مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: سوت زدن
سوت زدن از نظر اخلاقي چه حكمي دارد؟

پاسخ:
سوت زدن كار خوب و پسنديده اي نيست; چه روز باشد، چه شب; ولي چون ممكن است در شب باعث آزار و ناراحتي بيشتري شود، شايد ناپسندتر باشد. در دائره المعارف دشتي آمده است:
«اين عمل در شرع اسلام مكروه است و در حديث از سوت زدن به حيوانات نهي شده است.
و از امام صادق((عليه السلام)) نقل شده است كه: همسر لوط پيامبر((عليه السلام)) هنگامي كه مهماني بر حضرت لوط((عليه السلام)) وارد مي شد، براي خبردادن به همسايگان سوت مي زد و آنان چون مي شيندند، به خانه لوط((عليه السلام)) هجوم مي آوردند. به اين سبب سوت زدن مكروه شد».(2)

***
پاورقي:
1 - بحار الانوار، جل105، ص 64.
2 -بحارالانوار، جلد79، صفحه 264.