مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: زيارت اموات
علت اين كه وقتي كسي از دنيا ميرود، فردايش بعد از نماز صبح به سر قبرش ميروند چيست؟


پاسخ:
اين رسم در همه جا نيست. اگردر محل شما چنين رسمي هست، شايد با روايات از امامان معصوم(ع) بي ارتباط نباشد. در روايتي آمده كه امام صادق(ع) فرمود: مردگان را پيش از طلوع آفتاب زيارت كنيد، آنها حرف تان را ميشنوند و جواب ميدهند. اگر بعد از طلوع آفتاب زيارت كنيد ميشنند، ولي جواب نميدهند.(1)
در روايت ديگري حضرت باقر(ع) فرمود: روز جمعه به زيارت اهل قبور برويد. هر يك از مردگان در تنگي قرار گرفته باشد، ما بين طلوع فجر (اذان صبح) و طلوع آفتاب فرصت داده ميشود.(2)

***
پاورقي:
1 - مفاتيحالجنان، ص 1119.
2 - وسائل الشيعه، ج7، ص 415.