مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: تقوا
چگونه مي توان با تقواترين افراد شد؟

پاسخ:
در حديثي از امام صادق((عليه السلام)) به نقل از رسول اكرم آمده است:«اعمل بفرائض الله تكن اتقي الناس; به فرايض و واجبات خدا عمل كن، پرهيزكارترين مردم خواهي بود».
در اين حديث شريف، به انجام فرايض دين، بهاي بسياري داده شده است، و اگر انسان همواره مصمّم به انجام واجبات و فرايض الهي باشد و آنها را به شايستگي ارتكاب كند، به مرتبه بالايي از تقوا نايل خواهد گشت. روشن است كه طي مراتب معنوي در دين، محدود به اين مرتبه(تقوا) نمي شود. براي مثال مرحله بالاتر از تقوا، احسان و بالاتر از متقي، مقام محسنان است. چنانكه در قرآن مي خوانيم:«ان الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون; خدا با كساني است كه تقوا پيشه كرده و احسان مي كنند».
براي توضيح بيشتر به تفسير و كتب مفصل اخلاقي مراجعه شود.

***
پاورقي:
(1)1 - سوره نحل، آيه 128.