مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: دوري از شيطان
چگونه مي توان از وسوسه شيطان در جلوگيري از انجام كارهاي خير رهايي يافت ؟

پاسخ:
در برخي از احاديث آمده است كه انسان به مجرد قصد انجام كار خير بايد سرعت كند و فوراً آن را به جا آورد ، تا گرفتار وسوسه شيطان نشود . امام صادق « عليه السلام » فرموده اند : « هنگامي كه همت كاري در تو به وجود آمد ، پس اقدام كن ؛ زيرا نمي داني چه پيش خواهد آمد .
بنابراين ، براي جلوگيري از وسوسه شيطان مي بايد چند عامل رعايت شود .
1 . سرعت در كار خير .
2 . به كوچكي كار خير نگاه نكنيم ؛ زيرا كار خير كوچك و بزرگ ندارد .
3 . منت نگذاريم ، كه اين هم از آفات عمل محسوب مي شود .
4 . آخرين وسوسه شيطان ، حضور او در مرحله عمل است كه خير را به ريا آلوده مي كند .
5 . به ياد داشته باشيم خداوند ناظر و پاداش دهنده است و هرگز كار خير از نظر او پنهان نمي ماند .
6 . از اين نكته نيز غافل نشويم كه بازتاب خير به سوي ماست ، حتي قبل از آنكه طرف مقابل استفاده كند .