مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: انسان و مخلوق
آيا انسان برترين مخلوق خداست؟

پاسخ:
طبق آيات و احاديث، انسان اشرف مخلوقات است. «آيه خلافت» و «آيه تعليم اسماء» از اين جمله اند. در آيه خلافت چيزي مي خوانيم: «وَ اِذْقالَ رَبُّكَ لْلِمَلائِكَةِ اِنّي جاعِلٌ فِي اْلأرضِ خَليفَةً قالوُا اتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَ يُسْفِكُ الّدِماءِ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ اِنيّ اَعْلَمُ ما لاتَعْلَمُونَ; آن گاه كه پروردگارت به فرشتگان فرمود: «من در زمين جانشيني قرار مي دهم»، گفتند: «آيا در زمين كسي را قرار مي دهي كه فساد و خونريزي كند در حالي كه ما تو را تسبيح مي كنيم و حمد مي گوييم؟»، پروردگار گفت: «من چيزي مي دانم كه شما نمي دانيد»(1). از اين آيه و آيات بعد از آن استفاده مي شود كه انسان كامل جانشين خدا در زمين است و اين مقامي است كه حتّي فرشتگان هم شايستگي آن را نداشتند.
امام صادق((عليه السلام)) از حضرت علي((عليه السلام)) نقل فرمود كه خداوند در فرشتگان، عقلِ بدون شهوت و در چهارپايان، شهوتِ بدون عقل قرار داده و در بني آدم عقل و شهوت با هم قرار داده است; كسي كه عقل وي بر شهوتش غالب شود از فرشتگان برتر خواهد بود و كسي كه شهوتش بر عقلش غلبه كند از چهارپايان نيز فروتر خواهد بود».