مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: هدايت
هدايت بندگان به دست كيست؟(خدا، پيامبر، امام)

پاسخ:
از قرآن مجيد استفاده مي شود: «هدايت» كار خداست;
«انك لاتهدي من احببت ولكن الله يهدي من شاءً»(1); بدرستي كه تو هر كه را كه دوست داشتي هدايت نمي تواني كرد بل خدا هر كه را بخواهد هدايت مي كند. و در عين حال به انبياء و ائمه هم نسبت داده مي شود.
توضيح: اگر درباره شخصي بگوييم رسول اكرم((صلي الله عليه وآله)) يا امام صادق((عليه السلام)) او را هدايت كرده اند; معنايش اين نيست كه خدا او را هدايت نكرده است. بل، معنايش اين است كه خدا به واسطه رسول اكرم((صلي الله عليه وآله)) و ائمه اطهار((عليهم السلام)) به اجازه و خواست خويش او را هدايت كرده است.
همچنان كه در قرآن آمده است:
«وجعلنا منهم ائمّة يهدون بامرنا لمّا صبروا»; ما از آنان، پيشواياني قرار داديم كه به امر ما ]ديگران را [هدايت مي كنند، هنگامي كه صبر كردند(2).
در هر صورت، تمام هدايت ها و راهنمائي ها به خدا منتهي مي گردد. از اين رو، هر روز چند بار در نماز خويش، آن را از خداي خواهيم:
«اهدناالصراط المسـتقيم»; در عين حال براي دست يابي به آن، به رسول اكرم و ائمه اطهار((عليهم السلام))هم متوسّل مي شويم.

***
پاورقي:
1 - سوره قصص، آيه 56.
2 - سوره سجده، آيه 24.