مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: اسلام و مشورت
آيا هر كس را ميتوان به عنوان مشاور، بويژه در كارهاي مهمّ و سنگين انتخاب نمود؟

پاسخ:
خير، مشورت با كساني كه واجد شرايط نيستند نتيجة معكوس ميبخشد، و انسان را در تصميمگيريها ضعيف و ناتوان و گمراه ميسازد.
امام صادق(ع) در اين باره مي‎فرمايد «شورا شرايط و ابعادي دارد، كسي كه به آن آگاه باشد، نتيجه ميگيرد، وگرنه زيان آن براي مشورت كننده بيش از سود آن است
نخست اين كه، طرف مشورت فردي باشد صاحب عقل و خرد
دوم اين كه انسان آزاده و با ايماني باشد
سوم اين كه دوست و دلسوز و علاقمند باشد
چهارم اين كه آنچنان باشد كه اگر او را از سرّ خود آگاه كردي در كتمان آن نهايت دقّت را به خرج دهد.
با اين شرايط، نتيجه خواهي گرفت؛ زيرا وقتي عاقل و خردمند باشد، از نظراتش بهرهخواهي گرفت؛ و هنگامي كه آزاده و با ايمان باشد، نهايت تلاش را در نُصح و خيرخواهي انجام ميدهد؛ و هر گاه دوست و دلسوز باشد، اسرار تو را پس از آگاهي، كتمان مي‎كند، و آنگاه كه او را از اسرارت آگاه كردي و به تمام جوانب امور همچون خودت آگاهي يافت، مشورت به حدّ كمال ميرسد و خيرخواهي در سر حدّ اعلا!» (وسائل الشيعه، ج 2/108)

***
پاورقي:
مدريريت و فرماندهي در اسلام
حضرت آيت الله مكارم شيرازي