مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: محمد (ص)
در ماجراي تهمت زدن به ماريه ، همسر رسول الله « ص » آمده است كه آن حضرت به علي « عليه السلام » امر فرمود كه برو قبطي ( فرد مورد اتهام ) را به قتل برساند آيا پيامبر نمي دانست كه عايشه دروغ مي گويد و به ماريه تهمت زده است ؟

پاسخ:
رسول الله « ص » ، علي « عليه السلام » را در ظاهر براي اجراي فرمان قتل فرستاد آن حضرت از واقعيت خبر داشت و علي « عليه السلام » را فرستاد تا مطلب روشن شده ، پاكي شخص مورد تهمت زنندگان بر ملاء شود .
در روايتي از امام صادق « عليه السلام » نقل شده كه رسول الله « ص » مي دانست كه تهمت زنندگان دروغ مي گويند و اگر دستور رسول الله « ص » به علي « عليه السلام » از باب تكليف حتمي بود ، علي « عليه السلام » بر نمي گشت جز بعد از كشتن مرد قبطي
{ الميزان ، ترجمه موسوي همداني ، ج 15 ، ص 146 . }
از همين رو حضرت علي « عليه السلام » به تعقيب مرد قبطي پرداخت و هنگامي كه مرد از بالا درخت به پائين افتاد و عورتش معلوم شد و آشكار شد كه عورت مردانه ندارد از كشتن او صرف نظر كرد .
بنابراين فرستادن حضرت علي « عليه السلام » دليل بر اين مطلب نيست كه رسول الله « ص » اصلاً از واقع امر آگاه نبوده است .