات الكتب طلباً للاختصار.

وإليك بعضها مع ذكر أقوال الاطباء المطابقة لها في هذا العصر كنموذج لها:


فرستادن حضرت خضر با قطعه اي از درخت طوبي


مي گويند: دو برادر به قصد رفتن به مزار از كوفه بيرون رفتند. در بين راه يكي از آن دو نفر دچار تشنگي سختي شد به حدي كه تاب نياورد و از مركبش افتاد. برادر ديگر از حال او سرگشته و متحير شده بود. پس نمازي بجاي آورد و بعد خداوند متعال و محمد صلي الله عليه و اله و سلم و اميرالمؤمنين عليه السلام و ائمه عليهم السلام را يك به يك صدا زد تا اينكه رسيد به امام زمانش امام جعفر صادق عليه السلام.

پس پيوسته آن حضرت را مي خوانده و از آن جناب، پناه مي خواست كه ناگاه ديد مردي بالاي سرش ايستاده است و مي گويد: «اي مرد! قصه ي تو چيست؟»

پس شرح حالش را براي او نقل كرد. آن مرد قطعه ي چوبي به او داد و گفت: «اين چوپ را مابين لبهاي برادرت بگذار.»

چون آن چوب را مابين لبهاي او گذاشت برادرش به هوش آمده و چشمهاي خود را گشود. سپس برخاست و نشست و تشنگي اش رفت.

پس به زيارت رفتند و چون به كوفه برگشتند، آن برادري كه دعا مي كرده است به مدينه مشرف شد پس خدمت امام جعفر صادق عليه السلام رسيد.

حضرت فرمود: «حال برادرت چگونه است و آن چوب كجاست؟»

عرض كرد: «اي آقاي من! چون برادرم را به آن حال ديدم، غصه و غم مرا فراگرفت پس چون حق تعالي روحش را به او برگرداند از شدت خوشحالي ديگر به آن چوب توجه اي نكردم و از آن غفلت كرده و فراموشش نمودم.»

امام صادق عليه السلام فرمود: «همان ساعت كه در غم و اندوه برادر خود بودي،[ صفحه 67]برادر من خضر عليه السلام نزد من آمد، پس بواسطه ي او براي تو قطعه اي از چوب درخت طوبي را فرستادم.»

پس امام صادق عليه السلام به خادم خود رو كرد و فرمود، «آن سبد را بياور.»

چون سبد را آورد، حضرت آن را گشود و از آن قطعه چوبي را بيرون آورد كه دقيقا همان چوبي بود كه در بيابان آن مرد به آنها داده بود. پس آن را شناخت. آنگاه حضرت صادق عليه السلام آن چوب را در جاي خودش قرار داد. [1] .[ صفحه 68]
پاورقي

[1] مناقب ابن شهر آشوب.


العنب اذا غلا


اتفق الفقهاء علي أن العنب اذا غلا يحرم شرب عصيره المغليي، حتي و لو لم يشتد، و انه يصير حلالا بذهاب ثلثيه.

و قال صاحب المدارك: «الحكم بنجاسة العصير المغلي من العنب مشهور عند المتأخرين، و لا نعلم مأخذه - أي لا دليل علي النجاسة - و قد اعترف الشهيد الثاني في الذكري و البيان بأنه لم يقف علي دليل يدل نجاسته، و بأن القائل بالنجاسة قليل من الفقهاء.. و مال الشهيد الثاني الي الطهارة، و قواها شيخنا المعاصر، و هو المعتمد تمسكا بمقتضي الأصل السالم عن المعارض».

و نحن لا نشك في أن القائل بالنجاسة، ألحق هذا العصير بالخمر، و بديهة أن الالحاق قياس، فتعينت الطهارة، لأنها الأصل في جميع الأشياء، حتي يثبت العكس.


ثبوت الهلال


يثبت هلال رمضان و غيره بالطرق التالية:


معناها


العقد الصحيح هو الذي استجمع كل الشروط المعتبرة فيه، كتوارد الايجاب و القبول علي معني واحد، و بلوغ المتعاقد و رشده، و أهلية العوضين للتمليك و التملك، و متي توافرت الشروط بشتي أنواعها تم العقد، و ترتبت عليه الاحكام و النتائج التي قررها الشارع لانعقاده، فاذا تبايع اثنان بالعقد الصحيح،[ صفحه 46]و تقابضا الثمن و المثمن فلكل منهما أن يتصرف في المقبوض كيف شاء، و تنفذ فيه تصرفاته دون استثناء، و اذا تلف في يده فعليه وحده النقص و الخسارة، حيث تنتقل اليه ملكية المقبوض، كسائر أملاكه.

و اذا عرفنا العقد الصحيح فقد عرفنا العقد الفاسد، و أنه الذي لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة، و لا يترتب عليه أي أثر من الآثار الشرعية [1] فاذا تبايعا و تقابضا بالعقد الفاسد بقي المقبوض علي ملك مالكه الأول، و لا ينفذ شي ء من تصرفات الثاني فيه اطلاقا، كما لو لم يكن هنالك عقد من الاساس.

و بتعبير ثان ان المشتري اذا قبض المبيع بعقد صحيح - مثلا - ثم تلف في يده بآفة سماوية، أو غيرها يكون هو الضامن له، أي يذهب من ماله، و لا يحق له الرجوع بشي ء علي البائع، لأنه انتقل منه الي ملك المشتري، و كذلك اذا تلف في يده، و كان قد اشتراه بعقد فاسد، فانه يكون ضامنا له، و يذهب من ماله هو لا من مال البائع مع التلف، سواء أتلف بسبب منه، أو من غيره، لما سنذكره من الأدلة علي الضمان في فقرة:«الدليل» و حيث ان العين مضمونة عليه، و قد تعذر ردها بالذات لمكان التلف وجب رد بدلها و عوضها من المثل أو القيمة، حتي مع عدم التعدي و التفريط، تماما كالغاصب الا في الاثم و المؤاخذة، و كذا يجب علي البائع أن يرد الثمن المسمي للمشتري، ان كان قائما، أو بدله ان كان قد تلف، و هذا هو المعني المراد من قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

و تقول: ماذا تصنع بالاذن المقارن للعقد الفاسد؟ فان مقتضاه عدم ضمان القابض الا مع التعدي و التفريط.[ صفحه 47]و لنا أن نجيب أن الاذن و الرضا لم يحصلا علي كل تقدير، بل بناء علي صحة العقد، فاذا فسد الاساس كان الفرع مثله.

و لم يفرق الشيخ الانصاري في وجوب الضمان بين أن يكون كل من القابض و الدافع عالمين بالفساد، أو جاهلين، أو جهل أحدهما دون الآخر، لعموم النص و الفتوي. و مراده بالنص احترام مال المسلم، كما يأتي، و بالفتوي قول الفقهاء بالضمان بدون تفصيل و تقييد.


پاورقي

[1] ان ثبوت المهر و النسب و العدة، مع الزواج الفاسد ليس من آثار عقد هذا الزواج، بل من آثار الواقعة المادية، و هي الوطء بشبهة، لأن النكاح الشرعي يشمل الشبهة و الزواج الصحيح.


شروط الراهن و المرتهن


يشترط في كل من الراهن و المرتهن أن يكون أهلا للتصرفات المالية، فرهن المجنون و الصبي غير المميز لغو، و كذلك رهن المكره و السكران، و رهن المحجر لسفه، أو فلس يتوقف علي اجازة من له الاجازة، و يجوز للولي و الوصي أن يرهنا مال من لهما عليه حق الرعاية اذا دعت المصلحة، و أيضا يجوز لهما اقراض ماله و الرهانة عليه، مع المصلحة، و مثل له بعض الفقهاء أن يكون للقاصر حنطة و شبهها، و يخشي من تلفها، و لا راغب فيها الا قرضا، أو الشراء نسيئة، فيبيعها الولي أو يقرضها مع الرهن، و دونه اذا كان الغريم أمينا.


كفارة القتل خطأ


من قتل مسلما بطريق الخطأ دون العمد فعليه أن يدفع الدية الي أهله، و ان يكفر بعتق رقبة مؤمنة، فان عجز صام شهرين متتابعين، فان عجز أطعم ستين مسكينا، تماما كما هو الحكم في كفارة الظهار، قال تعالي: (و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الي أهله - ثم قال عز من قائل - فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين). [1] .

و قال الامام الصادق عليه السلام: اذا قتل خطأ أدي ديته الي اوليائه، ثم أعتق رقبة، فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا.


پاورقي

[1] النساء: 92.


عدة الوفاة


اذا توفي عنها الزوج، و هي غير حامل فعدتها أربعة أشهر و عشرة أيام، كبيرة كانت أو صغيرة، آيسة أو شابة، دخل بها أو لم يدخل دائمة أو منقطعة، لقوله تعالي: (و الذين يتوفون منكم، و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا) [1] و هذه الآية باطلاقها تشمل الجميع، ما عدا الحامل للدليل الآتي. و ذكرنا في الفقرة السابقة قول الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق عليهماالسلام: علي أي وجه كان النكاح فالعدة أربعة أشهر و عشرا اذا مات الزوج.[ صفحه 35]أما اذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل و الأربعة أشهر و عشرة أيام، فان مضت الأربعة و العشرة قبل الوضع اعتدت بالوضع، و ان وضعت قبل مضي الأربعة و العشرة اعتدت بالأربعة و العشرة.

و الدليل علي ذلك هو عملية الجمع بين آية: (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا) و آية (أجلهن أن يضعن حملهن)، فالآية الأولي جعلت العدة أربعة أشهر و عشرا، و هي تشمل الحامل و غير الحامل اذا توفي عنها زوجها، و الآية الثانية جعلت عدة الحامل وضع الحمل، وهي تشمل المطلقة، و من مات زوجها، فيحصل، التنافي بين ظاهر الآيتين في المرأة الحامل التي تضع قبل الأربعة و العشرة، فبموجب الآية الثانية تنتهي العدة، لأنها وضعت الحمل، و بموجب الآية لاأولي لا تنتهي العدة، لأن الأربعة و العشرة لم تنقض بعد.

و أيضا يحصل التنافي اذا مضت الأربعة و العشرة، و لم تضع، فبموجب الآية الأولي تنتهي العدة، لأن مدة الأربعة و العشرة قد مضت، و بموجب الآية الثانية لم تنته العدة، لأنها لم تضع الحمل، و كلام القرآن يجب أن يلائم بعضه بعضا، يخاصة اذا كانت الآيتان علي مستوي واحد في الظهور كما نكن فيه، و علي هذا فاذا جمعنا الآيتين هكذا: (و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا، و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) يكون المعني أن عدة لوفاة أربعة أشهر و عرة أيام لغير الحامل، و للحامل التي تضع قبل مضي الأربعة و العشرة، و أن الحامل التي تضع بعد مضي الأربعة و العشرة عدتها وضع الحمل، و بهذا الجمع يستقيم الكلام، و قد أخذه فقهاء الشيعة عن أهل البيت عليهم السلام الذين هم أدري بما فيه.

و اتفقوا علي وجوب الحداد علي من توفي عنها زوجها ما دامت في العدة،[ صفحه 36]و معني الحداد أن تجتنب كل ما من شأنه أن يحسنها، و يدعو الي اشتهائها، قال الامام الصادق عليه السلام: المتوفي عنها زوجها لا تكتحل للزينة، و لا تتطيب، و لا تلبس ثوبا مصبوغا، و لا تبيت عن بيتها، و تقضي الحقوق.

و المعيار في ترك الزينة هو العرف.

و اتفقوا علي أن المطلقة طلاقا رجعيا اذا مات زوجها قبل انقضاء العدة فعليها أن تستأنف عدة الوفاة من حين موته، سواء أكان الطلاق في مرض الموت،أو في حال الصحة، لأن العصمة بينها و بين المطلق لم تنقطع، و لذا يتوارثان، و تجب لها النفقة، أما لو كانت معتدة من طلاق بائن فانها تمضي في عدتها، و لا تتحول الي عدة الوفاة، لا نقطاع العصمة. و قد سئل الامام الصادق عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة، ثم مات عنها؟ قال: تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر و عشرا.

ثم أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا، وعليه فاذا طلقها، ولم تعلم، حتي مضت العدة فلا يجب أن تعتد ثانية، أما مبدأ عدة الوفاة فمن حين بلوغها الخبر اذا كان الزوج غائبا، أما اذا كان حاضرا، و افترض عدم علمها تموته الا بعد حين فمبدأ العدة من حين الوفاة، قال صاحب الجواهر:

«تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع علي ذلك، لقاعدة اتصال العدة بسببها.. و تعتد من الغائب في الطلاق من حين وقوعه عند المشهور، للنصوص المستفيضة أو المتواترة كصحيح ابن مسلم، قال لي الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق عليه السلام: اذا طلق الرجل، و هو غائب فليشهد علي ذلك، فاذا مضي ثلاثة من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.. أجل، تعتد زوجة الغائب من الوفاة من حين بلوغها الخبر، لا من حين الوفاة علي[ صفحه 37]المشهور، للنصوص المستفيضة أو المتواترة، كصحيح ابن مسلم عن الامام عليه السلام في رجل يموت، و تحته امرأة، و هو غائب؟ قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته».


پاورقي

[1] البقرة: 234.


الامام يملي بعض علمه علي المفضل


(يا مفضل، أول العبر و الدلالة علي الباري جل قدسه تهيئة هذا العالم، و تأليف أجزائه و نظمها علي ما هي عليه، فانك اذا تأملت العالم بفكرك و خبرته بعقلك، وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج اليه عباده، فالسماء مرفوعة كالسقف، و الأرض ممدودة كالبساط، و النجوم مضيئة كالمصابيح، و الجواهر مخزونة كالذخائر، و كل شي ء فيه لشأنه معد، و الانسان كالمالك ذلك البيت، و المخول جميع ما فيه، و ضروب النبات مهيأة لمآربه، و صنوف الحيوان مصروفة في مصالحه و منافعه.

ففي هذا دلالة واضحة علي أن العالم مخلوق بتقدير و حكمة، و نظام و ملاءمة، و أن الخالق له واحد، و هو الذي ألفه و نظمه بعضا الي بعض، جل قدسه و تعالي جده و كرم وجهه و لا اله غيره تعالي عما يقول الجاحدون، و جل و عظم عما ينتحله الملحدون.

نبدأ يا مفضل بذكر خلق الانسان فاعتبر به، فأول ذلك ما يدبر به الجنين في الرحم، و هو محجوب في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، و ظلمة الرحم، و ظلمة المشيمة [غشاء ولد الانسان يخرج معه عند الولادة]، حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء، و لا دفع أذي، و لا استجلاب منفعة، و لا دفع مضرة، فانه يجري اليه من دم الحيض ما يغذوه الماء و النبات، فلا يزال ذلك غذاؤه.

حتي اذا كمل خلقه و استحكم بدنه و قوي أديمه [الجلد المدبوغ] علي[ صفحه 64]مباشرة الهواء، و بصره علي ملاقاة الضياء، هاج الطلق [وجع الولادة] بأمه فأزعجه أشد ازعاج و أعنفه حتي يولد.

فاذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم أمه الي ثديها و انقلب الطعم و اللون الي ضرب آخر من الغذاء، و هو أشد موافقة للمولود من الدم، فيوافيه في وقت حاجته اليه.

فحين يولد قد تلمظ اذا أخرج لسانه فمسح به شفتيه و حرك شفتيه طلبا للرضاع، فهو يجد ثدي أمه كالأداوتين [اناء صغير من جلد يتخذ للماء] المعلقتين لحاجته فلا يزال يتغذي باللبن، ما دام رطب البدن، رقيق الأمعاء، لين الأعضاء.

حتي اذا تحرك و احتاج الي غذاء فيه صلابة ليشتد و يقوي بدنه، طلعت له الطواحن من الأسنان و الأضراس ليمضغ بها الطعام فيلين عليه، و يسهل له اساغته.

فلا يزال كذلك حتي يدرك، فاذا أدرك و كان ذكرا طلع الشعر في وجهه، فكان ذلك علامة الذكر، و عز الرجل الذي يخرج به من جدة الصبا و شبه النساء، و ان كانت أنثي يبقي وجهها نقيا من الشعر، لتبقي لها البهجة و النضارة التي تحرك الرجل لما فيه دوام النسل و بقاؤه.

اعتبر يا مفضل فيما يدبر به الانسان في هذه الأحوال المختلفة، هل تري مثله يمكن أن يكون بالاهمال؟!، أفرأيت لو لم يجر اليه ذلك الدم و هو في الرحم، ألم يكن سيذوي و يجف كما يجف[ صفحه 65]النبات اذا فقد الماء، ولو لم يزعجه المخاض عند استحكامه ألم يكن سيبقي في الرحم كالمؤود [و أد البنت: دفنها في التراب و هي حية، كما كان العرب يفعلون ذلك في العهد الجاهلي] في الأرض؟! و لو لم يوافقه اللبن مع ولادته ألم يكن سيموت جوعا أو يغتذي بغداء لا يلائمه، و لا يصلح عليه بدنه، و لو لم تطلع له الأسنان في وقتها ألم يكن سيمتنع عليه مضغ الطعام و اساغته، أو يقيمه علي الرضاع فلا يشتد بدنه و لا يصلح لعمل؟! ثم كان يشغل أمه بنفسه عن تربية غيره من الأولاد.

و لو لم يخرج الشعر في وجهه في وقته ألم يكن سيبقي في هيئة الصبيان و النساء، فلا تري له جلالة و لا وقار؟!).

قال المفضل: فقلت له: يا مولاي فقد رأيت من يبقي علي حالته و لا ينبت الشعر في وجهه و ان بلغ الكبر؟!.

فقال عليه السلام: (ذلك بما قدمت أيديكم و أن الله ليس بظلام للعبيد) [1] فمن هذا الذي يرصده حتي يوافيه بكل شي ء من هذه المآرب الا الذي أنشأه خلقا بعد أن لم يكن، ثم توكل له بمصلحته بعد أن كان، فان كان الاهمال يأتي بمثل هذا التدبير، فقد يجب أن يكون العمد و التقدير يأتيان بالخطأ و المحال، لأنهما ضد الاهمال، و هذا فظيع من القول و جهل من قائله، لأن الاهمال لا يأتي بالصواب و التضاد لا يأتي بالنظام، تعالي الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا.

ولو كان المولود يولد فهما عاقلا لأنكر العالم عند ولادته، و لبقي حيرانا[ صفحه 66]تائه العقل اذا رأي ما لم يعرف، و ورد عليه ما لم ير مثله من اختلاف صور العالم من البهائم و الطير، الي غير ذلك مما يشاهده ساعة بعد ساعة و يوما بعد يوم.

و اعتبر ذلك بأن من سبي من بلد و هو عاقل، يكون كالواله الحيران فلا يسرع الي تعلم الكلام، و قبول الأدب، كما يسرع الذي سبي صغيرا غير عاقل، ثم لو ولد عاقلا كان يجد غضاضة [الذلة و المنقصة] اذا رأي نفسه محمولا مرضعا معصبا بالخرق مسجي في المهد، لأنه لا يستغني عن هذا كله، لرقة بدنه و رطوبته حين يولد.

ثم كان لا يوجد له من الحلاوة و الوقع من القلوب ما يوجد للطفل فصار يخرج الي الدنيا غبيا غافلا عما فيه أهله، فيلقي الأشياء بذهن ضعيف و معرفة ناقصة.

ثم لا يزال يتزايد في المعرفة قليلا قليلا، و شيئا بعد شي ء، و حالا بعد حال، حتي يألف الأشياء و يتمرن و يستمر عليها، فيخرج من حد التأمل لها و الحيرة فيها الي التصرف و الاضطرار الي المعاش بعقله و حيلته، و الي الاعتبار و الطاعة و السهو و الغفلة و المعصية.

و في هذا أيضا وجوه أخر، فانه لو كان يولد تام العقل مستقلا بنفسه لذهب موضع حلاوة تربية الأولاد، و ما قدر أن يكون للوالدين في الاشتغال بالولد من المصلحة، و ما يوجب التربية للآباء علي الأبناء من المكافأة بالبر، و العطف عليهم عند حاجاتهم الي ذلك منهم.[ صفحه 67]ثم كان الأولاد لا يألفون آباءهم و لا يألف الآباء أبناءهم، لأن الأولاد كانوا يستغنون عن تربية الآباء و حياطتهم، فيتفرقون عنهم حين يولدون، فلا يعرف الرجل أباه و امه، و لا يمتنع عن نكاح أمه و أخته، و ذوات المحارم عنه اذا كان لا يعرفهن، و أقل ما في ذلك من القباحة بل هو أشنع و أعظم و أفظع و أقبح و أبشع، لو خرج المولود من بطن أمه و هو يعقل أن يري منها ما لا يحل له، و لا يحسن به أن يراه، أفلا تري كيف أقيم كل شي ء من الخلقة علي غاية الصواب؟! و خلا من الخطأ دقيقه و جليله.

اعرف يا مفضل ما للأطفال في البكاء من المنفعة، و اعلم أن في أدمغة الأطفال رطوبة، ان بقيت فيها أحدثت عليهم أحداثا جليلة و عللا عظيمة، من ذهاب البصر و غيره، و البكاء يسيل تلك الرطوبة من رؤوسهم فيعقبهم ذلك الصحة في أبدانهم و السلامة في أبصارهم.

أفليس قد جاز أن يكون الطفل ينتفع بالبكاء و والداه لا يعرفان ذلك فهما دائبان ليسكتانه و يتوخيان في الأمور مرضاته لئلا يبكي، و هما لا يعلمان أن البكاء أصلح له و أجمل عاقبة.

فهكذا يجوز أن يكون في كثير من الأشياء منافع لا يعرفها القائلون بالاهمال ولو عرفوا ذلك لم يقضوا علي الشي ء أنه لا منفعة فيه، من أجل أنهم لا يعرفونه و لا يعلمون السبب فيه، فان كل ما لا يعرفه المنكرون يعلمه العارفون، و كثيرا ما يقصر عنه علي المخلوقين محيط به علم الخالق جل قدسه وعلت كلمته).[ صفحه 68]
پاورقي

[1] آل عمران: 182.


توليت، و نظارت بر اوقاف و اموال پدر


حضرت اميرمؤمنان، امام علي عليه السلام توليت و نظارت اوقاف و اموال خود را به امام حسن عليه السلام و پس از او، به امام حسين عليه السلام واگذار فرمود و اين وصيت نامه را امام علي عليه السلام، پس از بازگشت از صفين، امضاء فرموده است، كه سيد رضي «رحمه الله»، در كتاب وقف در نهج البلاغه، آورده است و خلاصه ي آن، چنين است:

بدين ترتيب، بنده ي خدا، علي بن ابي طالب، اميرمؤمنان، درباره ي اموال خويش، دستور مي دهد و اميدوار است كه رضاي خداوند متعال را بدين وسيله تأمين كند و بهشت برين را كه مقام قرب الهي است، به دست آورد و از خشم پروردگار، امان يابد. پسرم، حسن، دستور دارد كه اداره ي اموال مرا به عهده بگيرد. از آنچه من مي گذارم به قدر نياز بهره مند گردد. و بازمانده را در راه خدا، به نام خيرات، انفاق كند.

در آن روز كه روزگار حسن، به پايان مي رسد، برادرش حسين، متصدي امر خواهد بود و همچنان، اين توليت، در ميان اولاد فاطمه، دست به دست خواهد گشت.

مسلم است كه فرزندان ديگر مرا نيز در ميراث من، حق ثابتي برقرار است.[ صفحه 104]ولي توليت اين اموال، جز به فرزندان فاطمه، به هيچ - كس، نخواهد رسيد.

من پسران فاطمه را، به توليت و تصدي اموال خود، برگماشته ام، زيرا اينان، پسران پيغمبر گرامي صلي الله عليه و آله و عزيز ما هستند.

من بدين وسيله، رضاي الهي و خشنودي پيامبر خدا صلي الله عليه و آله را خواستارم و نيز مي خواهم كه حرمت فرزندان فاطمه آشكار گردد و فضيلت نسل پيامبر خدا صلي الله عليه و آله، مسلم بماند:

1- اصول و اعيان اموال من، ثابت خواهد ماند و متولي، فقط اجازه خواهد داشت كه از منافع اين دارايي، بهره مند گردد و بهره رساند.

2- آنچه از منافع اين اعيان و اصول بدست آيد، بنا به دستوري كه داده اند، به مصرف خواهد رسيد.

3- نهالهاي اين نخلستان، از كنار نخل ها بريده نخواهد شد و به فروش نخواهد رسيد؛ زيرا، احتمال مي رود كه در تعيين زميني كه اصله ي خرما در آن غرس شده بود، دستخوش اشتباه و اشكال گردد.

4- كنيزاني را كه در خانه ي من بسر مي برند، اگر باردار باشند و پس از من، بار فروگذارند، حق مسلم باشد؛ زيرا كه فرزندانشان فرزندان من باشند و از ميراث من، بهره اي مشروع دارند. ولي اگر كنيز باردار من، بار بگذارد و نوزاد، بدرود زندگي گويد، خود او آزاد خواهد بود [1] .[ صفحه 105]
پاورقي

[1] شرح نهج البلاغه ي ابن ابي الحديد، طبق نقل زندگاني امام حسن بن علي عليه السلام، آقاي حسين وجداني، صص 77 - 79.


الامام الصادق و الطب


عارف سليم قراغولي، نجف، مطبعة النعمان، 1966 م /1358 ق، رقعي، 120 ص.


مردي كه سگ شد


«علي بن حمزه» مي گويد:

«با جمعي در حضور جعفر بن محمد عازم بيت الله الحرام بوديم. پس از مدتي راهپيمايي خسته و ناتوان در زير درخت خشك و بي برگي براي استراحت نشستيم. ناگاه لب هاي مبارك جعفر بن محمد به حركت درآمد و مشغول دعاهايي شد كه ما مضمون آن را درك نمي كرديم، سپس اشاره به درخت نمود و فرمود: «اي درخت! ما را از روزي اي كه خدا در تو قرار داده است بهره مند ساز.»

ناگاه درخت به سوي حضرتش متمايل شد و برگ هايش سبز شد و رطب تازه به بار آورد!

جعفر بن محمد خطاب به همسفرانش فرمود: «با نام خدا از ميوه هاي اين درخت ميل كنيد.»

پس همگي از آن تناول نموده و آن رطب ها را بهترين آنها يافتيم. در اين ميان جملگي از حضرت تشكر كرديم و دانستيم كه خداوند به بركت آن امام معصوم درخت خشك را سرسبز و بارور نموده است، ولي يك نفر عرب، اين كار را سحر و[ صفحه 80]جادوگري خواند و گفت: «تاكنون چنين سحر بزرگي را نديده بودم!»

جعفر بن محمد با زبان نرم و لحني مهربان به او گفت:

«اي عرب! اين كار ما سحر نيست، بلكه خداوند، دعاي ما را مستجاب مي كند»، ولي آن مرد لجوج هم چنان در امامت و كرامت روشن امام تشكيك و اظهار بي ادبي مي كرد.

حضرت فرمودند: «اي عرب! ما اگر از خداوند بخواهيم كه تو را مسخ نموده و به صورت ديگري درآورد، اجابت مي شود!»

مرد عرب گفت: «اگر راست مي گويي اين كار را بكن!»

پس جعفر بن محمد اراده اي فرمود و خداوند آن عرب را بي درنگ به صورت سگ ممثل نمود!

راوي گويد:

من به دستور امام آن عرب مسخ شده را تعقيب كردم و ديدم او را كه به سوي خانه اش برگشت و بچه هايش را ديدم كه چگونه او را با چوب و سنگ مي زدند و از خانه اش بيرون مي كردند!!

او كه همچون سگ شده بود، زوزه مي كشيد و پارس مي كرد و عاقبت به كنار جعفر بن محمد آمد و به عنوان استرحام و عذرخواهي اشك مي ريخت و خودش را در خاك ها مي غلطاند، تا آنكه آن امام مهربان دست به دعا بلند كرد و خداوند توانا، وي را به صورت اول باز گردانيد![ صفحه 81]آنگاه جعفر بن محمد فرمود: «آيا ايمان آوردي؟»

او گفت: «بلي، بلي يابن رسول الله! هزار بار ايمان آوردم» [1] .[ صفحه 82]
پاورقي

[1] الخرائج و الجرائح، قطب راوندي، ص 296، ش 3.


من أسرار الطفولة


و لو كان المولود يولد فهما عاقلا، لأنكر العالم عند ولادته و لبقي حيران تائه العقل إذا رأي ما لم يعرف، و ورد عليه ما لم ير مثله من اختلاف صور العالم من البهائم و الطير، إلي غير ذلك مما يشاهده ساعة بعد ساعة و يوما بعد يوم.

و اعتبر ذلك بأن من سبي من بلد و هو عاقل، يكون كالواله الحيران فلا يسرع إلي تعلم الكلام، و قبول الأدب، كما يسرع الذي سبي صغيرا غير عاقل، ثم لو ولد عاقلا كان يجد غضاضة [1] إذا رأي نفسه محمولا[ صفحه 70]مرضعا معصبا بالخرق مسجي [2] في المهد لأنه لا يستغني عن هذا كله، لرقة بدنه و رطوبته حين يولد، ثم كان لا يوجد له من الحلاوة والوقع من القلوب ما يوجد للطفل، فصار يخرج إلي الدنيا غبيا غافلا عما فيه أهله، فيلقي الأشياء بذهن ضعيف و معرفة ناقصة، ثم لا يزال يتزايد في المعرفة قليلا قليلا، و شيئا بعد شي ء، و حالا بعد حال، حتي يألف الأشياء، و يتمرن و يستمر عليها، فيخرج من حد التأمل لها و الحيرة فيها إلي التصرف و الاضطرار إلي المعاش بعقله و حيلته، و إلي الاعتبار و الطاعة و السهو و الغفلة و المعصية.

و في هذا أيضا وجوه أخر، فإنه لو كان يولد تام العقل مستقلا بنفسه لذهب موضع حلاوة تربية الأولاد، و ما قدر أن يكون للوالدين في الاشتغال بالولد من المصلحة و ما يوجب التربية للآباء علي الأبناء من المكافأة بالبر، و العطف عليهم، عند حاجتهم إلي ذلك منهم، ثم كان الأولاد لا يألفون آباءهم و لا يألف الآباء أبناءهم، لأن الأولاد كانوا يستغنون عن تربية الآباء و حياطتهم، فيتفرقون عنهم حين يولدون، فلا يعرف الرجل أباه و أمه، و لا يمتنع عن نكاح أمه و أخته، و ذوات المحارم منه، اذا كان لا يعرفهن، و أقل ما في ذلك من القباحة، بل هو أشنع و أعظم و أفظع و أقبح و أبشع، لو خرج المولود من بطن أمه و هو يعقل، أن يري [3] منها ما لا يحل له، و لا يحسن به أن يراه، أفلا تري كيف أقيم كل شي ء من الخلقة علي غاية الصواب؟ و خلا من الخطأ دقيقه و جليله.[ صفحه 71]
پاورقي

[1] الغضاضة: هي الذلة و المنقصة.

[2] التسجية: هي التغطية بثوب يمد علي الجسم.

[3] خبر لقوله: أقل في ذلك.


نشر رحمته


أمالي الصدوق 171، المجلس 37، ح 2: حدثنا أحمد بن هارون الفامي (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن جعفر بن جامع، عن أبيه، عن ابراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن ابراهيم بن زياد الكرخي، قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام:...

اذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك و تعالي رحمته حتي يطمع ابليس في رحمته.


من سنن الولادة


[فروع الكافي 4 / 26 - 25، ح 9: الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن معاذ الفراء، عن أبي عبدالله عليه السلام قال:...]

الغلام رهن بسابعه بكبش، يسمي فيه و يعق عنه.

و قال: ان فاطمة عليهاالسلام حلقت ابنيها و تصدقت بوزن شعرهما فضة.[ صفحه 24]
اذا عطست


دعوات الراوندي 198، ح 543: قال الصادق عليه السلام:...

من عطس ثم وضع يده علي قصبة أنفه ثم قال: (الحمدلله رب العالمين كثيرا كما هو أهله و صلي الله علي محمد و آله و سلم) يستغفرالله له طائر تحت العرش الي يوم القيامة.


كسبه و عمله


مارس الامام الصادق (ع) الكسب الحلال و التجارة و العمل، من أجل العيش الكريم.. رغم ما كان يتمتع به من مركز علمي و اجتماعي و قيادي، و لم يقف ذلك حائلا دون مشاركته للناس في حياتهم العادية و منطلقاتهم المعاشية.. معطيا بذلك رؤيا عملية واضحة عن مفهوم الاسلام للمساواة بين طبقات الأمة في مجالات العمل من أجل العيش بكرامة، و أن لا يستغل الانسان جهد أخيه الانسان، ما أمكنه استغلال جهد نفسه متجاوزا بذلك جميع الفروق الطبقية و فواصل الامتيازات، فعن اسماعيل بن جابر قال:

«.. أتيت أبا عبدالله و اذا هو في حائط له بيده مسحاة و هو يفتح بها الماء، و عليه قيمص شبه الكرابيس كأنه مخيط عليه من ضيقه..».[ صفحه 65]و ربما يتصور البعض أن مركز الامام لا يتناسب مع ممارسته للعمل، فيعترضه باستغراب، فعن عبدالأعلي مولي آل سام قال:

«.. استقبلت أبا عبدالله في بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الحر.. فقلت: جعلت فداك حالك عندالله، و قرابتك من رسول الله (ص) و أنت تجهد نفسك في مثل هذا اليوم!!

فقال الامام: يا عبدالأعلي خرجت في طلب الرزق لأستغني عن مثلك..».

و بهذه الاجابة البسيطة حدد الامام قيمة العمل و معطياته، فهو الفاصلة التي تفصل الانسان عن مشاعر الذل و العبودية، باعتماده علي جهد غيره و عطائه و احسانه، و يكفي في شرف العمل و قيمته أن يستغني الانسان بجهده عن جهد غيره، و أن يملأ فراغ حاجته بنتاج كسب يده ضامنا لنفسه و لعياله كرامة العيش و عزة الحياة..

و يفترض الامام أن قيمة العمل تتضاعف كلما تضاعف الجهد، و ملاحظة الامام هنا تعتمد علي القيمة المعنوية و الروحية و ليست علي القيمة المادية و الانتاجية، فعن أبي عمرو الشيباني قال:

«.. رأيت أبا عبدالله و بيده مسحاة و عليه ازار غليظ يعمل في حائط له، و العرق يتصاب عن ظهره، فقلت: جعلت فداك.. أعطني أكفك..[ صفحه 66]فقال لي: اني أحب أن يتأذي الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة...».

و القيمة المتصورة من خلال اجابة الامام هنا هي:

1- أن الانسان عندما يشعر بوطأة الأذي في حال ممارسته للعمل، يتضاعف شعوره بالراحة و الرضا عندما يتطلع الي النتاج من عطاء ذلك العمل، و هو أمر غريزي يقوم عليه بناء الطبع الانساني..

2- كما أن شعور الانسان بالجهد و المرارة في حال ممارسته للعمل، تعطي للنتاج في نظرة قيمة معنوية مرتفعة، تمنعه من صرفه في غير مواقع ضروراته و حاجاته الملحة، واضعا أمامه الجهد الذي بذله في سبيل الحصول عليه.. الحصول علي لقمة العيش، و ما يحفظ لهم كرامة الحياة و عزتها..

و يتدبر الامام أمر معاشه بحكمة و روية و يضع لعمله نظاما ماليا دقيقا يضمن به سلامة ماله من التلف فقد حدث ولده الامام الكاظم (ع) قال:

«.. ان رجلا أتي جعفرا صلوات الله عليه شبيها بالمستنصح فقال له: يا أبا عبدالله كيف صرت اتخذت الأموال قطعا متفرقة، ولو كانت في موضع واحد كان أيسر لمؤنتها و أعظم لمنفعتها..

فقال له الامام: اتخذتها متفرقة، فان أصاب هذا المال[ صفحه 67]شي ء يسلم هذا، و الصرة تجمع هذا كله..».

فعندما يكون المال مجتمعا في موضع واحد يكون بمجموعه مهددا بالتلف بتعرضه لنائبة طبيعية طارئة، أو تجاوز مشبوه. أما عندما يكون متفرقا فان سلامة البعض تبقي مضمونة عندما يتعرض البعض الآخر منه للنوائب أو التجاوزات، و هو أمر لم يكن ليدرك الناصح حكمته فيما أشار به علي الامام..

و من أروع ما وردنا عن الامام الصادق في مجالات الكسب و العمل ما حدث به أبوجعفر الفزاري قال:

«دعا أبو عبدالله (ع) مولي له يقال له مصادف فأعطاه ألف دينار، و قال له: تجهز حتي تخرج الي مصر.. فلما دنوا من مصر استقبلهم قافلة خارجة من مصر، فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة، و كان متاع العامة، فأخبروهم أن ليس بمصر منه شي ء، فتحالفوا و تعاقدوا أن لا ينقصوا متاعهم من ربح دينارا دينارا فلما قبضوا أموالهم انصرفوا الي المدينة، فدخل مصادف علي أبي عبدالله (ع) و معه كيسان في كل واحد ألف دينار، فقال: جعلت فداك هذا رأس المال، و هذا الآخر ربح..

فقال الامام: ان هذا الربح كثير، ولكن ما صنعتم، في المتاع؟

فحدثه كيف صنعوا و كيف تحالفوا..[ صفحه 68]فقال الامام: سبحان الله.. تحلفون علي قوم مسلمين ألا تبيعوهم الا بربح الدينار دينارا!! ثم أخذ أحد الكيسين، فقال هذا رأس مالي و لا حاجة لنا في هذا الربح، ثم قال: يا مصادف مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال..».

و في هذا الموقف يحدد الامام عمليا انسانية الاسلام في المعاملة، و رفضه للتجاوزات الغير المنسجمة مع فرض رعاية الانسان المسلم لحق أخيه المسلم، و قد وجد الامام في هذا التواطؤ الاجماعي علي الاستغال تجاوزا علي انسانية الاسلام و خيانة لروح التسامح و المحبة التي أمرت بها تعاليمه.. فكان أن رفض أن يتقاضي الربح الفاحش الذي كان حصيلة استغلال غير انساني.. دفع اليه حاجة الناس لاستهلاك صنف معين نفذت مادته من السوق، و ساعد علي ذلك طمع بغيض، و شره للربح غير انساني..

و موقف الامام هنا هو موقف الاسلام الذي يرفض الاستغلال في أي مجال من مجالات الحياة، سواء في ذلك الاستغلال المالي و الاستغلال العملي، و غير ذلك من وجوه الاستغلال البغيض.. لأنه تعبير آخر عن الخيانة و السرقة، ولكن بصورة قد يتراءي منها و كأنها مشروعة..


اخباره مع المنصور


حدث عبدالله بن الفضل بن الربيع عن أبيه قال: حج المنصور سنة 147 ه فقدم المدينة و قال للربيع: ابعث الي جعفر بن محمد من يأتينا به متعبا قتلني الله ان لم أقتله. فتغافل عنه الربيع لينساه ثم أعاد ذكره للربيع و قال: ابعث من يأتينا به متعبا فتغافل عنه ثم أرسل الي الربيع رسالة قبيحة أغلظ له فيها و أمره أن يبعث من يحضر جعفرا ففعل. فلما أتاه قال له الربيع: يا أبا عبدالله اذكر الله فانه قد أرسل اليك بما لا دافع له غيرالله. فقال جعفر: لا حول و لا قوة الا بالله، ثم ان الربيع أعلم المنصور بحضوره.

فلما دخل جعفر عليه أوعده و أغلظ له و قال: اي عدو الله، اتخذك أهل العراق اماما يجبون اليك زكاة أموالهم و تلحد في سلطاني و تبغيه الغوائل. قتلني الله ان لم أقتلك. فقال له: يا أميرالمؤمنين ان سليمان عليه السلام أعطي فشكر، و ان أيوب عليه السلام ابتلي فصبر، و ان يوسف عليه السلام ظلم فغفر. و أنت من ذلك السنخ، فلما سمع المنصور منه قال له: الي، و عندي أباعبدالله أنت البري ء الساحة، السليم الناحية، القليل الغائلة، جزاك الله من ذي رحم أفضل ما جزي ذوي الأرحام عن أرحامهم، ثم تناول يده فأجلسه معه علي فراشه. ثم قال: علي بالطيب. فأتي بالغالية فجعل يغلق لحية جعفر بيده حتي تركها تقطر ثم قال: قم في حفظ الله و كلاءته ثم قال يا ربيع: ألحق أبا عبدالله جائزته و كسوته. انصرف أبا عبدالله في حفظه و كنفه فانصرف.

قال الربيع: فلحقته فقلت له: اني قد رأيت قبلك ما لم تره و رأيت بعدك ما لا رأيته. فما قلت يا أبا عبدالله حين دخلت؟ قال جعفر قلت:[ صفحه 71]
وصيته لسفيان الثوري


و هي مذكورة في تحف العقول، و رواها الصدوق في الخصال بسنده عن سفيان الثوري قال: لقيت الصادق ابن الصادق فقلت له: يا ابن رسول الله أوصني، فقال: يا سفيان، و في تحف العقول، قال سفيان الثوري: دخلت علي الصادق (ع) فقلت له أوصني بوصية أحفظها من بعدك، قال: و تحفظ يا سفيان؟ قلت: اجل يا ابن بنت رسول الله قال: يا سفيان، لا مروءة لكذوب، و لا راحة لحسود، و لا أخا لملول، و لا خلة لمختال، و لا سؤدد لسي ء الخلق، ثم أمسك فقلت: يا ابن بنت رسول الله زدني! فقال: يا سفيان، ثق بالله تكن عارفا (مؤمنا) و ارض بما قسمه لك تكن غنيا (و في رواية الخصال) و أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما. صاحب بمثل ما يصاحبونك به تزدد ايمانا، و لا تصاحب الفاجر فيعلمك من فجوره، و شاور في أمرك الذين يشخون الله، ثم أمسك فقلت: يا ابن رسول الله زدني! فقال: يا سفيان من أراد عزا بلا سلطان، و كثرة بلا اخوان، وهيبة بلا مال (و في رواية الخصال) من أراد عزا بلا عشيرة، و غني بلا مال، و هيبة بلا سلطان فلينتقل من ذل معاصي الله الي عز طاعته، ثم أمسك فقلت: يا ابن بنت رسول الله زدني! فقال: يا سفيان أدبني ابي بثلاث[ صفحه 147]و نهاني عن ثلاث، فأما اللواتي أدبني بن فانه قال لي: يا بني من يصحب صاحب السوء لا يسلم، و من لا يقيد ألفاظه او (و من لا يملك لسانه) يندم، و من يدخل مداخل السوء يتهم. قلت: يا ابن رسول الله فما الثلاث اللواتي نهاك عنهن؟ قال: نهاني ان أصاحب حاسد نعمة، و شامتا بمصيبة، أو حامل نميمة، و زاد في رواية الخصال، ثم أنشدني:عود لسانك قول الخير تحظ به،

ان اللسان لما عودت معتادموكل بتقاضي ما سننت له

في الخير و الشر، فانظر كيف تعتاد!
التواتر في المصادر الجعفرية و علاقاتها غير المباشرة بالكيمياء


في الكتاب الذي نشره عارف تامر عن الحكم الجعفرية (بيروت 1958) عن مخطوطة من مخطوطات مصياف بعنوان مجالس المؤمنين جمعها الداعي الكبير المفضل بن عمر الجعفي نقلا عن أبي الخطاب [1] ، جاء عند المناسبة مع جابر ما يلي (ص 44):

«و قال جابر بن حيان: كنت عند مولانا الصادق منه السلام اذ سقطت بين يديه حمامتان فهدر الذكر علي الأنثي، ثم جاء اليها و أحكم برأسها منقاره و بعد قليل طارا، فقلت يا مولاي ما كان من أمرهما؟ فقال: الذكر اتهم الأنثي بفرية فأنكرت و ما زال بها حتي حلفت بالبراءة من المولي عندئذ صدقها».

هذا النص يتفق مع ما تواتر عن الصادق في الاعتبار بآيات الكون، و تعود فكرة منطق الطير الي القرآن، فقد جاء في سورة النمل: (وورث سليمان داود و قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير و أوتينا من كل شي ء. ان[ صفحه 148]هذا لهو الفضل المبين). و قد اتخذت الصوفية بعد ذلك معرفة «منطق الطير» كرمز للمعرفة الباطنية فان جلال الدين الرومي يقول في المثنوي ما معناه:

«اذا عبر عن منطق الطير بالصوت أنار مئة قياس منطقي و مئة هوي نفسي» [2] ، ان منطق الطير اذن هو علم الباطن و علم الحقائق.

أما النصوص الأخلاقية الباقية التي وردت في الحكم الجعفرية فتتفق مع ما تواتر عن الصادق.

ان المقصود بمنطق الطير، أن لسان الحال أبلغ من لسان المقال. و قد أورد الامام الغزالي في كتابه الشهير احياء علوم الدين (ج 2 ص 246) أن أباالحسن الثوري كان مع جماعة في دعوي فجري بينهم مسألة في العلم و أبوالحسن ساكت ثم رفع رأسه و أنشدهم:رب و رقاء هتوف في الضحي

ذات شجو صدحت في فننذكرت الفا و دهرا صالحا

و بكت حزنا فهاجت حزنيفبكائي ربما أرقها

و بكاها ربما أرقنيو لقد أشكو فما أفهمها

و لقد تشكو فما تفهمنيغير أني بالجوي أعرفها

و هي أيضا بالجوي تعرفنيقال فما بقي أحد من القوم الا قام و تواجد، و لم يحصل لهم هذا الوجد من العلم الذي خاضوا فيه و ان كان العلم جدا و حقا.[ صفحه 149]و بهذا المعني يقول الشاعر الألماني شيللر:ان ما لم يره عقل الحكيم

قد تراه عصمة الطفل الصغير [3] .هناك بعض رسائل بعنوان رسالة الطير لكل من ابن سينا و الغزالي [4] و بهذا المعني يقول السهروردي حكاية عن العصفور و القفص [5] .قل لأصحابي رأوني ميتا

فبكوني اذ رأوني حزنالا تظنوني بأني ميت

ليس ذا الميت و الله أناأنا عصفور و هذا قفصي

طرت منه فتخلي رهناو أنا اليوم أناجي ملأ

و أري الله عيانا بهنافأخلعوا الأنفس عن أجسادها

ترون الحق حقا بينالا ترعكم سكرة الموت فما

هي الا كانتقال من هناجاء أيضا في الحكم الجعفرية ذكر جابر بن حيان مرتين، أولا في باب البخل (ص 27 / 28): «اذا صح الايمان انتزع البخل، كما تنزع الشعر من جلدها». و ذكر رجل من الشيعة للامام الصادق: «يا مولاي ربما فضلت أهلي و أولادي علي اخواني فقال: «اعلم أن أعظم المحن التقصير في حقوق المؤمنين فمن قصر في حق أخيه ابتلاه الله في ضد يعتريه. و ورد أيضا ذكر جابر بما يلي:

«و كان بين الحضور جابر بن حيان فخاطبه بقوله: يا جابر... المؤمن لله فليس له أن يصرف مال الله الا في الله.. يا جابر... أتفضل الظلمة علي النور؟ أتجعل المؤمنين و الكافرين سواء؟ أتساوي أصحاب النار بأصحاب الجنة؟ اعلم.. أن لها هنا (و أشار الي صدره) علم لو أظهرته لتزودت منه الي[ صفحه 150]آخرتك و عملت مع اخوانك المؤمنين الذين بهم نجاتك و صفوتك.. يا جابر... اياك أن تفضل علي أخيك المؤمن أحدا فتكون من الضالين».

أما الموضع الثاني من الحكم الجعفرية الذي ورد فيه ذكر جابر فهو (ص 43): «وروي أن جابر بن حيان دخل علي مولانا الصادق جعفر بن محمد عليه منا السلام و بين يديه طعام من الخبز، و دخل عليه رجل مخالف فدعاه الي طعامه فجعل يأكل و مولانا يحصي عليه اللقمة فلما خرج المخالف من عنده جعل مولانا يتصدق علي الأولياء بضعف ما كان من طعامه».

في موضعين وجدنا تشابه الحكم مع كليلة و دمنه:

1- في باب القناعة (ص 23): «مثل طالب الدنيا و لذاتها و شهواتها كشارب الماء المالح الذي كلما رغب به طالبه شربا ازداد عطشا». و جاء في كليلة و دمنه طبع دمشق (شباط 1956 مطبعة كرم ص 73): «فالدنيا كالماء المالح الذي لا يزداد شاربه شربا الا ازداد عطشا».

2- في باب حسن الخلق (ص 54): «الاخوان سريع اتصالهم بطي ء انفصالهم كآنية الذهب بطي ء كسره سريع جبره لا يتغير في تركه و لا ينقص في سبكه كما قال الله عزوجل (اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين) [6] .

جاء في كليلة و دمنة (المصدر المتقدم ص 154):

«فالمودة بين الصالحين سريع اتصالها بطي ء انقطاعها و مثل ذلك الكوز من الذهب بطي ء الانكسار، سريع الاعادة، هين الاصلاح ان أصابه ثلم أو كسر، و المودة بين الأشرار سريع انقطاعها بطي ء اتصالها، و مثل ذلك مثل الكوز من الفخار سريع الانكسار، ينكسر من أدني شي ء و لا وصل له أبدا».[ صفحه 151]نجد التوافق مع نهج البلاغة أيضا في موضعين:

1- في باب الامتحان (الحكم 87):

«و للمنافق ثلاث علامات: يعصي من فوقه و يتعدي علي من دونه و يظاهر الظالمين».

و في نهج البلاغة «شرح محمد عبده، القاهرة بدون تاريخ ج 3، ص 236»:

«للظالم من الرجال ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية و من دونه بالغلبة و يظاهر القوم الظلمة».

2- في باب ترك الاحتشام و الاغتنام (الحكم 79):

«من احتشم عن أخيه و من خان أخاه أذله الله».

و في نهج البلاغة «ج 26603»:

«اذا احتشم المؤمن أخاه فقد فارقه».

نجد أيضا في الحكم في باب العجلة (ص 51) مخاطبة كميل بن زياد فيه بعض النصائح. و في نهج البلاغة (ج 3 ص 188 - 186) مخاطبة كميل بن زياد النخعي و لكن المخاطبة تختلف.

في نهج البلاغة (ج 3 ص 141) تزهيد في الدنيا باسناد سلمان الفارسي:.

«فانما مثل الدنيا مثل الحية لين مسها قاتل سمها، فأعرض عما يعبك فيها لقلة ما يصحبك منها...».

و في الحكم باب الآداب (ص 25) نجد باسناد سلمان الفارسي ما يلي:[ صفحه 152]«حسن في الدين أدبه حسن في الآخرة منقلبه».

في باب التحقير نجد في الحكم (ص 41):

«لا يحقرن أحدكم صغير الذنب فيهون عليه كبيره ».

و في نهج البلاغة (ج 3، ص 266):

«أشد الذنوب ما استخف به صاحبه».

كذلك نجد في الحكم في باب التحقير (ص 41) لفظ «أربعا في أربع».

و في النهج (ج 3، ص 160) «احفظ عني أربعا و أربعا»، و لكن الموضوع يختلف.

نجد أيضا في الحكم (ص 65):

«الخير كله في ثلاث خصال: في النظر و في السكوت و في الكلام، فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو، و كل سكوت ليس فيه تفكر فهو غفلة، و كل كلام ليس فيه وعظ لهو لغو».

وفي النهج (ج 3، ص 265):

«لا خير في الصمت عن الحكم كما أنه لا خير في القول بالجهل».

هذه هي أهم نقاط التشابه التي وجدناها. و من الضروري مقارنة الحكم مع الأحاديث النبوية و احياء علوم الدين للغزالي و غيرها من الكتب.

في بحث طلب العلم (الحكم ص 63 / 54) حث علي العلم و التواضع للعالم و الصمت أمامه و الاستماع اليه و حفظ العلم و العمل به بالاشارة الي القرآن: (انما يخشي الله من عباده العلماء). و ما ينسب الي الأحاديث النبوية من أن طلب العلم فريضة علي كل مؤمن، و اطلبوا العلم و لو في الصين، و ان[ صفحه 153]العلم أفضل من العبادة، و علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل، و انما الأعمال بالنيات... الخ، تجدها أيضا في الحكم.

في الحكم أيضا حث علي العلوم الكونية (ص 64) التي تتفق مع التواتر الجعفري و اشارة الي الآية القرآنية (سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق ثم يعيده..)

في باب العجلة (ص 52) نجد الامام الصادق سئل عن علم النجوم فقال: «من تعلم علما ليس من علمنا فليس هو منا». و قال أيضا: «من طلب الله و ليس يدين الا بدينه و لا يأخذ الا من علمه»، «لا دين الا دين الحق و لا علم الا علمه». اذن ان الحكم الجعفرية تنفي العلوم الخفية المنسوبة للامام فيما بعد، كما ينفي ذلك كتاب التهذيب. و اننا لا تجد مثل هذه النسبة في رسائل جابر الكيميائية أيضا.

أما ما يقصده عارف تامر في المقدمة من نقل جابر المخطوطات اليونانية الي اللغة اللاتينية (الحكم ص 10) فعلي ما يظهر بصورة غير مباشرة [7] .

من الغريب بهذه المناسبة أن نجد في نهج البلاغة (ج 1، ص 26) شعرا منسوبا للأعشي هذا نصه:شتان ما يومي علي كورها

و يوم حيان أخي جابر

[ صفحه 154]و في الشرح: «أن جابرا أخا حيان أصغر منه، و معني البيت أن فرقا بعيدا بين يومه في سفره و هو علي كور ناقته و بين يوم حيان في رفاهيته، فان الأول كثير العناء شديد الشقاء، و الثاني وافر النعيم وافي الراحة». و نتساءل هل يا تري اسم جابر بن حيان هو اسم رمزي غير حقيقي اشارة الي السعادة و الرفاهية بالحصول علي الذهب، و ان المؤلف الحقيقي لرسائل جابر مستتر وراءه، أم أن التوافق كان من قبيل الصدف ذلك ما يجب القاء أنوار كشافة عليه!!

في كتاب البيان و التبيين للجاحظ (ج 2 ص 39) عند ذكر خطبة لعلي ابن أبي طالب، اسناد لأبي عبيدة فيه رواية جعفر بن محمد عن آبائه:

«الا أن أبرار عترتي و أطايب أرومتي أحلم الناس صغارا و أعلم الناس كبارا، ألا و أنا أهل بيت من علم الله علمنا، و بحكم الله حكمنا و من قول صادق سمعنا، و ان تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا و ان لم تفعلوا يهلككم الله بأيدينا، معنا راية الحق و من تبعنا لحق و من تأخر عنا [8] غرق، ألا و بنا تدرك [9] تعرة كل مؤمن و بنا تخلع ربقة الذل عن أعناقكم، و بنا فتح لا بكم، و بنا يختم لا بكم» [10] .[ صفحه 155]يعد الجاحظ في كتابه الحيوان (ج 1، ص 38) خالدا من المترجمين فيقول عنه «متي كان خالد مثل أفلاطون؟» و في كتاب البيان و التبيين (طبع مصر 1932 ج 1 ص 260) يقول الجاحظ «و كان خالد بن يزد بن معاوية خطيبا شاعرا و فصيحا جامعا وجيد الرأي كثير الأدب، و كان أول من ترجم كتب النجوم و الطب و الكيمياء» [11] .

من المستغرب غاية الاستغراب كيف أن روسكا الذي قام بهذه الدراسة المطولة لا يأخذ بعين الاعتبار عندما يقوم بدراسة جابر و علاقته بالامام الصادق (راجع يوليوس روسكا، كيميائيو العرب، ج 2 ص 52 - 1). و نري من الضروري أيضا أن ينبري بعض الاخصائيين لدراسة علاقة الأمير خالد في الكيمياء العربية الذي هو خارج عن موضوعنا في هذه الدراسة. و في زعمنا أن تاريخ الحضارة العربية لم يدرس الدراسة الكافية، فاذا كانت الترجمة العربية (كما ثبت للمؤرخين الغربيين أمثال ماكس مايرهوف في دراسته عن ابن بطلان البغدادي و ابن رضوان المصري، مصر 1937، المقدمة الانكليزية ص 5) تبتدي ء بعمر بن عبدالعزيز في الترجمة عن السريانية فيلزم أن تكون هذه للحبر الكناني، و يقول صاعد في طبقات الأمم (مصر 75) بأن الحبر الكناني الذي هو طبيب ماهر كان في أيام عمر بن عبدالعزيز، و كان عمر يبعث بمائه اذا مرض، فلا يبعد أن تكون هناك بوادر ترجمة في عهد عبدالملك بناء علي أمر خالد بن يزيد، و قد تكون هذه الترجمة بصورة بدائية و تكملت فيما بعد، و يعد صاعد خالدا من الأطباء، و يقول عنه أنه كان بصيرا بالطب و الكيمياء، و له في الكيمياء رسائل و أشعار بارعة دالة علي معرفته و براعته فيها. و اذا صح أن خالدا أمر بالترجمة فيكون هو الرائد الأول للنهضة العلمية العربية.[ صفحه 156]يقول «روسكا» ان مثل هذه القضايا لا تزال معلقة لا يستطيع الانسان البت فيها ايجابا أو سلبا، و لكننا نتساءل ما الذي جعله يرجح السلبية، و ان ترجيح الايجابية في زعمنا أقرب للصواب لتضافر الدلائل التي بيناها.

من كل ما تقدم يتضح لنا بأن بدء الكيمياء و الترجمة قديم جدا في الحضارة العربية، حتي أننا لو سلمنا جدلا بأن كتاب القراطيس المار الذكر لا علاقة له بالأمير خالد بل هومن تاريخ متأخر ألا و هو القرن الثامن كما بينا، فليس ذلك اذن بمستبعد أن يكون في عهد الامام الصادق خلافا لما حققه الباحثون.

ان ما أورده محمد جواد مغنية في كتابه أهل البيت (بيروت 1956 ص 92 و ما بعدها) عن طريقة التشريع الجعفري و لا شك تتفق و القابلية في البحث العلمي، فلنحلل كل قاعدة من القواعد التي أتي بها و درجة أهميتها في الاستنباط العلمي:

1- نقد القياس: لنقد القياس أهمية كبري في التحري العلمي و التعمق في الواقع، و عالجنا هذا المبدأ بصورة خاصة عندما برهنا أن المخطوطات المنسوبة الي جابر تنتقد القياس أيضا و يتفق هذا النقد مع مذهب جعفر.

2- الحرية: اننا ننقل ما ورد هنا عن الحرية: «لكل انسان من ذكر و أنثي حرية التصرف بنفسه و بما يختص به من شؤون، و لا سلطان عليه لأحد، الا اذا كان صغيرا أو مجنونا أو سفيها، فيولي عليه حينئذ قوي أمين، علي أن لا تتعدي تصرفات الولي مصلحة المولي عليه».

ان هذا المبدأ من المبادي ء الأساسية للتقصي العلمي و ان العلم في الغرب لم يسر في طريقه الا بعد أن أقر حرية الانسان ودك مبدأ السلطة، فلا سلطان الا للعلم و سلطان البحث و الحقيقة، لا سلطان السيطرة و العبودية، فاذا وجدنا[ صفحه 157]عند جابر حرية البحث فما ذاك الا اقرارا بهذا المبدأ.

3- المساواة: و يعني بذلك أن جميع الناس سواء أمام القانون و هذا يرفض تفاوت البشر و عدم جعلهم طبقات.

اذا معنا النظر في هذا المبدأ لوجدناه من الأساسات الهامة في استنباط العلوم و هو تابع أيضا لمبدأ دك السلطة، فاذا لم يفرض كل انسان أنه علي قدم المساواة فلا يمكنه انتقاد غيره، و لا الاعتقاد بأنه يدرك ما يدرك غيره، أو يدرك ما لا يدرك غيره. و هذا الاعتقاد بالمساواة هو السبب في القضاء علي عقدة النقص، عدوة كل بحث علمي.

4- الثقة بالانسان و احترام شعوره: ويرويها محمد جواد مغنية بمعاملات الانسان و جميع تصرفاته صحيحة بموجب الأصل، ما لم يثبت العكس... الخ. و اذا اتخذنا هذا المبدأ بالمعني الواسع اتضح لنا أن الثقة أصل من أصول تحري الحقيقة، فاذا لم يكن الانسان واثقا بنفسه ثقة تامة، فلا يمكنه خوض غمار المعرفة و القيام بالتداريب الخاصة، علي أن تكون هذه الثقة مقيدة و غير مطلقة.

5- الذمة: و هي أن لكل بالغ عاقل صفة ذاتية تؤهله للالزام و الالتزام بما له و ما عليه. و علي من ضمن و تعهد أو اؤتمن علي عمل أن يؤديه علي وجهه، و للطرف الثاني الحق في أن يحاسبه و يلزمه بالوفاء. هذا هو مبدأ المسؤولية الضروري للتتبع العلمي.

6- الأقرب فالأقرب: و يقصد مغنية فيه اعتماد الصادق علي هذا المبدأ في الارث و جعل الأولاد و الآباء أولي بالارث من الأخوة، و في زعمنا أن هذا المبدأ لا دخل له في الموضوع الذي نعالجه.

7- الاجتهاد: كون باب الاجتهاد مفتوحا لكل من له الأهلية، و يحرم[ صفحه 158]المذهب الجعفري علي رأي مغنية علي من يمكنه الوصول بنفسه الي معرفة الأحكام أن يقلد غيره، و يجب عليه العمل برأيه فان أصاب فهو مأجور، و ان أخطأ فهو معذور. و هل هناك من أمر يحبذ الجهد الشخصي مثل فتح باب الاجتهاد؟

لكل من له الأهلية، و يحرم المذهب الجعفري علي رأي مغنية علي من يمكنه الوصول بنفسه الي معرفة الأحكام أن يقلد غيره، و يجب عليه العمل برأيه فان أصاب فهو مأجور، و ان أخطأ فهو معذور. و هل هناك من أمر يحبذ الجهد الشخصي مثل فتح باب الاجتهاد؟

8- من لا يعمل لا يأكل: في هذا المبدأ الحث علي العمل، و من المعلوم أن العلوم العصرية لم تمش في طريقها الا بعد الاقرار بمبدأ العمل و التجربة في تحري الحقيقة. ان تحريم الاستغلال و الغش لداخل في الموضوع، أما الاباحة و الحل فبصورة غير مباشرة.

ان هذه المبادي ء التي ذكرها مغنية هي بقصد التمثيل لا بقصد الحصر. و ان من تحلي بهذه المبادي ء ليس ببعيد أن يكون من تلامذته جابر بن حيان و ان لم يثبت اشتغال الامام بالكيمياء مباشرة. و اذا صح أن الصادق قال لشيعته «لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القرآن و السنة؟ أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا»، فقد نبه علي النقد الضروري في الحياة العلمية الصحيحة.

في الموضوع الذي يعالجه نفس المؤلف في مجلة العرفان (ك 2، 49) بالمقارنة بين الفقه الجعفري و الفقه الحنفي في الأحوال الشخصية لدليل علي النظرة الواقعية في التشريع الجعفري، كالخلوه الصحيحة و مدة الحمل و الوراثة و غير ذلك. و اننا لنجد في تبريز زواج المتعة بدليل الآية القرآنية الواردة في سورة النساء (فما استمتعتم به منهن، فآتوهن أجورهن فريضة) و عدم امكان نسخها بحديث نبوي، القناعة باعطاء القرآن الدرجة الأولي في التشريع و عدم[ صفحه 159]الوقوع في التناقض المنطقي، و ليس من موضوعنا في هذا الصدد ما دار من المناقشات بين أبي زهرة من مصر في رسالته عن أصول الفقه الجعفري و بين الرد عليه من قبل محمد جواد مغنية، فان ذلك داخل في الفرع و ليس له مساس في موضوعنا، و كنا نتمني الاطلاع علي المصادر التي استند عليها مغنية تأدية للأمانة العلمية.

بقيت علينا مشكلة كبري و هي من أهم المشكلات في نظرنا. هل يمكننا ارجاع هذا المذهب عن طريق التواتر الصحيح للامام نفسه، و ما هو دليلنا في ذلك؟.

يقدر عدد الذين رووا عن الامام جعفر الصادق بأربعة آلاف من أهل العراق و الحجاز و الشام و خراسان. و اننا لا ندري موقع كتاب المعتبر للمحقق الشيخ علي بن عبدالعال بعنوان «كتب من أجوبة مسائل جعفر بن محمد....» الذي أدرجه مغنية في كتابه عن «أهل البيت». و لعل هذا الكتاب مفقود و قد جمع في أربعة كتب ألا و هي:

1- الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني.

2- من لا يحضره الفقيه لمحمد بن بابويه القمي المعروف بالصدوق.

3- كتاب الاستبصار لمحمد بن الحسين الطوسي.

4- كتاب التهذيب لمحمد بن الحسين الطوسي أيضا.

تعتبر هذه الكتب عند الشيعة (كما أفاد محمد جواد مغنية) بمنزلة الصحاح عند السنة:

و حسب كتاب الكني و الألقاب (صيدا 1357 ه ج 3 ص 98 للشيخ عباس القمي) فان أباجعفر الكليني مؤلف كتاب الكافي المذكور قد توفي ببغداد عام 329 ه. و أن الطوسي ولد في شهر رمضان سنة 385 ه. و توفي ليلة[ صفحه 160]الاثنين الثاني و العشرين من شهر محرم سنة 460 ه. (الكني و الألقاب ج 2 ص 357 و ما بعدها). أما الصدوق فان اسمه أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي فكان وجه الطائفة بخراسان و ورد بغداد سنة 355 ه. و مات بالري سنة 381 ه (الكني و الألقاب ج 1، ص 212).

لعل أهم مصدر و أقدمه هو كتاب توحيد المفضل، الذي عاش مؤلفه في عهد جعفر الصادق نفسه، و لكن هذا الكتاب ليس في متناول أيدينا ولا ندري ما هي المخطوطات القديمة التي ارتكز عليها في نشره، و قد ادرجه المجلسي بكامله في كتاب البحار أو بحارالأنوار، له طبع حجر في ايران في اربعة و عشرين مجلدا، سنة 1301 ه. و لكن هذا العالم الأخير أي المجلسي هو من العلماء المتأخرين فانه ولد عام 1037 ه. و مات عام 1111 ه. (الكني و الألقاب ج 3 ص 121 و ما بعدها).

من كل ما تبين ليس عندنا حتي الآن تواتر واضح يوصلنا بالامام نفسه، بل جل ما عندنا مواد خام تحتاج الي دراسة مطولة و متشعبة للحصول علي نتيجة ذات قيمة. ان الكتب التي ذكرناها ليست في متناول اليد. و لقد حظينا بكتاب التهذيب من الكتب الأربعة المدرجة أسماؤها في ما سبق [12] و قد وجدناه طبع حجر طبع في ايران دون ذكر تاريخ الطبع، و قد نشره أقاي الحاج ميرزا أبوطالب الزنجاني، وفيه جمع مختلف الأخبار، فهنا (أي في هذا الكتاب الذي وضعه تبكيتا لمن عير أصحابنا بقلة الفروع لتركهم الرأي و القياس و هو واحد و ثمانون كتابا أدرجها في المقدمة و من جملة الكتب «الكلام في التوحيد» و لعله

ّ

[ صفحه 161]توحيد المفضل، و كتاب المجالس و لعله كتاب مجالس المؤمنين تلك المخطوطة التي نشر عارف تامر بحث الحكم الجعفرية منها. و تتفق التواريخ التي وردت في المقدمة عن مولد الطوسي و وفاته و دخوله العراق بما ورد في (الكني و الألقاب).

لا ينحصر كتاب التهذيب في ابراز التواتر عن الامام جعفر الصادق بل عن مصادر عديدة، وقد جاء في الصفحة الثانية من الجزء الأول علي الهامش: «اعلم أن كل ما كان في هذا الكتاب عن أبي جعفر فهو الباقر و ما كان فيه عن أبي عبدالله فهو جعفر الصادق صلوات الله عليه.». و هناك اسنادات عن مصادر متباينة من الأئمة تحتاج الي فرز و تنسيق و ترتيب. و ان الاستنادات المروية عن جعفر الصادق تدل علي تعمق في الفكر و عدم الاحراج في الدين، كما نستدل من ذلك بالتواتر المروي عن الحسين بن سعيد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ج1، 11) فهناك رواية عن اسماعيل بن جابر عن الامام الصادق عن القدر الذي لا ينجسه شي ء و هو ما كان ثلاثه أشبار في ثلاثة. فهل المقصود بجابر هنا جابر بن حيان أو غيره، فهل لجابر ولد يدعي اسماعيل روي عن الامام الروايات الفقهية، فتلك قضية غامضة تحتاج الي فحص و تمحيص. و هناك راو أيضا يدعي عتبة الكوفي الهاشمي (ج 1 ص 12)، مما نستدل بأن للامام صلة بالكوفيين أمثال جابر أيضا. و يكثر في هذا الكتاب ذكر راو من الرواة يدعي جعفر بن محمد هو غير جعفر الصادق، و هو يدعي القاسم جعفر بن محمد و هو من رجال الرواة المتأخرين، و لعل تلك الأخطاء هي من جراء الالتباس بين اسم جعفر الصادق و بين جعفر بن محمد المتأخر. و في بعض الأوقات نجد ذكر رواية دون اسناد (ج 1، ص 32): «قال الشيخ أيده الله: و غسل التوبة من الكبائر. روي عن أبي عبدالله أن رجلا جاء اليه فقال له: ان لي جيرانا و لهم جوار يتغنين و يضربن بالعود و ربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن، فقال له أما[ صفحه 162]سمعت الله يقول: (ان السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) [13] و في بعض الأحيان يذكر الاسناد عن عدة من أصحابنا (ج 1، ص 85) و لا ندري ماذا يقصد بذلك. و هناك رواة عديدون عن الصادق كالحلبي، عبدالله بن سنان، هشام بن سالم، حريز (ص 74 / 75). و المفضل بن عمر تجده أيضا من الرواة عن جعفر الصادق (ج 1، ص 98). كذلك نجد من الرواة عبدالله بن ميمون القداح (ص 100) وزرارة الذي يروي عن أبي جعفر الباقر يروي عن الصادق أيضا (ص 140). و نجد هناك اسنادا مهما (ص 203) عن معاوية بن وهب أنه سأل أباعبدالله (ع، س) عن أفضل ما يتقرب به العباد الي ربهم فقال لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة. و في مرة أخري نجد أن معاوية بن وهب لا يروي عن الامام بصورة مباشرة بل عن عبيد بن زرارة و هذا الأخير يروي عن الامام (206). و في مواقيت الصلاة نجد معاوية بن وهب (307) يروي عن الامام بصورة مباشرة و مرة أخري بصورة غير مباشرة عن طريق أبي بصير (208). أما المفضل بن عمر فهو يروي أيضا دوما عن الامام مباشرة. أما عن أبي الخطاب فاننا لنجد له (أعني للامام الصادق) أن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالغرب حتي تشتبك النجوم، قال فقال أبرأ الي الله ممن يفعل ذلك متعمدا». (208). و هذه في الحقيقة ليست ببراءة بل هي ملامة علي عمل فقط. و ان الشخصية التي مرت معنا باسم الحلبي تتكرر ثانية، كرواية عن الامام نفسه باسم عبيدالله الحلبي (كتاب الزكاة ص 220). و جاء ذكر الحلبي أيضا في ضروب الحج (ص 321) و في رواية بن عمار (ص 420) نجد معالجة للصادق في كتاب التهذيب (جلد 2 ج 5 ص 7) نسب مولانا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب و فضل زيارته و زيارة النبي. و يذكر الطوسي من المصادر محمد بن يعقوب[ صفحه 163]الكليني (ص 10). و من الأهمية في مكان معالجة الجواهر و السبائك المعدنية و الخمر.

عن الجواهر ينتهي التواتر بالمفضل بن عمر عن أبي عبدالله و يقصد به الامام الصادق، الذي قال أحب من المؤمن أن يتختم بخمسة خواتيم بالياقوت و هو أفخرها، و بالعقيق و هو أخلصها لله و لنا، و بالفيروزج و هو نزهة المناظرين من المؤمنين و المؤمنات، و هو يقوي البصر و يوسع الصدر و يزيد في قوة القلب و بالحديد الصيني و ما أحب التختم به (ج 5، ص 13).

هناك مقابلة مع عمرو بن عبيد (ج 5، ص 49)، فان التواتر هنا يصل بعبد الكريم بن عتبة الهاشمي: «قال كنت قاصدا عند أبي عبدالله، (و المقصود به طبعا الامام الصادق)، بمكة اذ دخل عليه أناس من المعتزلة منهم عمرو بن عبيد و واصل بن عطاء و حفص بن سالم، و أناس من رؤسائهم و ذلك بعد حدثان قتل الوليد و اختلاف أهل الشام بينهم فتكلموا فأكثروا و حبطوا فأطالوا، فقال لهم أبوعبدالله (ع.س) انكم قد أكثرتم علي فاسندوا أمركم الي رجل منكم و ليتكلم بحججكم فأسندوا أمرهم الي عمرو بن عبيد فتكلم و أبلغ و أطال، فكان فيما قال قد قتل أهل الشام خليفتهم و ضرب الله بعضهم ببعض و شتت أمره فنظرنا فوجدنا رجلا له دين و عقل و مروءة و معدن للخلافة و هو محمد بن عبدالله بن الحسن فأردنا أن نجتمع عليه فبايعناه، ثم أردنا أن نظهر ممن كان تابعا كان منا و كنا منه، و من اعتزلنا كففنا عنه، و من نصب لنا جاهدنا و نصبنا له علي بغيه ورده الي الحق و أهله. و قد أحببنا أن نعرض ذلك عليك فتدخل معنا فيه، لا غني بنا عن مثلك لوضعك و لكثرة شيعتك، فلما فرغ قال له أبوعبدالله (ع.س) أكلكم علي ما قال عمرو بن عبيد، قالوا نعم، فحمد الله و أثني عليه و صلي علي النبي صلي الله عليه و آله، ثم قال انما نسخط اذا عصي الله فاذا ما أطيع رضينا، خبرني يا عمرو لو أن الأمة قلدتك[ صفحه 164]أمرها و ولتك بغير قتال و لا مؤونة فقيل لك و لها من شئت و من كنت توليها؟ قال كنت أجعلها شوري بين المسلمين كلهم قال نعم، قال بين فقهائهم و خيارهم، قال نعم، قال قريش و غيرهم قال نعم، قال العرب و العجم، قال نعم، قال خبرني يا عمرو أتولي أبابكر و عمر و تتبرأ منهما، فقال أتولاهما، قال فقد خالفتهما، فقد عمد عمر الي أبي بكر فبايعه و لم يشاور أحدا ثم جعلها شوري بين ستة فأخرج منها جميع المهاجرين و الأنصار غير أولئك الستة من قريش و رضي منهم شيئا لا أراك ترضي به أنت و لا أصحابك اذ جعلها شوري بين جميع المسلمين.... الخ».

اذا صح هذا التواتر فتكون حركة الاعتزال باتصال وثيق مع الامام الصادق. بيد أننا نستبعد هذا التواتر لابتعاد الامام عن السياسة و هو يمت بصلة القرابة لأبي بكر، لأن أمه أم فروة بنت القاسم حفيد أبي بكر الصديق، و مما يؤثر عن أبي بكر قوله المأثور : «تمسكوا بالصدق فان الصدق منجاة».

أما عن علاقة الامام بأبي الخطاب الذي نقل عنه المفضل بن عمر الجعفي كتاب مجالس المؤمنين و الذي نشر منه عارف تامر «الحكم الجعفرية» فيدل نص من النصوص علي أنه كان له صلة بالامام في زمن من الأزمان (ج 5، ص 119):

«عن علي بن عقبة قال: كان أبوالخطاب قبل أن يفسد و هو يحمل السائل لأصحابنا و يجي ء بجواباتها روي عن أبي عبدالله (ع.س) قال اشتروا و ان كان غاليا فان الرزق ينزل في الشراء».

و يلعب أبوالخطاب، كما أفاد عارف تامر، دورا خطيرا في تاريخ الاسماعيلية لأنه يعد عندهم حجة الدور الأول و أول من اعتمد علي الباطن.[ صفحه 165]في باب التجارة هناك اسنادات كثيرة تدل علي معرفة الامام الصادق بالحياة العملية و معرفة بالسبائك المعدنية (ج 5 ص 148 بحث التجارة): «روي ابن أبي عبيد عن علي الصيرفي عن المفضل بن عمر الجعفي قال كنت عند أبي عبدالله فألقي بين يديه دراهم، فألقي اليه درهما منها، فقال أيش هذا؟ فقال ستوف قال و ما الستوف ؟ فقال طبقتين طبقة من فضة و طبقة من نحاس، فقال اكسرها فانه لا يحل بيع هذا و لا انفاقه فالوجه في هذا الخبر أنه لا يجوز انفاق هذه الدراهم الا بعد أن يبين أنها كذلك لأنه متي لم يبين يظن الآخذ لها أنها جياد قال محمد بن مسلم قلت لأبي عبدالله (ع.س) الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها، قال اذا بين ذلك فلا بأس. عن ابن سنان قال سألت أباعبدالله (ع.س) عن شراء الفضة و الزئبق و التراب و الدنانير و الورق فقال لا تصادفه الا بالورق. و عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع. س) قال سأله عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال لا يصلح الا بالدنانير و الورق.

في معرض هذا الحديث جاء ذكر اسماعيل بن جابر، و لكن ليس عن الامام الصادق نفسه، بل عن أبي جعفر و المقصود به، كما مر معنا محمد الباقر. و قد سئل الامام عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب و فضة و صفر جميعا كيف نشتريه، قال اشتريه بالذهب و الفضة جميعا. و عن معاوية و غيره عن أبي عبدالله قال سأله عن جواهر الأسرب و هو اذا خلص كان فضة، أيصلح أن يسلم الرجل منه الدراهم المسماة. فقال «اذا كان الطالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك و لا يعرف الا بالأسرب». هذا الحكم يدل علي معرفة حسنة بالفازات المعدنية لأن بعض فلزات الرصاص تحوي شوائب من الفضة [14] .[ صفحه 166]و عن ابن هلال قال قلت لأبي عبدالله (ع.س) جام فيه ذهب و فضة اشتريه بذهب أو فضة، فقال: ان كنت تقدر علي تخليصه فلا، و ان لم تقدر علي تخليصه فلا بأس. و عن منصور الصيقل عن أبي عبدالله (ع.س) قال سأله عن السيف المقضض يباع بالدراهم، فقال: اذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس و اذا كانت أكثر فلا يصح. (ج 5، 149):

في كتاب التهذيب للطوسي بحث مطول عن الخمر و التخمر مما يدل علي معرفة عملية بالتخمر و حكمة منع الخمر، فعن كليب الصيداوي قال سمعت أباعبدالله يقول خطب رسول الله فقال كل مسكر حرام. وسئل الصادق عن دواء عجن بالخمر قال لا و الله لا أحب أن أتطير اليه فكيف أتداوي به. و لكن في محل آخر يوجد غير تواتر. و عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله في رجل اشتكي عينيه فبعث له كحل يعجن بالخمر، فقال هو خبيث بمنزلة الميتة قال ان كان مضطرا فليكتحل به (ج 5، ص 310).

عن زرارة قال سألته، أعني الصادق عن الخمر العتيقة يجعل خلا قال لا بأس. و عن نفس المصدر قال سألت أباعبدالله عن الخمر يجعل خلا، قال لا بأس اذا لم يجعل فيها ما يقلبها. و عن نفس المصدر أيضا قال في الرجل اذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتي صار خمرا فجعله صاحبه خلا، فقال اذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس (ج 4، ص 311).

في شرط قلب الخمر خلا أن يحدث ذلك من نفسه علي أن لا يطرح فيه ما يغيره من الملح و غيره أي اذا لم يجعل فيه ما يقلبه، فمعناه اذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظن أنه خل و لا يكون كذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فانه يصير بطعم الخل و مع هذا لا يجوز استعماله حتي يعزل من تلك الخمرة و يجعل مفردا الي أن يصير خلا حينئذ ذلك الخل فأما ما قبل ذلك فلا يجوز استعماله علي حال، (نفس المصدر ص 313).[ صفحه 167]لدي دراستنا لكتاب التهذيب نجد أيضا تصورا للتخمر عند الامام واضحا، فعن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله قال لا يحرم العصير حتي يغلي، و المقصود بهذا الغليان هو الفوران عند التخمر. لأنه قد سأله السائل المذكور أي شأن الغليان قال القلب، و يعني بذلك تبديل كنه العصير و تحويله من شي ء الي شي ء أي من عصير عنب الي خمر، و عن الحسن بن الجهم عن زريح قال سمعت أباعبدالله يقول اذا نش العصير أو غلي حرم.

أما غليان النار فينظر اليه من نقطة نظر التغير و التحويل، فعن محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبدالله قال سأله عن العصير يطبخ بالنار حتي يغلي من ساعته يشربه صاحبه قال اذا تغيرت عن حاله و غلي فلا خير فيه. اذن مع الغليان يقتضي التغير، و ليس هذا ما يحدث في المختبر فعندما نصنع عصير سكر العنب علي نار خفيفة و نضع معه الخميرة فنشاهد الفوران وفقا للمعادلة:

2Co2 + 2C2 H5 OH (حرارة)=C6H12O6

كحول خميرة غاز الفحم سكرالعنب

أما الفقاع فالمقصود به في كتاب التهذيب فهو الجعة، فعن ابن فضال قال كتبت الي أبي الحسن أسأله عن الفقاع فقال هو الخمر و فيه حد شارب الخمر، و ذكر الشارح الفقاع كرمان بتشديد الميم شي ء يشرب يتخذ من ماء الشعير فقط. و جاء في الكتاب: «كنت عند يونس بن عبدالرحمن ببغداد و أنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب يونس فرأيته و قد اغتم لذلك حتي زالت الشمس فقلت له ألا تصلي، فقال لا أريد أن أصلي حتي أرجع الي البيت و أغسل هذا الخمر من ثوبي، قال: قلت هذا رأيك أو شي ء ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أباعبدالله عن الفقاع فقال لا تشربه فانه[ صفحه 168]خمر مجهول و اذا أصاب ثوبك فاغسله (التهذيب ج 5، ص 313).

عن حكمة تحريم الخمر ينقل لنا صاحب كتاب التهذيب عن محمد بن محمد بن عبدالله عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبدالله لم حرم الخمر و الميتة و الدم و لحم الخنزير؟ فقال ان لم يحرم ذلك علي عباده و أحل لهم ما سواه رغبة منه فيما حرم عليهم و لا زهد فيما احل لهم، و لكنه خلق الخلق و علم ما يقوم به أبدانهم و ما يصلحهم فأحل الله تعالي و أباحهم تفضلا منه عليهم و لمصلحتهم و علم ما يضرهم فنهاهم عنه و حرمه عليهم، ثم أباحه للمضطر فأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا فيه، فان ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك، ثم قال و أكل الميتة، الا فجأة، و أما الدم فانه يورث أكله الماء الأصفر و ينجر الفم و ينتن الريح و يسي ء الخلق و يورث الكلب و قسوة القلب و قلة الرأفة و الرحمة، حتي لا يؤمن أن يقتل ولده و والده و لا يؤمن علي جميعه و لا يؤمن علي من صحبه. و أما الخنزير فان الله عزوجل مسخ قوم في صور شتي شبه الخنزير و القرد و الدب و ما كان من امساخه ثم نهي عن أكل مثله لكي لا ينتفع بها و لا يستحق بعقوبته. و أما الخمر فانه حرمها لفعلها و فسادها، قال ان مدمن الخمر كعابد وثن و يورثه ارتعاشا و يذهب بنوره و يهدم مروءته، و يحمله علي أن يجسر علي المحارم من سفك الدماء و ركوب الزني، و لا يؤمن اذا سكر أن يثب علي حرمه و هو لا يعقل ذلك، و الخمر لن يزيد شاربها الا كل شر».

(نفس المصدر ص 314).

ان ما تواتر عن الامام الصادق في الخمر و تحوله الي خل يتفق مع مذاهب السنة، فقد جاء في الفقه علي المذاهب الأربعة (طبع مصر ج ص 32) حين تعدد المطهرات و منها استحالة عين النجاسة الي صلاح، كصيرورة الخمر خلا و دم الغزال مسكا.

جاء في صحيح مسلم المتوفي (261 ه). الحديث الآتي (طبع مصر[ صفحه 169]1930 ج 13 ص 152): «ان النبي (ص) سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا» و يعلق علي ذلك النووي (المتوفي 676 ه). «بأن هذا دليل الشافعي و الجمهور و أنه لا يجوز تخليل الخمر و لا يطهر بالتخليل هذا اذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقي فيها باقية علي نجاستها، ينجس ما ألقي فيها و لا يطهر هذا الخل بعدها لا بغسل و لا بغيره. أما اذا نقلت من الشمس الي الظل و من الظل الي الشمس ففي طهارتها و جهان لأصحابنا أصحها تطهر، هذا الذي ذكرناه من أنها لا تطهر اذا خللت بالقاء شي ء فيها هو مذهب الشافعي و أحمد و الجمهور. و قال الأوزاعي و الليث و أبوحنيفة تطهر و عن مالك ثلاث روايات أصحها عنه أن التخليل حرام، فلو حللها عصي و طهرت و الثانية حرام و لا تطهر و الثالثة حلال و تطهر و أجمعوا أنها اذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. و قد حكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر فان صح عنه محجوج باجماع من قبله، و الله أعلم».

و لعل المقصود أن الخمر اذا انقلبت بنفسها طهرت أي دون غش أو طرح مادة توهم أنها ليست بخمر و هي خمر. أما النقل من الشمس الي الظل و بالعكس فان بذلك تحدث التهوية و هي ضرورية للتخلل. و لا يبعد أن يكون الأوائل قد شاهدوا فعل الانقلاب في تنقيل الخمر و وكانوا يظنون أن حادث هذا التنقيل هو الذي أحدث التخمر، و الحقيقة أن التهوية هي الضرورية في ذلك. اننا لنجد أيضا في هذا التعليل في كتاب كفاية الأخبار لأحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني من علماء القرن السادس جاء في الشرح (مصر 1937 ج 4 ص 45): «و ان خللت (أعني الخمر) لا يطرح شي ء فيها بأن نقلت من شمس الي ظل أو عكسه فانها تطهر علي الراجح و كذا لو فتح الوعاء و دخل الهواء». و هذا التصريح الأخير يدل علي معرفة سير التخلل (انقلاب الخمر خلا)، لأنه يجري علي الكيفية الآتية وفق المعادلة:[ صفحه 170]C2H5OH+O2=CH3COOH+OH2

ماء خل هواء كحول

أما القول بأن استعجال التخلل كالقتل في استعجال الارث، و انكار قيمة المواد التي تطرح في الخمر لأجل تخليله و خاصة الخميرة المكتشفة اليوم و المعروفة باسم «خميرة الخل» فان للعلماء الأقدمين عذرهم في ذلك، لأن المكتشفات هي من عصور متأخرة، و لكن هذا الظن يدلنا علي دراسة امكانية التخليل من كل وجوهه، و لو أنهم تابعوا هذه الامكانية بالعمل لحصلوا و لا شك علي نتائج هامة. ولدي هذه المقارنة نستدل أن مذهب الامام الصادق يتفق مع مذاهب السنة بأن قلب العين ممكن و القلب يسبب تبديل الحكم.

أما ما ورد عن محمد بن اسماعيل الصنعاني اليمني الزيدي المتوفي عام 1182 ه. في كتابه سبل السلام (طبع مصر 1369 ه. ج 1 ص 47) من أن عصير العنب اذا صب في اناء معتق بالخل فانه يتخلل و لا يصير خمرا، و منها قوله اذا جردت حبات العنب من عناقيدها و ملي ء منها الاناء و ختم رأس الاناء بطين و نحوه فانه يتخلل و لا يصير خمرا، و كذلك ادعاه اذا عصر أصل العنب ثم ألقي عليه قبل أن يتخلل مثلاه خلا صادقا فانه يتخلل، فانها جميعها لا تتفق مع الواقع. و ان هذا المتأخر ليس عنده صورة واضحة عن التخلل خلافا للأقدمين. و في كل هذه التفاعلات التي يذكرها صاحب كتاب سبل السلام لا يمكنها بغتة أن تقلب الخمر خلا. و ان الطريقة المتبعة في بلادنا انتظار مدة أربعين يوما، و هكذا اذا أرادوا تحويل عصير العنب خلا، فانهم يضعونه ضمن جرة محكمة السد مقدار المدة المنوه عنها، و يستعملون هذا العصير بعد ذلك بصفة خل. و بما أن الهواء المحصور ضمن الجرة قليل من أجل ذلك فقد يحصل التخمر الخلي في قسم من السائل و القسم الباقي يبقي خمرا، و هكذا يشربون خلا ممزوجا مع الخمر دون أن يشعروا.[ صفحه 171]علي هامش هذا الموضوع نجد بأن الفقهاء الأقدمين كانوا معذورين لعدم معرفتهم المعرفة الجيدة في كيفية تحويل الخمر الي خل و مع ذلك فقد أصدروا أحكاما تنطبق علي الواقع أكثر من المتأخرين. أما الفقهاء المعاصرون فيلزم عليهم الاعتماد علي الخبرة الكيميائية الحديثة في كيفية انقلاب الأجسام و شروط ذلك لأن معرفة أن هذا الخل يحوي خمرا أم لا، فان ذلك يكشفه التحليل الكيميائي فان كاشف الخمر أعني الكحول يكون بواسطة قلبه الي الدهيد و ذلك بمعاملة الكحول بواسطة ثاني كرومات البوتاسيوم المعروفة في الأسواق (بالشبه الحمراء) و التي يستعملها الصباغون في صباغة الآنيلين السوداء. و بمعاملتها مع حمض الكبريت الكثيف بالتسخين يشتم رائحة الالدهيد المنعشة الشبيهة برائحة التفاح و يحصل لون أخضر من تكون كبريتات الكروم. و اذا خفيت علي الانسان رائحة الدهيد فان هذا اللون لا يخفي. و اتفق أن فحصت عينة من النبيذ المعتق و عينة من الخل، فوجدت كمية الكحول في الخل الذي يستعمل كخل خال من الكحول أكثر من النبيذ الذي يستعمل كخمر. ان التحليلات الكيميائية في زعمي هي التي يلزم أن تشمل أحكامنا في مثل هذه الأمور ولا أي اعتبارات أخري، اذا أراد الفقهاء الأخذ بأن الشريعة يمكن أن تمشي مع كل العصور و هي ليست عدوة التقدم العلمي المجرد و الأخذ بأسبابه.

هذا ما أردناه من المقارنة و لنعد الآن الي كتاب التهذيب نجد باسناد الامام الصادق اقرارا بزواج المتعة (ج 5، ص 184). و بعض أحكام تدل علي سعة نظر و بعد اطلاع نذكر منها ما يلي:

«عن سعيد بن عمر الجعفي عن رجل من أهل مصر قال أوصي أخي بجارية كانت له مغنية فارهة للكعبة فقيل لي ادفعها الي بني شيبة، و قيل لي غير ذلك من القول و اختلف علي فيه، فقال لي رجل في المسجد ألا أرشدك الي من يرشدك في هذا الحق، قال قلت بلي و الله، قال فأشار الي شيخ جالس في[ صفحه 172]المسجد فقال هذا جعفر بن محمد فسله، فأتيت فسألته و قصصت عليه القصة فقال ان الكعبة لا تأكل و لا تشرب و ما أهدي لها فهو لزوارها فبع الجارية و ناد هل من منقطع به؟ هل من محتاج من زوارها؟ فاذا أتوك فسل عنهم و أعطهم و اقسم عنها فيهم». (ج 5، ص 336 / 337).

في آخر كتاب التهذيب نجد تواترا عن أبي جعفر الكليني و جميع أحاديثه و مصنفاته سماعا و اجازة ببغداد بباب الكوفة بدرب السلسلة سنة سبع و عشرين و ثلاثمئة، فمحمد بن يعقوب الكليني كما يذكر مؤلف الكتاب هو أحد المصادر الهامة له، لأنه يعدد مصادر عديدة و يقول بعد ذلك «كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني». و يقول أيضا: فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكلبي، فقد أخبرنا به الشيخ أبوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (ره) عن محمد بن يعقوب». و في آخر الكتاب يذكر جميع المصادر التي استقي منها.

لا ندري ماذا يقصد مؤلف كتاب التهذيب بقوله و جميع أحاديثه و مصنفاته سماعا و اجازة في سنة سبع و عشرين، و ثلاثمئة، في وقت أن الطوسي قد ولد بعد هذا التاريخ و هو كما بينا في عام ثلاثمئة و ثمانين، فهل المقصود الرجال و المؤلفون الذين نقلوا عن الكليني أم أن التواتر عن جعفر الصادق هو تواتر شفهي في الأصل و جري التدوين في هذا التاريخ المتأخر و ذلك هو الأرجح علي ما يظهر.

من مطالعتنا لكتاب التهذيب للطوسي يمكننا أن نستنتج ما يلي:

1- اذا صحت كل هذه المصادر المروية فان الامام علي اتصال بالحركة الفكرية.

2- نجد في هذه النصوص المروية تحررا فكريا و تعليلا منطقيا علميا بقدر[ صفحه 173]ما كانت تسمح به الوسائل في ذلك العصر.

3- لا نجد أي نص من النصوص فيها ما نسب للصادق من السحر و الطلسمات و خوارق المادة، بل علي العكس انها كلها تمشي ضمن نطاق المعقول مع مراعاة مصلحة الانسان، كما نقرأ ذلك في حكمة تحريم الخمر و الدم و لحم الخنزير.

4- لا يبعد أن يكون الامام علي اتصال برجال الكيمياء فهناك أحكام شرعية تتعلق بمعرفة السبائك المعدنية و استخلاص بعض المعادن من فلزاتها و مرافقة بعض الشوائب المعدنية لبعض الفلزات، كمرافقة الفضة لمعدن الأسرب، ثم اطلاع علي التخمر و قلب الخمر الي خل و حصول الفوران عند التخمر و ما الي ذلك، و كلها قضايا تتناولها الكيمياء اليوم و قد تناولتها في القديم و خاصة قلب المادة الذي نجده هنا في قلب الخمر الي خل. و هذا يدل علي اطلاع واقعي منفرد النظير.

بيد أنه تنقصنا من هذا الكتاب نظرا لموضوعنا المعلومات الآتية:

1- لا نجد أية اشارة الي الكيمياء في جميع هذا الكتاب، فاذا كان الامام علي اتصال بكيميائي زمانه، فلماذا يا تري لم يذكر في ذلك أي حكم شرعي؟

2- لا نجد أي ذكر لجابر بن حيان، فاذا كان هذا الأخير علي اتصال مع الامام، فلماذا لم نشعر بذلك علي السنة الذين نقلوا التواتر عن الصادق، و هم ينقلون كل شاردة و واردة عنه، تلك هي النقطة الغامضة في تاريخ الكيمياء و التي حيرت الباحثين و المدققين، لأن الاحتمال قوي جدا من جهة الزمن و الروح العلمية والاطلاع العملي. نعم ان كل النصوص التي مرت معنا لا تدل علي أن الامام قام بالتجارب العملية أو زاول عملا بصورة فعلية و لكنها تدل علي اتصال برجال الأعمال.[ صفحه 174]3- جميع هذه النصوص تحتاج الي دراسة و تمحيص و مقارنة مع بقية الكتب لأنها لم تدون في عهد الصادق نفسه و انما دونت خطيا كما كنا بينا في عهد متأخر، و لو أننا سلمنا بثقة ناقلي الأخبار، و لكن الاعتماد علي الذاكرة وحدها طول تلك المدة فيه خطر كبير بامكانية نقل الحقيقة كما هي. من أجل ذلك يقتضي مقارنة جميع هذه النصوص المتواترة عن الامام لا في كتاب واحد، بل في جميع الكتب المروية عنه للحصول علي نصوص جديدة تقرب من الواقع. و لا شك أن ذلك يتطلب جهودا جبارة و تضافر العلماء من أجل كشف الغطاء عن هذه الشخصية الفريدة. و يكون هذا العمل المضني هو كمقدمة لدراسة الموضوع بعد الاطلاع علي جميع النصوص المروية عن الامام في مخطوطات جابر المتفرقة.

بقي علينا أن نتساءل هل ان اهمال رجال التشريع (حسب المصادر التي اطلعنا عليها) لجابر بن حيان هو لعدم اختصاصه في هذا الفرع لأنه قد يكون من جملة المستمعين الصغيرين سنا الذين كانوا يؤمون حلقة التدريس و يغترفون من معين الامام الفياض أم لأسباب أخري؟

و اننا في هذا البحث التاريخي الشائك أمام أمرين هامين 1- ان الغربيين متي رأوا شبهة صغيرة أصدروا أحكامهم، و لعل عذرهم في ذلك صعوبة الاطلاع علي تلك المصادر المبعثرة و بعد الشقة الكبيرة بينهم و بين حضارة العرب و عدم تمازجها مع أرواحهم حتي اليوم، في الوقت الذي حصل هذا التمازج مع الحضارة اليونانية لارتكازهم عليها في وثبتهم الأخيرة 2- ان العرب و المسلمين ينسجون حول الشخصية نسيجا قدسيا كثيفا (كما كنا بينا) و هذا ما يدعوهم لتصديق كل نص وارد دون تمحيص و عمل فكر و روية، فتفقد الشخصية خصائصها الذاتية و معالمها الحقيقية فتقرب بذلك من عالم الأساطير و الأوهام، و بذلك نسي ء الي شخصياتنا الفذة من حيث نظن أننا نحسن اليهم صنعا،[ صفحه 175]و نصبح بمثل هذه الاعتقادات أمة ساذجة بعيدة عن الواقع و الحقيقة تسير وراء الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. و تخدرنا هذه النزعة من أن نسير قدما في الحياة الحاضرة و نصبح بذلك من المتخلفين عن متابعة ركب الحضارة الحديثة.

أمام هذين العاملين: عامل مطرقة النقد القاسية و عامل التقديس الذي يغلب عليه الغلو، فان الشخصية لتختفي من أمامنا و نضحي أكبر الجاهلين لها و البعيدين عن روحها بعد الأرض عن السماء. من أجل ما بيناه فيقتضي اعادة النظر لتاريخنا و القاء أنوار كشافة جديدة عليه بعيدة عن العاملين اللذين نوهنا عنهما أو بعبارة أخري بعيدة عن الغلو في كلا الاتجاهين (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم و لا تقولوا علي الله الا الحق) [15] ، و جاء في نهج البلاغة: «هلك في رجلان محب غال و مبغض قال».

اذا دققنا المصادر الجعفرية باتقان نجد أنها تنقسم الي قسمين: منها ما تنشد تحري الحقيقة و علي ما يظهر أن من هذه الكتب، الكتب لأربعة التي بيناها و التي هي أقرب لحياة جعفر الصادق من باقي الكتب، و ان كانت بحاجة ماسة الي الدرس و التمحيص و التدقيق، و مصادر أخري لفقت أمورا كثيرا للامام منها كتاب الجفر الذي يوجد نسخة منه في المتحف البريطاني رقم 1426 حسب تحقيق بروكلمن في الملحق (ج 1 ص 104). و كنا نتمني الاطلاع علي هذا الكتاب لنعلم علاقته بالموضوع الذي نعالجه. و من المصادر التي اطلع عليها محسن الأمين العاملي في كتابه أعيان الشيعة (دمشق 1935 ج 1، ص 172 - 166) من كشف الظنون و مجمع البحرين في الحديث و بصائر الدرجات و مقدمة ابن خلدون و غيرها، بأن الجفر هو جلد ثور أو شاة أو بعير[ صفحه 176]مملوء علما و هو باملاء رسول الله و خط علي بيده، فيه علم ما يحتاج اليه الناس. و يقال ان هذا الكتاب كان في حوزة الامام الصادق. و ينكر الأمين الحسيني العاملي نفسه (ص 182) بأن يكون الجفر علم من العلوم يستنبط به علم الحوادث المعينة كما يفهم من كشف الظنون و غيره و كما ارتكز في أذهان بعض الناس لأنه لم يطلع علي ما يؤيده. و علي كل فان مثل هذا الكتاب ليس من تأليف الامام الصادق و لا توجد أية رواية تنسب ذلك اليه وجل ما في الأمر أنه كان في حوزته ان صحت الرواية.

علي ما يظهر كان الجفر معلوما في عهد أبي العلاء، فقد جاء في لزوم ما يلزم (طبع مصر 1333 ه ص 322):لقد عجبوا لأهل البيت لما

أتاهم علمهم في مسك جفرو مرآة المنجم و هي صغري

تريهم كل عامرة وقفريقول المعري في نفس الكتاب [16] (ص 285):يقولون مسك الجفر أودع حكمة

اذا كتبت أطراسها ملأت جفراو تذكرنا مرآة المنجم التي يذكرها المعري بالتلفزيون الحديث. و علي ما يظهر أن مرآة المنجم هي من القضايا المألوفة في عهد المعري و تستعمل أيضا للفأل (لزوم ما لا يلزم ص 324):[ صفحه 177]

خذ المرآة و استخبر نجوما

تمر بمطعم الأري المشورتدل علي الحمام بلا ارتياب

و لكن لا تدل علي النشوراذن فأمور الطلاسم و المغيبات هي من الأمور المنسوبة للامام و لا يوجد ما يؤيد ذلك. و لم نعثر الا علي نص في قضية الطلسم الذي جاء ذكره في رسائل الكيمياء لجابر له علاقة بالامام و له تفسير واحد ألا و هو المسلط فقط. أما باقي الأمور فهي نصائح و ارشادات و مواعظ و سمو في الأخلاق و ما الي ذلك من الأمور المعنوية التي يحتاج اليها البحاثة في العلوم حاجة ماسة لتثبيت أقدامه في السير لسبر غور كنه الطبيعة الغامض. هذا عدا عما نجده بالقسم بالامام و بالتوكيد بصحة الشي ء بهذا القسم الذي لا علاقة له بالامام أبدا.


پاورقي

[1] أرسل الينا الأستاذ عارف تامر من السليمية بعض صور من هذه المخطوطة، فكان آخرها ما يلي:

«تم كتاب مجالس المؤمنين لمولانا الصادق جعفر بن محمد،، جمعه الداعي الكبير المفضل بن عمر الجعفي نقلا عن أبي الخطاب. و هو بخط أفقر العباد و أحوجهم الي الله تعالي الشيخ محمد بن الشيخ يوسف حمدوش من بلدة مصياف غفر الله له و لوالديه و لجميع المؤمنين انه رؤوف رحيم و الحمدلله رب العالمين. و كان الفراغ منه في ثمانية أيام من شهر محرم الحرام سنة الألف و المئة و تسعة و خمسين للهجرة النبوية المحمدية عليه أصدق السلام و التحية».

[2] راجع خلاصة مثنوي، بانتخاب و انضمام و تعليقات حواشي، نكارش آقاي بديع الزمان فروزانفر، طهران 1321 ه. ص 63 و 158. أما نص الشعر الفارسي فهو:منطق الطير بصوت آموختي

صد قياس و صد هوس أفروختي.

[3] هذا الشعر من ترجمة الدكتور محمد صبحي أبوغنيمة - دمشق.

[4] مقالات فلسفية قديمة «لويس معلوف، بيروت 1911 ص 76 - 65.

[5] سامي الكيالي، السهروردي، بيروت 1955 ص 97.

[6] الشعراء، آية: 215.

[7] لعل ما يقصده الأستاذ عارف تامر بأن جابر بن حيان هو ناقل أكبر عدد من المخطوطات اليونانية الي اللغة اللاتينية بصورة غير مباشرة، لأن مؤلفات جابر العربية التي تستمد من المصادر اليونانية أيضا قد نقلت الي اللغة اللاتينية بكيفية تختلف عنن الأصل، و ان أضاف المترجمون الي الترجمات اللاتينية أشياء من عندهم مع التصرف الزائد في الترجمة علي ما يظهر شوهوا بها معالم المصدر الأصلي لدرجة ظنها المحققون أنها منتحلة (كما بينا ذلك في بحث ظهور الكيمياء في المدنية الاسلامية).

[8] في الأصل «عنها» و قد رجحنا لفظ «عنا».

[9] في الأصل «تردك» و لعل المقصود «تدرك».

[10] يظهر أن تكريم جعفر بن محمد قد كان أيضا في عهد الأمويين، فقد بين هاينريخ ج. شميدت Heinrich J. Schmidt (رئيس أكاديمية الفنون في دوسلدورف Duesseldorf) في كتابه الذي نشره عن الأقمشة الحريرية القديمة Alte Seidenstofte في براونشويك Braunschweig عام 1958 ص 91 وجود أ أقمشة حريرية في عهد الملك مروان الثاني (744 / 750 م) مطرزة بكتابة مكررة باسم جعفر بالله، و لعل المقصود بذلك جعفر بن محمد المعتصم بالله، فيكون اختصارا «جعفر بالله»، و مروان المذكور هو مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بني أمية الذي عاصر الامام الصادق، و في عهده ابتدأت الحركة العباسية.

[11] لقد سها «روسكا» عن مصادر الجاحظ في هذا الشأن.

[12] اني مدين بالشكر الجزيل للشيخ أحمد عارف الزين صاحب مجلة العرفان (صيدا - لبنان) و لصاحب مكتبة المدرسة في بيروت لارسال هذا الكتاب بجانب الكني و الألقاب و السماح لي بالدراسة فيهما.

[13] الاسراء، آية: 36.

[14] مروج الذهب للمسعودي (ج 6، ص 96 - 93، ج 4، ص 182).

[15] النساء، آية: 171.

[16] و تظهر نزعة أبي العلاء في التشيع بما ورد في سقط الزند:و علي الدهر من دماء الشهيدين

علي ونجله شاهدانفهما في أواخر الليل فجرا

و في أولياته شفقانيا بن مستعرض الصفوف ببدر

و مبيد الجموع من غطفانأحد الخمسة الذين هم الأغراض

في كل منطق و المعانيو الشخوص التي خلقن ضياء

قبل خلق المريخ و الميزانقبل أن تخلق السموات أو تؤمر

أفلاكهن بالدوران.


آيا خداوند از ازل مريد بود؟


عاصم بن حميد گويد: از امام صادق - عليه السلام - سؤال كردم: آيا خداوند از ازل مريد (و خواستار چيزهائي) بود؟

حضرت فرمود: مريد و (خواستار) نمي باشد مگر اينكه حتما مرادش با او باشد. و خداوند از ازل دانا و توانا بود، سپس خواست و اراده كرد. [1] .


پاورقي

[1] الكافي: ج 1 ص 19، بحارالأنوار: ج 54 ص 163 ح 101.


عقايد شيعه اماميه


شيعه ايمان به خداوند متعال و ملائكه و رسل و كتب آسماني و روز قيامت و قضا و قدر و بدا دارد - شيعه تصديق و اعتراف دارد كه پيغمبر خاتم حضرت محمد رسول خدا در تمام آنچه كه از آسمان فرود آمده مي باشد.

قلب شيعه اذعان دارد كه عبادات و معاملات و اوامر و نواهي و خضوع و انقياد ظاهرا و باطنا متبع و به همين جهت در زبان شهادت به حقيقت وقوع آن مي دهد.

شيعه اماميه معتقد است كه تعاليم اسلام سه نحو مي باشد: عقايد - عبادات - قوانين مقرره كه حفظ سلسله نظام بشر بر آن مبتني است.

قوانين عبارت است از معاملات - حقوق متبادله - اصول اداره شئون مسلمين كه محيط[ صفحه 273]دين اسلام در تمام نقاط كره زمين در هر جمع و جامعه ي از لحاظ شئون دنيوي و سياست مدن و احكام و حقوق اجتماعي و آموزش و پرورش بر حسب زمان و مقياس سطح انديشه و فكر و رقاء ملي مي تواند از آن قوانين به حد كمال استفاده نمايد و با تطورات ملل جهان تطور و سير كمالي قانون را دريابد. فقه اسلام عبارت است از عبادات - احكام - عقود - ايقاعات كه در فقه شيعه از طهارت تاديات مضبوط است.

شيعه اماميه معتقد است كه دين اسلام جز علم و عمل نيست دين اسلام جز وظايف عمل و جسد نيست شيعه به تمام اصول و عقيده و ايمان دين اسلام معتقد و به فروع آن از دستور خاندان نبوت عاملست.

در كتاب معاني الاخبار از حضرت صادق عليه السلام روايت مي كنند كه يكي از اصحاب آن حضرت عرض كرد: ان من مواليكم من يعملون بالمعاصي و يقولون نرجو.

بعضي از دوستان شما اعمال ناشايستي مي كنند و مي گويند اميدوارم به آمرزش.

يعني آمرزش را مرهون دوستي اهل بيت مي دانند و مرتكب زشت كاري مي شوند.

آن حضرت فرمود كذبوا والله ليسوا من موالينا فان من رجي شيئا عمل له و من خاف من شي ء هرب منه حضرت صادق عليه السلام فرمود به خدا قسم كه دروغ مي گويند از دوستان ما نيستند.

زيرا هر كه چيزي را بخواهد بايد براي به دست آوردن آن مجاهده نمايد و از هر چيز بترسد از او بگريزد و پرهيز كند.

يعني پيروان ما كه شيعيان باشند بايد براي بدست آوردن رضاي خدا و بخشش پروردگار آنچه كه موجب آمرزش مي شود و آنچه كه سبب ترضيه خاطرها مي باشد مبارزه كند محبت ما تنها براي آمرزش كافي نيست بايد اصول عقايد و فروع احكام هم چنان با تقوي و پرهيزكاري عمل شود كه انما يتقبل الله من المتقين آنگاه دوستي و محبت ما راهنماي سعادت است براي ايشان.

در روايات ديگر هم از اين گونه مباحث بسيار است كه مي فرمايد جاي خلاف كار در جهنم است اگر سيد قريشي باشد و پرهيزكار در بهشت است اگر سياه حبشي باشد.

و نيز شيعه را به كسي اطلاق مي كنند كه قدم به قدم افراط و تفريط تابع و مطيع اوامر اهل بيت اطهار (ع) بوده باشد.[ صفحه 274]پس با اين مقدمه فقط صرف اميد - صرف مسلماني - صرف تظاهر و رياكاري از نظر نتيجه اميدبخش نيست.

در امامت حضرت ابي عبدالله جعفر بن محمدالصادق عليه السلام گويند:

ابان بن تغلب از حضرت صادق عليه السلام روايت مي كند كه فرموده در تفسير آيه «هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون» [1] .

فرمود «نحن الذين يعلمون وعدونا الذي لا يعلمون و شيعتنا اولوالالباب».


پاورقي

[1] مناقب ابن شهرآشوب ج 6 ص 298.


حديث 033


4 شنبه

لا خلة لمختال.

مغرور و متكبر هيچ دوستي و رفاقتي ندارد.

تحف، ص 376


مقبره محمد بن حنفيه


او محمد اكبر بن علي بن ابي طالب و از شخصيت هاي مشهور سده اول اسلام بود.

ابن سعد به سندي استناد مي كند كه بر اساس آن معلوم مي شود مقبره «محمد بن حنفيه» در قبرستان بقيع است؛ ولي مكان آن را دقيقاً معلوم نساخته است:

«حدثنا زين بن السائب قال: سالت اباهاشم عبدالله بن محمد حنفيّه اين دفن ابوك؟ فقال بالبقيع. قلت اي سنة. قال: سنه احدي و ثمانين في اولها».[ صفحه 490]
استكفاؤه المنصور 03


ابن بابويه: عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن الصقر الصائغ و أبي الحسن علي بن محمد بن مهرويه قالا: حدثنا عبدالرحمن بن أبي هاشم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الحسن بن الفضل أبومحمد مولي هاشميين بالمدينة قال: حدثنا علي بن موسي بن جعفر، عن أبيه عليهم السلام قال: أرسل أبوجعفر الدوانيقي الي جعفر بن محمد عليهماالسلام ليقتله، و طرح له سيفا و نطعا و قال: يا ربيع اذا أنا كلمته ثم ضربت باحدي يدي علي الأخري فاضرب عنقه.

فلما دخل جعفر بن محمد عليه السلام و نظر اليه من بعيد تحرك أبوجعفر علي فراشه و قال: مرحبا و أهلا بك يا أبا عبدالله ما أرسلنا اليك الا رجاء أن نقضي دينك و نقضي ذمامك [1] ، ثم سأله مساءلة لطيفة عن أهل بيته، و قال: قد قضي الله حاجتك و دينك و أخرج جائزتك، يا ربيع لا تمضين ثالثة حتي يرجع جعفر الي أهله. فلما خرج قال له الربيع: يا أبا عبدالله رأيت السيف؟[ صفحه 46]انما كان وضع لك و النطع، فأي شي ء رأيتك تحرك به شفتيك؟ قال جعفر بن محمد عليه السلام: نعم يا ربيع لما رأيت الشر في وجهه قلت: «حسبي الرب من المربوبين، و حسبي الخالق من المخلوقين، و حسبي الرازق من المرزوقين، و حسبي الله رب العالمين، و حسبي من هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله لا اله الا هو، عليه توكلت و هو رب العرش العظيم [2] .


پاورقي

[1] الذمام و المذمة: الحق و الحرمة، جمع أذمة.

[2] عيون أخبارالرضا عليه السلام ج 1 ص 273 باب 28 ح 64.


ابوحمزه ثمالي در خدمت حضرت


حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: از سعادت آدمي خانه وسيع است.

ابوحمزه ثمالي روايت مي كند كه در خدمت امام جعفرصادق عليه السلام در ميان مكه و مدينه بودم. ناگهان سگ سياهي ديدم كه از طرف چپ آن حضرت پيدا شد و حضرت به او فرمود: (مالك متجك الله ما سارعتك) يعني حقتعالي تو را قبيح گرداند، تو را چه مي شود كه به اين تندي مي روي؟ چون نگاه كردم آن سگ را در هوا ديدم كه مانند مرغي مي پريد. تعجب كردم. حضرت فرمود: اين را شناختي؟ اين عثم نام دارد و به روايتي ديگر فرمود كه اين عثمان نام دارد و اكنون خبر فوت هشام بن عبدالملك را آورد كه امروز در شام مرده است و رفت كه خبرهاي ديگر را نيز برساند.[ صفحه 91]
كتابه إلي سكين النخعي في الزهد


[سكين النّخعي:

سُكَينُ بضم السّين والنّون أخيراً النّخعيّ. روي الكشّي حديثاً يصف فيه تعبُّده. (685).

وفي رجال الطّوسي: سُكَينُ بنُ إسحاقٍ النَّخَعَيُّ الكُوفيّ، من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. راجع: الخلاصة للحلّي: ص221 الرّقم2952، رجال البرقي: ص42، رجال ابن داوود: ص173 الرّقم694).]

محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد [1] ، عن سكين النّخعيّ، وَكانَ تَعبَّد وَتَركَ النِّساءَ وَالطّيبَ وَالطَّعامَ، فكَتَب إلي أبي عَبدِ الله عليه السلام يَسأُلهُ عَن ذلِكَ؟

فكتب إليه: أمّا قَولُكَ فِي النِّساءِ، فَقَد عَلِمتَ ما كانَ لِرَسول الله صلي الله عليه وآله مِنَ النِّساءِ.

وَأمّا قَولُكَ فِي الطَّعامِ، فَكانَ رَسولُ الله صلي الله عليه وآله يأكُلُ اللّحمَ والعَسَلَ. [2] .

وَفي رجال الكشّي: محمّد بن مسعود قال: كتب إليّ الفضل بن شاذان، يذكر عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال: حَجَجتُ وسُكَينَ النَّخَعِيَّ، فَتَعَّبدَ وَتَركَ النِّساءَ وَالطِّيبَ والثِّيابَ وَالطَّعامَ الطَّيِّبَ، وكان لا يَرفَعُ رأسَهُ داخِلَ المَسجِدِ إلي السَّماءِ، فَلَمّا قَدِمَ المَدينَةَ دنا من أبي إسحاقٍ فَصَلّي إلي جانِبِهِ، فقالَ: جُعلِتُ فِداكَ، إنّي أُريدُ أن أسألَكَ عَن مسائِلَ.

قالَ: اذهَب فَاكتُبها وَأرسِل بِها إليَّ. فَكتَبَ: جُعلِتُ فِداكَ، رَجُلٌ دَخَلَهُ الخَوفُ مِنَ الله عزوجل، حَتّي تَرَكَ النِّساءَ وَالطَّعامَ الطَّيِّبَ، وَلا يَقدِرُ أن يَرفَعَ رَأسَهُ إلي السَّماءِ، وَأمَّا الثّيابُ فَشَكَّ فيها.

فَكتَبَ: أمّا قَولُكَ فِي تَركِ النِّساءِ، فَقَد عَلِمتَ ما كانَ لِرَسولِ الله صلي الله عليه وآله مِنَ النّساءِ.

وَأمّا قَولُكَ في تَركِ الطَّعامِ الطَّيِّبِ، فَقَد كانَ رَسولُ الله صلي الله عليه وآله يَأكُلُ اللّحمَ وَالعَسَلَ.

وَأمّا قولُكَ أنَّهُ دَخَلَهُ الخَوفُ حَتّي لا يَستَطيعُ أن يَرفَعَ رَأسَهُ إلي السَّماءِ فَليُكثِر مِن تِلاوَةَ هذهِ الآياتِ: «الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ» [3] [4] .[ صفحه 32]
پاورقي

[1] إبراهيم بن عبد الحميد

إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي مولاهم، كوفيّ أنماطي وهو أخو محمّد بن عبد للَّه بن زرارة لأُمّه. روي عن أبي عبد الله عليه السلام، وأخواه الصّباح وإسماعيل ابنا عبد الحميد. له كتاب نوادر يرويه عنه جماعة. (رجال النّجاشي: ج 1 ص 98 الرّقم 26).

وفي رجال الطّوسي: مولاهم البزّاز الكوفي، من أصحاب أبي عبد الله وأصحاب أبي الحسن عليهما السلام (ص 159 الرّقم 1774 وص 332 ح 4974) وفي الرّقم 5195 عدّ من أصحاب أبي الحسن عليه السلام وقال: إبراهيم بن عبد الحميد من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام أدرك الرّضاعليه السلام ولم يسمع منه علي قول سعد بن عبد الله، واقفي له كتاب.

وفي رجال الكشّي: إبراهيم بن عبد الحميد الصّنعاني: ذكر الفضل بن شاذان: أنّه صالح. قال نصر بن الحجّاج: إبراهيم يروي عن أبي الحسن موسي، وعن الرّضا وعن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهم السلام، وهو واقف علي أبي الحسن عليه السلام، وقد كان يذكر في الأحاديث الّتي يرويها عن أبي عبد الله عليه السلام في مسجد الكوفة: وكان يجلس فيه ويقول: أخبرني أبو إسحاق كذا، وقال أبو إسحاق كذا، وفعل أبو إسحاق كذا، يعني بأبي إسحاق أبا عبد الله عليه السلام كما كان غيره يقول: حدّثني الصّادق، وسمعت الصّادق عليه السلام، وحدّثني العالِم، وقال العالِم، وحدّثني الشّيخ، وقال الشّيخ، وحدّثني أبو عبد الله، وقال أبو عبد الله، وحدّثني جعفر بن محمّد، وقال جعفر بن محمّد، وكان في مسجد الكوفة خلق كثير من أهل الكوفة من أصحابنا، فكلّ واحد منهم يكنّي عن أبي عبد الله عليه السلام باسم، فبعضهم يسمّيه ويكنّيه بكنيته عليه السلام. (ج2 ص744 ح839).

[2] الكافي:ج 5 ص 320 ح4، دعائم الإسلام: ج 2 ص 193 ح 702 نحوه.

[3] آل عمران: 17.

[4] رجال الكشّي: ج2 ص668 ح691، بحار الأنوار: ج 70 ص117 ح 6 نقلاً عنه.


وصيت 09


وصية اخري لولده الصادق عليه السلام

وصي الي الصادق عليه السلام أبوه، أبوجعفر عليه السلام وصية ظاهرة و نص عليه بالامامة نصا جليا، فروي محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام قال: لما حضرت أبي الوفاة قال: يا جعفر أوصيك بأصحابي خيرا، قلت: جعلت فداك، والله لأدعنهم و الرجل منهم يكون في المصر فلا يسأل أحدا [1] .

هنگامي كه وفات امام باقر عليه السلام فرارسيد، به فرزندش امام صادق عليه السلام فرمود:اي جعفر! تو را وصيت مي كنم در مورد يارانم به خير و خوبي.[ صفحه 62]امام صادق عليه السلام مي فرمايد: گفتم قربانت گردم، به خدا قسم آن ها را به مقامي از علم مي رسانم كه هر مردي از آن ها در هر شهري باشد، محتاج به سؤال ازهيچ كس نباشد.

در تاريخ زندگاني حضرت امام محمدباقر عليه السلام، اين وصيت خيلي چشم گير و حايز اهميت مي باشد، زيرا طي آن فرزندش امام صادق عليه السلام را وصيتي آشكار نمود و طي آن وي را به جانشيني پيامبر عظيم الشأن عليه السلام منصوب كرد، سپس سفارش اصحاب و ياران را به وي فرمود. اين مسأله نيز اهميت فوق العاده اي دارد كه انسان با چه كسي همنشين و همراز و همسفر باشد.

وصيت امام باقر عليه السلام به امام صادق عليه السلام درباره ي اصحاب، نشان مي دهد كه بايد اين مجموعه از هم پاشيده نشود و قدر همديگر را بدانند، و براي همديگر ارزش قايل باشند، و از تفرقه و جدايي بپرهيزند؛ اگر چنين شد هيچ گاه شكست نمي خورد و دشمن نمي تواند در آنان نفوذ پيدا كند، زيرا «يدالله مع الجماعه» ؛ [2] دست خداوند متعال با جماعت است، و به قول معروف، با هم باشيم كه هميشه باشيم.


پاورقي

[1] كافي، ج 1، ص 306، ح 2؛ ارشاد شيخ مفيد، ج 72 ص 180؛ بحارالانوار، ج 47، ص 12.

[2] كنز العمال، ج 7، ص 558 ح 20241.


الفؤاد و ثقبه المتصلة بالرئة


اصف لك الآن يا مفضل الفؤاد... اعلم أن فيه ثقبا موجهة نحو الثقب التي في الرئة تروح عن الفؤاد، حتي لو اختلفت تلك الثقب و تزايل بعضها عن بعض، لما وصل الروح الي الفؤاد، و لهلك الانسان افيستجيز ذو فكرة و روية أن يزعم أن مثل هذا يكون بالاهمال، و لا يجد شاهدا من نفسه يزعه عن هذا القول؟ لو رأيت فردا من مصراعين فيه كلوب أكنت تتوهم أنه جعل كذلك بلا معني؟ بل كنت تعلم ضرورة أنه مصنوع يلقي فردا آخر، فيبرزه ليكون في[ صفحه 38]اجتماعهما ضرب من المصلحة. و هكذا تجد الذكر من الحيوان، كأنه فرد من زوج مهيأ من فرد انثي، فليتقيان لما فيه من دوام النسل و بقائه، فتبا و خيبة و تعسا لمنتحلي الفلسفة كيف عميت قلوبهم عن هذه الخلقة العجيبة حتي انكروا التدبير و العمد فيها؟.


وفاي به عهد


از هشام بن حكم نقل شده است كه مردي از اهل جبل، كه ده هزار درهم همراه داشت.

خدمت امام صادق عليه السلام رسيد از آن حضرت تقاضا كرد تا با اين مبلغ، در مدينه خانه اي براي او بخرد كه هر وقت خواست، با عيالش به مدينه بيايد و در آن ساكن شود. سپس براي اعمال حج به مكه رفت.

وقتي بازگشت، امام عليه السلام او را به منزل خود برد و به وي فرمود: براي تو خانه اي در فردوس اعلي خريدم كه حدود آن از اين قرار است: يك طرفش به خانه ي رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم و طرف ديگرش به خانه علي عليه السلام و جانب سومش به خانه امام حسن عليه السلام و طرف چهارمش به خانه ي امام حسين عليه السلام محدود مي شود و قباله اي به اين مضمون نوشت و به او داد. آن مرد نيز از سخن امام عليه السلام خشنود و راضي شد.

پس از آن، امام صادق عليه السلام مبلغ ياد شده را بين فرزندان امام حسن و امام حسين عليهماالسلام تقسيم كرد. آن مرد وقتي كه به شهر خود بازگشت، مريض شد، وصيت كرد هنگامي كه از دنيا رفتم، اين قباله را با من دفن كنيد. ورثه به وصيتش عمل كردند و نوشته ي حضرت را با او دفن نمودند. روز ديگر كه بر سر قبر او رفتند، ديدند قباله بر روي قبر گذاشته شده و بر آن نوشته شده است: «امام صادق عليه السلام به پيمان خود وفا كرد». [1] .


پاورقي

[1] كشف الغمه، ج 2، ص 732؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج 3، ص 359.


حديث الثقلين


تخريج الحفاظ لحديث الثقلين:

أخرج مسلم في صحيحه من طريق زيد بن أرقم خطبة النبي صلي الله عليه و آله و سلم يوم الغدير و قوله «ص» فيها: و انا تارك فيكم الثقلين كتاب الله فيه الهدي و النور فخذوا بكتاب الله و استمسكوا به فحث علي كتاب الله و رغب فيه، ثم قال و أهل بيتي اذكركم الله في أهل بيتي. [1] .

و اخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم قال. قال رسول الله «ص»: اني[ صفحه 96]تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهها أعظم من الآخر، كتاب الله ممدود من السماء الي الارض، و عترتي أهل بيتي و لن يفترقا حتي يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. [2] .

و أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي و انهما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض. [3] .

و عن أبي سعيد أيضا عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم قال: أني أوشك أن أدعي فأجيب و إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء الي الارض، و عترتي أهل بيتي، و ان اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض، فانظروا بم تخلفوني فيهما؟ [4] .

و رواه البغوي في مصابيح السنة [5] و القاضي عياض في الشفاء.

و أخرج الخطيب البغدادي من طريق حذيفة بن أسيد أن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم قال: يا أيها الناس إني فرط لكم و انتم واردون علي الحوض، و اني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما، الثقل الاكبر كتاب الله سبب طرفه بيدالله و طرفه بأيديكم و استمسكوا به. [6] .

و أخرجه الحاكم من طريق زيد بن أرقم في المستدرك [7] و رواه السيوطي من ثلاث طرق: من طريق زيد بن أرقم، و زيد بن ثابت و أبي سعيد الخدري.

و أخرجه فقيه الحرمين محمد بن يوسف الشافعي في كتابه كفاية الطالب، و أخرجه الطبري في الذخائر من طريق زيد بن ارقم.

و اخرجه ابن حجر في الصواعق المحرقة ثم ذكره بطرق مختلفة و قال: و لهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع و عشرين صحابيا. [8] و ذكره الشيخ عبدالله بن محمد الشبراوي في كتاب الاتحاف بحب الاشراف و السيوطي في في كتاب احياء الميت بفضائل أهل البيت المطبوع علي هامش الاتحاف، و ذكره[ صفحه 97]الشيخ العدوي في مشارق الانوار عند ذكره لفضائل أهل البيت [9] و العلامة السيد خيرالدين أبي البركات نعمان افندي الالوسي في غالية المواعظ. [10] .

و قال ابن حجر في شرع الهمزية عند ذكر آل محمد صلي الله عليه و آله و سلم: و في الحديث و الذي نفسي بيده لا يؤمن عبد بي حتي يحبني و لا يحبني حتي يحب ذوي قرابتي، انا حرب لمن حاربهم و سلم لمن سالمهم و عدو لمن عاداهم، ألا و من آذي قرابتي فقد آذاني و من آذاني فقد آذي الله، ثم ذكر حديث الثقلين و اختصاصه بآل محمد صلي الله عليه و آله و سلم.

و رواه ابن كثير في تفسيره، من طريق زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم يوما خطيبا بماء يدعي خما بين مكة و المدينة فحمدالله و اثني عليه و وعظ و ذكر ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس فانما انا بشر يوشك ان يأتيني رسول ربي فأجيب، و انا تارك فيكم الثقلين كتاب الله فيه الهدي و النور فخذوا بكتاب الله و استمسكوا به. فحث علي كتاب الله عزوجل و رغب فيه ثم قال: و اهل بيتي اذكركم الله في أهل بيتي اذكركم الله في أهل بيتي اذكركم الله في أهل بيتي [11] .

و قال الشيخ عبدالرحمن النقشبندي في كتابه العقد الوحيد بعد ذكره أهل البيت: كيف و هم أنجم ديننا و مصدر شرعنا و عمدة أصحابنا، فيهم ظهر الاسلام و فشي، و بهم تأيدت اركانه و نشأ، و من ثم صح انه صلي الله و آله قال: اني تارك فيكم ما أن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله و عترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني. و صح عنه عليه السلام قال: من سره ان يكتال بالمكيال إلا و في إذا صلي علينا أهل البيت فليقل، اللهم صل علي محمد و آله و روي عن الشافعي أنه قال بوجوب الصلاة علي الآل في التشهد الآخير و روي له قوله:يا آل بيت رسول الله حبكم

فرض من الله في القرآن انزلهكفاكم من عظيم القدر أنكم

من لم يصل عليكم لا صلاة له [12] .و جاء في مجلة المسلم: أهل البيت حراس هذا الدين و ورثة هذا المجد الي أن يقول: و كان أهل البيت هدفا للطعن و الاذي المنوع، بل و للإبادة في كل عصور التاريخ من عهد الامام علي رضي الله عنه، و قد اتخذ اعداؤهم[ صفحه 98]محاربتهم دينا نسبوه ظلما لجدهم صلي الله عليه و آله و سلم و لعبت أطوار التأريخ في ذلك أدوارا مريرة، حتي جردوهم من أنسابهم و أملاكهم و أوقافهم؛ بعد أن أفاءوا عليهم صنوف المهانات و ألوان العذاب باسم الدين المظلوم مالا يعلمه إلا الله، و لم يكفهم أن ينالوا منهم حتي دفعهم سوء الطبع و سوء الأدب و سوء الايمان و الغل الدفين الي تأليف الكتب في اضطهاد آل الرسول و سبهم باسم احياء السنة و اجتهاد الرسول و العياذ بالله. انتهي. [13] .

و قال في القاموس في مادة ثقل: الثقل كعنب، ضد الخفة، و الثقل محركة متاع المسافر و حشمته و كل شي ء نفيس مصون، و منه الحديث: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي».

و قال محب الدين في التاج في مادة ثقل عند ذكر الحديث: جعلهما ثقلين إعظاما لقدرهما و تفخيما لهما، قال ثعلب: سماهما ثقلين لأن الأخذ بهما ثقلين و العمل بهما ثقيل.

و قال ابن أبي منظور في لسان العرب: روي عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم أنه قال في آخر عمره: «اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي» ثم ذكر قول ثعلب و قال: واصل الثقل ان العرب تقول لكل شي ء نفيس مصون خطير ثقل فسماهما ثقلين إعظاما لقدرهما و تفخيما لشأنهما و يقال للسيد العزيز ثقل، الي آخره.

و قال ابن الاثير في النهاية بعد أن ذكر قوله صلي الله عليه و آله و سلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي سماهما ثقلين لان الاخذ بهما و العمل بهما ثقيل، و يقال لكل خطير ثقل، و قال في المصباح: العترة نسل الانسان قال الأزهري و روي ثعلب عن أبي الاعرابي: ان العترة ولد الرجل و ذريته و عقبه من صلبه و لا تعرف العرف من العترة غير هذا.

و قال السيد محمد صديق حسن البخاري في كتاب الدين الخالص بعد ذكره لهذا الحديث من طريق زيد بن أرقم:

هذا الحديث فيه فضيلة أهل البيت و بيان عظم حقهم في الاسلام، و انهم قرين القرآن في التعظيم و الاكرام، و ليس بعد هذا البيان من رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم بيان، و لا قرية بعد عبادان.

و قال: و عندي أن المراد بهم «أي بأهل البيت» هم الموجودون في عصر النبوة أولا بالذات، ولكن يدخل فيهم أيضا من وجد بعدهم من السادة القادة الي العلم و العبادة، كالأئمة الاثني عشر من العترة.[ صفحه 99]الي أن يقول: و المراد بأهل البيت - هنا - العترة الطاهرة، و الذرية المطهرة خاصة دون ازواج النبي صلي الله عليه و آله و سلم. [14] .

و يطول بنا الحديث اذا حاولنا تتبع مخارج هذا الحديث و بسط القول فيه، و قد اقتصرنا علي هذا القدر من طرقه و قد الف الحافظ محمد بن طاهر بن علي المعروف بالقيصراني كتابا خاصا جمع فيه طرق هذا الحديث و قد خرجه عن 27 صحابيا.

و هناك أمر يستدعي الانتباه و هو ان يد التحريف التي لا زالت تبعث علي الامة عوامل التفرقة قد جنت جناية عظيمة، فحرفته مخالفة لله و لرسوله فان الحديث يقول: كتاب الله و عترتي، هم يقولون كتاب الله و سنتي و هم يقصدون من وراء ذلك تغيير الواقع و التمويه لما يتضمنه هذا الحديث الشريف الذي قرن العترة بالكتاب، و جعلهما كتوأمين يلزم التمسك بهما، و ايثار حقهما، و أن العترة باقية الي يوم القيامة.

قال الشريق السمهودي: هذا الخبر يفهم منه وجود من يكون أهلا للتمسك به من عتره صلي الله عليه و آله و سلم في كل زمن الي قيام الساعة حتي يتوجه الحث المذكور علي التمسك به، كما أن الكتاب كذلك، و لذا كانوا أمانا لأهل الارض، فاذا ذهبوا ذهب أهل الارض. [15] .

و قال الشيخ الزرقاني - بعد شرحه لهذا الحديث -:.ما الكتاب فلأنه معدن العلوم الدينية، و الاسرار و الحكم الشرعية، و كنوز الحقائق، و خفايا الدقائق.

و أما العترة فلأن العنصر اذا طاب أعان علي فهم الدين، فطيب العنصر يؤدي الي حسن الاخلاق، و محاسنها يؤدي الي صفاء القلب و نزاهته و طهارته، واكد صلي الله عليه و آله و سلم تلك الوصية و قواها بقوله: «فانظروا بماذا تخلفوني فيهما» هل تتبعوني فتسروني،.و لا فتسيئوني؟. [16] .

و هو صلي الله عليه و آله و سلم أعرف بالمصالح العامة، و رأي أن مصلحة أمته في التمسك بهذين الثقلين من باب رعاية المصلحة لهم، و تحصيلا لسعادتهم، فأكد (ص) في عدة مواطن علي لزوم اتباع أهل بيته و انهم أولي الناس برعاية شؤون الامة و لذا جعل مثلهم كمثل سفينة نوح.

حدث أبوذر الغفاري عن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم - و هو آخذ بباب الكعبة - أنه قال: «مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق».[ صفحه 100]خرجه أحمد بن حنبل و الحاكم في المستدرك، و غيرهما من المحدثين.

و اخرج الطبراني عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلي الله عليه و آله و سلم قال: «انما أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني اسرائيل من دخله غفر له».

و غير هذه الاحاديث الواردة بالطرق الصحيحة مما ملأ سمع الدنيا و رددتها الاجيال و أوردها العلماء فهي تقضي بوجوب التمسك بأهل البيت و اتباعهم و حبهم و مناصرتهم، فهم دعاة الحق و هداة الخلق، و اعلام الرشاد و قادة العباد.

و نحن نقطع بأن المسلمين لو توفرت لهم حرية الرأي توافرا تاما ليعلنوا غير خائفين فيمن يجب ان يرشحوه خليفة عليهم، و يؤهلوه لرعاية امورهم و ولاية أمرهم لتحقيق المصالح العامة و سعادة المجتمع الاسلامي من جميع الوجوه، لما عدلوا عن أهل بيت النبي صلي الله عليه و آله و سلم رعاية لوصاياه صلي الله عليه و آله و سلم و امتثالا لأمره، و ان أهله المرشحين للخلافة قد اجتمعت فيهم خصال الكمال و أهلية الرعاية و ولاية الامر و لم يستطع أحد أن يلصق بهم عيبا و ان كان خصما لهم، و حربا عليهم.

ولكن الامر أصبح وراثيا في اسرة معينة، ينتقل من واحد لواحد بالوصاية و ولاية العهد، كما رأينا من فعل معاوية ببيغة يزيد بالسيف و قوة السلطان، و هكذا من بعده في ولاية الحكم و لا رأي للأمة في ذلك.

و علي أي حال فان أهل البيت هم هداة الامة، و كانت الانظار تتجه اليهم في جميع الادوار، و سنوضح فيما بعد التفاف الناس حول الأمام الصادق و ترشيحه لولاية الامر، لأنه زعيم أهل البيت و سيدهم في عصره.

و نعود الي القول: بأن عدم تخريج الشيخ البخاري أحاديث الامام الصادق هو شي ء يعود الي البخاري نفسه و لا يقدح بشخصية الامام الصادق عليه السلام فهو الذي اجمعت الأمه علي صدقه فلقبوه بالصادق، و قد خرج البخاري أحاديث تلامذة الامام الصادق عليه السلام ولكنه تجنب الروايات التي يروونها عنه عليه السلام.

و ليس بغريب أن تقضي الظروف القاسية بأن يبتعد الناس عن أهل البيت حبا للسلامة أو استسلاما أو لعوامل اخري.

و لابد لنا أن نشير هنا بأن البخاري لم يجمع الاحاديث الصحيحة عنده كلها فانه قد ترك الكثير منها.

حدث الاسماعيل عنه أنه قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا و ما تركت من الصحيح اكثر. [17] .[ صفحه 101]و قد نقل عنه أنه يحفظ مائة الف حديث صحيح [18] و ليس في كنابه بالنسبة لذلك إلا القليل، فان جميع ما فيه أربعة آلاف و المكرر الفان فيكون المجموع ستة الآف.

و مع هذا فلا يمكن القطع بصحة كل ما يرويه أو أنها أصح الاحاديث.

قال المحقق ابن همام في شرح الهداية: و قول من قال: أصح الاحاديث ما في الصحيحين، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما اشتمل علي شرطهما، ثم ما اشتمل علي شرط أحدهما تحكم لا يجوز التقليد فيه، اذا الأصحية ليست إلا لاشتمال رواتها علي الشروط التي اعتبراها، فان فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم؟!

و بعد هذا نقول: لعل ترك البخاري للأحاديث الصحاح في فضائل أهل البيت (ع) لم يكن لعدم وثوقه في صحتها، أو توقفه عن قبولها، ولكنه مع ذلك تركها عمدا اختصارا لكتابه، أو تهيبا مما وراء ذلك من اتهام.

كما أن عدم تخريج أحاديث الامام عليه السلام لا لشي ء يعود لنفس الصادق عليه السلام بل أن ذلك يعود لنفس البخاري، و لم يستطع البخاري و لا غيره أن يجرحوا الامام الصادق عليه السلام بشي ء أبدا.

و الامة الاسلامية قد تقبلت رواياته و أخذت بأقواله عليه السلام حتي لقب بالصادق، و كان المرجع الوحيد لا يضاح المبهم و حل ما اشكل عليهم: و قد ملأ رواة حديثه الاقطار الاسلامية، و كان في الكوفة الف شيخ محدث كل يقول: حدثني جعفر بن محمد.

و لا نطيل الحديث هنا و سيأتي فيما بعد ما له صلة بالموضوع ان شاءالله.


پاورقي

[1] صحيح مسلم ج 7 ص 122.

[2] سنن الترمذي ج 2 ص 308.

[3] سند أحمد ج 2 ص 14 ط 1.

[4] مسند أحمد ج 2 ص 26 - 17.

[5] مصابيح السنة ج 2 ص 204.

[6] تاريخ البغدادي ج 8 ص 443.

[7] المستدرك ج 4 ص 109.

[8] الصواعق المحرقة ص 136.

[9] مشارق الانوار ص 146.

[10] غالية المواعظ ج 2 ص 87.

[11] تفسير ابن كثير ج 3 ص 486.

[12] العقد الوحيد ص 78.

[13] مجلة المسلم ع 1 س 1371 - 2 ه ص 8.

[14] الدين الخالص ج 3 ص 514 - 511.

[15] الدين الخالص ج 3 ص 514 - 511.

[16] شرح المواهب اللدنية ج 8 ص 2.

[17] هداية الباري ص 5.

[18] شرح الفية العراقي ج 1 ص 48.


تلامذته و رواة حديثه


1 - ابراهيم بن سعد:

ابراهيم بن سعد بن عبدالرحمن الزهري المتوفي سنة 183 ه أحد الاعلام و من رجال الصحاح الستة، روي عنه يزيد بن هارون و أحمد بن حنبل و خلق كثير، و ثقه ابن معين، و أبوحاتم، و العجلي، و احمد بن حنبل، و روايته عن الصادق في التهذيب و الكافي يرويها عنه ابنه يعقوب.

2 - ابراهيم بن زياد:

ابراهيم بن زياد البغدادي المتوفي سنة 228 ه. روي له مسلم و ابوداود و النسائي.

3 - ابراهيم بن محمد:

ابراهيم بن محمد بن يحيي الاسلمي ابواسحاق المدني المتوفي سنة 191 ه.

4 - ابراهيم بن طهمان:

ابراهيم بن طهمان بن شعيب الهروي المتوفي سنة 168 ه. كان أحد الأعلام و من رجال الصحاح الستة، قال أبونعيم: حدث عن جعفر بن محمد الصادق: و ثقه احمد، و ابوداود، و ابوحاتم.[ صفحه 401]5 - ابراهيم بن علي:

ابراهيم بن علي بن الحسن بن رافع المدني. روي عند احمد بن محمد، و ابراهيم بن المنذر، و يعقوب بن حميد. خرج حديثه ابن ماجه.

6 - ابراهيم بن مهاجر الأزدي:

روي عنه حفص بن راشد و غيره، و ذكره الخطيب في المتفق.

7 - ابراهيم بن محمد:

ابراهيم بن محمد بن أبي يحيي المتوفي سنة 184 ه. أحد الاعلام روي عنه الشافعي و وثقه، و الثوري، و يحيي بن آدم. قال أحمد بن حنبل: «كان قدريا معتزليا جهميا كل بلاء فيه». و قال ابن عقدة: «ليس بمنكر الحديث» و قال ابن عدي: «هو كما قال ابن عقدة». ذكره الشيخ الطوسي في رجال الصادق، و أن له كتابا مبوبا في الحلال و الحرام يرويه عن جعفر بن محمد. و قال بعض ثقات العامة: ان كتب الواقدي سائرها إنما هي منه.

8 - بسام بن عبدالله:

بسام بن عبدالله الصيرفي ابوالحسن الكوفي، و ثقه احمد و يحيي بن معين. خرج له النسائي في صحيحه. قال ابن حجر: «صدوق من الخامسة»

9 - بشار بن قيراط:

بشار بن قيراط النيسابوري ابونعيم، روي عنه عبدالله بن الوليد بن مهران و عمر بن رافع و نوح بن أنس، قال ابن عدي كان ينتحل الرأي، و روي عنه عمار بن الحسن.

10 - بشار بن ميمون:

بشار بن ميمون الخراساني المتوفي سنة 180 ه. سكن مكة، و قدم بغداد و حدث بها عن جعفر بن محمد، فترك الناس حديثه، نظرا لظروف سياسة الدولة التي تريد أن تطبع الناس بطابعها الخاص.

11 - تليد بن سليمان:

تليد بن سليمان المحاربي أبوسليمان الكوفي الاعرج المتوفي سنة 190 ه، روي عنه احمد بن حنبل و اسحاق بن موسي، خرج حديثه الترمذي. قال ابن عقدة: إن له كتابا عن الصادق يرويه عنه جماعة.[ صفحه 402]12 - الجراح بن مليح:

الجراح بن مليح الرواسي الكوفي المتوفي سنة 175 ه. روي عنه ابنه و ابوقتيبة، و سفيان بن عقبة، و ابن مهدي. قال ابن سعد: ولي بيت المال ببغداد في خلافة هارون، و كان ضعيفا في الحديث. روي له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم في صحيحه، و ابوداود و الترمذي و ابن ماجة. قال أبوأحمد بن عدي: له أحاديث صالحة و روايات مستقيمة. و حديثه لا بأس به، و هو صدوق.

13 - جرير بن عبدالحميد:

جرير بن عبدالحميد بن قرط ابوعبدالله الرازي القاضي المتوفي سنة 188 ه. روي عنه ابن راهويه، و ابنا ابي شيبة، و يحيي بن معين، و موسي القطان، و محمد بن قدامة و غيرهم.

قال العجلي: كوفي ثقة نزل الري. و قال النسائي: ثقة. و قال ابوقاسم: مجمع علي ثقته، و هو من رجال الصحاح الستة. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق. و قال ابن حجر في التقريب: ثقة صحيح.

14 - حبيب بن النعمان:

حبيب بن النعمان الاسدي أحد بني عمر بن أسد.

قال النجاشي: حبيب بن النعمان النجاشي رجل من بني أسد من أهل البادية، له كتاب يرويه عن الصادق عليه السلام. و قال ابن حجر: حبيب بن النعمان مقبول من السادسة. و ذكره ابن حبان في الثقات. روي له أبوداود و ابن ماجة.

15 - حبيب بن يسار:

حبيب بن يسار الكندي الكوفي. روي عنه زكريا بن يحيي الحميري، و ابوالجارود، و يوسف بن صهيب و غيرهم. و ثقه ابن معين، و ابوزرعة، و ابوداود. و ذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن حجر: ثقة من الثالثة. ذكره الشيخ في رجال الصادق و أخرج حديثه الترمذي و أبوداود.

16 - الحسن بن عياش:

الحسن بن عياش بن سالم الاسدي أبومحمد الكوفي المتوفي سنة 172 ه. روي عنه ابن مهدي و احمد بن يونس. و يقه ابن معين و النسائي و ابن حبان. خرج له مسلم و الترمذي و النسائي.[ صفحه 403]17 - الحكم بن عتبة:

الحكم بن عتبة أبومحمد الكندي مولاهم المتوفي سنة 114 - 113 ه. روي عنه الأعمش، و منصور، و ابواسحاق السبيعي، و الشيباني و غيرهم و هو من رجال الصحاح الستة.

ذكره النجاشي في رواة الصادق، روي له في الكافي و التهذيب و النهاية. قال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه. و قال ابن عيينة: ما كان بالكوفة بعد ابراهيم و الشعبي مثل الحكم. و ثقه ابوحاتم و ابن معين. و قال العجلي: كان صاحب سنة و اتباع، و كان فيه تشيع إلا أن ذلك لم يظهر منه.

و قد نص علي تشيعه شعبة بن الحجاج و ابن قتيبة.

18 - الحارث:

ابن عمران الجعفري المدني خرج حديثه ابن ماجة، و روي عنه عبدالله ابن عمر بن محمد المعروف بمشكداته، و علي بن محمد الموصلي، و محمود ابن غيلان.

19 - الحارث:

ابن عمير البصري نزيل مكة، روي عنه ابنه حمزة، و عبدالرحمن بن مهدي و جماعة، و كان حماد بن زيد يقدمه و يثني عليه وثقه ابن معين و خرج حديثه الاربعة.

20 - حميد بن قيس:

حميد بن قيس الأعرج المتوفي سنة 130 ه من رجال الصحاح الستة.

روي عنه معمر و السفيانان و مالك بن أنس و غيرهم.

21 - حماد بن عيسي:

حماد بن عيسي الجهني المدني نزيل البصرة المتوفي سنة 208 ه.

خرج حديثه الترمذي و ابن ماجة. و روي عنه اسحاق الجوزجاني و محمد ابن بكار البصري و محمد بن المثني و غيرهم.

22 - الحارث بن عمران الأسدي:

الحارث بن عمران الأسدي. روي عنه ابوسعيد الاشج، و خرج حديثه ابن ماجة.[ صفحه 404]23 - حاتم بن اسماعيل:

حاتم بن اسماعيل المدني ابواسماعيل الحارث مولي بني عبد الدار المتوفي سنة 187 - 186 ه. خرج حديثه أصحاب الصحاح و روي عنه يحيي بن سعيد القطان، و ابراهيم بن حمزة، و هارون بن معروف، و عثمان بن أبي شيبة و محمد بن مهران و غيرهم.

24 - داود بن الزبرقان:

داود بن الزبرقان الرقاشي ابوعمر البصري ثم البغدادي المتوفي سنة 186 ه روي عنه سعيد بن عروة، و بقية و علي بن حجر و شعبة بن الحجاج و هو من شيوخه و ابوصالح المصري و الحسن بن عرفة و غيرهم، ذكره في جامع الرواة و عده ابن حجر من الطبقة الثامنة. خرج حديثه الترمذي و ابن ماجة.

25 - الربيع بن حبيب:

الربيع بن حبيب العبسي مولاهم الكوفي، روي عنه و كيع و غيره. وثقه ابن معين. و قال البخاري: منكر الحديث، خرج حديثه ابن ماجة.

26 - رحيل:

رحيل - بالمهملة مصغر - ابن معاوية بن حديج الجعفي، روي عنه أخوه زهير، و شجاع بن الوليد. وثقه ابن حبان. و خرج حديثه ابوداود و الترمذي. قال ابن حجر: صدوق بن السابعة.

27 - رقبة:

رقبة بن مصقلة العبدي الكوفي ابوعبدالله المتوفي سنة 129 ه.

روي عنه سليمان التميمي، و ابوعوانة، و ابن فضل. قال أحمد: ثقة مأمون وعده ابن حجر من السادسة. خرج حديثه البخاري و مسلم و الترمذي و ابوداود و النسائي و ابن ماجة في التفسير.

28 - الركين بن الربيع:

الركين بن الربيع بن عميلة ابوالربيع الكوفي المتوفي سنة 131 ه.

روي عنه شعبة، و الثوري و معتمر بن سليمان. وثقه النسائي، و خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، و مسلم في صحيحه و الاربعة. قال ابن حجر: ثقة من الرابعة.[ صفحه 405]29 - زكريا بن اسحاق:

زكريا بن اسحاق المكي المتوفي سنة 148 ه. وثقه البخاري و ابوداود و ابن معين. و هو من رجال الصحاح الستة. و كان يرمي بالقدر. و وثقه ابن معين و ابن حجر.

30 - زياد بن سعد:

زياد بن سعد الخراساني ابوعبدالرحمن المكي نزيل اليمن. روي عنه ابن جريح، و همام و مالك بن أنس، و هو من رجال الصحاح الستة. قال النسائي: ثقة ثبت. ذكره ابن حجر في الطبقة السادسة.

31 - زيد بن عطاء:

زيد بن عطاء بن السائب الكوفي الثقفي. روي له الترمذي و أبوداود.

32 - زهير بن محمد التميمي:

زهير بن محمد التميمي ابوالمنذر الخراساني المتوفي سنة 162 ه. تقدم في الجزء الأول.

33 - زيد بن الحسن:

زيد بن الحسن القرشي الأنماطي. روي عنه اسحاق و ابن المديني. و خرج حديثه الترمذي في صحيحه.

34 - سعيد بن سالم:

سعيد بن سالم القداح ابوعثمان الكوفي. روي عنه الشافعي و يحيي بن آدم. قال ابوداود: صدوق يذهب الي الارجاء. و قال ابن حجر: صدوق يهم، رمي بالارجاء و كان فقيها من كبار التاسعة. خرج حديثه ابوداود و النسائي.

35 - سعيد بن عبد الجبار:

سعيد بن عبد الجبار الزبيدي أبوعثمان (لو عثيم) الحمصي، خرج له ابن ماجة، روي عنه محمد المقدمي، و هشام بن عبيدالله، و يحيي بن المغيرة الرازي و غيرهم.

36 - سعيد بن عبدالرحمن:

سعيد بن عبدالرحمن الجمحي أبوعبدالله المدني المتوفي سنة 176 ه. وثقه[ صفحه 406]ابن معين، و روي عنه ابن وهب، و محمد بن سليمان، و علي بن حجر. روي له مسلم و ابوداود و النسائي و الترمذي و ابن ماجة.

37 - سلمة بن كهيل:

سلمة بن كهيل الحضرمي أبويحيي الكوفي المتوفي سنة 121 ه. روي عنه ابنه يحيي و شعبة و حماد بن سلمة و غيرهم، و هو من رجال الصحاح الستة. قال ابن المديني: له نحو مائتين و خمسين حديثا. وثقه أحمد. و قال ابن حجر: ثقة في الرابعة. كان من البترية. و كان من تلامذة الباقر و الصادق، و قد ذمه الامام الباقر مع جماعة بقوله: إنهم أضلوا كثيرا ممن ضل من هؤلاء، و إنهم ممن قال الله عزوجل. (و من الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر و ما هم بمؤمنين).

38 - سليمان بن مهران الأعمش:

سليمان بن مهران الاسدي الكاهلي [1] أبومحمد الكوفي الاعمش المتوفي سنة 148 - 147 ه. أحد الأعلام، و من رجال الصحاح الستة، و رؤساء المذاهب البائدة. روايته عن الصادق في كتاب من لا يحضره الفقيه في نكت الحج.

39 - سليمان:

سليمان بن بلال التيمي القرشي مولاهم ابومحمد المتوفي سنة 172 ه. خرج حديثه أصحاب الصحاح الستة. و روي عنه أبوعامر العقدي، و ابن المبارك، و معلي بن منصور، و عبد بن وهب و غيرهم.

وثقه ابن سعد، و ابن عدي، و احمد بن حنبل، و نص ابن داود علي توثيقه و ذكره في أصحاب الامام علي بن موسي الرضا، و أكثر علماء الرجال يعدونه من تلامذة الامام الصادق عليه السلام [2] و قد أدرك عصر الامام الرضا عليه السلام.

40 - سفيان الثوري:

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري [3] أبوعبدالله الكوفي المتوفي سنة 161 ه. أحد الأعلام و من رجال الصحاح الستة، و رؤساء المذاهب البائدة.[ صفحه 407]كان كثير التردد علي الامام الصادق، و له أخبار كثيرة يرويها عنه ابن داود، و الحلبي و الكشي.

41 - سفيان بن عيينة:

سفيان بن عيينة بن أبي عمران المتوفي سنة 198 ه و هو أحد رؤساء المذاهب البائدة.

42 - سعيد بن عبدالرحمن:

سعيد بن عبدالرحمن الجمحي المتوفي سنة 176 ه أحد الأعلام. روي له اصحاب الصحاح ما عدا البخاري، وثقه احمد و غيره. و ذكره الشيخ الطوسي.

43 - سنان بن هرون:

سنان بن هرون البرجمي ابوبسر الكوفي، روي عنه وكيع و محمد بن سليمان. خرج له الترمذي في صحيحه.

44 - سعيد بن طريف:

سعيد بن طريف الحنظلي الاسكافي الكوفي. روي عنه اسرائيل و ابن علية. خرج حديثه الترمذي و ابن ماجة. قال ابن حجر: كان رافضيا من السادسة. عده الشيخ من اصحاب الصادق و رواياته مطروحة و غير مستقيم.

45 - سعيد بن أبي خثيم:

سعيد بن أبي خثيم بن رشد الهلالي أبومعمر الكوفي المتوفي سنة 180 ه

روي عنه أحمد بن حنبل و عبدالله بن أبي شيبة. وثقه ابن معين و غيره قال في التقريب: ابومعمر الكوفي صدوق رمي بالتشيع، خرج له الترمذي و النسائي.

46 - سعيد بن حسان:

سعيد بن حسان المخزومي المكي القاضي. روي عنه السفيانان، و ابوأحمد الزبيري، و وكيع، و ابونعيم و غيرهم. وثقه ابن معين. و عده الشيخ من أصحاب الصادق. و قال ابن حجر صدوق له أوهام من السادسة. خرج حديثه مسلم و الترمذي، و النسائي، و ابن ماجة.[ صفحه 408]47 - سعيد بن سالم:

سعيد بن سالم القداح بن عثمان المكي، أصله من خراسان أو الكوفة و قال ابن حجر: صدوق يرمي بالارجاء، و كان فقيها من كبار التاسعة.

روي عنه الشافعي و يحيي بن آدم، و أسد بن موسي، و احمد بن يونس و غيرهم، قال ابن معين: ليس به بأس. و قال أبوداود و ابن عدي: صدوق يذهب الي الارجاء. خرج له ابوداود و النسائي.

48 - سعيد بن مسلمة:

ابن هشام بن عبدالملك بن مروان بن الحكم الأموي و يقال مسلمة بن أمية بن هشام كان ينزل الجزيرة.

خرج حديثه الترمذي و ابن ماجة و روي عنه محمد بن ادريس الشافعي، و عمر بن اسماعيل بن مجالد، و علي بن ميمون العطار. و غيرهم.

و ذكره الذهبي من رواة حديث الامام الصادق عليه السلام و قال ابن داود: له كتاب و هو من تلامذة الامام الصادق عليه السلام.

49 -سالم بن عبدالواحد:

سالم بن عبدالواحد المرادي ابوالعلاء الكوفي. روي عنه الصباح بن محارب و وكيع. خرج له الترمذي. قال ابن حجر: مقبول. و قال الخزرجي: ضعفه ابن معين، و وثقه ابن حبان.

50 -شعبة بن الحجاج:

شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، [4] مولاهم ابوبسطام المتوفي سنة 160 ه.

الحافظ أحد الأئمة الاعلام. قال ابن المديني: له نحو الفي حديث. و قال أحمد: شعبة أمة وحده و هو من رجال الصحاح الستة. روي عن الامام الصادق و حضر عنده. و رويته عنه في التهذيب. يروي عنه يحيي بن ابي بكر و خلق كثير.

51 - شعيب بن خالد:

شعيب بن خالد البجلي. عده ابن حجر في التقريب من الطبقة السابعة:[ صفحه 409]قال النسائي: ليس به بأس. خرج حديثه ابوداود. و روي عنه يحي بن العلاء الرازي، و عمر بن قيس، و حجاج بن دينار، و زهير بن معاوية و غيرهم.

52 - الضحاك بن مخلد:

الضحاك بن مخلد الشيباني [5] ابوعاصم النبيل المتوفي سنة 212 ه و المتولد سنة 122 ه. البصري الحافظ أحد الأعلام، و من رجال الصحاح الستة. من شيوخ البخاري و احمد و ابن المديني و غيرهم. قال النجاشي: روي عن جعفر بن محمد كتابا، يرويه عنه هارون بن مسلم و عباس بن محمد بن حاتم. و ذكر ذلك في الخلاصة ايضا. و كان آخر تلامذة الامام الصادق وفاة.

53 - طلحة بن زيد:

طلحة بن زيد القرشي ابومسكين الرقي، روي عنه شيبان بن فروخ، رماه احمد و ابن معين بالوضع، روي له ابن ماجة.

54 - عاصم بن عمر:

عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

وثقه ابن حبان، و ضعفه أحمد. روي عنه أبوداود الطيالسي، و اسماعيل بن أبي أويس، و محمد بن فليح، و عبدالله بن نافع، و ابن وهب و غيرهم. خرج حديثه الترمتذي و ابن ماجة.

55 - عاصم بن حميد:

عاصم بن حميد الحناط الكوفي، وثقه ابوزرعة، و قال ابن حجر: صدوق من السابعة، و روي عنه محمد بن عبدالله بن نمير، و يحيي الحماني، و اسماعيل بن موسي الفزاري، و أبونعيم الطحان.

56 - عاصم بن سليمان:

عاصم بن سليمان البصري ابوعبدالرحمن المعروف بالكوزي المتوفي سنة 141 ه أحد الأعلام، و من رجال الصحاح الستة. و روي عنه قتادة، و سليمان التيمي، و معمر بن راشد، و حمد بن زيد، و شعبة، و اسماعيل ابن زكريا و غيرهم.[ صفحه 410]57 - عامر بن السمط:

عامر بن السمط التميمي الكوفي أبوكنانة. وثقه ابن حجر و ابن القطان، و خرج له النسائي في مسند علي.

58 - عتية بن عبدالله:

عتبة بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود ابوالعميس الهذلي.

روي عنه شعبة، و أبومعاوية، و أبواسامة، وثقه أحمد بن ابن معين. خرج حديثه أصحاب الصحاح الستة، له نحو أربعين حديثا.

59 - عثمان بن فرقد:

عثمان بن فرقد العطار البصري. روي له البخاري و الترمذي.

60 - عثمان بن عبدالرحمن:

عثمان بن عبدالرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبوعمر المدني الوقاص، و يقال له المالكي نسبة الي جده الاعلي ابي وقاص مالك المتوفي في خلافة الرشيد.

كذبه ابن معين، قال ابن حجر متروك.

61 عثمان بن مطر:

عثمان بن مطر البصري الشيباني. روي عنه مسلم بن ابراهيم. و خرج حديثه ابن ماجة.

62 - عطاء بن مسلم:

عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي ابومخلد المتوفي سنة 190 ه.

روي عنه ابن المبارك، و أبوتوبة، و عبدالرحمن بن يزيد، و هشام ابن عمار. وثقه ابن معين، و خرج حديثه الترمذي في الشمائل، و النسائي في السنن.

63 - علي بن حمزة:

علي بن حمزة ابوالحسن الاسدي المتوفي سنة 182 - 180 ه المعروف بالكسائي العالم النحوي أحد الأئمة القراء من أهل الكوفة استوطن بغداد و كان قد تعلم النحو علي كبر سنة، و قد روي الحديث عن الامام الصادق عليه السلام و جماعة من أعلام الحديث ذكره الذهبي.[ صفحه 411]64 - علي بن صالح:

علي بن صالح أبوالحسن الهمداني الكوفي المتوفي سنة 151 ه.

خرج له مسلم و الأربعة، و روي عنه ابن نمير و وكيع و ابونعيم. وثقه احمد، و ابن معين. قال ابن المديني: له نحو ثمانين حديثا، و قال ابن حجر: ثقة عابد من الطبقة التاسعة.

65 - العوام بن حوشب:

العوام بن حوشب الشيباني الربعي ابوالحرث الواسطي المتوفي سنة 148 ه.

أحد الأعلام، و من رجال الصحاح الستة. قال العجلي ثقة روي عنه نحو مائتي حديث.

66 - عيسي بن عمر:

عيسي بن عمر الأسدي الكوفي المتوفي سنة 156 ه المعروف بالهمداني.

روي عنه ابن المبارك و وكيع. وثقه ابن معين و النسائي. خرج له الترمذي و النسائي.

67 - عبد الجبار:

عبد الجبار بن العباس الهمداني الشامي. روي عنه مسلم بن قتيبة، و ابن المبارك. قال أبوحاتم، و ابن حجر: صدوق روي له البخاري في الادب المفرد، و الترمذي في صحيحه.

68 - عبدالعزيز:

عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون التميمي مولاهم المدني المتوفي سنة 166 ه. أحد الأعلام، و من رجال الصحاح الستة. روي عند الليث و ابن مهدي، و خلق كثير. وثقه ابن سعد، و ابن حبان. و قال ابن معين: ثقة كان يري القدر، ثم رجع. ذكره الشيخ و الاردبيلي و الاسترابادي في رواة حديث الصادق عليه السلام. 69 - عبد العزيز:

عبدالعزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي ابومحمد الجهني مولاهم المدني المتوفي سنة 187 ه. خرج حديثه أصحاب الصحاح، و روي عنه اسحاق بن راهويه، و يعقوب الدورقي. و خلق كثير، وثقه ابن المديني و غيره.[ صفحه 412]70 - عبدالعزيز:

عبدالعزيز بن عمران بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني المتوفي سنة 197 ه.

خرج حديثه الترمذي، و روي عنه ابنه سليمان، و يعقوب بن محمد الزهري، و علي بن محمد المدائني، و محمد بن عيسي الطباع، و ابو غسان الكناني، و ابراهيم بن المنذر و غيرهم.

71 - عبدالعزيز:

عبدالعزيز بن المطلب بن عبدالله المخزومي المدني المتوفي في خلافة المنصور، روي له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم و الترمذي في الصحيح و ابن ماجة في السنن.

72 - عبدالوهاب:

عبدالوهاب بن عبدالمجيد بن الصلت المتوفي سنة 194 ه.

من شيوخ الشافعي، و احمد بن حنبل، و يحيي بن معين، و ابن المديني و غيرهم.

73 - عبدالملك بن جريح:

عبدالملك بن جريح [6] أحد الاعلام، و من رجال الصحاح توفي سنة 149 ه.

74 - عبدالله بن رجاء:

عبدالله بن رجاء المكي أبوعمران المكي المتوفي سنة 180 ه.

روي عنه أحمد بن حنبل، و يحيي بن معين و اسحاق و خلق كثير. خرج حديثه مسلم و أبوداود و النسائي و ابن ماجة و البخاري في جزء القراءة، وثقه ابن معين، و أبوحاتم، و ابن سعد.

75 - عبدالله بن جعفر:

عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم المدني المتوفي سنة 178 ه.

روي عنه قتيبة و علي بن حجر. خرج حديثه الترمذي و ابن ماجة.[ صفحه 413]76 - عبدالله بن جعفر:

عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة ابومحمد المدني المتوفي سنة 170 ه، وثقه العجلي. و قال ابن معين: صدوق. خرج حديثه مسلم و الاربعة.

77 - عبدالله بن الزبير:

عبدالله بن الزبير بن عيسي الأسدي المكي المتوفي سنة 219 ه.

من شيوخ البخاري. خرج له في صحيحه، و روي له أبوداود الترمذي، و ابن ماجة في التفسير، له كتاب عن الصادق يرويه عنه يعقوب الاسدي.

78 - عبدالله بن دكين:

عبدالله بن دكين ابوعمر الكوفي نزيل بغداد. خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، روي عنه يزيد بن هارون، و ابونعيم، و موسي بن اسماعيل، و محمد بن بكار الريان و غيرهم، وثقه احمد.

79 - عبدالله بن ميمون:

عبدالله بن ميمون بن داود القداح المخزومي مولاهم المكي، روي عنه ابوالخطاب زياد بن يحيي، و مؤمل بن أهاب، و يعقوب بن حميد، و ابوالازهر و غيرهم.

خرج حديثه الترمذي، ضعفه النسائي، و قال أبوحاتم: منكر الحديث، و وثقه ابن داود الحلي.

80 - عبيدالله بن عمر:

عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ابوعثمان المدني المتوفي سنة 147 ه. أحد الفقهاء السبعة و العلماء الاثبات. و من رجال الصحاح الستة. روي عنه شعبة و السفيانان و الليث و معمر و خلق كثير. و ذكر حديثه عن الصادق ابونعيم في الحلية. و عده الشيخ و غيره من رجاله.

81 - علي بن هاشم:

علي بن هاشم بن البريد العابدي ابوالحسن الكوفي المتوفي سنة 180 ه.

أحد الأعلام و من شيوخ أحمد بن حنبل. و احمد و ابن معين، و ابن منيع، و غيرهم. خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، و مسلم في صحيحه و الاربعة.[ صفحه 414]82 - علي بن عبدالأعلي:

ابوالحسن الكوفي الاحول خرج حديثه ابوداود، و النسائي و الترمذي، و ابن ماجه؛ و روي عنه ابراهيم بن طهمان، و هيثم، و زهير بن معاوية و غيرهم.

وثقه الترمذي، و قال أحمد و النسائي ليس به بأس، و ذكره ابن حبان في الثقات. 83 - عمرو بن خالد:

عمرو بن خالد القرشي. مولي بني هاشم، روي عنه اسماعيل بن يونس، و عباد بن كثير البصري، و جعفر بن زياد، و غيرهم. خرج حديثه ابن ماجة.

84 - عمرو بن هارون:

عمرو بن هارون البلخي المتوفي سنة 194 ه. كان كثير الحديث، بصيرا بالقراءات. و كان من كبار الطبقة الرابعة. و خرج حديثه الترمذي و ابن ماجة. و روي عنه الرازيون، و هشام بن عبيدالله و ابن حميد و كان عنده من الصادق عليه السلام ستين حديثا. و كتب عنه احمد بن حنبل.

85 - عمر بن قيس:

عمر بن قيس الملائي الكوفي سنة 146 ه. روي عنه اسماعيل بن ابي خالد و الثوري و اسماعيل بن زكريا، و مصعب بن سلام و غيرهم، وثقه ابوحاتم، و احمد و النسائي، و روي له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم في صحيحه و الاربعة.

86 - عمر بن دينار:

عمر بن دينار المكي ابومحمد الاثرم الجمحي مولاهم المتوفي سنة 126 ه.

روي عنه جماعة كمالك و شعبة و داود. أخذ عن الباقر و الصادق عليه السلام و حديثه في الصحاح الستة.

87 - فضيل بن عياض:

فضيل بن عياض بن السعد بن بسر التميمي [7] المتوفي سنة 187 ه.[ صفحه 415]88 - فضيل بن مرزوق الكوفي:

فضيل بن مرزوق الكوفي، روي عنه يحيي بن آدم و غيره، وثقه السفيانان و قال ابن معين: شديد التشيع. خرج حديثه مسلم و الاربعة.

89 - فليح بن سليمان:

فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي ابويحيي الكوفي المتوفي سنة 168 ه.

أحد الأعلام و من رجال الصحاح الستة، روي عنه ابن وهب و ابوعامر و خلق كثير، ضعفه النسائي، و قال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ.

90 - القاسم بن معن:

القاسم بن معن - بفتح الميم و سكون العين - ابن عبدالرحمن بن عبدالله ابن مسعود الهذلي المتوفي سنة 175 ه. ابوعبدالله الكوفي روي عنه ابن مهدي و ابونعيم و غيره، وثقه ابوحاتم. خرج له ابوداود و النسائي.

91 - القاسم بن عبدالله:

القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب العمري العدوي المتوفي سنة 150 ه.، روي عنه محمد بن الحسن بن زبالة المدني و عبدالله بن و هيب و آخرون، رماه احمد بن حنبل بالكذب. خرج له ابن ماجة.

92 - محمد بن اسماعيل:

محمد بن اسماعيل بن جابر بن ربيعة ابوعبدالله الكوفي المتوفي سنة 167 ه. قال ابن حجر: صدوق يتشيع، خرج حديثه النسائي في الخصائص، و روي عنه يحيي بن آدم، و ابونعيم، و يحيي الحماني، و محمد بن الحسن بن المختار، ذكره ابن ابي حاتم من رواة حديث الصادق عليه السلام.

93 - محمد بن اسحاق:

محمد بن اسحاق بن يسار المتوفي سنة 151 ه. روي عنه يحيي الانصاري و شعبة و الحمادان و خلق كثير، خرج حديثه مسلم و الاربعة.

94 - محمد بن فليح:

محمد بن فليح بن سليمان المدني المتوفي سنة 197 ه. خرج له البخاري و النسائي و ابن ماجة، روي عنه ابراهيم بن المنذر بن أبي علقمة الغروي، و محمد بن يعقوب الزبيري، و ابوسعيد الاشج.[ صفحه 416]95 - محمد بن الحسن:

محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني ابوالحسن الكوفي نزيل واسط. خرج حديثه الترمذي، و روي عنه اسماعيل بن ابراهيم الترجماني، و الحسن ابن حماد الحضرمي، و احمد بن منيع و غيرهم.

96 - محمد بن راشد:

ابوعبدالله محمد بن راشد المكحولي الدمشقي الخزاعي نزيل البصرة المتوفي سنة 171 ه.

خرج حديثه ابوداود، و الترمذي، و النسائي، و ابن ماجة، و روي عنه الثوري و شعبة - و هما من اقرانه - و ابن المبارك و ابن مهدي، و زيد بن ابي الزرقاء و الوليد بن مسلم، و يزيد بن هارون و غيرهم. وثقه ابن معين، و قال عبدالرزاق ما رأيت رجلا أورع منه في الحديث و قال احمد بن حنبل: انه ثقة ثقة. و سئل عنه ابوحاتم فقال: انه كان رافضيا. و قال ابوزرعة: لم يكتب عنه ابومسهر لانه كان يري الخروج علي الأئمة (أي علي حكام عصره).

قال الذهبي بعد نقله لقول أبي حاتم و نسبة ابن راشد للرفض: و فيه نظر فكيف يكون دمشقي نزل البصرة رافضيا؟! و الله أعلم.

و بعد قليل من مرافقة الذهبي في اشكاله و تأمله و تعجبه من رجل شامي ينسب إلي الرفض و هي نسبة تحط بمقام الشخص، و تستوجب ترك حديثه و تعرضه لكل نقص و تهجم.

نعم بعد قليل يرتفع اشكال الذهبي و يتضح له الامر فيقول: ثم تأملت فوجدته (أي محمد بن راشد الرافضي) خزاعيا و خزاعة يوالون أهل البيت [8] .

و نحن هنا لا نود أن نخرج عن الموضوع فنعلق علي هذا الكلام و لا نقول أكثر من قولنا: بأن موالاة أهل البيت و حبهم هو علامة الرفض عندهم و الرفض كما أوضحته عبارات كثير من المحدثين موجب للرمي بالزندقة و الخروج عن الاسلام، و موجب لترك الرواية، و هذه من جنايات سوء الفهم، و التحدي لنواميس الاسلام، و الرد لوصايا النبي صلي الله عليه وآله و سلم بآله، و لزوم حبهم، و وجوب موالاتهم.[ صفحه 417]97 - محمد بن مجيب:

محمد بن مجيب الثقفي الكوفي سكن بغداد و كان كثير الرواية عن جعفر ابن محمد، و روي عنه عبدالرحمن بن عفان، و عبدالرحمن بن نافع، و عيسي بن محمد بن مسلم و الفيض بن وثيق.

98 - محمد ثابت:

محمد بن ثابت بن أسلم البناني البصري. روي عنه عبدالصمد بن عبدالوارث، و جعفر بن سليمان، و ابوداود الطيالسي، و ابوعبيدة و خلق كثير خرج حديثه الترمذي.

99 - محمد بن جعفر:

محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني، روي عنه خالد بن مخلد و سعيد بن ابي مريم وثقه ابن معين و قال ابن حجر في التقريب: ثقة من الطبقة السابعة خرج حديثه أصحاب الصحاح الستة.

100 - معلي بن هلال:

معلي بن هلال الحضرمي أبوعبدالله الكوفي. روي عنه قتيبة كذبه أحمد و غيره، و خرج له ابن ماجة.

101 - معمر بن راشد:

معمر بن راشد الصنعاني أبوعروة البصري المتوفي سنة 153 ه. قال ابن حجر: ثقة ثبت فاضل. روي عنه أيوب و الثوري و خلق كثير، خرج حديثه أصحاب الصحاح الستة.

102 - معمر بن يحيي:

معمر بن يحيي بن سام الضبي الكوفي، وثقه ابوزرعة، و خرج حديثه البخاري في صحيحه.

103 - منصور بن المعتمر:

منصور بن المعتمر السلمي أبوعتاب الكوفي المتوفي سنة 132 ه.، روي عنه خلق كثير، و هو أحد الأعلام و من رجال الصحاح الستة، و روي عن الباقر و الصادق عليهماالسلام، قال العجلي: ثقة ثبت له الفي حديث.[ صفحه 418]104 - المنهال بن عمر:

المنهال بن عمر الأسدي مولاهم الكوفي، وثقه ابن معين و النسائي، و خرج له الحسين و الباقر و الصادق عليه السلام.

105 - ميسرة بن حبيب:

ميسرة بن حبيب النهدي أبوحازم الكوفي، روي عنه شعبة و اسرائيل و وثقه ابن معين و العجلي و النسائي. خرج له البخاري في الأدب المفرد و ابوداود و الترمذي و النسائي، قال ابن حجر: صدوق من السابعة.

106 - مالك بن أنس:

مالك بن أنس الاصبحي [9] المتوفي سنة 179 ه أحد أئمة المذاهب الاربعة.

107 - مكي بن ابراهيم:

مكي بن ابراهيم الحنظلي ابوالسكن البلخي المتوفي سنة 215 ه، أحد الحفاظ و من شيوخ البخاري روايته في الصحاح الستة.

108 - مسعود بن سعد:

مسعود بن سعد الكوفي أبوسعد الجعفي، روي عنه ابوخالد الاحمر و ابوغسان النهدي. قال ابن معين: ثقة من خيار عباد الله، و قال ابن حبان يكتب حديث. خرج له مسلم و النسائي.

109 - مسلم بن خالد:

مسلم بن خالد المخزومي مولاهم ابوخالد المكي المعروف بالزنجي المتوفي سنة 189 ه، روي عنه الشافعي و ابن وهب و غيره وثقه ابن معين، خرج له ابوداود و ابن ماجة.

110 - مصعب بن سلام:

مصعب بن سلام التميمي الكوفي نزيل بغداد، روي عنه أحمد بن حنبل و ابوالأشج. قال ابن معين: ليس به بأس. قال العجلي: ثقة. خرج له الترمذي في صحيحه.[ صفحه 419]111 - معاوية بن صالح:

معاوية بن صالح الحضرمي ابوعبدالرحمن الحمصي المتوفي سنة 158 ه. عالم الأندلس و قاضيها، روي عنه الثوري و الليث و ابن وهب، وثقه احمد، و ابن معين. روي له مسلم و الاربعة.

112 - معاوية بن عمار:

معاوية بن عمار البجلي الدهني المتوفي سنة 175 ه، روي عنه يحيي بن سعيد، و معاذ بن معاذ و خلق كثير، وثقه ابن معين. و ابن داود. روي له مسلم و الترمذي و النسائي. قال في نهج المقال: له كتب يرويها عنه أصحابنا: كتاب الصلاة، كتاب يوم و ليلة، كتاب الطلاق، كتاب الدعاء.

113 - معروف بن خربوذ:

معروف بن خربوذ - بفتح الخاء و الراء - مولي عثمان المكي، روي عنه وكيع و غيره، خرج له البخاري و مسلم و ابوداود و ابن ماجة و هو من تلامذة الباقر و الصادق عليه السلام. و هو غير معروف الكرخي المتوفي سنة 200 ه و المدفون ببغداد و هو من علماء الشيعة و أصحاب الامام الرضا عليه السلام و قبره ظاهر يزار.

114 - مفضل:

ابوجميلة مفضل بن صالح الاسدي الكوفي النخاس. خرج حديثه الترمذي، و روي عنه محمد بن عبيد المحاربي، و احمد بن بدليل اليامي، و محمد بن اسماعيل الاحمسي و غيرهم.

115 - النعمان بن ثابت:

النعمان بن ثابت ابوحنيفة التيمي [10] مولاهم الكوفي المتوفي سنة 150 ه رئيس المذهب الحنفي.

116 - نوح بن دراج:

نوح بن دراج النخعي مولاهم الكوفي القاضي المتوفي سنة 182 ه، روي عنه سعيد بن منصور، و خرج له ابن ماجة في التفسير.[ صفحه 420]117 - هارون بن سعد العجلي:

هارون بن سعد العجلي، قال ابن معين: ليس به بأس. خرج له مسلم في صحيحه، و قال الكشي: هو زيدي. و قال ابن حجر: رمي بالرفض. و يقال رجع عنه.

118 - هارون بن موسي:

هارون بن موسي الازدي مولاهم ابوعبدالله القاري ء. روي عنه بهز ابن أسد، و مسلم بن ابراهيم، و خلق كثير، خرج له البخاري و مسلم و الترمذي و النسائي و ابوداود، وثقه ابن معين. قال ابن حجر: ثقة مقري ء إلا أنه رمي بالقدر من السابعة.

119 - هلال بن أبي حميد:

هلال بن أبي حميد أو ابن مقلاص ابوايوب الصيرفي الكوفي. روي عنه مسعر و شعبة و خرج له البخاري و ابوداود، و مسلم و الترمذي و النسائي.

120 - وهيب بن خالد:

وهيب بن خالد الباهلي البصري المتوفي سنة 165 ه. احد الحفاظ الاعلام و من رجال الصحاح الستة. قال ابن سعد: حجة كثير الحديث. و قال في منهج المقال. وهيب بن خالد البصري ثقة، و قال النجاشي: ان له كتابا يرويه عنه اسماعيل.

121 - يحيي بن سعيد:

يحيي بن سعيد بن فروخ القطان [11] المتوفي سنة 198 ه. أحد الأعلام و من الحفاظ المشهورين. روي عنه اصحاب الصحاح الستة، و هو من شيوخ احمد و ابن معين.

122 - يحيي بن قيس:

يحيي بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني ابوسعيد المدني القاضي المتوفي سنة 144 ه روي عنه الاوزاعي و السفيانان و خلق كثير، قال ابن المديني: له ثلاثمائة حديث خرج له البخاري في الأدب المفرد. قال ابن سعد: ثقة حجة.[ صفحه 421]123 - يحيي بن سليم:

يحيي بن سلي الطائفي ابومحمد القرشي نزيل مكة المتوفي سنة 193 ه. روي عنه احمد و اسحاق و قتيبة. احتج به البخاري و الجماعة. وثقه ابن معين و النسائي و ابن سعد.

124 - يعلي بن الحرث:

يعلي بن الحرث المحاربي الكوفي المتوفي سنة 168 ه، روي عنه وكيع و ابن مهدي و جماعة، وثقه ابن معين، و خرج له البخاري، و مسلم و النسائي و الترمذي و ابن ماجة.

و بهذه العجالة نكتفي عن التوسع في ذكر الرواة إذ لا يسع المجال هنا لأكثر من هؤلاء و قد ذكرنا عددا وافرا منهم في كتابنا عن حياة الامام الصادق، كما اننا سنتعرض لذكر حملة فقهه من الشيعة في الجزء الثالث من هذا الكتاب.

و سيأتي ذكر آخرين منهم في بحثنا عن رجال الحديث من الشيعة في الجزء السادس من الذين خرج حديثهم أصحاب الصحاح الستة و يتجاوز عددهم ثلاثمائة رجل.


پاورقي

[1] الأمام الصادق المذاهب الأربعة ج 1.

[2] تهذيب التهذيب 175 - 4 و تاريخ الاسلام للذهبي 45 - 6.

[3] الأمام الصادق و المذاهب الأربعة ج 1.

[4] تقدمت ترجمته في الجزء الاول من هذا الكتاب.

[5] تاريخ الاسلام للذهبي 45 - 6.

[6] الأمام الصادق و المذاهب الأربعة. الجزء الاول.

[7] الأمام الصادق و المذاهب الأربعة. الجزء الاول.

[8] ميزان الاعتدال ج 3 ص 55.

[9] الأمام الصادق و المذاهب الأربعة ج 1.

[10] تقدمت ترجمته في الجزء الاول من هذا الكتاب.

[11] الأمام الصادق و المذاهب الأربعة - الجزء الاول.


نسبه و أقوال العلماء فيه


محمد بن علي بن النعمان البجلي الكوفي [1] أبوجعفر، مولاهم الأحول، الملقب بمؤمن الطاق. و هو من أصحاب الامام جعفر الصادق عليه السلام، و لقبه خصومه - شيطان الطاق - و يقال: ان أول من لقبه شيطان الطاق أبوحنيفة، لمناظرة جرت بين مؤمن الطاق و الخوارج، و كانت الغلبة له و أبوحنيفة حاضر فلقبه بذلك.

قال ابن أبي طي: انه نسب الي سوق في طاق المحامل بالكوفة، كان يجلس للصرف بها، فيقال: انه اختصم مع آخر في درهم زيف فغلب. فقال أنا شيطان الطاق. و الصحيح: أن هذه النسبة كانت من خصومه و أعدائه الذين تفوق عليهم بالمناظرة، و أعجزهم عن المقابلة له، فالتجأوا الي لغة الانتقاص كما يأتي.

و لما بلغ هشام بن الحكم ذلك لقبه: مؤمن الطاق، فعرف بذلك بين الطائفة. و ذكره المرزباني في شعراء الشيعة و أورد من شعره ما رواه عمارة بن حمزة و ذلك: أن المنصور كان اذا ذكر مدح ابن قيس الرقيات المتوفي سنة 85 ه لعبد الملك بن مروان تغيظ منه و شق عليه.

فقال عمارة: يا أمير فيكم رجل من أهل الكوفة أجود مما قال قيس. قال: و من هو؟ قال: مؤمن الطاق و أنشده:يا من لقلب قد شفه الوجع

يكاد مما عناه ينصدعأمسي كئيبا معذبا كمدا

تظل فيه الهموم تصطرععن ذكر آل النبي اذ قهروا

و اللون مني مع ذاك ملتمعقالت قريش و نحن أسرته

و الناس ما عمروا لنا تبعقالت قريش منا الرسول فما

للناس في الملك دوننا طمعقد علمت ذاك العريب فما

تصلح الا بنا و تجتمع

[ صفحه 70]

فان يكونوا في القول قد صدقوا

فقد أقروا ببعض ما صنعوالأن آل الرسول دونهمو

أولي بها منهموا اذا اجتمعواو انهم بالكتاب أعلمهم

و القرب منه و السبق قد جمعواما راقب الله في نبيهم

اذ بعد وصل أهله قطعوا [2] .

و وصفه المرزباني بقوله: أبوجعفر محمد بن علي بن النعمان، و انما سمي بالطاق لأنه كان بطاق المحامل بالكوفة يعاني الصرف، و كان من الفصحاء البلغاء، و من لا يطاول في النظر، و الجدال في الامامة، و كان حضار الجواب. و ذكر له عدة مناظرات مطولة و مختصرة، و كانت له الغلبة فيها.

و قال ابن النديم في ترجمته: أبوجعفر محمد بن النعمان الأحول، نزل طاق المحامل بالكوفة، و تلقبه العامة بشيطان الطاق، و الخاصة تعرفه بمؤمن الطاق، و شيعته - أي أصحابه - تسميه شاه الطاق أيضا. و هو من أصحاب أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليهماالسلام. و لقد لقي زيد بن علي زين العابدين و ناظره علي امامة أبي عبدالله، و لقي علي بن الحسين زين العابدين عليهماالسلام. و قيل: انما سمي شيطان الطاق لأنه كان يتصرف و يشهد الدنانير فلاحاه قوم في دينار جربوه و بهرجه هو، فأصاب و أخطأوا، و ألزمهم الحجة، فقال: أنا شيطان الطاق. يعني طاق المحامل بالكوفة موضع دكانه، فلزمه هذا اللقب. و كان حسن الاعتقاد و الهدي، حاذقا في صناعة الكلام. سريع الخاطر و الجواب. ثم ذكر مناطراته مع أبي حنيفة و ستأتي.

قال أبوخالد الكاملي: رأيت أباجعفر صاحب الطاق و هو قاعد في الروضة، قد قطع أهل المدينة ازاره، و هو دائب يجيبهم و يسألونه، فدنوت منه و قلت: ان أبا عبدالله نهانا عن الكلام. فقال: أو أمرك أن تقول لي؟ فقلت: لا والله و لكنه أمرني أن لا أكلم أحدا. قال: فاذهب و أطعه فيما أمرك. فدخلت علي أبي عبدالله عليه السلام فأخبرته بقصة صاحب الطاق، فتبسم أبو عبدالله عليه السلام و قال: يا أباخالد ان صاحب الطاق يكلم الناس فيطير، و أنت ان قصوك لن تطير [3] .


پاورقي

[1] لسان الميزان ج 5 ص 200، و فهرست ابن النديم ص 250، و تكملة الفهرست ص 8، و الملل و النحل للشهرستاني ج 1 ص 113، و جامع الرواة ج 1 ص 158، و ضحي الاسلام ج 3 ص 271 - 270، و منهج المقال ص 210، و فهرست الشيخ الطوسي ص 121، و لباب الانساب ج 2 ص 42، و الكني و الالقاب ج 2 ص 299 - 298 و غيرها.

[2] المرزباني شعراء الشيعة ص 86.

[3] الكني و الألقاب ج 2 ص 298.


تمهيد


ان للحكم و الأقوال التي ينطق بها كبار الرجال و المصلحون، أهمية كبري في حياة الأمم التي تنشد الرقي، لتمهد لنفسها الطريق الي السعادة، فالحكم التي يوجهها المصلحون بما يتعلق بمقتضيات الأمور الاجتماعية، و الاقتصادية، و بكل شي ء يمت الي حياتهم التي يحيونها بصلة، انما هي سجل خالد تتلخص فيه الشخصية، و تتبلور فيه الأخلاق و الخصائص الفردية و الاجتماعية.

ان أولئك المصلحون و المرشدون في كل أمة و في كل عصر يدلون بحكمهم و ارشاداتهم لا يرومون من ورائها الا سعادة المجتمع الذي يعيشون فيه، فهم ينيرون الطريق بشعلة من الأفكار؛ ليوجهوا الناس الي مناهج الحياة الصحيحة؛ و الابتعاد عن مهاوي الجهل، و مخاطر الفساد.

و قد خلدت آثارهم عبر القرون تتلقاها الأجيال فتلقي عليهم دروسا نافعة، و تلقي أضواء تكشف عن شخصياتهم فتبعث الي الوجود من جديد، و تمر العصور و هم أحياء بتلك الذكريات الخالدة.

و كان أهل بيت النبي صلي الله عليه و آله و سلم و خلفاؤه من بعده هم خير من أوجب النصح للمسلمين علي أنفسهم، جاعلين نصب أعينهم خدمة الأمة في التوجيه الصحيح، و السير بهم في طريق الهدي و الرشاد، فكانت سيرتهم و حكمهم تدل علي مدي اهتمامهم في أداء رسالتهم، و قد خاضوا غمرات المحن في سبيل تحقيق ذلك، فكانوا خير قادة للرشاد و أئمة للهدي. جربوا الحياة و مارسوها، و كل منهم واجه ظروفا خاصة، و خاضوا معترك الحياة، فكانت أقوالهم و حكمهم خلاصة تجارب، و ثمرة كفاح عانوه.

و كان للامام الصادق عليه السلام ترات فكري و ثروة كبيرة من الحكم الأخلاقية تعد في الواقع أعظم أثر من آثار دعاة الاصلاح، و قادة الخير و الرشاد فهو عليه السلام لا يهدأ لحظة عن الارشاد الي طاعة الله، و لا تفوته فرصة يرجو فيها تنظيم العلاقات الاجتماعية و تهذيب النفوس من كل ما يؤدي الي قطع تلك الروابط بين أفراد المجتمع.

و لقد قدمنا في أبحاثنا السابقة من هذا الكتاب بعض تلك الحكم و نجد لزاما علينا أن نزين هذا الجزء ببعض جواهر حكمه التي تضمنت أهم النقاط[ صفحه 346]الاجتماعية و الخلقية، و كل ما يتعلق بأمور الفرد و المجتمع، فهو يعالج الأمور بأسلوب يعجز القلم عن وصفه، و حكمة يتلعثم اللسان عن بيانها.

لقد عرف عليه السلام بين الناس بكرم الأخلاق و صدق الحديث، و حسن المجالسة. و قد منحه الله سلامة الفطرة، و صفاء الحس، و نفاذ البصيرة و حسن البيان، فكان خير داعية للخير، و مرشد للهدي، يزدحم مجلسه بمختلف الطبقات و الطوائف و ينتهلون من تعاليمه، و يتزودون من حكمه و أخلاقه، و قد وجدوا فيه المصلح الاجتماعي العظيم، والمرشد الديني الكبير.

انهم وجدوا فيه عالما و انسانا كاملا، يهدي الي الرشاد، و يدعو الي سواء السبيل، و قد خرجت مدرسته علماء أعلاما و رجال اصلاح خدموا الانسانية جمعاء خدمة لاتنكر.

انه عليه السلام لم يدخر نصحا عن أحد، و لم يأل جهدا في توجيه النصح لكل أحد، فتجد له في كل مناسبة قولا، و في كل مجال حكمة، و لكل مشكلة حلا، و ان منهجه القويم و طابعه الأخلاقي ليظهران علي كل كلمة نقلت عنه، و علي كل أثر نسب اليه.

ان تلك الفكر الخوالد تتصف بصفة الشمول لجميع نواحي الحياة الانسانة و توضح للمسلم تعاليم دينه الصحيح، و هي تمت الي واقع المسلمين في كل عصر، و هي الدواء لأمراض المجتمع، و الحل الصحيح لمشكلاته.

و ها نحن نذكر هنا بعض حكمه و مواعظه، في أمور متفرقة اقتبسناها من تلك الثروة العلمية، بدون شرح و تعليق، لأننا عزمنا علي ابراز ما جمعناه من حكمه و تراثه الفكري علي حدة، مع شرح يكشف معانيها، و يبين مرادها، و من الله نستمد العون و هو ولي التوفيق.


هذه القصة


ذكرها الأستاذ هنا بدون مصدر و لا سند، و هي مقلوبة و مفتعلة، و القضية كانت بين الامام الصادق عليه السلام و بين أبي حنيفة، و كان الامام الصادق هو الذي ساق هذه المسائل علي أبي حنيفة مستنكرا عمله بالقياس، و أبوحنيفة يجيب، و قد ذكرها المؤلف علي وجهها الصحيح [1] كما يلي:

عن عيسي بن عبد القرشي قال: «دخل أبوحنيفة عي أبي عبدالله (أي الصادق) فقال له:«يا أباحنيفة بلغني أنك تقيس. قال: نعم.

قال: لا تقس فان أول من قاس ابليس حين قال: خلقتني من نار و خلقته من طين، فقاس ما بين النار و الطين، ولو قاس نورية آدم بنورية النار لعرف فضل ما بين النورين و صفاء أحدهما.

ثم قال الأستاذ: و جاء في الكافي أيضا عن أبي حنيفة: «استأذنت عليه (أي الصادق) فحجبني و جاء قوم من الكوفة... الي آخر ما ذكره، و ان الامام الصادق أنكر علي أبي حنيفة قياسه و أورد عليه مسألة المقايسة بين البول و المني، و مسألة الصلاة و الصوم و الحيض، و مسألة ميراث الأنثي، و ميراث الذكر... الخ.

فالقصة اذن مختلفة و لابد للأستاذ بأن يستنطق ثم يحكم حسب ما يؤدي اليه رأيه، و ما أدي اليه تتبعه، و هل القصة كانت بين الامام الباقر و أنه هو المسؤول و بين أبي حنيفة و هو السائل؟ أم كانت بين الامام الصادق و بين أبي حنيفة كما هو الصحيح؟ و هنا يصدر المؤلف حكمه بصفته قاضيا فيقول:

ان لهذه القصة روايتين: احداهما في كتب أخبار أبي حنيفة، و تروي القصة مع أبي جعفر الباقر رضي الله عنهما، و تذكر أن أباحنيفة هو الذي ساق مسألة قضاء الحائض للصوم دون الصلاة، و مسألة الاغتسال من المني دون البول، و مسألة نصيب البنت دون الذكر.

و الثانية رواية الامامية بين أبي عبدالله و أبي حنيفة، و أن السؤال كان من الصادق [2] .[ صفحه 93]و بعد أن حصر المؤلف الرواية بطريقين لا ثالث لهما أخذ يقارن و يوازن ليصدر حكمه في ذلك فيقول:

هذه الرواية لم يسندها الكليني الا الي أبي حنيفة، و من حقنا أن نوازن بينها و بين المروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه في مناقبه، أن المناقشة بينه و بين الباقر، و أن أباحنيفة هو الذي أورد مسألة المقايسة....

و ما دامت الرواية مستندة الي أبي حنيفة فانها نقبل كلام الرواة عنهم، لأنهم أعلم به و لأن الكليني ليس في درجة أبي حنيفة في الفقه... [3] .

و بهذا تصح الرواية الأولي و هي أن أباحنيفة هو السائل و المنتصر في نظر المؤلف.

و نحن من حقنا أن نقارن و نوازن و من حقنا أن ندافع و نناقش، و لم يكن غرضنا هنا الا اعطاء صورة عن تسرع الشيخ في حكمه و تساهله في نقله، و ليصغ لنا كما أصغينا له فنقول: قارن المؤلف هنا بين الطريقين عندما حصر الرواية فيهما: أولها كتب المناقب، و ثانيهما كتاب الكافي للشيخ الكليني رحمه الله.

و قد اعتبر ما جاء في كتب المناقب صحيحا، و هو أوثق مما جاء عن الكليني، اذ المؤلف متحامل عليه و مادام كذلك فهو لا يثق بما يرويه، كما صرح مرارا و هاجمه في عدة مواطن ظلما و عدوانا.

و نحن ننبه الأستاذ لوقوعه في هذا الخطأ الشائن، و ان دل علي شي ء فانما يدل علي عدم تتبعه و احاطته، و يكشف عن تسرعه في حكمه.

و القصة لم تكن منحصرة في هذين الطريقين فقط، اذ رواها الكثيرون بأنها كانت بين الامام الصادق و أبي حنيفة، و ما جاء في كتب المناقب غير صحيح.

و لا نبعد بالقاري ء فنقدم له مصادر أخري، و لكنا نذكر هنا واحدا منها و هو كتاب الحلية؛ لعلم من أعلام السنة، و محدث من محدثيهم، و هو أبونعيم، فقد أوردها [4] بسند عن عبدالله بن شبرمة [5] قال:

دخلت أنا و أبوحنيفة علي جعفر بن محمد، فقال لابن أبي ليلي: من هذا معك؟ قال ابن أبي ليلي: هذا رجل له بصر و نفاذ في أمر الذين.

قال: لعله يقيس الدين برأيه؟ قال: نعم.[ صفحه 94]فقال جعفر لأبي حنيفة: ما اسمك؟ قال: نعمان... ثم قال له: حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم قال: أول من قاس أمر الدين برأيه ابليس قال الله تعالي له: اسجد لآدم. فقال: (أنا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين) فمن قاس الدين برأيه قرنه الله يوم القيامة بابليس، لأنه اتبعه بالقياس.

ثم قال جعفر: أيهما أعظم، قتل النفس أو الزنا؟

قال أبوحنيفة: قتل النفس.

قال الصادق: فان الله عزوجل قبل في قتل النفس شاهدين، و لم يقبل في الزنا الا أربعة.

قال الصادق: أيهما أعظم الصلاة أم الصوم؟

قال أبوحنيفة: الصلاة.

قال الصادق: فما بال الحائض تقضي الصوم، و لا تقضي الصلاة؟! فكيف ويحك يقوم لك قياسك؟... اتق الله و لا تقس برأيك.

هكذا يروي أبونعيم [6] في كتاب الحلية هذه القصة، و هو أوثق و أشهر من كتاب المناقب لأبي حنيفة.

فحكم الشيخ بانحصار طريق هذه القصة غير صحيح، و لأن قدم الشيخ كتب المناقب علي كتاب الكافي و ذهب لصحتها دونه، ففي ذلك أمر لا يخفي و قصد لا يجهل، فهو دائما يتواري من وراء الزجاج، و لنفرض تنزلا عدم الوثوق بما ينقله الشيخ الكليني فكيف خفيت عليه المصادر الأخري، كدعائم الاسلام، للقاضي أبي حنيفة النعمان المغربي، و هو أقدم من كتاب المناقب و غيره من كتب التاريخ و الحديث.

و علي أي حال فالمؤلف مؤاخذ هنا في عدة أمور نرجو أن يتنبه لها و لا يضيق صدره حرجا و أن تساهله في نقله من أهم ما يؤاخذ عليه.

و لقد عرتني دهشة عندما وقفت علي نقل المؤلف و لهذه المحاورة المحورة، اذ المشهور أنها بين الامام الصادق و أبي حنيفة فكيف استساغ نقلها و أخفي مصدرها ثم بعد ذلك يوازن و يقارن و يحكم بصحتها... غريب ذلك.

لقد أخفي المؤلف مصدر المحاورة و نحن لا نخفيه علي القراء، ان هذه[ صفحه 95]القصة أو هذه المحاورة المقلوبة ذكرها الكردري في مناقب أبي حنيفة [7] و الخوارزمي في مناقب أبي حنيفة أيضا [8] و كلاهما يرويانها بسند عن عبدالله ابن المبارك فهو شاهد عيان لهذه القصة، و هي تبدأ بمكاتبة أبي المحاسن، و سند هذه المحاورة كلهم من الحنفية، و لا نكلف أنفسنا بالبحث عنهم و لكننا نكتفي باستنطاق عبدالله بن المبارك، فهل شاهد هذه القصة أم رواها عن أحد؟!

و لا يمكن أن يكون هو المشاهد، و ذلك لأنا اذا وجهنا أشعة التاريخ فانها تكشف لنا ذلك، لأن ولادة عبدالله بن المبارك كانت في سنة 118 ه و وفاته في سنة 181 ه [9] و بهذا يثبت أن ابن المبارك لم يشاهد القصة، و أنها مكذوبة عليه، اذ كيف يعقل أن يدعي مشاهدة شي ء و هو في بطون الأرحام، لأن وفاة الامام الباقر عليه السلام كانت سنة 114 ه أي قبل ولادة ابن المبارك بثلاث سنين و علي ما يرويه الكردري من أنه قيل ان ولادة ابن المبارك سنة 129 ه فيكون الفرق أربع عشرة سنة بين ولادة ابن المبارك و وفاة الامام الباقر.

و علي كل حال: فان مقارنة الأستاذ و حكمه بعد ذلك غير صحيح، لأن كتاب المناقب قد وضعوا أشياء كثيرة، و خلقوا حكايات و قالوا فيها أقوالا مغرقة في الكذب، و مغرقة في المبالغة، و دافعهم في ذلك تعصبهم لامامهم، و اعجابهم به، و هذا يستوجب الثبت في الحكم بصحة ما ينقلونه و صدق ما يقولونه.

و لقد دفعهم التعصب الي تغيير بعض المحاورات و المناظرات عن أصلها، أمثال هذه المحاورة و غيرها، و علي سبيل المثال نشير هنا الي ما ذكره الكردري في محاورة [10] مؤمن الطاق مع أبي حنيفة علي غير صورتها الواقعية و قد ذكر هذه المناظرة ابن النديم في الفهرست و هو أقدم من الكردري و أوثق، و اليك نصها:

قال ابن النديم المتوفي سنة 378 ه في ترجمة مؤمن الطاق: و كان حسن الاعتقاد و الهدي، حاذقا في صناعة الكلام، سريع الخاطر و الجواب، و له مع أبي حنيفة مناظرات منها:

لما مات جعفر الصادق عليه السلام قال أبوحنيفة لشيطان الطاق: قد مات امامك![ صفحه 96]قال: لكن امامك لا يموت الا يوم القيامة. يعني ابليس.

و لكن الكردري يقلب هذه المحاورة علي غير واقعها؛ تعصبا و من دون التفات لمراعاة الحقيقة.

و لاظهار الحقيقة أطلنا النقاش هنا مع الأستاذ، و الا فالقصة لا ترفع من مقام الامام في واقعها، و لا تضع ان غيرت عنه، لأنا دائما يجب أن نراعي الحقيقة، و نجهد في اظهارها من بين حجب التمويه، و غبار الشكوك.

و الذي يظهر جليا أن أباحنيفة أخذ بأمر الامام الصادق عليه السلام و انتفع بوصيته عندما أقام في المدينة مدة سنتين و لهذا أعلن بقوله: (لولا السنتان لهلك النعمان).


پاورقي

[1] الامام الصادق لأبي زهرة ص 291.

[2] الامام الصادق لأبي زهرة ص 517.

[3] المصدر السابق ص 293.

[4] حلية الأولياء ج 3 ص 196.

[5] عبدالله بن شبرمة الضبي الكوفي المتوفي سنة 144 ه قاضي الكوفة، واحد الاعلام، روي عن أنس، و أبي الطفيل، و الشعبي، و عنه شعبة و السفيانان، و ابن المبارك، قال العجلي كان فقيها عاقلا عفيفا، ثقة شاعرا حسن الخلق.

[6] أبونعيم هو أحمد بن عبدالله بن أحمد بن اسحاق بن موسي بن مهران الأصبهاني، المتولد سنة 336 ه و المتوفي سنة 430 ه له كتب كثيرة منها كتاب الحلية في عشرة أجزاء، و هو من حفاظ الدنيا و قد تعصب عليه الحنابلة فهجر.

[7] المناقب للكردري ج 1 ص 208.

[8] المناقب للخوارزمي ج 1 ص 197 - 167.

[9] شذرات الذهب ج 1 ص 295 و الخلاصة للخزرجي ص 179 و مناقب أبي حنيفة للكردري ج 2 ص 167.

[10] المناقب للكردري ج 1 ص 162.


المسافة


وقع الخلاف بين علماء الاسلام في مقدار المسافة التي يقصر فيها الصلاة و ورد فيها نحو من عشرين قولا.

أما الخلاف بين المذاهب في ذلك فقد ذهب الحنفية الي أن المسافة التي يصير بها المقيم مسافرا سير ثلاثة أيام سير الابل، و مشي الأقدام، قال الكاساني:

«و أما بيان ما يصير به المقيم مسافرا: فالذي يصير به المقيم مسافرا نية مدة السفر، و الخروج من عمران المصر، فلابد من اعتبار ثلاثة أشياء:

أحدها: مدة السفر و أقلها غير مقدر عند أصحاب الظواهر، و عند عامة العلماء مقدر، و اختلفوا في التقدير قال أصحابنا (أي الحنفية): ثلاثة أيام سير الابل و مشي الأقدام، و هو المذكور في ظاهر الروايات، و روي عن أبي يوسف يومان و أكثر الثالث، و كذا روي الحسن عن أبي حنيفة، و ابن سماعة[ صفحه 345]عن محمد (الشيباني) و من مشايخنا من قدره بخمسة عشر فرسخا، و جعل لكل يوم خمسة فراسخ، و منهم من قدره بثلاث مراحل... [1] .

و أكثر الحنفية لا يعتبر التقدير بالفراسخ، و قدر أبوحنيفة المسافة بالمراحل و أبويوسف قدرها بيومين، و أكثر اليوم الثالث. و دليلهم في تقدير المسافة بثلاثة أيام بلياليها - و منهم من حذف الليالي - هو ما ورد عن النبي صلي الله عليه و آله وسلم: يمسح المقيم كمال يوم و ليلة، و المسافر ثلاثة أيام و لياليها [2] .

و قوله صلي الله عليه و آله و سلم: لا يحل لا مرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام الا مع محرم أو زوج [3] .

و ليس فيما أوردوه ما يصلح للاستدلال: فخبر المسح لا يصح مطلقا و ان صح فهو بيان الفعل و ليس فيه بيان لحد السفر.

و أما الدليل الثاني فانه لم يكن لبيان مسافة السفر، بل لبيان النهي للمرأة عن الخروج وحدها، هذا ان كان بلفظ ثلاثة أيام و الا فان ألفاط الحديث مختلفة فمنها يوم و ليلة كما روي عن أبي هريرة.

و في آخر عن أبي هريرة أيضا (تسافر مسيرة يوم و في لفظ تسافر بريدا و في آخر (لا تسافر الا ليلة) الخ.

فاضطراب الحديث و اختلاف ألفاظه لا يصلح للاستدلال، ان كان يصح ذلك.

و قد ورد هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم أنه قال: (لا يخلون رجل بامرأة. الا و معها ذو محرم، و لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم) بدون تقييد في مدة بل هو لعموم السفر.

و كيف كان فما استدلوا به من ألفاظ حديث أبي هريرة لا يصح.

و قال الشافعي: فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين و ذلك ستة و أربعون ميلا بالهاشمي و لا يقصر فيما دونها... [4] .

و نقل النووي عن الشافعي: أنه لا يجوز القصر الا في مسيرة مرحلتين قاصدتين، و هي ثمانية و أربعون ميلا هاشمية، و الميل ستة آلاف ذراع و الذراع أربع و عشرون اصبعا معترضة، و الاصبع ست شعيرات معترضات معتدلات [5] .[ صفحه 346]و جاء في نهاية المحتاج أن المسافة ثمانية و أربعون ميلا ذهابا تحديدا لا تقريبا [6] .

و قال أبواسحق الشيرازي: و لا يجوز ذلك (أي القصر) الا في مسيرة يومين و هو أربعة برد و كل بريد أربعة فراسخ فذلك ستة عشر فرسخا لما روي عن ابن عمر و ابن عباس (رضي الله عنهما) كانا يصليان ركعتين و يفطران في أربعة برد فما فوق ذلك... الخ [7] .

و المشهور عن مالك أنه يوافق الشافعي في ثمانية و أربعين ميلا.

و روي عنه مسيرة يوم و ليلة، و روي ابن القاسم أن مالكا رجع عنه.

و عن مالك أنه بلغه أن عبدالله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين الطائف و مكة، و في مثل ما بين مكة و عسفان، و في مثل ما بين مكة و جدة، قال مالك: و ذلك أربعة برد، و ذلك أحب ما تقصر الي فيه الصلاة [8] .

قال الزرقاني - في شرحه: أحب عائد لاختياره يعني أنه لا يقصر في أقل منها و هي: ستة عشر فرسخا ثمانية و أربعون ميلا.

و روي أشهب عن مالك القصر في خمسة و أربعين ميلا، و روي أبوزيد عن ابن القاسم أن من قصر في ستة و ثلاثين ميلا لا يعيد.

و قال ابن المواز يعيد و عن ابن الحكم يعيد في الوقت فان قصر في أقل من ذلك أعاد أبدا [9] .

و وافقهم أحمد بن حنبل في تحديد المسافة بستة عشر فرسخا أو ثمانية و أربعين ميلا بالهاشمي فانه سئل في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة برد.

قيل له مسيرة يوم تام؟ قال: لا، أربعة برد ستة عشر فرسخا و مسيرة يومين.

قال ابن قدامة: فمذهب أبي عبدالله - أحمد بن حنبل -: ان القصر لا يجوز في أقل من ستة عشر فرسخا، و الفرسخ ثلاثة أميال فتكون ثمانية و أربعين ميلا. قال القاضي و الميل اثنا عشر ألف قدم و ذلك مسيرة يومين قاصدين [10] .[ صفحه 347]و لا يخفي ما في المسألة من خلاف و كثرة أقوال، فانهم اختلفوا في تحديد المسافة بالزمن و بالتقدير بالأميال أو الفراسخ.

أما التقدير في الزمن فهو يوم و ليلة أو يومان و أكثر الثالث أو ثلاثة أيام بلياليها كما تقدم.

و أما الاختلاف في تقدير المسافة فان اختلافهم في الميل و تحديده و مقداره.

فمنهم من قال: ان الميل هو من الارض منتهي مد البصر لأن البصر يميل عنه علي وجه الأرض حتي يفني ادراكه.

و قيل أن ينظر الي الشخص في أرض مستوية فلا يدري أرجل هو أم امرأة او ذاهب أو آت.

و قال النووي: الميل ستة آلاف ذراع و الذراع أربعة و عشرون اصبعا متراصة معتدلة، و الاصبع ست شعيرات معترضة معتدلة.

و منهم من عبر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم الانسان.

و قيل هو أربعة آلاف ذراع و قيل ثلاثة آلاف ذراع و قيل خمسمائة و قيل ألفا ذراع، و منهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل [11] .

و قيدوا الأميال بالهاشمية و حدوده باثني عشر ألف قدم ستة آلاف ذراع أربعة آلاف خطوة.

أما الأميال الأموية فالميل منها ينقص عن الهاشمي بنسبة واحد من ستة، أي أن الفرسخ الأموي ميلان و نصف [12] .

أما المسافة التي يجب معها القصر عند الشيعة فهي: ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة ذهابا و أربعة ايابا، و الفرسخ ثلاثة أميال و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد و هو من المرفق الي أطراف الاصابع.

و ذلك هو الوارد عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم من طريق أهل البيت عليهم السلام.


پاورقي

[1] بدائع الصنائع 93:1.

[2] بدائع الصنائع 93:1.

[3] الهداية 56:1.

[4] الأم 182:1.

[5] شرح مسلم للنووي 195:5.

[6] انظر ج 245:2.

[7] المهذب 102:1.

[8] موطأ مالك شرح الزرقاني 299:1.

[9] المنتقي 292:1.

[10] المغني لابن قدامة 255:2.

[11] نيل الأوطار 1205:4.

[12] غاية المنتهي 195:1.


عبدالله


ابن الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام و كان أكبر اخوته بعد اسماعيل، و لم تكن منزلته عند أبيه كمنزلة غيره من ولده في الاكرام، و ادعي الامامة بعد أبيه لأنه الأكبر، و جلس مجلس أبيه مدعيا وصايته، فمال اليه كثير من الناس بادعاء أن الامامة في أكبر الأولاد.

و حيث لم يكن بمنزلة من العلم، فقد امتحنه جماعة ممن اتبعه بمسائل في الحلال و الحرام و الصلاة و الزكاة و غير ذلك، فلم يجد عنده علما، فنفروا منه، و عادوا الي الامام موسي بن جعفر عليه السلام و بقي جماعة علي القول بامامته و يعرفون (بالفطحية) لأن عبدالله يكني بالأفطح، كان أفطح الرأس، و قيل كان أفطح الرجلين، و هم فرقة قليلة رجعوا عن القول بامامته. مات و لم يعقب، فقالوا بامامة موسي بن جعفر عليه السلام. و لم يبق من هذه الفرقة أحد. و مات عبدالله بعد وفاة أبيه بسبعين يوما.


مشيخة العلماء


كان مع الكتاب التي آلت عن علي و معاصريه مؤلفات، كبيرة أو صغيرة، وضعها من جاءوا بعده، و سير لهذا الثبت الضخم من شيعته من الصحابة و التابعين و تابعي التابعين. فهذا هو التراث التاريخي للشهداء و أشياع الشهداء، لا تكف الأمة عن ترديده، جهرة و خفيفة، يتصدرهم الصحابة العظماء، و اليك بعض الأسماء:

سلمان الفارسي، (و الذي يطلق عليه سلمان المحمدي [1] ، و أبوذر أصدق الناس لهجة [2] ، و عمار الذي تقتله الفئة الباغية [3] ، و هو في التسعين يحارب مع علي، والعباس بن عبدالمطلب، و أبوأيوب الأنصاري [4] ، و المقداد بن الأسود الكندي [5] الذي قال لعلي يوم[ صفحه 260]بيعة السقيفة: «ان أمرتني ضربت بسيفي، و ان أمرتني كففت»، قال: «اكفف» [6] و خزيمة ذو الشهادتين [7] ، و أبوالتيهان [8] و عبدالله و الفضل [9] ابناالعباس، و بلال بن رباح [10] ، و هاشم بن عتبة المرقال [11] ، و أبان [12] و خالد [13] ابنا سعيد بن العاص، و أبي بن كعب [14] سيد القراء.[ صفحه 261]و أنس بن الحارث بن نبيه [15] ، و عثمان [16] و سهل [17] ابنا حنيف، و بريدة [18] ، و حذيفة [19] ، و قيس بن[ صفحه 262]سعد بن عبادة [20] رئيس الأنصار، و هند بن أبي هالة [21] - أمه أم سلمة [22] أم المؤمنين - و جعد بن هبيرة المخزومي [23] - أمه أم هاني ء بنت أبي طالب - و جابر بن عبدالله الأنصاري.

و سيجري في آثار الصحابة: التابعون لهم و تابعو التابعين، فيضيفون الي التراث العظيم آثار رجال عظماء منهم، من أشياع علي: الأحنف بن قيس، سويد بن غفلة، الحكم بن عيينة، سالم بن أبي الجعد، علي بن أبي الجعد، السعيدان [24] ابن جبير و ابن المسيب، يحيي بن[ صفحه 263]نظير العدواني [25] ، الخليل بن أحمد الفراهيدي [26] مؤسس علم العروض، أبومسلم معاذ بن مسلم الهراء مؤسس علم الصرف.

و في مدرسة التابعين هذه برز أبوهاشم؛ عبدالله بن محمد بن الحنفية ابن أميرالمؤمنين. و أبوهاشم أول من تكلم في علم الكلام، و من بعده نشأت مدرسة المعتزلة، يتزعمها واصل بن عطاء و عمرو بن عبيد، و بأبي هاشم تبدأ مدرسة المتكلمين من الشيعة.

و من جيل التابعين: هشام بن محمد بن السائب الكلبي [27] ، و أبومخنف الأزدي [28] المؤرخان.

و يتوالي موكب العلم العظيم من عهد علي، و تتعالي أصوات الدعاة العظماء للمذهب[ صفحه 264]الشيعي؛ كالنابغة الجعدي [29] : شهد صفين مع أميرالمؤمنين، و له فيها أشعاره المشهورة، و كان معه عروة بن زيد الخيل [30] ، و لبيد بن ربيعة [31] ، و كعب بن زهير [32] صاحب قصيدة «بانت سعاد»، و من بعدهم: الفرزدق و كثير عزة من شعراء القرن الأول، ثم الكميت، و قيس بن ذريح [33] ، و السيد الحميري [34] ، و دعبل الخزاعي، و أبوتمام [35] ، و البحتري [36] ، وديك الجن [37] .[ صفحه 265]و الحسين بن الضحاك [38] ، و ابن الرومي [39] ، و الأشجع [40] السلمي [41] .[ صفحه 266]و علم أهل البيت علم كل الأمة، فأمير المؤمنين علي في قمة السند عند الجميع، من سنة و شيعة، لكن الذين ينقلون عنه - من الشيعة أو أهل السنة - محل تفاوت.

فالشيعة لا يقبلون كلمة ممن حارب عليا أو ظلمه من اصحابة أو التابعين، و أهل السنة، مع اختلافهم من ناحية شروط الرواية و الراوي، لا يقبل بعضهم ما لا يصل اليه بطريقته، و يتشكك بعضهم في بعض ما يرويه الشيعة؛ لأمور تتعلق بالسند أو بالمتن أو براويه من الشيعة.

و في أسناد الشيعة فحول - بكل المقاييس - في العدالة و النزاهة و العلم، تتردد أسماؤهم عالية في كتب الحديث و الصحاح التي يقوم عليها العلم عند أهل السنة.

و الحق أن «جوهر الحديث النبوي» واحد عند هؤلاء و أولاء، مع تعدد الطرق.


پاورقي

[1] عن منصور قال: فلت لأبي عبدالله الصادق عليه السلام: ما أكثر ما أسمع منك يا سيدي ذكر سلمان الفارسي: فقال عليه السلام: «لا تقل الفارسي، و لكن قل: المحمدي». (الأمالي للشيخ الطوسي ص 133، بحارالأنوار: ج 22 ص 327، أمالي ابن الشيخ: ص 83).

و عن الباقر عليه السلام: «لا تقولوا سلمان الفارسي، و لكن قولوا: سلمان المحمدي، ذاك رجل منا أهل البيت». (بحارالأنوار: ج 22 ص 349، رجال الكشي: ص 8).

قال ابن جبر في نهج الايمان: ص 589: «مثل مناداة سلمان لقعبة لما أخذ السلام، انه كان اذا ذكر سلمان الفارسي يقول: سلمان المحمدي».

[2] قال فيه النبي صلي الله عليه و آله و سلم: «ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر» وسائل الشيعة: ج 1 ص 75، الاختصاص للشيخ المفيد: ص 13، الأمالي للطوسي: ص 710، بحارالأنوار: ج 22 ص 330، مستدرك الحاكم: ج 3 ص 342، كنز العمال: ج 13 ص 311، مجمع الزوائد: ج 9 ص 330، الاصابة: ج 4 ص 63، جامع الأصول لابن الأثير: ج 10 ص 34، سير أعلام النبلاء: ج 2 ص 59.

[3] اشارة الي حديث النبي المتواتر لعمار: «تقتلك الفئة الباغية «و في لفظ «الناكبة عن الطريق».

ذكر تواتر الحديث ابن حجر في الاصابة: ج 2 ص 512، و تهذيب التهذيب: ج 7 ص 409. و ذكر الحديث أيضا في: جمع الجوامع: ج 7 ص 74، و كنز العمال: ج 6 ص 184، و بحارالأنوار: ج 41 ص 19، و مسند أحمد ج 2 ص 161 و ج 3 ص 5، و ج 5 ص 306 و ج 6 ص 300، و صحيح مسلم: ج 8 ص 186، و سنن الترمذي: ج 5 ص 333، و المستدرك: ج 2 ص 148.

[4] هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة؛ أبوأيوب الأنصاري، من بني النجار، صحابي، شهد العقبة و بدرا و أحدا و الخندق و سائر المشاهد. و كان شجاعا صابرا تقيا، محبا للغزو و الجهاد، عاش الي أيام بني أمية، و كان يسكن المدينة، فرحل الي الشام، و لما غزا يزيد القسطنطينية في خلافة أبيه معاوية صحبه أبوأيوب غازيا، فحضر الوقائع، و مرض فأوصي أن يوغل به في أرض العدو، فلما توفي دفن في أصل حصن القسطنطينية سنة 52 ه. (الأعلام: ج 2 ص 296).

[5] هو المقداد بن عمرو، و يعرف بابن الأسود، الكندي البهراني الحضرمي؛ أبومعبد، أو أبوعمرو، صحابي، من الأبطال. و هو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الاسلام، و هو أول من قاتل علي فرس في سبيل الله. و في الحديث: «ان الله أمرني بحب أربعة، و أخبرني أنه يحبهم: علي، و المقداد، و أبوذر، و سلمان» و كان في الجاهلية من سكان حضر موت، و اسم أبيه عمرو بن ثعلبة، شهد بدرا و غيرها، و سكن المدينة، و مات علي مقربة منها سنة 33 ه. (الأعلام: ج 7 ص 282).

[6] كتاب سليم بن قيس: ص 156، بحارالأنوار: ج 28 ص 275، مستدرك سفينة البحار: ج 8 ص 424.

[7] خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري؛ أبوعمارة، صحابي، من أشراف الأوس في الجاهلية و الاسلام، و من شجعانهم المقدمين، و كان من سكان المدينة، و حمل راية بني خطمة يوم فتح مكة، و عاش الي خلافة الامام علي عليه السلام، و شهد معه صفين فقتل فيها سنة 37 ه. روي له البخاري و مسلم و غيرهما (38) حديثا. (الأعلام: ج 2 ص 305).

[8] هو مالك بن التيهان الأنصاري الأوسي؛ أبوالهيثم، صحابي، كان يكره الأصنام في الجاهلية، و يقول بالتوحيد هو و أسعد بن زرارة، و كان أول من أسلم من الأنصار بمكة، و هو أحد النقباء الاثني عشر. شهد بدرا و أحدا و المشاهد كلها، و توفي في خلافة عمر (20 ه)، و قيل: شهد صفين مع علي و قتل بها سنة 37 ه. (الأعلام: ج 5 ص 258).

[9] الفضل بن العباس بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي، من شجعان الصحابة و وجوههم، كان أسن ولد العباس، ثبت يوم حنين و أردفه رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم وراءه في حجة الوداع، فلقب «ردف رسول الله»، و خرج بعد وفاة النبي صلي الله عليه و اله و سلم الي الشام، فاستشهد في وقعة «أجنادين» بفلسطين، و قيل: مات بناحية الأردن في طاعون «عمراس» سنة 13 ه. (الأعلام: ج 5 ص 149).

[10] بلال بن رباح الحبشي؛ أبوعبدالله، مؤذن رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم و خازنه علي بيت ماله، من مولدي السراة، و أحد السابقين للاسلام، و في الحديث: «بلال سابق الحبشه». شهد المشاهد كلها مع رسول الله، و لما توفي الرسول صلي الله عليه و اله و سلم أذن بلال و لم يؤذن بعد ذلك، و أقام حتي خرجت البعوث الي الشام، فسار معهم، و توفي في دمشق سنة 20 ه. (الأعلام: ج 2 ص 73).

[11] هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، صحابي خطيب، من الفرسان، يلقب بالمرقال، و هو ابن أخي سعد بن أبي وقاص. أسلم يوم فتح مكة. و نزل الشام بعد فتحها، فأرسله «عمر» مع ستة عشر رجلا من جند الشام، مددا لسعد بن أبي وقاص في العراق، و شهد القادسية مع سعد، و أصيبت عينه يوم اليرموك فقيل له: «الأعور»، و فتح جلولاء، و كان مع علي في حروبه، و تولي قيادة الرجالة، و قتل في صفين 37 ه. (الأعلام: ج 8 ص 66).

[12] أبان بن سعيد بن العاص الأموي؛ أبوالوليد، صحابي من ذوي الشرف، كان في عصر النبوة شديد الخصومة للسلام و المسلمين، ثم أسلم سنة 7 ه، و بعثه الرسول صلي الله عليه و اله و سلم سنة 9 ه، عاملا علي البحرين فخرج بلواء معقود أبيض وراية سوداء، و أقام في البحرين الي أن توفي رسول الله، فسافر أبان الي المدينة، و لقيه أبوبكر فلامه علي قدومه، فقال: أليت لا أكون عاملا لأحد بعد رسول الله، و أقام الي أن كانت وقعة «أجنادين» في خلافة أبي بكر، فحضرها أبان، فاستشهد بها علي الأرجح، و قيل: مات في خلافة عثمان. (الأعلام: ج 1 ص 27).

[13] خالد بن سعيد بن العاص الأموي، صحابي من الولاة الغازين، قديم الاسلام، أسلم و رسول الله يبث الدعوة للدين سرا، فكان الثالث أو الرابع من الداخلين في الاسلام بعد البعثة، و لزم رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم، يصلي معه في نواحي مكة خاليا، فبلغ ذلك أباأحيحة) و هو أبوه، فدعاه و كلمه في أن يدع ماهو عليه، فأبي، فضربه بعصا كانت في يده حتي كسرها علي رأسه، ثم حبسه بمكة و ضيق عليه، ثم هاجر الي الحبشة، فأقام بضعة عشرة سنة، و عاد سنة (7 ه) فغزا مع النبي صلي الله عليه و اله و سلم و حضر فتح مكة، ثم وقعة تبوك، و كان يكتب للنبي صلي الله عليه و اله و سلم بمكة و المدينة. ثم بعثه النبي عاملا علي اليمن، فأقام الي أن استخلف أبوبكر فعزله عن اليمن و دعاه اليه فجاءه، و خرج مجاهدا فشهد فتح «أجنادين» سنة 13 ه، ثم وقعة «مرج الصفر» فاستشهد فيها. (الأعلام: ج 2 ص 296).

[14] أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، من بني النجار، من الخزرج، صحابي أنصاري. كان قبل الاسلام حبرا من أحبار اليهود، مطلعا علي الكتب القديمة، و لما أسلم كان من كتاب الوحي، شهد بدرا و أحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم، و كان يفتي في عهده، و شهد مع عمر وقعة (الجابية) و كتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس، و أمره عثمان بجمع القرآن، فاشترك في جمعه، توفي سنة 21 ه. (الأعلام: ج 1 ص 82).

[15] أنس بن الحارث بن نبيه أو منبه، كان من أصحاب النبي، من أهل الصفة، قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم و الحسين في حجره يقول: «ان ابني هذا يقتل في أرض يقال لها: العراق، فمن أدركه فلينصره» فقتل أنس بن الحارث مع الحسين. (ترجم الامام الحسين لابن عساكر: ص 348، مقتل الحسين للخوارزمي: ج 1 ص 159).

[16] عثمان بن حنيف بن وهب الأنصاري الأوسي، وال، من الصحابة، شهد أحدا و ما بعدها، و ولاه عمر السواد، ثم ولاه علي البصرة. ولما نشبت فتنة الجمل دعاه أنصار عائشة الي الخروج معهم علي علي، فامتنع فنتفوا شعر رأسه و لحيته و حاجبيه، و استأذنوا به عائشة، فأمرتهم باطلاقه، فلحق بعلي و حضر معه الواقعة، توفي في خلافة معاوية سنة 41 ه. (الأعلام: ج 4 ص 205).

[17] سهل بن حنيف بن وهب الأنصاري الأوسي؛ أبوسعيد، صحابي من السابقين. شهد بدرا و ثبت يوم أحد، و شهد المشاهد كلها. استخلفه علي عليه السلام علي البصرة بعد وقعة الجمل، ثم شهد معه صفين، و توفي بالكوفة سنة 38 ه. (الأعلام: ج 3 ص 142).

[18] بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي، من أكابر الصحابة، أسلم قبل بدر، و لم يشهدها، و شهد خيبر و فتح مكة، و استعمله النبي صلي الله عليه و اله و سلم علي صدقات قومه. و سكن المدينة، و انتقل الي البصرة، ثم الي مرو فمات بها سنة 63 ه. (الأعلام: ج 2 ص 50).

[19] حذيفة بن حسل بن جابر العبسي، و اليمان لقب «حسل»، صحابي، من الولاة الشجعان الفاتحين، كان صاحب سر رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم في المنافقين، لم يعلمهم أحد غيره، و لما ولي عمر سأله: أفي عمالي أحد من المنافقين؟ فقال: نعم، واحد، قال: من هو؟ قال: لا أذكره. استعمله عمر علي المدائن، فأقام بينهم و أصلح بلادهم، و هاجم نهاوند سنة 22 ه، فصالحه صاحبها علي مال يؤديه كل سنة، و غزا الدينور، وفاة سندان، فاقتحمها عنوة و فتح غيرها من البلدان.

و استقدمه عمر الي المدينة، فلما قرب وصوله اعترضه عمر في ظاهرها، فرآه علي الحال التي خرج بها، فعانقه و سر بعفته، ثم أعاده الي المدائن، و توفي فيها سنة 36 ه. (الأعلام: ج 2 ص 171).

[20] قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي المدني، وال، صحابي، من دهاة العرب، و ذوي الرأي و المكيدة في الحرب، و أحد الأجواد المشهورين، كان شريف قومه غير مدافع، و من بيت سيادتهم. و كان يحمل راية الأنصار مع النبي صلي الله عليه و اله و سلم ويلي أموره، وصحب عليا في خلافته، فاستعمله علي مصر سنة 36 - 37 ه، و عزله بمحمد بن أبي بكر، و عاد الي علي و كان علي مقدمته في صفين، ثم كان مع الحسن حتي صالح معاوية. فرجع الي المدينة و توفي بها في آخر خلافة معاوية (60 ه). كان من أطول الناس و أجملهم. (الأعلام: ج 5 ص 206).

[21] هو هند بن أبي هالة، و اسمه النباش بن زرارة التميمي، ربيب النبي صلي الله عليه و اله و سلم، و أمه خديجة بنت خويلد، روي عن النبي صفته و حليته، و كان فصيحا بليغا، قتل مع علي في وقعة الجمل (تهذيب التهذيب لابن حجر) و كان الحسن يقول عنه: «خالي» لأنه ربيب رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم علي ما رواه الصدوق في معاني الأخبار: ص 80، و المستدرك ج 8 ص 396 و من ذهب الي أنه أخو فاطمة من أمها: ابن شهرآشوب في المناقب ج 1 ص 137، والشيخ الطوسي في الأمالي: ص 463، والقاضي النعمان في شرح الاخبار: ج 3 ص 15، و السيد هاشم البحراني في حلية الابرار: ج 1 ص 140، و العلامة المجلسي في البحار: ج 22 ص 247، و الشيخ علي النمازي في مستدرك سفينة البحار: ج 3 ص 33.

[22] اكثر الرواة علي أن أمه خديجة بنت خويلد (رض)، و بعضهم علي أنها هالة اخت خديجة، و لم يذهب أحد الي أنها أم سلمة (رض).

[23] جعد بن هبيرة المخزومي، ابن أخت أميرالمؤمنين عليه السلام، أمه أم هاني بنت أبي طالب، ولد علي عهد النبي، وليست له صحبة، تابعي مدني. و هو الذي صلي بالناس غداة ضرب الامام علي في محرابه، استعمله علي علي خراسان، توفي في ولاية معاوية بالمدينة. راجع المستدرك للحاكم: ج 3 ص 191، رجال الطوسي: ص 59، طرائف المقال: ج 2 ص 77، معرفة الثقات: ج 1 ص 268.

[24] سعيد بن جبير، هو الشهيد الوحيد الذي قتل من الرعب قاتله! سأله الحجاج و هو يقدمه للقتل: أي قتلة تشاء؟ فأجابه: «اختر أنت، فالقصاص أمامك»، ذلك أن القصاص قتل بقتل، فكان الحجاج بعد استشهاد سعيد يهيب من نومه فزعا و هو يقول: مالي ولسعيد بن جبير!! ثم مات بعده بشهر، مات في رمضان، و سعيد في شعبان سنة 95 ه.

و رفض ابن المسيب أن يبايع لولدي عبدالملك بن مروان - الوليد و سليمان - و تمسك برأيه، فأخذوه ليقتلوه، ثم اكتفوا بضربه بالسياط، و جردوه من ثيابه و طافوا به. و رفض أن يزوج بنته للوليد بن عبدالملك، و هو ولي عهد عبدالملك، و آثر أن يزوجها تلميذا فقيرا من تلاميذه. (منه).

[25] لعله يريد يحيي بن يعمر العدواني الوشقي، النحوي البصري، كان من التابعين، لقي عبدالله بن عباس، و هو أحد قراء البصرة، و عنه أخذ عبدالله بن أبي اسحاق القراءة. و انتقل الي خراسان، و تولي القضاء بمرو، و كان عالما بالقرآن الكريم و النحو و لغات العرب، أخذ النحو عن أبي الأسود الدؤلي. كان شيعيا و أخباره و نوادره كثيرة. توفي سنة 129 ه. (هامش بحارالانوار: ج 25 ص 243).

[26] أبوعبدالرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري منشي ء علم العروض، و شيخ النحاة، ولد سنة 100 ه، حدث عن أيوب السختياني و عاصم الأحول، و أخذ عنه سيبويه و الأصمعي و آخرون، مات سنة 170 ه بالبصرة. (وفيات الأعيان: ج 2 ص 244، سير أعلام النبلاء: ج 7 ص 429، البداية و النهاية: ج 10 ص 166).

[27] أبوالمنذر؛ هشام بن أبي النصر محمد بن السائب بن بشر الكلبي، الكوفي، كان من أعلم الناس بعلم الأنساب، وله في هذا العلم خمسة كتب: المنزلة، الجمهرة، الوجيز، الفريد، الملوكي. نشأ بالكوفة، و كان عالما بأخبار العرب و أيامها و مثالبها، و أخذ عن أبيه الذي كان عالما بالتفسير و الأخبار. (الكني و الألقاب للقمي: ص 118).

[28] هو أبومخنف؛ لوط بن يحيي بن سعيد الأزدي، الكوفي، صاحب المغازي، شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة و هو من آل غامد. ترجم له الشيخ الطوسي: أبوه من أصحاب أميرالمؤمنين و الحسن والحسين، له كتب كثيرة في السيرة؛ كمقتل الحسين عليه السلام و مقتل محمد بن أبي بكر، و مقتل عثمان، و الجمل، و صفين، و خطبة الزهراء، توفي سنة 175 ه. (رجال الطوسي: ص 57، هدية العارفين: ج 1 ص 841، رجال السيد بحرالعلوم: ج 1 ص 186).

[29] هو قيس بن عبدالله بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري؛ أبوليلي، شاعر مفلق، صحابي من المعمرين، اشتهر في الجاهلية و سمي بالنابغة لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر، ثم نبغ فقاله. و كان ممن هجر الأوثان، و نهي عن الخمر قبل ظهور الاسلام، و وفد علي النبي صلي الله عليه و اله و سلم فأسلم، و أدرك صفين، فشهدها مع علي، ثم سكن الكوفة، فسيره معاوية الي اصبهان فمات فيها و قد كف بصره سنة 50 ه. (الأعلام: ج 5 ص 207).

[30] عروة بن زيد الخيل بن مهلهل الطائي، قائد شاعر، من رجال الفتوح في صدر الاسلام، عاش مدة في الجاهلية، و شهد مع أبيه بعض حروبها، و أسلم. و يقال: انه اجتمع بالنبي صلي الله عليه و اله و سلم ثم عاش الي خلافة علي عليه السلام و شهد معه صفين. تولي امرة الجيش الفاتح للديلم و الري و دسبتي، و كان ممن شهد وقعة القادسية، توفي بعد سنة 37 ه. (الأعلام: ج 4 ص 226).

[31] لبيد بن ربيعة بن مالك؛ أبوعقيل العامري، أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية، أدرك الاسلام، و وفد علي النبي صلي الله عليه و اله و سلم، و يعد من الصحابة و من المؤلفة قلوبهم، و ترك الشعر و لم يقل في الاسلام الا بيتا واحدا، هو:ما عاتب المرء الكريم كنفسه

و المرء يصلحه الجليس الصالحو سكن الكوفة و عاش عمرا طويلا، و هو أحد أصحاب المعلقات المشهورة، توفي سنة 41 ه. (الأعلام: ج 5 ص 240).

[32] كعب بن زهير بن أبي سلمي المازني، شاعر عالي الطبقة، كان ممن اشتهر في الجاهلية، و لما ظهر الاسلام هجا النبي صلي الله عليه و اله و سلم، و أقام يشبب بنساء المسلمين، فأهدر النبي صلي الله عليه و اله و سلم دمه، فجاءه كعب مستأمنا و قد أسلم، و أنشد لاميته المشهورة «بانت سعاد» فعفا عنه النبي صلي الله عليه و اله و سلم و خلع عليه بردته، توفي سنة 26 ه. (الأعلام: ج 5 ص 226).

[33] قيس بن ذريح بن سنة بن حذافة الكناني، شاعر، من العشاق المتيمين، و يعد من شعراء العصر الأموي، و من سكان المدينة، كان رضيعا للحسين بن علي، أرضعته أم قيس، و شعره عالي الطبقة في التشبيب و الوصف و الحنين، توفي سنة 68 ه (الأعلام: ج 5 ص 206).

[34] هو اسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري؛ أبوهاشم، شاعر امامي متقدم. قال صاحب الأغاني: يقال: ان أكثر الناس شعرا في الجاهلية و الاسلام ثلاثة: بشار و أبوالعتاهية و السيد، فانه لا يعلم أن أحدا قدر علي تحصيل الشعر أحد منهم أجمع. و كان أبوعبيدة يقول: أشعر المحدثين: السيد الحميري و بشار. أكثر شعره في مدح بني هاشم و ذم أعدائهم، ولد في نعمان (في الشام) سنة (105 ه) و نشأ بالبصرة، و مات ببغداد سنة 173 ه. و كان يشار اليه في التصوف و الورع. (الأعلام: ج 1 ص 322).

[35] أبوتمام؛ حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، الشاعر، الأديب، أحد أمراء البيان. ولد في سوريا سنة 188 ه، ورحل الي مصر، و استقدمه المعتصم الي بغداد فأجازه و قدمه علي شعراء وقته، فأقام في العراق، ثم ولي بريد الموصل، فلم يتم سنتين حتي توفي فيها سنة 231 ه، كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب غير القصائد و المقاطيع، في شعره شدة و جزالة، اختلف في التفضيل بينه و بين المتنبي و البحتري. (الأعلام: ج 2 ص 165).

[36] هو الوليد بن عبيد بن يحيي الطائي؛ أبوعبادة البحتري، شاعر كبير، يقال لشعره: (سلاسل الذهب) و هو أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم: المتنبي و أبوتمام و البحتري.

قيل للمعري: أي الثلاثة أشعر: فقال: المتنبي و أبوتمام حكيمان، و البحتري شاعر.

ولد بمنبج سنة 206 ه، و رحل الي العراق فاتصل بجماعة من الخلفاء، أولهم المتوكل، ثم عاد الي الشام و توفي بمنبج سنة 284 ه. (الأعلام: ج 8 ص 121).

[37] عبدالسلام بن زغبان بن عبدالسلام بن حبيب الكلبي، المعروف بديك الجن، شاعر مجيد، من شعراء العصر العباسي، سمي ديك الجن لأن عينيه كانتا خضراوين. أصله من سلمية (قرب حماة) و مولده سنة 161 ه في حمص، و وفاته فيها سنة 235 ه. لم يفارق بلاد الشام، و لم ينتجع بشعره. (الأعلام: ج 4 ص 5).

[38] الحسين بن ضحاك بن ياسر الباهلي، من مواليهم، أو هو منهم. شاعر من ندماء الخلفاء، قيل: أصله من خراسان، ولد في البصرة سنة 162 ه و نشأ فيها، و توفي ببغداد سنة 250 ه. اتصل بالأمين العباسي و نادمه و مادحه، و لما ظفر المأمون خاف الحسين فانصرف الي البصرة، حتي صارت الخلافة للمعتصم، فعاد و مدحه و مدح الواثق، كان يلقب بالأشقر و الخليع. (الأعلام: ج 2 ص 239).

[39] هو علي بن العباس بن جريج أو جرجيس الرومي؛ أبوالحسن، شاعر كبير، من طبقة بشار و المتنبي، رومي الأصل، كان جده من موالي بني العباس، ولد في بغداد سنة 221 ه، و نشأ و مات فيها مسموما سنة 283 ه. قيل: دس اليه السم القاسم بن عبيدالله المعتضد، و كان ابن الرومي قد هجاه. قال المرزباني: لا أعلم أنه مدح أحدا الا و عاد اليه فهجاه، و لذلك قلت فائدته من قول الشعر، و تحاماه الرؤساء، و كان سببا لوفاته. (الأعلام: ج 4 ص 297).

[40] هو ابن عمرو؛ أبوالوليد، من ولد الشريد بن مطرود السلمي، كان شاعرا مفلقا، مكثرا، سائر الشعر، معدودا في فحول الشعراء في طبقة أبي نواس و أبي العتاهية و بشار. مدح الخلفاء و ولاة العهود والوزراء و أخذ جوائزهم، و حظي عندهم. و دخل علي الامام الصادق عليه السلام فمدحه و أجازه الامام، و قد رثي الامام الرضا بقصيدة عصماء، ذكرها أبوالفرج في مقاتله: ص 568. (هامش بحارالأنوار: ج 47 ص 310).

[41] من الطبيعي أن يكون كثرة الشعراء شيعة. فالشعر ضمير الجماعة و صوتها الصداح، و الضمير الاسلامي كله، يثقله أو يعذبه، أو يهيج قرائحه، ما أصاب أهل البيت من ظلم الدول، و يخفف عنه ما يعقده حول أهل البيت من أمل، لهم و له.

و كلما أحس الشعب ظلما طلب الرجاء و الاقتداء بأبناء النبي صلي الله عليه و سلم، و بهذا انضاف الي الثبت الحافل السابق ذكره: ابن هاني الأندلسي، و مهيار الديلمي، و أبوفراس الحمداني، و الناشي ء الصغير، و الناشي ء الكبير، و كشاجم، و أبوبكر الخوارزمي، و البديع الهمداني، والطغرائي، والسري الرفا، و عمارة اليمني.

بل أصبح ثناء علي الشاعر أن يقال: «يترفض في شعره» أي: يتشيع، و المتنبي و أبي العلاء شعر شيعي.

و أما أشراف العلويين، فمنهم: الشريف الرضي و الشريف المرتضي، و كان الشريف علي الجماني يقول: «أنا شاعر، و أبي شاعر، و جدي شاعر» و منهم: الشريف الشجري.

بل كان من الأمويين متشيعون: أبان بن سعيد بن العاص، و خالد بن سعيد بن العاص، و عمر بن عبد العزيز، و عبد الرحمان أخومروان بن الحكم، و مروان بن محمد السروجي الذي يقول:يا بني هاشم بن عبدمناف

أنا منكمو بكل مكانو لئن كنت من أمية اني

لبري ء منهمو الي الرحمانو أبوالفرج الأصفهاني (284 - 356) جده السابع مروان بن محمد، آخر خلفاء بني مروان. و أبوالفرج صاحب «الأغاني» و «مقاتل الطالبيين». و من العباسيين شيعة: المأمون، و المعتضد، و أحمد بن الموفق. و من الأيوبيين كان الأفضل بن صلاح الدين.

و من الفلاسفة متشيعون: الكندي فيلسوف العرب (246)، و الفارابي (339)، و ابن سينا (428).

و من الوزراء المشهورين: أبوسلمة الخلال، قتله السفاح، و يعقوب بن داود، حبسه المهدي و أفرج عنه الرشيد، و الفضل و الحسن بنا سهل، قتل المأمون الأول و أصهر الي الثاني ليستل سخيمته، و بنو طاهر الخزاعي، و وزراء المأمون، و أبودلف العجلي، و الصاحب بن عباد... الخ. (منه).


الألفاظ الجارية مجري الأمثال في أحاديث الامام


خاض الامام الصادق عليه السلام في أحاديثه الشريفة غمار أصناف المعارف، و مختلف أبواب العلوم، فكان فيها جميعا بحرا لا تدرك سواحله.

فللامام في كل مسألة علمية رأي، و في كل شريحة معرفية أصل، و في كل ملحظ فني أو انساني اضاءة، حتي عاد ذلك من الحقائق التي لا يحتاج اثباتها الي دليل «سبوح لها منها عليها شواهد» علي حد تعبير المتنبي.

و لا يخالج البحث شك أن المناخ العلمي لدي الامام من كنوز الاسلام و ذخائره النفيسة، و ان التقاط شذرات هذه الكنوز انما يتم باستقرائها، الا أن استيعابها من الصعوبة بمكان، فهناك عشرات الآلاف من الأحاديث التي أدلي بها الامام في حقول العلوم التشريعية و الانسانية و التجريبية مما يتعذر معه القاء الضوء عليها جميعا، و في الكتاب قبس من أنوارها، و ألق من شعاعها، كما في الكتب القيمة التي ألفت في الامام الصادق مما ذكرنا و مما لم نذكر و كما اشتملت عليه كتب الحديث عند الامامية كافة.

و قد ارتأي البحث تنوير الفكر البشري بطائفة من أحاديثه و أقواله و وصاياه الجارية مجري الأمثال علي ألسنة الناس، و هي عبارة عن منهج تربوي و أخلاقي في الحياة والدين و الاجتماع، و قد اعتمدتها من الكتب الأصول، دون التدقيق في أسانيدها بناء علي قاعدة التسامح بأدلة السنن.

و كان رافد هذه الأمثال: أصول الكافي للكليني، و الخصال و التوحيد و المعاني[ صفحه 344]للصدوق، و التهذيب و الاستبصار للشيخ الطوسي، و تحف العقول لابن شعبة الحلبي، و ربيع الأبرار للزمخشري، و المحاسن للبرقي، و حلية الأولياء لأبي نعيم، و وسائل الشيعة للحر العاملي، و بحارالأنوار للمجلسي، و مجموعة ورام، و أعيان الشيعة للسيد الأمين، و حياة الامام الصادق للقرشي، و أمثالها من المصادر و المراجع.

و كان دوري فيها الاختيار و الافراز، و ترتيبها علي طريقة الألفباء، تنظيما للعمل، و تيسيرا للتداول و التناول، و من الله تعالي استمد العون:

(أ)

1- أكبر الكبائر: اليأس من روح الله، و القنوط من رحمة الله، و الأمن من مكر الله.

2- ان الله يعطي البر و الفاجر الدنيا، و لا يعطي الدين الا أهل صفوته من خلقه.

3- اغاثة المؤمن الملهوف حرز من القضاء.

4- أخوك من صدقك، و عدوك من نافقك.

5- الاضرار لأهل الايمان محاريب الشيطان.

6- أقرب الخلق الي الله أبعدهم عن السلطان.

7- ان السرف يورث الفقر، و ان القصد يورث الغني.

8- اذا أراد الله بأهل بيت خيرا رزقهم الرفق بالمعيشة.

9- اصلاح المال من الايمان.

10- الأنس في ثلاث: في الزوجة الموافقة، و الولد البار، و الصديق المصافي.

11- أفضل الملوك من أعطي ثلاث خصال: الرأفة، و الجود، و العدل.

12- اني لأرحم ثلاثة، و حق لهم أن يرحموا: عزيز أصابته مذلة بعد العز،[ صفحه 345]و غني أصابته حاجة بعد الغني، و عالم يستخف به أهله و الجهلة.

13- ان في الجنة درجة، لا ينالها الا امام عادل، أو ذو رحم وصول، أو ذو عيال صبور.

14- أورع الناس من وقف عند الشبهة.

15- أعبد الناس من أقام الفرائض.

16- أزهد الناس من ترك الحرام.

17- أشد الناس اجتهادا، من ترك الذنوب.

18- أحلمكم عند الغضب أقربكم الي الله منزلة.

19- أفضل كل فضيلة: التواضع للمؤمنين.

20- أحب الخلق الي الله المتواضعون.

21- أقربكم الي الله أسخاكم.

22- الاحسان قائد و دليل الي الجنة.

23- احذروا الحقد، فان الله يخذل الظالم و ينصر المظلوم.

24- آفة الدين الحسد و العجب و الفخر.

25- أغني الغني من لم يكن للحرص أسيرا.

26- اياكم و الخصومة، فانها تشغل القلب، و تورث النفاق، و تكسب الضغائن.

27- أضداد المؤمنين خادعوهم.

28- اياكم و المزاح فانه يسلب ماء الوجه.

29- اذا أقبلت الدنيا علي انسان أعطته محاسن غيره، و اذا أدبرت سلبته محاسن نفسه.

30- أبعد الناس من الله المتكبرون.[ صفحه 346]31- أقربكم الي الحق: أحسنكم أدبا في الدين.

32- اتق الله بعض التقي و ان قل، ودع بينك و بينه سترا و ان رق.

33- أحب أخواني الي من أهدي الي عيوبي.

34- اذا أحب الله عبدا رزقه حسن الخلق.

35- أحدث سفرا يحدث الله لك رزقا، و الزم ما عودت من الخير.

36- احذروا عواقب العثرات.

37- اصنع المعروف الي من هو أهله، و من ليس هو أهله، فان لم يكن من أهله، فأنت أهله.

38- استنزلوا الرزق بالصدقة.

39- الانتقاد عداوة.

40- أوحي الله الي الدنيا: أن اخدمي من خدمني، و اتعبي من خدمك.

41- الاصرار أمن، و لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون.

42- الاعتدلال علي الله عزوجل هلكة.

43- افشاء السر سقوط.

44- أقل ما يجد العبد في الوحدة: الراحة من مداراة الناس.

45- ان قدرت أن لا تعرف، فافعل.

46- اذا كان الزمان زمان جور، و أهله أهل غدر، فالطمأنينة الي كل أحد عجز.

(ب)

47- البغي مصرع السوء.

48- البغي أسرع الذنوب عقابا.

49- بئس الزاد: العدوان علي العباد.[ صفحه 347]50- بروا آباءكم، يبركم أبناؤكم.

(ت)

51- تواضع الشريف يزيد في شرفه.

52- التواضع أحد مصائد الشرف.

53- التواضع مع البخل، أحسن من السخاء مع الكبر.

54- التأني من الرحمن، و العجلة من الشيطان.

55- تسعة أعشار الرزق في التجارة.

56- التجارة تزيد في العقل.

57- التدبير نصف العيش.

58- التودد نصف العقل.

59- تأخير التوبة اغترار.

(ث)

60- ثلاثة تورث المحبة: الدين و التواضع و البذل.

61- ثلاثة مكسبة للبغضاء: النفاق و الظلم و العجب.

62- ثلاثة تزري بالمرء: الحسد و النميمة و الطيش.

63- ثلاثة تدل علي كرم المرء: حسن الخلق، و كظم الغيظ، و غض الطرف.

64- ثلاثة تعقب الندامة: المباهاة، و المفاخرة، و المعاداة.

65- ثلاثة يستدل بها علي أصالة الرأي: حسن اللقاء، و حسن الاستماع، و حسن الجواب.

66- ثلاثة ليس معهن غربة: حسن الأدب، و كف الأذي، و مجانبة الريب.

67- ثلاثة لا يطيقهن الناس: الصفح عن الناس، و مواساة الأخ أخاه في ماله،[ صفحه 348]و ذكر الله كثيرا.

68- ثلاثة لا تعرف الا في ثلاثة: لا يعرف الحليم الا عند الغضب، و لا الشجاع الا عند الحرب، و لا أخ الا عند الحاجة.

69- ثلاث من كن فيه كان سيدا: كظم الغيظ، و العفو عن المسي ء، و الصلة بالنفس و المال.

(ج)

70- الجهل ذل.

71- الجود نجح.

72- الجدال يميت المودة.

73- الجنة محرمة علي كل بخيل.

(ح)

74- حسن الخلق أحد مراكب النجاة.

75- حسن الخلق مجلبة للمودة.

76- حسن الظن بالله: هو الدين الكامل.

77- حسن الظن بالله: أن لا ترجو الا الله، و لا تخاف الا ذنبك.

78- حسن الجوار: عمارة الديار، و مثراة المال.

79- الحلم زينة أهل الفضل.

80- حياة المؤمن لا تتم الا بالصبر و المداراة.

81- الحقد لا يسكن قلب مؤمن.

82- الحسود عدو لله، لأنه يكره ما يحبه الله.

83- حفظ الرجل أخاه بعد وفاته كرم.[ صفحه 349]84- حق المؤمن علي أخيه مساواته في الموت و الحياة.

85- حصنوا أموالكم بالزكاة.

(خ)

86- خمس هن كما أقول: ليس لبخيل راحة، و لا لحسود لذة، و لا لملول وفاء، و لا لكذاب مروءة، و لا يسود سفيه.

87- خير الناس: أكرمهم خلقا، و أشدهم الفا.

(د)

88- الداعي بلا عمل، كالرامي بلا وتر.

(ر)

89- الرغبة في الدنيا تورث الغم و الحزن.

(ز)

90- الزهد في الدنيا راحة القلب و البدن.

(س)

91- السخاء فطنة.

92- السخاء خلق حسن.

93- السخاء شجرة علي باب الجنة.

94- السخاء في الله أول مرتبة الايمان.

95- السخاء في الله ينفي (يقي) مصارع السوء.

96- السرور في ثلاث خلال: في الوفاء، و رعاية الحقوق، و النهوض في النوائب.

97- سلوا الله الغني في الدنيا و العافية، و في الآخرة المغفرة و الجنة.[ صفحه 350](ص)

98- الصدق عز.

99- الصبر دعاية الفرج.

100- الصفح عن الأخوان مكرمة.

101- صحبة عشرين يوما قرابة.

102- الصمت في دولة الطغاة عبادة.

103- صدرك أوسع لسرك.

104- صلة الرحم هي الحبل الممدود الي الله تعالي.

105- صلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة.

106- صاحب النية الصادقة هو صاحب القلب السليم.

107- الصلاد قربان كل تقي، و الحج جهاد كل ضعيف، و زكاة البدن الصيام.

(ط)

108- طوبي للمتحابين في الله.

109- طول التسويف حيرة.

(ع)

110- اعلم جنة.

111- العقل دليل المؤمن.

112- العزم حلية الأولياء.

113- عليكم بالتجمل، و احذروا النفاق.

114- عليكم بالتجمل، و احذروا الذل.

115- عليكم بالورع، فانه لا ينال ما عند الله الا بالورع.[ صفحه 351]116- عدو الحق من لم ينصح أهل الحق.

117- عدو العمل الكسل.

118- العدل أحلي من الشهد، و ألين من الزبد، و أطيب ريحا من المسك.

119- علي جاحد الاحسان اللعنة.

120- العافية نعمة يعجز الشكر عنها.

121- العافية نعمة خفية، اذا وجدت نسيت. و اذا عدمت ذكرت.

122- العامل بالظلم، و المعين له، و الراضي به شركاء ثلاثتهم.

123- العامل علي غير بصيرة، كالسائر علي غير طريق، فلا تزيده كثرة السير الا بعدا.

124- عالم أفضل من: ألف عابد، و ألف زاهد، و ألف مجتهد.

(غ)

125- الغضب مفتاح كل شر.

126- الغضب ممحقة لقلب الحكيم.

127- الغيبة آفة القلب.

128- الغيبة حرام علي كل مسلم، فأنها تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب اليابس.

(ف)

129- الفهم مجد.

130- في المؤمن ثلاث علامات:

اذا حدث صدق، و اذا أؤتمن أدي الأمانة، و اذا وعد أنجز وعده.[ صفحه 352](ق)

131- القرآن ظاهره أنيق، و باطنه عميق.

132- القوة علم الدين.

133- القوة مفتاح اليقين.

134- قلة العيال احدي اليسارين.

135- قلة الصبر فضيحة.

136- قد عجز من لم يعد لكل بلاء صبرا، و لكل نعمة شكرا، و لكل عسر يسرا.

(ك)

137- كثرة النظر في الحكمة تلقح العقل.

138- كثرة النوم مذهبة للدين و الدنيا.

139- كفي بالحلم ناصرا.

140- كفي بخشية الله علما، و كفي بالاغترار جهلا.

141- الكبر رداء الله، فمن نازع الله شيئا من ذلك أكبه الله في النار.

142- كل عين باكية يوم القيامة الا ثلاث أعين:

عين غضت عن محارم الله، و عين سهرت في طاعة الله، و عين بكت في جوف الليل من خشية الله.

143- كمال المؤمن في ثلاث:

تفقهه في دينه، و الصبر علي النائبة، و التقدير في المعيشة.

144- الكذب مجانب الايمان، و النفاق سنة الشيطان.

145- كفارة عمل السلطان: الاحسان الي الاخوان.[ صفحه 353](ل)

146- لا ينفع الايمان مع بخيل.

147- لا تمارين حليما و لا سفيها، فان الحليم يغلبك، و السفيه يؤذيك.

148- لا تصحب من يكتم علمه عنك.

149- لا ذمة لمن لا يعرف حق الصحبة.

150- لا تشاور أحمق، و لا تستعن بكذاب، و لا تثق بمودة الملوك.

151- لا يجمع الله لمنافق و لا فاسق:

حسن السمت، و الفقه، و حسن الخلق أبدا.

152- لا يراك الله حيث نهاك، و لا يفقدك من حيث أمرك.

153- لا تمار فيذهب بهاؤك، و لا تمازح فيجترأ عليك.

154- لا زاد أفضل من التقوي.

155- لا شي ء أحسن من الصمت.

156- لا عدو أضر من الجهل.

157- لا داء أدوي من الكذب.

158- لا عيش أهنأ من حسن الخلق.

159- لا مال أنفع من القناعة باليسير المجزي.

160- لا جهل أضر من العجب.

161- لا يتم المعروف الا بثلاث خلال: بتعجيله، و تقليل كثيره، و ترك الامتنان به.

162- ليس للبحر جار، و للملك صديق، و لا للعافية ثمن.

163- ليس لابليس جند أشد من النساء و الغضب.[ صفحه 354]164- ليس لك أن تأتمن الخائن و قد جربته، و ليس لك أن تتهم من أئتمنت.

165- لم يخلق الله يقينا لا شك فيه، أشبه بشك لا يقين فيه، من الموت.

166- لكل داء دواء، و دواء الذنوب الاستغفار.

167- لئن أندم علي العفو، خير من أن أندم علي العقوبة.

168- اللؤم تغافل.

(م)

169- من فرط تورط.

170- من لم يعلم لم يفهم.

171- ما عبدالله بشي ء أحب اليه من الورع، و الكف عن الناس.

172- ما اقترب شي ء من شي ء: أحسن من حلم الي علم، و من عفو الي مقدرة، و مسامحة الي أخوة.

173- المؤمن قنوع شكور، و الكافر ذو شر كفور.

174- ما قام نبي في قومه الا بالرفق و التواضع.

175- من أحسن، أحسن الله اليه.

176- المؤمن لا يكون حسودا، و لا حقودا.

177- المؤمن يغبط و لا يحسد.

178- المؤمن منزه عن الحرص علي ما ليس له.

179- المؤمن بري ء من السفه.

180- المؤمن مألوف، و لا خير فيمن لا يألف و لا يؤلف.

181- المؤمن أخو المؤمن، و عينه، و دليله، لا يخونه و لا يخذله.

182- المنافق يحسد و لا يغبط.[ صفحه 355]183- المنافق في دين الله، كالسارق في حرام الله.

184- ما نافق أحد قط، و رضي الله عن عمله.

185- من كثر نفاقه، عمي قلبه عن رشده، و هان علي الخلق شخصه.

186- المؤمن بري ء من السفه.

187- من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد قتله.

188- من نم أخاه أبلاه الله بضر يعتريه.

189- ما من مظلمة أشد من مظلمة لا يجد صاحبها عونا عليها الا الله.

190- ما نجا خائن، و لا فاز مهين، و لا يغني الله بخيلا.

191- من غش أخاه فليس منا.

192- من حصن سره ستر عرضه في دنياه و آخرته.

193- مودة يوم صلة، و مودة شهر قرابة، و مودة سنة رحم.

194- من نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب الآخرة.

195- من أتاه أخوه المسلم فأكرمه، فانما أكرم الله عزوجل.

196- من نصح أخاه أضعف الله عدوه.

197- من روع مؤمنا بسلطان ليصيبه، فهو مع فرعون و آل فرعون في النار.

198- من أعان علي مؤمن بشطر كلمة، لقي الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمتي.

199- من ضر أخاه تبرأ الحق منه.

200- من أنب مؤمنا أنبه الله في الدنيا و الآخرة.

201- من عير مؤمنا بذنب لم يمت حتي يركبه.

202- من ضر مؤمنا قطع الله حبله، و من تعمد له بسبب ألبسه الله ثوب الذل.[ صفحه 356]203- من طلب التجارة استغني عن الناس.

204- من لم يشكر ألهمة لم يشكر النعمة.

205- من كنوز الجنة: كتمان المصيبة، و كتمان الوجع، و كتمان الصدقة، و كتمان الحاجة.

206- من أنصف الناس رضي به حكما لغيره.

207- من استصغر زلة نفسه، استعظم زلة غيره.

208- من حسن في الدنيا أدبه، حسن في الآخرة منقلبه.

209- من خاف الناس لسانه فهو في النار.

210- الملوك حكام الناس، و العلماء حكام علي الملوك.

211- ما التقي المؤمنان قط، الا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه.

212- من ساء خلقه عذب نفسه.

213- من لم يستح عند العيب، و يرعو عند الشيب، و يخشي الله بظهر الغيب، فلا خير فيه.

214- من أكثر ذكر الله أظله الله في جنته.

215- المرء بأخيه كثير.

216- من لم يملك غضبه لم يملك عقله.

217- ما أقل من شكر المعروف.

218- ما عال من اقتصد.

219- ما أقبح الانتقام بأهل الأقدار.

220- من أحزن والديه فقد عقهما.

221- من عرف الله خاف الله، و من خاف الله سخت نفسه عن الدنيا.[ صفحه 357]222- من أوثق عري الايمان أن:

تحب في الله، و تبغض في الله، و تعطي في الله، و تمنع في الله.

223- من رضي بالقليل من الرزق، قبل الله منه اليسير من العمل.

224- من كرم أصله لان قلبه.

225- من خشن عنصره غلظ كبده.

226- من هجم علي أمر بغير علم، جدع أنف نفسه.

(ن)

227- النعم وحشية فاستكملوها بالشكر.

228- الناس ثلاث:

جاهل يأبي أن يتعلم، و عالم قد شفه علمه، و عاقل يعمل لدنياه و آخرته.[ صفحه 358]
الوحي الالهي


الامداد الالهي مستمر و متدفق في كل حين، من المعين.

و كيف ينقطع المدد و هم خلفاء الله في أرضه، و عليهم المعول منذ الخلق الأول، فهم حجج الله علي البرايا، فاذا انقطع المدد حلت البلايا، و عمت الرزايا.

و اذا أمرنا بالرجوع اليهم في كل صغيرة و كبيرة، و جور و جريرة، فكيف يزوي الاله عنهم علومه، و قد أمرهم برؤمه [1] .[ صفحه 119]و قد وردت الروايات متواترة في المعني اجمالا، أن أهل البيت عليهم السلام يوحي اليهم، و يزدادوا علما في كل ساعة أو ليلة بعد ليلة، أو ليالي الجمع، أو ليلة القدر، و لو شاؤوا أن يعلموا علموا في أي حين، أو صباحا و مساء [2] .

و ليس معني الوحي أنهم أنبياء يرون جبرائيل، بل يسمعون الصوت و لا يرونه، فهم محدثون. و كما ورد عن الكاظم عليه السلام قوله:

و هذا الوحي الالهي المستمر يسمي بالعلم الحادث «و هو قذف في القلوب و نقر في الأسماع و هو أفضل علمنا و لا نبي بعد نبينا» [3] .

فيؤكد عليه السلام أنهم ليسوا بأنبياء، اذ أن محمدا صلي الله عليه و آله و سلم هو خاتم الأنبياء، ولكنهم عليهم السلام محدثون.

و قد ورد في ذلك الصحيح من الروايات، فعن عبيد بن زرارة قال: أرسل أبوجعفر عليه السلام الي زرارة أن يعلم الحكم بن عتيبة أن أوصياء محمد عليهم السلام محدثون.

و في صحيح محمد بن اسماعيل قال: سمعت أباالحسن عليه السلام يقول: «الأئمة علماء صادقون مفهمون محدثون» [4] .

و لا غلو و لا عجب في ذلك، بعد أن أوحي الله الي أم موسي عليهاالسلام (و أوحينا الي أم موسي أن أرضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم [5] (و أوحي الي الحواريين (و اذا أوحيت الي الحواريين أن آمنوا بي[ صفحه 120]و برسولي) [6] مع أنهم ليسوا بأنبياء، فالوحي اليهم عليهم السلام اما قذف في القلوب - الهام من الله تعالي - أو نقر في الاسماع، يسمعون الملك و لا يرونه.

و قد ورد في رواية صحيحة أن الزهراء عليهاالسلام كانت محدثة.

و هذا الايحاء مما يقره العلم الحديث أيضا، فهناك نظرية مؤداها أن المعارف و المعلومات كامنة في الشعور الباطني للناس جميعا، ولكن هناك حجابا يحول دون الوصول اليه، أما العباقرة فانهم قادرون علي النفاذ الي الباطن و استنباط المعارف المدخرة فيه، و قد قال الفيلسوف «هنري برجسون» فكما أن الذرة موجود فيها جميع المعلومات، فكذلك خلايا الجسم، و سموا هذه النظرية «باندفاعية الحياة» و العباقرة يملكونها [7] .

و من الطبيعي لمن قلد زمام الأمور أن تكشف له الحقائق العلمية، ليكون علي بصيرة من أمره في كل مجالاته و مواقفه، و قد صرح أهل البيت عليهم السلام في روايات عدة منها الصحيحة أنهم يزدادون علما و الا لنفد ما عندهم.

ففي صحيحة زرارة قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يقول «لو لا أنا نزداد لأنفدنا، قال قلت: تزدادون شيئا لا يعلمه رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم؟ قال: أما انه اذا كان ذلك عرض علي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم ثم علي الأئمة ثم انتهي الأمر الينا [8] فتؤكد هذه الرواية المصادر العديدة، التي طرحت علي بساط البحث، من آنية و كيفية الايحاء اليهم عليهم السلام.[ صفحه 121]فسواء كان الايحاء اليهم في كل ساعة، أو في كل ليلة جمعة، أو في ليالي القدر، أو متي شاؤوا... الخ... [9] و سواء كانت بعض الروايات صحيحة [10] و بعضها مهملة، فمن المحتوم الذي لا يشك به عند الامامية أنهم عليهم السلام يزدادون علما، و أن علمهم الهي لدني، و أنه ينحدر عنهم السيل، و لا يرقي اليهم الطير.


پاورقي

[1] - رأم: أصلح، و الحبل فتله قتلا شديدا.

[2] الكافي كتاب الحجة. معالم المدرستين ج 2 / 312 و ما بعد...

[3] الكافي ج 1 / 264.

[4] صحيح الكافي ج 1 / 31.

[5] القصص / 7.

[6] المائدة / 111.

[7] الامام الصادق في نظر علماء الغرب 263.

[8] الكافي ج 1 / 255.

[9] الكافي ج 1 / كتاب الحجة ص - 242 - 253 - 261.

[10] ملاحظة: كل ما ذكر من الروايات الصحيحة فهي علي مبني السيد الخوئي في كتابه معجم الرجال.


الكتاب


المراد به القرآن الكريم و هو أشهر من أن يعرف، و مع هذا فقد عني الأصوليون بتعريفه و ذكروا له عدة تعريفات، و حرص الجميع أن يكون كل واحد منهم تعريفه جامعا مانعا [1] .[ صفحه 69]و من هذه التعريفات:

(أنه الكلام المعجز، المنزل علي النبي صلي الله عليه و سلم المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته) [2] .

و الملاحظ من هذا التعريف أنه جمع بين الخصائص العظمي للقرآن الكريم التي هي: الاعجاز، و التنزيل علي النبي صلي الله عليه و سلم، و الكتابة في المصاحف، و النقل بالتواتر، و التعبد بتلاوته [3] .

و لا خلاف بين المسلمين في أن القرآن الكريم حجة عند الجميع، و أنه المصدر الأول للتشريع و أنه حجة علي الناس أجمعين. و البرهان علي حجيته: أنه من عندالله و الدليل علي أنه من عندالله اعجازه. و اذا ثبت أنه من عندالله بدليل اعجازه، وجب اتباعه من قبل الجميع. و استفادة الأحكام من نصوصه [4] .

و في فقه الامام الصادق رضي الله عنه ما يدل علي احتجاجه بالقرآن الكريم.

كما في النماذج الآتية:


پاورقي

[1] ينظر حاشية الأزميري علي مرآة الأصول: 1 / 87 - 86، الاحكام في أصول الأحكام للآمدي: 1 / 228، شرح مرقاة الوصول: 1 / 96 - 93، و التوضيح و التلويح لسعد الدين التفتازاني المطبعة الخيرية بمصر ط 1، 1324 ه: 1 / 36، المستصفي من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المطبعة الأميرية بمصر ط 1، 1322 ه: 1 / 65.

[2] ارشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني مطبعة محمدعلي بمصر: 26، مناهل العرفان: 1 / 12، أصول الفقه الاسلامي لزكي الدين شعبان مطبعة دار التأليف بمصر ط 3، 1963 م: 33.

[3] مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبدالعظيم الزرقاني مطبعة عيسي الحلبي ط 2، صس 1931 م: 1 / 12.

[4] مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبدالعظيم الزرقاني مطبعة عيسي الحلبي ط 2، 1931 م: 1 / 12.


بعض المعاني الباطنية للمصطلحات الشرعية الظاهرة وفقا للفقه الاسماعيلي الفاطمي


الماء: العلم الحقيقي الذي تحيا به الأرواح

الطهارة: التطهير بالعلم من أحداث النفوس (و أنزلنا من السمآء مآء طهورا) أي التطهير من الذنوب و البراء من الباطل و أهله.

الغر المحجلون: الأئمة

الصلاة: الدعوة من قبل الامام - البراء من الباطل و اهله.

الخشوع: هو حد الداعي و علي المستجيب أن يقبل عليه بقلبه و يشعر بتعظيم ما يسمع منه و فهمه و اعتقاده و قبوله.

الركوع: حد الحجة و علي المستجيب اذا أطلعه الداعي عليه الخشوع و الخضوع له و معرفة حقه الذي أوجبه الله علي المؤمنين فانه باب صاحب الزمان.

السجود: حد الامام و هو طاعته و اعتقاد امامته و الاقرار بولايته و أنه السبب بين الله و بين عباده و القبول منه و الكون معه.

المساجد: الدعاة.

الكفان: و هم حجج الناطق و أساسه الامام و حجته.[ صفحه 180]الداعي المستور: مثل ساعة من ساعات الليل.

و المأذون له: مثل ساعة من ساعات النهار

المفيد: مثل الاناء

اليمبن: مثل ولي الزمان

الأصابع: الابهام (الناطق) المسبحة (الأساس) الوسطي (الامام) و التي تليها (الحجة) الخنصر (باب الدعوة) و الابهام أقواها و بها يستتم القبض و البسط.

عقد الأصابع: مثل الأثني عشرة حجة.

الوالدان: نبي أهل كل شريعة و أساسه. أو من يقوم مقامهما.

الفم: الناطق في وقته و الامام في عصره.

الأنف: مثل أساس النبي و حجة الامام.

المضمضة و الاستنشاق: مثل الاقرار بالامام و الحجة و طاعتهما.

الأسنان: الحدود و المنصوبين للدعوة تطهر بالابهام و المسبحة أي أصلي الشريعة النبي و وصيه.

الوجه: النبي في عصره و الامام في زمانه.

غسل الوجه: مثل الاقرار بامام الزمان و بالسبعة النطقاء و السبعة الأئمة الذين يتعاقبون الامامة بين كل ناطقين.

غسل الوجه باليدين: مثل الاقرار بظاهر الرسل و الأئمة و باطنهم.

مسح الرأس: مثل الاقرار بصاحب الشريعة محمد (ص) و التمسك بشريعته و سننه.[ صفحه 181]شعر الرأس: مثله مثل الظاهر و جلدة الرأس مثل الباطن.

الأذنان: مثل الأساس و الحجة لأن الأذن تعي ما يخرج من الفم الذي هو الناطق.

المسح علي الأذنين: مثل الاقرار بالأساس و الحجة و ظاهرها و باطنها.

الرجلان: الامام و الحجة، و الداعي و المأذون.

المسح علي الرجلين: هو اقرار بالامام و الحجة فمن دونهما من الحدود المزدوجة و الغسل تأويله الطاعة و المسح تأويله الاقرار.

الماء و التراب: الماء - العلم - و التراب المؤمنين.

الأرض الطيبة: مثل حجة أهل الحق.

الأنياب الأربعة: مثلهم حدود الامام الأربعة.

السواك: الامام.

العطر: العلم الحقيقي - و الأزواج حدودهم المزاوجون لهم و هو الحجج

السواك: تفقد الحدود و الاستنان بسنة الحدود الاثني عشر.

السفر الخروج عن مكان الدعوة و قرار الدعوة و جماعة المؤمنين.

الخمر: العلوم الغامضة التي لا يحتملها و لا يعقل حقايقها من سمعها ممن لم يبلغ حدودها.

الجنة: الدعوة، و الجنة مشتقة من الاجتنان أي الاستتار، و الدعوة و ما فيها من الحدود مستورة.[ صفحه 182]السفرة و الخوان: الدعاة - دعاة خير - و دعاة شر.

السمن و اللبن و الزيت و ما شابه: العلم و الحكمة

الصبيان: مثل المستفيدين المحرمين الذين لم يبلغوا حدود الاطلاق لهم في مفاتحه غيرهم.

غسل اليد من الطعام: في الباطن هو الأخذ علي المستحبين عدم الايماء بشي ء مما ربوا به من العلم و لا يرمزوا به ليطلع علي ذلك من ليس من أهله.

الختان: كشف الظاهر عن الباطن.

السبت لا يعمل به: كذلك وقت قائم القيامة لا يكون عمل فيه.

التوراة: مثل الظاهر

الانجيل: مثل الباطن

أهل الكتاب: أتباع كل صاحب زمان

الكتاب: مثل من كان من نبي أو امام

أفراق الشعر: السماح للمستفيد معرفة بعض الباطن (جلدة الرأس)

الجلود و الشعر و الصوف: مثل الظاهر

العظام: مثل الباطن

الذبح: مثل العهد

الميت: مثل الكفر بعد الايمان

تحريم الصلاة بجلود: أي لا يدخل المؤمن المستجيب في دعوة الحق بشي ء من ظاهر أهل الباطل[ صفحه 183]الصوم: هو الكتمان

الاستحاضة: الوسوسة و الشك في الدين دون اعتقاد ذلك فلا تحرم الحكمة علي المستجيب

المسجد: مثل المفيد

المعتكف: المستجيب

القبلة: مثل صاحب الزمان من كان من نبي أو امام

الخمس صلوات: مثل الخمس دعوات لولي العزم نوح - ابراهيم - موسي - عيسي - محمد - صلاة الظهر مثل لدعوة نوح، و في وجه آخر صلاة الظهر دليل علي النبي محمد و العصر مثل آخر الأئمة - صاحب القيامة - و المغرب مثل آدم و العشاء مثل الامام.

المعرفة بالله: معرفة ولي الزمان

الشجرة: صاحب الزمان - الناس

الشجر و الخيل: أمثال الحجج

الصدقة: ارشاد من ضل و نيل من افتقر من العلم بالعلم المأذون فيه.

الجهاد: جهاد النفس

السماء: ولي الزمان

وجه الله: وليه

القرآن: مثل امام الزمان[ صفحه 184]الصلوات المفروضات: أمثال النطقاء الواجب طاعتهم

النوافل: أمثال الأوصياء، و دعوة الحجج

الجمعة: دليل علي محمد باعتباره سادس النطقاء

صلاة التطوع: مثل الحجج

صلاة العصر: دعوة قائم القيامة

المؤذنون: الدعاة

الصف الأول بالصلاة: السابقون الي الدعوة

الخيل: الحجج الذين هم أكابر الدعاة

الساق: الباطن

القبلة: امام الزمان

الأعمي: الضلآلة

الآذان - الاقامة: الدعاء الي ظاهر الحق - الاقامة الدعاء الي باطنها

سحر الجن: الذين مرقوا من أهل الباطن عن الدين. و حرفوا الكلم و أضلوا غيرهم

الجن: أهل الباطن و الستر و الكتمان

مسجد الحرام: صاحب الزمان

مسجد الرسول: مثل الحجة

مسجد بيت المقدس: مثل الباب - اكبر الدعاة[ صفحه 185]المطاهر في الجوامع: المفيدون و الدعاة و لا بد لهم من ماذونين يكاسرون المستجيبين

المسخ: نقل الدعاة من مراتبهم وحطهم عنها

أكل الثوم: العلم الفاسد

الركعتان: هما الاقرار بالامام و الحجة عند دخول دعوة الحق تحية للمسجد

سور الحمد / 7 / آيات: السبعة نطفاء، أو سبعة أئمة بين كل ناطقين و سميت أم الكتاب لأنها أصل و القرآن مثل صاحب الزمان.

التصاوير: المتشبهون بالأولياء الذين جلسوا مجالسهم.

الأجذم و الأبرص و المجنون: مثل من فسد دينه فسادا لا يرجي صلاحه الا من قبل صاحب الزمان.

و المجنون من لا يعقل شيئا مما يلقي اليه من الحكمة.

المحدود: مثل من تعدي حدا من حدود الله فألزمه ولي أمره فيه عقوبة مثله.

و ولد الزنا: من أخذ عليه أو الأخذ علي من لم يؤذن له في الأخذ علي الناس.

الأعرابي: مثل من دعي ثم انقطع عن الدعوة و لم يلتفت الي ما أخذ عليه فيها.[ صفحه 186]و المفيد و المجبوب : المحرم الذي لم يبلغ حد أطلاقه، و المجبوب من قطع أن يكون مفيدا لعلة أوجبت ذلك.

المتيمم: من لم يجد داعيا يدعوه فاعتمد علي بعض المؤمنين فأخذ عنه ما تجوز لمثل ذلك.

الخنثي: مثل من أشكل أمره فلا يعلم هل بلغ مبلغ المفيدين الذين هم أمثال الرجال أولم يبلغ ذلك.

النية: الولاية

اليدان: الامام و الحجة - اليمني الامام، و اليسري الحجة.

المنافذ السبعة - في الوجه): النطقاء السبعة

الوضوء: المبالغة في التوبة

الركوع السجود: طاعة الحجة - السجود طاعة الامام

الخشوع: التواضع في دعوة الحق.

و التواضع: و التواضع في دعوة الحق من كل ذي درجة الي ذي الدرجة الأعلي و التواضع للمؤمنين يطرح التكبر و الاستطالة عليهم.

السماء: امام الزمان

بسم الله الرحمن الرحيم: «بسم الله» سبعة أحرف مثل النطفاء السبعة، و السبعة الأئمة الذين يتعاقبون الامامة بين كل ناطقين - (الرحمن الرحيم) مثل النقباء الاثني عشر[ صفحه 187]سورة الفاتحة: دليل علي سبعة ائمة - و سورة الفاتحة في الصلاة مع سورة ثانية تعني امام الزمان و حجته.

الفاتحة باضافه سورة: الاقرار في دعوة الحق بامام الزمان و حجته.

التسليم علي اليمين: التسليم للأئمة و السلام عليهم.

التسليم علي الشمال: التسليم للحجج و السلام عليهم و الاقرار بما أتوا به من الظاهر و الباطن.

الصيد: استمالة العوام الذين أمثالهم أمثال الوحوش النافرة.

الحجامة: المفاتحة بعلم الباطن

التثاؤب: الكسل و نفخ الهواء الكلام الفاسد

تخفيض صوت العطاس: قبول العلم عند وروده بالقلب و النية

اللهم صل علي محمد: أي تابع الامامة بعده في ذريته وصلها فيه

الطبيب: علم الباطن

ساعات النهار (12): أمثال ماذوني النقباء الاثني عشر

الساعة: قائم القيامة

المسافر: المنقطع عن أهل دعوته.

ذكر الله: ولي الزمان

الجالس في المسجد: المنتظر لقيام دعوة الحق قبل قيام الداعي اليها.[ صفحه 188]صعود الخطيب علي المنبر: استشراف الداعي و علوه علي من يدعوه و درجته أعلي من درجاتهم

جلوس الخطيب علي المنبر: انتصاب الداعي و اظهار نفسه للناس

آذان المؤذنين: دعاء المأذونين للداعي ليأتوه

الأميون: المستجيبون لدعوة الأئمة و الرسول منهم

الموت: القائم - صاحب القيامة - لأنه يقضي علي الأشياء، كما يقضي الموت علي الأحياء.

الركعة الأولي في صلاة الجمعة: مثل دعوة الناطق و تقرأ فيها سورة الجمعة.

و الركعة الثانية: مثل دعوة الحجة التي هي الدعوة المستورة و تقرأ فيها سورة المنافقين لأن المنافقين يكذبون بها اذ جاؤا يشهدون بالرسالة للناطق محمد و لم يشهدوا لوصيه بالخلافة و الامامة.

خطبة الخطيب و يده اليمني علي قائمة المنبر و اليسري علي السيف: أن القائم بدعوة الحق يعتمد علي الدعاء بظاهر الحكمة و الموعظة الحسنة و من لم يجب الي ظاهر الدعوة جوهد بالسيف.

الفطر: مثل المهدي اذا اظهر الدعوة المستورة و أزال سترها و الكتمان عنها.

ليلة الفطر: مثل حجة المهدي.[ صفحه 189]ليلة الأضحي: مثل حجة القائم.

اراقة دماء: الأضاحي اراقة دماء أعداء القائم الكفار المنافقين علي يده، فرؤساؤهم أمثال البدن و اللاحقون بهم أمثال البقر و أتباعهم أمثال الغنم و سفلتهم امثال المعز

استحباب الغسل لليدين: ما يستحب من الطهارة من الذنوب و التنظيف للمؤمنين في عصر المهدي و عصر القائم.

الأضحي و صلاته: مثل القائم، و صلاة الأضحي مثل دعوته.

الخروج الي العيدين: مثل الخروج الي جهاد العدو.

استقبال القبلة: استقبال الامام بالطاعة و السمع له.

السهو في الصلاة: الغفلة في دعوة الحق.

الركوع مرة و السجود مرتين: لأن الركوع دليل علي الحجة - الذي يجب أن يطاع فهو باب الامام و السجود مرتين لأن الامام له الطاعة و له الأمر و النهي.

صلاة العشاء: مثل دعوة الأئمة المستورين للتقيه

صلاة الفجر: دعوة المهدي.

صلاة الظهر و العصر و المساء: عدد ركعاتها اثني عشرة ركعة و هي دليل علي الاثني عشرة حجة فالتقصير في معرفتهم يسع من قصر فيهم.

صلاة المغرب و الفجر: مثل دعوة المهدي و هي أول دعوة ظهرت للائمة.[ صفحه 190]سفينة نوح و خرقها: مثل دعوته و خرقها مثل هلاك الدعوة.

السكران: مثل من تناول من العلم ما لا تحتمله قوته فغلب ذلك عليه فاسكره و حيره.

القيام في الصلاة: مثل القيام بواجب الامام و الحجة.

التربيع في الصلاة: ستر الامام و الحجة اذا عرضت علة توجب ذلك.

التقصير في الصلاة في السفر: مثل التمسك في غير دعوة الحق بظاهر الشريعة دون اظهار باطنها.

و التقصير في حال الخوف: الاقتصار علي ظاهر الشريعة دون باطنها أن يظهر أو يستعمل الظاهر في حين الخوف من المستغلبين.

الصلاة في كسوف الشمس: الاقبال علي حدود دعوة الحق و استتار الامام اطول و أشد اجتهادا فيه بمقدار قدر الامام و ارتفاعه عن قدر الحجة (القمر).

الغيث النازل من السماء: مثل العلم و الحكمة و ما يمد الامام حجته و من اقامة لدعوته.

عصا موسي: حجته هارون

النقباء ال 12: أمثال العيون المتفجرة.

صلاة الوتر: مثل دعوة النبي، و دعوة الوصي، و دعوة المهدي.

صلاة الفرض: مثل دعوة الاسلام (17 ركعة).[ صفحه 191]صلاة السنة: مثل الدعوة الباطنة المستورة و هي دعوة الحجة. و هي (34 ركعة) لأن فيها الأمر باقامة الظاهر و الباطن.

صلاة الناقلة: مثل الدعاء الي الحق و التواصي بالخير و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

صلاة العصر: مثل دعوة قائم القيامة.

الميت و الموات: مثل الكافر و الضال لأن الايمان مثله مثل الروح.

الموت: انتقال الأحياء بالحقيقة الذين هم أهل الايمان من حال الي حال و من درجة الي درجة رفعا أو خفضا علي قدر ما توجبه أعمالهم.

الحمي: ما يمتحن به المؤمن ممن هو فوقه اذا أراد أن ينقله من حال الي حال.

الابتلاء: امتحان المؤمن في الباطن.

العيادة بعد ثلاثة أيام: أن لا يعاجل الممتحن بالكشف عن أحواله في أول المحنة فيعظم ذلك عليه بل يترك قليلا حتي يأنس بالمحنة ثم يكشف أحواله و يختبر.

الجنة و أثمارها: الجنة دعوة الحق، و أثمارها ما في دعوة الحق من أنواع الحكمة.

تلقين الشهادة للمنازع: توقيف المنقول في حالات دعوة الحق علي حقائق التوحيد، و الاقرار بصاحب الشريعة.[ صفحه 192]حضور الجنازة: حضور نقلة المنقول في حدود دعوة الحق.

الولائم و حضورها: مثل حضور أمور الدنيا الجارية بين أهلها.

الميت مستريح و مستراح منه: فالمستريح العبد الصالح، و المستراح منه من الفاجر، و المنتقل من المؤمنين من درجة الي درجة أعلي سر و استراح و يسهل ما كان عليه من العبادة. وزادت بصيرته و قوي يقينه.

العمامة: علم الرئيس - و لبس العمامة تعني ستر الرئيس و كتمان أمره الذي قبله مثل الرأس.

ازالة عمامة الشهيد: تسليم الرئاسة الي رئيسه.

الجلوس (الميت): التخلف عن العمل.

تنشيف الميت بعد غسله: الماء - العلم الحقيقي - و التنشيف ما يؤخذ علي المنقول من كتمان الحق و ستره.

مواضع السجود: الوجه واليدان و الركبتان و القدمان - مثل النطقاء السبعة و الأئمة السبعة فيما بين كل ناطقين.

الفم: الناطق.

الحنوط في الاذنين: مثل علم الامام و الحجة.

حنوط الميت: مثل ما يفاتح به المنقول من درجة الي درجة من درج حدود الحق.

الزعفران والورس: مثل علم الظاهر الصحيح المأخوذ عن أولياء الله.[ صفحه 193]البخور: مثل العلم الدنيوي ينتفع به عاجل الدنيا و ظاهر أمرها.

المحرم: مثل المستجيب الذي قد أخذ عليه ميثاق الدعوة - دعوة الحق - و لم يبلغ مبلغ المطلقين.

الكفن: مثل الظاهر و علي المنقول لا ينقل الا بعد أن يقام له الظاهر و يؤمر به و باستعماله.

حمل الميت علي السرير: السرير مثل الدعوة. و حمله علي أعناق الرجال مثل استعلائه علي نظرائه الذين كانوا معه في درجته.

يحمل الجنازة أربعة: المنقول في دعوة من درجة الي درجة علي أيدي أربعة. الداعي الذي تولي أمره يرفعه الي الباب، و الباب يرفعه الي الحجة و الحجة يرفعه الي الامام.

الطفل: المستجيب المحرم.

المصلي يقف بحذاء صدر الرجل: الذي يلي نقل المنقول في درجات الدعوة يتجافي عن النظر في مساويه و عيوبه المستورة التي مثلها مثل العورة.

و ان كان الميت امرأة وقف بحذاء رأسها: المرأة كلها عورة فوجب الوقوف عند رأسها.

الساعة: قائم القيامة.

الشهيد: امام الزمان الشاهد علي أهل زمانه.

المقتر: اذي لا علم له.[ صفحه 194]الذهب: علم الناطق. و علم الامام.

الفضة: علم الأساس. و علم الحجة.

الجوهر: علم الملائكة العلويين و الروحانيين.

النحاس الحديد: علم أكابر الدعاة - النقباء - و الحديد علم أكابر الدعاة.

القصدير: علم الدعاة.

الرصاص: علم المأذونين.

اليتامي: الأئمة لأن كل واحد منهم فرد لا مثيل له.

المساكين: أولياء العهد للائمة و الحجج لأنهم محتاجون و مفتقرون الي الأئمة.

ابن السبيل: الدعاة المتصوفون و المتفرقون في جزائر الأرض و أقاليمها.

الذبح: أخذ العهد.

البيوت: أولياء الله و أسبابهم.

السنة: مثل الناطق صاحب الشريعة.

الأشهر: مثل نقباء صاحب الشريعة الأثني عشر.

الأيام: مثل أولياء الله القائمين بأمر دينه لعباده.

النية: مثل الولاية.

الأكل و الشرب: مثل المفاتحة بالتأويل و استماعه.[ صفحه 195]شهر رمضان: مثل أساس الشريعة، و مثل أيامه مثل الأئمة و الحجج من ولده. و شهر رمضان يكون أيضا مثل الخاتم الأئمة صاحب القيامة.

الفطر: مثل المهدي.

القي ء: رفض العلم و الحكمة.

الذباب: أشرار الناس و سفلتهم.

ليلة القدر: حجة خاتم الأئمة و حجته يقوم قبله لينذر الناس بقيامه و يبشرهم به ويحضهم علي الأعمال الصالحة قبل ظهوره و اغتنام ذلك.

يوم الفطر: مثل قيام المهدي و ظهور دعوة الحق بعد أن كانت مستورة.

يوم النحر: مثل قيام خاتم الأئمة، و يظهر الباطن بظهوره، و ليس يكون صيام باطن و هو الكتمان و لا ظاهر لارتفاع الأعمال.

أيام التشريق الثلاثة: مثل حجة خاتم الأئمة و بابه و داعيه.

صوم المعصية: الكتمان علي من ارتكب معصية.

الاعتكاف: ملازمة الدعاة و المواظبة علي حضور مجالسهم.

العشر الأواخر من شهر رمضان: مثل الأبواب و الأبواب أكابر الدعاة الذين هو أبواب الحجج النقباء و أبواب الدعاة وسائط بينهم و بين من دونهم.

الطيب: مثل الداعي الي دعوة الحق.[ صفحه 196]الطواف: مثل تمسك أهل دعوة الحق بامام زمانهم و لوذاتهم به و اقبالهم عليه.

طواف الحجيج أسبوعيا: مثل اقرار أهل دعوة الحق بالنطقاء السبعة و الأئمة السبعة الذين يتعاقبون الأمة.

والركعتان: مثل اقامة الظاهر و الباطن في دعوة الحق.

الصفا و المروة: النقباء، و هم كبار الدعاة و هم اثني عشر أصحاب جزائر الأرض الحجة.

الخارج الي الحج راكبا: مثل المعتمد علي داعيه و سببه الي ولي زمانه و حجته.

الماشي الي الحج: مثل المعتمد علي امام زمانه و حجته.

مني: مثل الداعي الي دعوة الحق - و قيل مثل الحجة، و قيل أحد الأئمة.

التروية: مثل الامام. و هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة.

عرفة: مثل خاتم الائمة.

المزدلفة: مثل حجة القائم.

الجمار: مثل المخالفين لدعوة الحق يرميهم أهلها بالحجج القاطعة و يتبرأون منهم.

و الحصي التي رمي بها الجمار: أمثال الحجج التي يحتج بها عليهم ينبغي أن تكون حججا لطافا يعقلونها و لا تكون عظاما تهلكهم.[ صفحه 197]السبع حصيات: علوم السبع نطقاء، و علوم السبع الأئمة بين كل ناطقين.

سبعون حصاة: مثل للسبعين حجة الذين يعلمون الحجج التي يحتج بها علي أعداء الله.

رمي الجمار نهارا: مثل أن أعداء الله انما يحتج عليهم المؤمنون بحجج الظاهر.

رمي الجمار: مثل الاحتجاج علي أهل الباطل يومئذ بالباطن.

نحر الامام بيده: مثل قتل رؤساء الضلالة بيده.

اللحية: مثل العلم العالي الذي يكون للقائمين بدعوة الحق.

القاء الشعر بمني ودفنه: مثل القاء الظاهر في حين قيام القائم و اظهار الباطن.

مثل يوم الفجر: مثل القائم.

طواف النساء: مثل الاتصال بالامام.

مثل النفر: مثل النقلة عن الدنيا الي الآخرة.

مثل أيام من: مثل حدود القائم.

مكة: مثلها مثل دعوة محمد صلي الله عليه و آله و سلم و الحشر يوم القيامة فيها و ليس لقائم القيامة دعوة غيرها.

الحجر الأسود: مثله مثل حجة صاحب الزمان.

البيت: مثل الامام.[ صفحه 198]العمرة: مثل السعي الي حجة ولي الزمان.

العرب: أسباب أهل دعوة الحق.

العرب العاربة: أولياء الله.

المستعربون: المستفيدون من المستجيبين لدعوة الحق.

الأعراب: سائر المسلمين الذين لم يستجيبوا لدعوة الحق و لم يستحقوا اسم الايمان ببيعة ولاة الأمر.

الجنة: دعوة الحق.

القرآن: مثل ولي الزمان.

المجاهدون في سبيل الله: الذابون عن دعوة الحق و هم حجج أولياء الحق و الرسل و الأنبياء.

الغزو: الدعاء الي الله.

النفقة في سبيل الله: ما يفيده المفيدون المستفيدين فهم من علم أولياء الله.

خيول الغزاة في الدنيا: نقباء أولياء الله في الدنيا.

صهيل الخيل: كلام النقباء بحجج الحق.

الرمي عن القوس: مثل الاحتجاج علي أهل الباطل.

تأديب الفرس: تأديب أولياء الله حججهم.

ملاعبة الرجل امرأته: مثل مفاوضة المفيد من يستفيد منه بالرمز و الاشارة.[ صفحه 199]السفر: الضرب في الأرض لطلب الدين، و النقلة في درجاته.

الزاد في السفر: الأمر بالتقوي و العمل به.

خصبة الأرض بالنبات: مثل حياة المؤمنين بالعمل و الحكمة.

المخ: علم الباطن.

ركوب السفينة: الدخول في دعوة الحق و ولاية صاحب الزمان.

الأعداء: أمثال النفس الامارة بالسؤ.

الرايات: مثل علامات الحق و الباطل.

الشعار: علامة يجعلها الداعي عند من يأخذ عليه العهد من المؤمنين.

الشجر و قطعها: أمثال البشر، و قطعها مثل ازالة الناس عن مراتبهم و حدودهم.

دار الحرب: دعوة أهل الباطل.

السلاح: حجة أهل الحق و حجة أهل الباطل و استعمال ذلك احتجاج الفريقين بعضهم علي بعض.

زوال الشمس: مثل قرب نقلة امام الزمان، و ذلك يكون عند كمال أمره و استوائه.

الغيث: مثل مادة امام الزمان الي أوليائه بالعلم و الحكمة.

دعوة المظلوم: مثل دعوة الحق.

المظلوم: الامام الذي تغلب المتغلبون علي ظاهر أمره.[ صفحه 200]الأمر بخفض الأصوات في الحرب: مثل النهي عن السفه و ارتفاع الأصوات كذلك عند المناظره.

اظهار السيوف و العدة: اشهار الحجج و تبيانها عند مناظرة المخالفين.

القتل: الترك علي الضلالة.

الجهاد: اقامة الحجة علي أهل الباطل.

دفع حكم من أحكام الاسلام: مثل من أنكر حدا من حدود دعوة الحق.

العين و الجاسوس: مثل المرتادين في ستر و خفية من غير أن يظهروا أنفسهم.

الاستتابة: مثل الموعظة و عرض الرجوع الي الحق علي من خرج عنه.[ صفحه 201]
ابن الوردي


27. و قال ابن الوردي (م 749): «جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، سمي الصادق لصدقه، و ينسب[ صفحه 21]اليه كلام في صفة الكيمياء و الزجر و الفأل». [1] .


پاورقي

[1] الامام الصادق عليه السلام و المذاهب الأربعة 56:1؛ موسوعة الامام الصادق عليه السلام 469:1.


مدرسته العلمية


ما كان أخذ العلم عنه علي الطراز الذي تجده اليوم من الحوزات العلمية و النقاش في الدليل و المأخذ، بل كان تلامذته يرون امامته عدا قليل منهم، والامامية كما تقدم تري أن علم الامام لا يدخل فيه الرأي و الاجتهاد فيحاسب الامام علي المصدر و المستند، و انما علمه الهي موروث، نعم ربما يسأله السائل عن علة الحكم سؤال تعلم و استفاده لا سؤال رد و جدل.

علي أن من أخذوا عنه العلم من غير الامامية كانوا يرون جلالته و سيادته و امامته [1] و قد عدوا أخذهم عنه منقبة شرفوا بها و فضيلة اكتسبوها. [2] .

و هذا ابن أبي الحديد قد أرجع علم المذاهب الأربعة اليه في الفقه. [3] .

فكان السائل يأتي اليه و يستعلمه عما أشكل عليه، و كان الكثير منهم قد استحضر الدواة و القرطاس ليكتب ما يمليه عليه الامام ليرويه عنه عن تثبت.

و اذا أردت أن تعرف مبلغ علمه فانظر الي كثرة من استقي منه العلم فقد بلغ من عرفوه منهم أربعة آلاف أو يزيدون، و لماذا روي هؤلاء كلهم عنه و لم يرووا عن غيره، مع وفرة العلماء في عصره، و لماذا اذا روي أحد منهم عنه وقف[ صفحه 136]عليه، و لا يسأل عمن يروي ما أملاه، الا أن يخبر هو أن ما أملاه عن آبائه عن جده الرسول صلي الله عليه و آله.

و ما كانت تلك المدرسة التي خرجت ذلك العدد الجم مدرسة تريد أن تعلم العلوم للذكر و الصيت و الفخر و الشرف، و ما كانت غاية تلامذتها الا أن يتعلموا العلم للعلم و خدمة الدين و الشريعة، و من خالف هذه السيرة أبعده الامام عن حوزته، فكم طرد اناسا و لعن قوما خالفوه في سيرته و سريرته و ما زالت عظاته و ارشاداته تسبق تعاليمه، أو تطرد مع بيانه.


پاورقي

[1] تهذيب الأسماء و اللغات و ينابيع المودة.

[2] مطالب السؤل.

[3] شرح النهج: 1 / 6.


قبول النصح


ان رجاحة عقل الفتي تعرف بالاصغاء للنصح، و الأخذ بقول الناصح، لأن الجاهل تأخذه الحمية فلا يستمع للنصح، ظنا منه أن الناصح يكشف له عن عيوبه، و لا يرضي الجاهل أن يقف علي نقص في نفسه، و قد فاته أن انكشاف عيوبه لديه يحثه علي سترها بالاصلاح، و لذا قال الصادق عليه السلام - تعليما لنا و الا فهو المنزة عن النقص -: أحب اخواني الي من أهدي الي عيوبي. [1] .[ صفحه 67]أقول: و كيف لا يكون أحبهم اليه، و هو يريد به أن يتخلي عن الرذيلة و يتحلي بالفضيلة، و الحسن تلك الخلة من الأخ جعل ذلك الكشف عن العيوب هدية، و هذه هي الغاية القصوي بالترغيب في هذه الخلة للاخوان و تبادلها بينهم.

و قد جعل قبول النصح للمؤمن أمرا لا غني عنه، فقال عليه السلام: لا يستغني المؤمن عن خصلة به، و الحاجة الي ثلاث خصال: توفيق من الله عزوجل، و واعظ من نفسه، و قبول من ينصحه. [2] .


پاورقي

[1] الوسائل، باب استحباب قبول النصح: 8 / 413 / 2.

[2] الوسائل: 8 / 413 / 3.


كرمه و سخاؤه


الكرم و السخاء ليسا بأمرين غريبين عن الواقع النفسي لأهل البيت ، بل هما أمران أصيلان يمتدان عبر الجذور العميقة لتأريخهم ، و قد عرف الكرم الهاشمي بالطيبة و العفوية ، البعيدة عن عوامل التكلف و الامتنان ، و يمتاز عطاء أهل البيت و بذلهم بارتباطه الوثيق بالله ، و رعاية جانب التقرب اليه فيه ، دون أن يشوبه من نوازع النفس الانسانية ما هو غريب عن هذا الارتباط ، فعن مسمع ابن عبدالملك ، قال:

« ... كنا عند أبي عبدالله عليه السلام بمني و بين أيدينا عنب نأكله ، فجاء سائل فسأله ، فأمر له بعنقود فأعطاه ، فقال السائل:لا حاجة لي في هذا ، ان كان درهم ؟ فقال له الامام:يسع الله عليك . فذهب ثم رجع فقال:ردوا العنقود. فقال له الامام:يسع الله لك ، و لم يعطه .

ثم جاء سائل آخر ، فأخذ أبوعبدالله ثلاث حبات عنب فناولها اياه ،[ صفحه 110]فأخذها السائل من يده ثم قال:الحمدلله رب العالمين الذي رزقني . فقال أبوعبدالله عليه السلام:مكانك ، فحثا مل ء كفيه عنبا فناولها اياه ، فأخذها السائل من يده ثم قال:الحمدلله رب العالمين الذي رزقني . فقال له أبوعبدالله عليه السلام:مكانك ، يا غلام ، أي شي ء معك من الدراهم ، فاذا معه نحوا من عشرين درهما فيما حزرناه ، فناولها اياه فأخذها ، ثم قال:الحمدلله هذا منك وحدك لا شريك لك .

فقال له أبوعبدالله عليه السلام:مكانك ، فخلع قميصا كان عليه ، فقال:البس هذا ، فلبسه فقال:الحمدلله الذي كساني و سترني ، يا أباعبدالله ، أو قال:جزاك الله خيرا ، و لم يدع لأبي عبدالله الا بذا ، ثم انصرف فذهب . قال مسمع:فظننا أنه لو لم يدع له لم يزل يعطيه ... » .

و في هذا الحديث نلاحظ رعاية ذلك الارتباط في العطاء من الامام بصراحة ، فحين كان شعور السائل بالامتنان لله خالصا فيما أولاه الامام من احسان ، كان عطاء الامام يتضاعف ، و عندما أبدي السائل امتنانه للامام بدعائه له أخيرا ، كف الامام عنه ، أما امتناع المام عن اعطاء السائل الأول عند عوده اليه ثانيا ، فلأن رد السائل لعطاء الامام أولا و استخفافه به ، يكشف عن أن السائل لم يكن سؤاله عن حاجة ، بل هي حرفة اتخذها لنفسه لجمع المال من سبيل حرام ، و كانت عملية الرد هذه عليه تأنيب و تأديب له .

و من صور كرمه و سخائه الفريدة ما ذكره يونس عن بعضهم ، قال:« انه سأل الامام:جعلت فداك ، بلغني أنك تفعل في غلة عين زياد ( اسم ضيعة له ) شيئا ، و أنا احب أن أسمعه منك ...

فقال لي:نعم كنت آمر اذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ، ليدخل الناس و يأكلوا ، و كنت آمر في كل يوم أن يوضع عشرة بنيات ، يقعد[ صفحه 111]علي كل بنية عشرة ، كلما أكل عشرة جاء عشرة اخري ، يلقي لكل نفس منهم مد من رطب ، و كنت آمر لجيران الضيعة كلهم ، الشيخ و العجوز و الصبي و المريض و المرأة ، و من لا يقدر أن يجي ء فيأكل منها ، لكل انسان منهم مد ، فاذا كان الجذاذ ، و فيت القوام و الوكلاء و الرجال اجرتهم و أحمل الباقي الي المدينة ، ففرقت في أهل البيوتات و المستحقين الراحلتين و الثلاثة ، و الأقل و الأكثر علي قدر استحقاقهم ، و حصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار ، و كان غلتها أربعة آلاف دينار ... » .

و من آيات كرمه ما نقله أبونعيم في الحلية عن أبي الهياج ابن بسطام أنه قال:كان جعفر بن محمد يطعم حتي لا يبقي لعياله شيئا .

و منها ما ذكره مفضل بن قيس بن رمانة ، قال:« دخلت علي أبي عبدالله عليه السلام فشكوت اليه بعض حالي ، و سألته الدعاء ...

فقال:يا جارية ، هاتي الكيس الذي وصلنا به أبوجعفر ، فجاءت بالكيس ... فقال:هذا كيس فيه أربعمائة دينار فاستعن به ...

فقلت:والله جعلت فداك ما أردت هذا ، ولكن أردت الدعاء لي ...

فقال لي:ولا أدع الدعاء ، و لكن لا تخبر الناس بكل ما أنت فيه فتهون عليهم ... » .

و يحدد لنا الامام المفهوم الانساني للمعروف بأعمق ما يتصور له من تحديد ، فالمعروف عنده هو العطاء بدون مسألة و طلب ، و الذي ينطلق عن يد كريمة الي يد لم يدنسها ذل الاستجداء ، فهو عطاء لا يقابله شي ء سوي ارادة وجه الله ، و حب المعروف لأنه خير ، أما العطاء بعد المسألة فليس معروفا بالمفهوم الذي[ صفحه 112]حدده الامام ، لأنه مكافأة علي ما بذل السائل من ماء وجهه للمسؤول ... فعن الذهلي ، عنه عليه السلام ، أنه قال:

« المعروف ابتداء ، و أما من أعطيته بعد المسألة فانما كافيته بما بذل لك من ماء وجهه ، يبيت ليلته أرقا متململاء ، يمثل بين الرجاء و اليأس ، لا يدري أين يتوجه لحاجته ، ثم يعزم بالقصد لها ، فيأتيك و قلبه يرتجف و فرائصه ترتعد ، قد تري دمه في وجهه ، لا يدري أيرجع بكآبة أم بفرح ... » .

و هذه الصورة الواقعية المؤثرة التي أوردها الامام في حديثه ، هي تعبير حي للحالة النفسية التي يعيشها صاحب الحاجة ، عندما تضيق عليه السبل ، و تنغلق في وجهه منافذ الانفراج ، و أي شي ء عند الانسان أغلي من ماء وجهه يبذله ، أو عزة نفس بذلها ، و أي ثمن يمكن أن يقدمه الانسان في مقابل ذلك البذل السخي .


سليمان بن عبدالملك


ولي الأمر بعد أخيه الوليد يوم السبت في النصف من جمادي الآخرة سنة 96 ه بعهد من أبيه عبدالملك، و بقي واليا الي أن مات يوم الجمعة لعشر خلون من صفر سنة 99 ه، و كانت ولايته عامين و تسعة أشهر و أيام، و هو شقيق الوليد، و أراد الوليد أن يعزل سليمان عن ولاية العهد و يبايع لولده عبدالعزيز فأبي سليمان، فكتب الوليد الي عماله، و دعا الناس الي ذلك، فلم يجبه الا الحجاج و قتيبة ابن مسلم. و لهذا غضب سليمان علي آل الحجاج و نكبهم، و قتل قتيبة بن مسلم سنة 96 ه و عزل عمال الحجاج، و عذب أهله، و أطلق في يوم واحد من المسجونين في سجن الحجاج واحدا و ثمانين ألفا من الاسراء و أمرهم أن يلحقوا بأهاليهم،[ صفحه 148]و وجد في سجن الحجاج ثلاثين ألفا ممن لا ذنب لهم، و ثلاثين ألف امرأة، و سجن يزيد بن مسلم كاتب الحجاج، و ادخل عليه و هو مكبل في الحديد فلما رآه سليمان ازداره فقال: ما رأيت كاليوم قط، لعن الله رجلا أجرك رسنه و حكمك في أمره.

فقال له يزيد: لا تفعل يا أميرالمؤمنين، فانك رأيتني و الأمر عني مدبر و عليك مقبل.

ثم قال سليمان: عزمت عليك لتخبرني عن الحجاج ما ظنك به؟ أتراه يهوي بعد في جهنم أم قد استقر؟

قال: لا تقل هذا في الحجاج، فقد بذل لكم نصحه، و أحقن دونكم دمه، و آمن وليكم، و أخاف عدوكم، و انه يوم القيامة لعن يمين أبيك عبدالملك، و يسار أخيك الوليد، فاجعله حيث شئت.

فقال سليمان: اخرج عين الي لعنة الله.

و كان سليمان يأخذ برأي عمر بن عبدالعزيز في بعض اموره يستشيره فيها. و قال له: انه قد ولينا ما تري، و ليس لنا علم بتدبيره، فما رأيت من مصلحة العامة فمر به فليكتب.

فكان رد الصلاة الي ميقاتها، بعد أن كانوا يؤخرونها الي آخر وقتها.

و قد أجمع المؤرخون علي شدة نهم سليمان و انه يأكل كثيرا يجوز المقدار. و قال بعضهم: كان يأكل مائة رطل، و غير ذلك مما ذكروه.

و كان يلبس الثياب الرقاق، و ثياب الوشي، و لبس الناس جميعا الوشي جبابا و أردية و سراويل و عمائم و قلانس، و ألبس جميع أهله و حاشيته الوشي ء، حتي الطباخين، و أمر أن يكفن فيه، و كان مجحفا في جباية الأموال.[ صفحه 149]فمن ذلك أنه كتب الي عامله علي خراج مصر - و هو اسامة بن زيد التنوخي -: احلب الدر حتي ينقطع، و احلب الدم حتي ينصرم.

قال الكندي: فذلك أول شدة دخلت علي أهل مصر.

و قد أعجب سليمان بفعل اسامة و قال: هذا اسامة لا يرتشي دينارا و لا درهما.

فقال له عمر بن عبدالعزيز: أنا أدلك علي من هو شر من اسامة و لا يرتشي دينارا و لا درهما.

فقال سليمان: و من هو؟

قال: هو عدو الله ابليس. فغضب سليمان و قام من مجلسه.

و قدم اسامة علي سليمان بما اجتمع عنده من الخراج و قال: يا أميرالمؤمنين، اني ما جئتك حتي نهكت الرعيد وجهدت، فان رأيت أن ترفق بها و ترفه عليها و تخفف من خراجها ما تقوي به علي عمارة بلادها فافعل، فانه يستدرك ذلك في العام المقبل.

فقال له سليمان: هبلتك امك، احلب الدر فاذا انقطع فاحلب الدم.

و غضب سليمان علي أعظم قائد فتح الفتوحات العظيمة في بلاد المغرب و هو موسي بن نصير، و كان من رجالات الكوفة العسكريين، و زهادها المؤمنين! ممن عرف بولائه لأهل البيت عليهم السلام و استقامته، و لعل من هذا كان سخط سليمان عليه بعد تلك الأعمال الجليلة و الفتوحات العظيمة كما هو مشهور.

و قد أهمل كثير من المؤرخين عظيم بلائه و جهاده في نشر الاسلام و اتساع رقعته، و أشادوا بذكر مولاه طارق بن زياد الذي كان تحت امرته و يسير علي مخططاته العسكرية.[ صفحه 150]كانت لموسي هذا مواقف مشهورة، ففتح بلاد المغرب، و غنم أموالا طائلة و كان يوجه ولده عبدالعزيز، و مولاه طارق بن زياد لافتتاح المدن، و لكن سليمان وجد علي موسي فقتل ولده عبدالعزيز الذي افتتح في امارته مدائن كثيرة.

و كان عبدالعزيز متصفا بالزهد و الصلاح، و لكن بعض المؤرخين حاكوا حوله تهمة لا تنفق مع ما يتصف به من الاستقامة و حسن السيرة، و كان قتله سنة 98 ه.

قال ابن الأثير: و يعدون ذلك من زلات سليمان.

و كان والده موسي قد سخط عليه سليمان و عذبه أنواع العذاب، و ضمنه أربعة آلاف دينار و ثلاثين ألف درهم.

و لما قتل عرض رأسه عليه فتجلد للمصيبة و قال: هينئا له بالشهادة، و قد قتلتموه و الله صواما قواما.

و كان موسي ممن عرف هو و أبوه نصيره بولائه لآل محمد عليهم السلام، و لقد غضب معاوية عليه اذ لم يخرج معه لصفين. [1] .


پاورقي

[1] الامام الصادق و المذاهب الأربعة 117 - 115: 1.


ادعيته في الوقاية من الخوف والهم


أما الخوف والهم، فإنهما من أسوأ الكوارث، التي يمني بها الانسان، فيشيعان في نفسه القلق والاضطراب، ويجعلانه يعيش في شقاء، وقد أثرت عن الامام الصادق عليه السلام، بعض الادعية للتخلص منهما، وفيما يلي بعضها:

أ - روي سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: يدخلني الغم، فقال: أكثر من قول:[ صفحه 63]«الله، الله ربي، لا أشرك به شيئا،

فإذا خفت وسوسة، أو حديث نفس، فقل:

«اللهم إني عبدك، وأبن عبدك، وابن أمتك ناصيتي بيدك، عدل في حكمك، ماض في قضاؤك، اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصلي علي محمد وآل محمد، وأن تجعل القرآن نور بصري، وربيع قلبي، وجلاء حزني، وذهاب همي، الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. [1] .

ب - وروي إسماعيل بن جابر، عن الامام الصادق عليه السلام، في إزالة الهم عن النفس، قال: تغتسل، وتصلي ركعتين ثم تقول:

«يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة، ورحيمهما، فرج همي، واكشف غمي، يا الله الواحد، الاحد، الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، إعصمني، وطهرني، وأذهب ببليتي.. واقرأ آية الكرسي والمعوذتين [2] .

ج: - روي سماعة عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا خفت أمرا فقل:

«اللهم، إنك لا يكفي منك أحد، وأنت تكفي من كل أحد، من[ صفحه 64]خلقك، فاكفني ما أهمني، (وتذكر ما أهمك)..

وفي رواية أخري أنه قال: تقول:

«يا كافيا من كل شئ، ولا يكفي منك شئ في السموات والارض إكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة، وصلي الله علي محمد وآله.» [3] .

إن هذه الادعية الجليلة، من الادعية الروحية، التي أثبتت البحوث النفسية الحديثة أنها من أنجع الوسائل في علاج الامراض النفسية.


پاورقي

[1] اصول الكافي 2 / 561.

[2] اصول الكافي 2 / 557.

[3] اصول الكافي 2 / 557.


تمهيد


اذا تتبعنا الناحية العلمية من حياة الصادق و تحرينا الناحية الفلسفية منها، نري انسانا صامتا هادئا عمل بعقله من أجل نصرة الحق و بث الوعي، فخاض في مسائل اعتقادية حفاظا علي العقيدة من الضياع و التشكك. فقارع الشكاك و المنكرين للخالق مستمدا من القرآن و السنة أصولا فكرية كانت المنطلق لدعوته التي خاضها بفكره مؤسسا مدرسة ساهمت علي ترسيخ العقيدة الدينية و علي التجدد الفكري مؤثرة علي مدارس أخري بعدها. و علي سبيل الحصر سأذكر بعضا من المسائل الكلامية التي خاضها الصادق في حدوث العالم، و الوجود الالهي، و الصفات و الأفعال الالهية، و الامامة، و اثبات الرسل.


ابراهيم بن حبيب القرشي


إبراهيم بن حبيب القرشي، إمامي لم يوثقه أحد.

المراجع:

رجال الطوسي 144. تنقيح المقال 1: 15. خاتمة المستدرك 778. معجم رجال الحديث 1: 214. جامع الرواة 1: 20. نقد الرجال 7. مجمع الرجال 1: 40. أعيان الشيعة 12: 121. منهج المقال 20. منتهي المقال 19. لسان الميزان 1: 45.


سعد بن خليد (العنزي)


سعد بن خليد، وقيل خليل العنزي، الكوفي.

إمامي.

المراجع:

رجال الطوسي 203. تنقيح المقال 2: 13. خاتمة المستدرك 806. معجم رجال الحديث 8: 58. جامع الرواة 1: 354. توضيح الاشتباه 168. نقد الرجال 148. مجمع الرجال 3: 102. أعيان الشيعة 7: 222. منهج المقال 159. منتهي المقال 144.


محبوب بن سالم الجعفي


محبوب بن سالم الجعفي، الكوفي.

إمامي.

المراجع:

رجال الطوسي 317. تنقيح المقال 2: قسم الميم: 54. خاتمة المستدرك 839.[ صفحه 19]معجم رجال الحديث 14: 191. نقد الرجال 281. جامع الرواة 2: 41. مجمع الرجال 5: 95. منهج المقال 272.


اثر تقيه در خدمت به دين


اثر تقيه در خدمت به دين و مكتب شيعه قابل انكار نيست. براي نمونه تشيع در كوفه در ايام حكومت زياد بن ابيه به قدري ضعيف شد كه از شيعيان معروف كسي باقي نماند. اين وضعيت تا زمان حجاج نيز ادامه يافت تا جايي كه اگر كسي را به كفر و خروج از دين نسبت مي دادند بهتر از اين بود كه او را به تشيع نسبت بدهند، لكن چيزي نگذشت كه با سپري شدن دوران سخت گيري به شيعيان و جدا شدن آنان از مردم و از مسايل سياسي و رفتن آنان زير حجاب تقيه و به وجود آمدن شاگردان و علماي بزرگ و راويان حديث از امام صادق عليه السلام كه به چهار هزار نفر و بيشتر رسيدند. نتيجه ي تقيه روشن گرديد. همان گونه كه ابن عقده و شيخ طوسي در كتاب رجال و طبرسي در كتاب «اعلام الوري» و محقق حلي [معروف به علامه حلي] در كتاب «معتبر» ذكر نموده اند و بيشتر آنان يعني شاگردان امام صادق عليه السلام اهل كوفه بوده اند.

حسن بن علي وشاي كوفي مي گفت: من اگر ميدانستم اين حديث خواهان دارد آن را با سندهاي بيشتري نقل مي كردم؛ چرا كه من در اين مسجد - يعني مسجد كوفه - نهصد نفر شيخ حديث را ديدم كه هر كدام مي گفتند: امام صادق اين چنين حديث نمود. اين در حالي است كه وشاي كوفي جز تعداد اندكي از شاگردان امام صادق عليه السلام را درك نكرده است.

از آنچه گذشت ظاهر مي شود كه شاگردان زياد و احاديث فراواني كه از امام صادق عليه السلام به جاي مانده به بركت تقيه بوده است، بلكه علت اين كه امام صادق عليه السلام مرجع علوم و معارف و مصدر احكام و اسرار و رئيس مذهب تشيع واقع شد. همين معنا بوده است. به همين دليل نيز بزرگان و ائمه ي اهل سنت، مانند مالك بن انس و ابوحنيفه و سفياني ها و ايوب سختياني و شعبه و ابن جريح و غير اينها، از امام صادق عليه السلام روايت مي كنند. همه ي اينها به بركت دوري آن حضرت از جمعيت و رياست و خلافت بوده كه او را از اتهام دور مي نموده است و پنهان بودن آن حضرت زمينه ساز موفقيت ايشان در نشر معارف و علوم اسلامي و مسايل اخلاقي بوده است.

اگر امام صادق عليه السلام در پنهان و با رعايت تقيه موفق به نشر معارف شيعه نمي شد مردم[ صفحه 107]به مقام اهل بيت عليهم السلام و حقيقت قرآن و علوم دين پي نمي بردند و حكومت بني مروان و بني عباس و فساد آنها را نمي شناختند و آن همه فرقه ها و گروه هاي باطل از بين نمي رفت و حجت بر آنان تمام نمي شد و جمعيت شيعه به هفتاد ميليون [در آن زمان] نمي رسيد و در همه ي شهرها و مناطق مستقر نمي شدند.

خلاصه ي سخن اين كه اثر تقيه در خدمت به دين و مكتب اهل بيت و جلوگيري از ظلم حكام و گمراهي مردم و روشن شدن حقايق ايمان و ابطال شبهات و بدعت ها ظاهر مي گردد.

با آنچه گفته شد من گمان نمي كنم خواننده محترم گوش به حرف بعضي بدهد كه مي گويند: تقيه در حقيقت يك نوع پنهان شدن در مسايل اعتقادي و مستور ماندن مذهب و محجوب ماندن زير حجاب و هزار عيب و نقص ديگر است. چرا كه تقيه در حقيقت راهي است براي برطرف نمودن نقاب از چهره ي حقيقي دين و مذهب. امروز به بركت طبع و نشر معارف شيعه علوم و عقايد مذهب، همه جا سايه افكند. از اين رو، امروز صحبت از محجوب بودن و پنهان ماندن حقايق [و تقيه نمودن] مفهومي ندارد. تقيه در زماني بود كه جمعيت شيعه ناچيز بود و قدرتي نداشت و اگر شمشير دشمن به طرف آنان مي آمد خانه و اهل خانه و علم و دانش و عقايد و حجت ها و سرمايه هاي علمي و سخنان معصومين عليهم السلام را محو و نابود مي كرد.

امروز شيعيان پناهگاه محكمي دارند و معارف ديني آنان منتشر شده و همه جا را پر نموده است و براي هيچ نويسنده و اهل تحقيقي جاي عذر باقي نگذارده كه گمان كند مذهب اماميه و شيعه يك مذهب باطني و پوشيده و مستور به تقيه است و مبادي و اصول و فروع آن روشن نيست. امروز كتاب هاي شيعه درباره ي هر دانش و فني در دسترس مردم است و مصادر و مدارك علوم آن مقابل چشم آنان است.[ صفحه 108]
سخنان امام صادق درباره ي حق همسايه


عقل و ادب انسان سليم مسئله احسان و رعايت حق همسايه را كاملا پذيرفته و اين امر همواره از اخلاق اهل خرد بوده است. اعراب قبل از اسلام نه تنها در انجام چنين عملي بر يكديگر فخر مي فروختند بلكه تا مي توانستند از همسايه و كسي كه در پناه آنان قرار مي گرفت، دفاع مي كردند. اسلام نيز اين صفت نيك و پسنديده را تقويت نموده و بر انجام آن تأكيد كرده است، تا جايي كه وصيت ها و سفارش هاي فراواني از نبي مكرم اسلام صلي الله عليه و آله، نسبت به رعايت اين حقوق نقل شده است.

اميرالمؤمنين عليه السلام مي فرمايد: «رسول خدا صلي الله عليه و آله به قدري سفارش همسايه را به ما نمود كه ما گمان كرديم مي خواهد همسايه را وارث همسايه قرار دهد.»

همچنين ائمه اطهار عليهم السلام نيز در اين زمينه سفارش هايي فرموده اند. از جمله امام صادق عليه السلام درباره ي همسايه مي فرمايد: «بر شما باد به تقواي الهي... و حسن خلق و رعايت حق همسايگان.» [1] اين وصيت فراوان از امام صادق عليه السلام نقل شده، تا جايي كه تاركين آن را ملامت نموده و مي فرمايد: «أما يستحي الرجل منكم أن يعرف جاره حقه و لا يعرف حق جاره.» [2] يعني، آيا يكي از شما حيا نمي كند كه همسايه اش حق او را رعايت مي كند ولي او حق همسايه خود را رعايت نمي نمايد؟!

و در روايات معصومين عليهم السلام آمده كه فرموده اند: «از ما نيست كسي كه رعايت حق همسايه خود را نمي كند.» [3] .


پاورقي

[1] وسائل الشيعه ج 11 / 156.

[2] همان ج 8 / 399.

[3] همان، ص 489.