مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: آداب معاشرت
دوستاني را كه رفتاري ناشايست دارند ولي نمي توان از آنها جدا شد ، چه بايد كرد ؟

پاسخ:
آگاهي به رفتارهاي ناشايسته و اخلاق منحرف دليل گرايش ها و عقيده هاي فاسد است و چنين افرادي معمولاً دوست دارند همراهاني داشته باشند بنابراين اگر انسان از آنان جدا نشود ، كم كم تأثير مي پذيرد . از امام صادق « عليه السلام » نقل شده است كه فرمودند : « أَلمجالِستهُ مؤثره ؛ همنشين مؤثّر است » . چرا ؟ چون « المرءُ عَلي دينِ خَليلِهِ ؛ آدمي بر دين و مسلك دوست خويش مي باشد » .
پس قبل از آنكه نداي حسرت آميزي كه در قرآن توصيف شده از ما برخيزد بايد جدا شد . و اين انتظاري است از انساني كه خوبي را مي خواهد كه قرآن مي فرمايد : « لَنْ تنالو البرّ حتّي تُنفقوا مِمّا تُحِبّون ؛ خوب شما نمي شويد مگر از آنچه خوشايند شماست ، بگذريد » .
{ « ياليتن لَمْ أَتَّخذْ فَلاناً خليلاً ؛ اي كاش فلاني را دوست خويش نمي گرفتم » . سوره فرقان ، آيه 28 . }
امّا راه آخر كه حوصله مي خواهد كار كردن با آنها و تأثيرگذاري و ارتباط دادن آنها با افراد و كانون هايي شايسته است كه بتوانند آنها را عوض كنند .