مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: خوردن آب جو
آيا خوردن آب جو حرام است؟

پاسخ:
آب جو حرام و نجس و خريد و فروش آن ممنوع مي باشد و در زمينه ي آن احاديث فراواني وارد شده است كه بطور خلاصه آنها را به سه طايفه تقسيم مي توان نمود:
1. احاديثي كه به طور كلّي حكم حرمت هر چيزي كه مستي آور باشد بيان مي كنند از جمله فضيل بن يسار مي گويد. روزي امام صادق((عليه السلام)) بدون اين كه من چيزي از آن بزرگوار بپرسم شروع به سخن فرمود و بيان داشت كه رسول اكرم((صلي الله عليه وآله)) فرمود هر چيزي كه مستي آورد حرام است، فضيل گويد عرض كردم تمام مسكرات حرام است؟ امام صادق((عليه السلام)) در پاسخ فرمودند آري حتي يك جرعه از مايعي كه مسكر باشد حرام مي باشد(1).
2. سلسله احاديثي است كه در خصوص آب جو صحبت به ميان اورده و حكم به حرام بودن و نجاست آن كرده است از جمله شخصي مي گويد به امام رضا((عليه السلام)) نامه اي نوشتم و از حكم آب جو پرسيدم در پاسخ نوشتند آب جو نيز شراب است و حرام(1) و در حديث ديگر فرمود آب جو شرابي است كه مردم آن را كوچك و ناچيز مي انگارند.
3. قسمت سوم احاديثي است كه حرمت معامله و خريد و فروش آب جو را بيان مي كند از جمله حديثي است كه از امام رضا((عليه السلام)) راجع به آب جو مي پرسند در پاسخ مي فرمايد آب جو نيز خمر و شراب است و مردم از آن بي اطّلاعند آن را نخوريد اگر من قدرتي در دست داشتم كسي را كه آب جو مي خورد تازيانه مي زدم و فروشنده ي آن را نيز مي كشتم(2).

***
پاورقي:
1 - وسايل الشيعه، ج 7، ص 287.
2 - وسايل الشيعه، ج 17، ص 292.