مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: نماز
اگر كسي تارك الصلاه باشد و دنبال خلاف شرع هم نباشد خدا با او چگونه برخورد خواهد كرد؟

پاسخ:
در روايت ازامام صادق ( ع ) آمده است : اول چيزي كه در قيامت مي پرسند نماز است ، اگرقبول شد ساير عبادات نيز مقبول است ، ( محاسن برقي ، ج 1، ص 81 ) نيزامام صادق ( ع ) فرمودند : ( ( شفاعت ما به كسي كه نماز را سبك بشماردنمي رسد ) ) ، ( همان ، ص 80 ) بنابراين كسي كه نماز نخواند هيچ عمل مقبولي ندارد و از شفاعت نيز بهره اي نمي برد و جايگاه او در سخت ترين عذاب هايعني ( ( سقر ) ) مي باشد .قرآن مجيد مي فرمايد ملكه دوزخ از جهنميان مي پرسد ( ( چه چيز شما را به سقر انداخت ؟ گويند : ما نمازگزار نبوده ايم ) ) ، ( مدثر، آيه 42 ) . ;