مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: گناهان كبيره
گناهان كبيره چند تا است ؟

پاسخ:
براي شناسايي گناهان كبيره راه هاي مختلفي وجود دارد . ما به دو طريق اشاره مي كنيم :
1 . هر عملي كه خداوند در قرآن مجيد عاملان آن را تهديد به مجازات و عذاب كرده است ( صريح يا به اشاره و نهي اكيد و مكرّر ) ، گناه كبير است .
2 . در روايات معتبر پيشوايان بزرگ اسلام نيز گناهان كبيره به روشني شمرده شده است ؛ مثلاً در نامه امام رضا « عليه السلام » به مأمون ، خليفه عبّاسي و همچنين در روايتي كه « اعمش » از امام صادق « عليه السلام » روايت كرده بسياري از گناهان كبيره بيان شده است . ما به بخش مهمّ گناهان كبيره كه نام آنها در آيات يا روايات آمده است اشاره مي كنيم . اگر چه تعداد گناهان كبيره به عقيده بسياري دانشمندان منحصر به اين موارد نيست .
1 . قتل نفس 2 . قماربازي 3 . غيبت 4 . بي اعتنايي به خشم و مجازات خدا5 . بي اعتنايي به فريصه حجّ 6 . زنا7 . هر گونه ستمگري 8 . تكبّر9 . اسراف و تبذير10 . خوردن گوشت خوك 11 . مي خواري . لواط13 . خوردن خون 14 . خوردن گوشت مردار15 . خوردن گوشت حيواني كه به غير نام خدا ذبح شده است 16 . ترك نماز17 . كمك به ظالمان 18 . نوميدي از رحمت خدا19 . كم فروشي 20 . اصرار بر گناهان صغيره 21 . تعدّي به مال يتيم 22 . اتّكا به ظالم 23 . ترك زكات 24 . قطع رحم 25 . پيمان شكني 26 . فرار از ميدان جهاد27 . آزار رساندن به پدر و مادر28 . پنهان كردن شهادت 29 . رباخواري 30 . تهمت زدن به پاكدامنان 31 . سوگند دروغ