مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: مصاديق سعادت
مصاديق سعادت كدامند و راه هاي دست يابي به آن ها چيست ؟

پاسخ:
در احاديث پاسخ صريح مصاديق سعادت و خير دنيا و آخرت آمده است كه ذكر مي شود . اما اين مصاديق داراي مقدماتي است ؛ يعني در به دست آوردن خيرات و سعادت بايد مراتبي از قبيل معرفت - آن هم شناختي كه با ايمان و حداقلي از يقين همراه شود تا التزام عملي ايجاد كند- طي كرد تا آن مصاديق و ويژگي ها در انسان ايجاد شود .
اكنون به چند مورد بر گرفته از احاديث اشاره مي شود .
امام صادق « عليه السلام » فرمودند : اگر مي خواهي خير دنيا و آخرت به تو رسد و چشمت روشن گردد ؛ پس :
1 . طمع خويش را از آن چه در دست مردم است ببر .
2 . خود را در زمره مردگان حساب كن ( به فكر مرگ باشد ) .
3 . هرگز خود را بالاتر از ديگران مپندار .
4 . زبانت را نگه دار همان طور كه مالت را حفظ مي كني .
{ ميزان الحكمه ، ج 2 . }
و بر همين اساس عوامل ديگري بر شمرده شده ، مثل انتخاب نكردن خشنودي مردم به خشم خدا ، كتمان سرّ ، صداقت با دوستان ، گفتن لااله الا الله ؛ ربنا لانشرك به شيئاً ، رضا به قضاء و صبر بر بلا ، شكر در برخورداري از نعمت و حسن خلق و نيت .
هم چنين رسول اكرم « ص » فرمودند : هر كس چهار خصلت را داراست .
1 . قلبي شاكر .
2 . زباني ذاكر .
3 . منزلي متوسط الحال و در حدّ نياز .
4 . زني صالح و نيكوكار .
و نمونه هاي بسيار ديگري كه در روايات آمده است . شايان ذكر است كه روايات نسبت به اشخاص فرق مي كنند و شايد مورد يا مواردي تطيبق نكند ؛ مثلاً همين روايتي كه گذشت درباره حضرت نوح « عليه السلام » لااقل بخشي صدق نمي كند ؛ چون ايشان از همسر صالحي برخوردار نبود . و البته چه بسا خير آن حضرت چنين بوده است . چنان كه وقتي از يكي از پيامبران پرسيده شد ، چگونه به اين مقام رسيد ؟ فرمود از صبر بر اخلاق نادرست همسرم . به هر حال ، با مجموعه ي اين روايات بايد به مطلب نگاه كرد . آياتي كه از حيات طيبه گفتگو مي كنند ، همان سعادت دنيوي و اخروي را مّد نظر دارند . در ضمن ، از مراجعه به تفاسير به نتايج بهتري دست مي يابيم .