مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: رفتار با كفار
آيا پدر و مادر كافر نيز بايد احترام شوند؟

پاسخ:
هر گاه پدر و مادر از نظر عقيده منحرف بودند هرگز نبايد از عقايد آنان پيروي كرد، ولي اين سبب نميشود كه نسبت به آنها بي مهر باشيم هر فرد مسلماني بايد حتي از پدر و مادر مشرك و غير مسلمان احترام كند، و اين خود يكي از دستورات جاويدان اسلام است، چنانكه ميفرمايد: «وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْروُفاً» لقمان/15 زيرا اين طرز برخورد با پدر و مادر غير مسلمان، علاوه بر اين كه روح حق شناسي و احترام بصاحبان حقوق را زنده ميكند، چه بسا باعث هدايت و راهنمائي پدران و مادران گمراه ميگردد و بدبيني آنها را نسبت بدين اسلام از بين ميبرد.
زكريا فرزند ابراهيم نقل ميكند كه من يك جوان مسيحي بودم و در محضر امام صادق (ع) بدين اسلام مشرف شدم از حضرتش درباره پدر و مادر غير مسلمانم سئوال كردم كه آنها از نعمت اسلام بي نصيب و بي بهره هستند فرمود تا آنجا كه ميتواني درباره آنها احترام كن وي ميگويد: من پس از مراجعت، سفارش آنحضرت را درباره مادرم مراعات ميكردم كردار من بهاندازه اي در نظر او اعجاب انگيز بود كه سرانجام از علت اين تكريم روز افزون سئوال نمود، و گفت در گذشته تا اين حد نسبت به من مهر نميورزيدي اكنون چه شده است كه مراتب علاقه تو به من زيادتر شده است به او گفتم آئين تازه اي كه به آن گرويده ام، به من چنين دستور داده است او اشتياق فراواني به شناسائي آئين اسلام پيدا كرد، من تا آنجا كه اطلاعاتم اجازه ميداد درباره اسلام با او سخن گفتم، طولي نكشيد كه به آئين اسلام تشرف يافت .( بحار الانوار16/18)
جهاد يكي از وظايف بزرگ اسلام است، جواني به طور داوطلب آماده رفتن به جهاد بود، ولي پدر و مادر او از رفتن وي فوق العاده متأثر شدند، جوان حضور پيامبر اسلام رسيد و او را در جريان گذارد. رسول گرامي فرمود: «فَوَ الّذي نَفْسي بِيَدِهِ لَاُنْسُهُما بِكَ يَوْماً وَلَيْلاً خَيْرٌ مَنْ جَهادِ سَنَةٍ» [به خدايي كه روح من در دست او است يك شبانه روز در حضور پدر و مادر باشي و با تو مأنوس شوند، بهتر از آن است كه يك سال در راه خدا شمشير بزني.] (بحار الانوار 16/21)
پيامبر اسلام در آخرين لحظههاي عمر، گروهي را سفارش فرمود از آنان جمله كارگران و پدران و مادران بودند.

***
پاورقي:
: آية الله جعفر سبحاني
مربي نمونه