مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: شيعه و سنّي
چرا در زمان امامت امام باقر و امام صادق ( عليهم السلام ) معارف شيعه شكوفا گرديد ؟

پاسخ:
فقه و معارف شيعه ، در زمان امام باقر و صادق ( عليهم السلام ) بخصوص در زمان امام صادق ( عليه السلام ) - به اوج شكوفايي خود رسيد و اين بدان دليل بود كه در زمان اين دو امام بزرگ ، به خاطر درگيري ميان بني اميه و بني عباس ، فرصتي مناسب به وجود آمد كه آن بزرگواران به نشر مكتب و معارف اسلامي بپردازند ؛ از اين رو ، بيشتر روايات و احاديثي كه در زمينه معارف اسلامي در منابع حديثي ما وارد شده ، از امام باقر و امام صادق ( عليهم السلام ) است .