مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: اسراف در لباس روحانيت
پوشيدن لباس روحانيت با اين مقدار زياد پارچه اسراف نيست و آيا ضرورت دارد؟

پاسخ:
درباره سؤالاتي كه درباره لباس روحانيان مطرح كرده ايد، نكاتي قابل توجّه مي باشد: يكم: اين نوع لباس از زمان پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ص) رايج بوده است و آن بزرگواران، چنين لباس مي پوشيدند. دوم: عمامه بر سر بستن، از مستحبات بوده و تأكيد فراواني بر آن شده است. احاديث متعددي در اين زمينه از حضرت رسول اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) وارد شده است؛ از جمله: امام رضا(ع) مي فرمايند: «حضرت رسول(ص) عمّامه بر سر بستند و يك طرف آن را به جلو و طرف ديگر را به عقب انداختند.» از حضرت امام صادق(ع) نقل شده است كه حضرت رسول(ص) با دست خود بر سر حضرت علي(ع) عمامه پيچيدند، { (ر.ك: علامه مجلسي: حلية المتقين، ص 18) }. سوم: جايگاه صنفي بسياري از اقشار جامعه اقتضا مي كند كه از ساير اقشار مردم باز شناخته شوند؛ لذا داراي يك نوع لباس مشخص مي باشند. مانند نيروهاي نظامي و انتظامي و... درباره روحانيان نيز چنين است بر اساس روايات متعدد { «العلماء ورثة الانبياء» «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواة احاديثنا فانهم حجتي عليكم }و... روحانيان، امانت داران ائمه اطهار(ع) و مرجع روحي و معنوي و اجتماعي و... مردم مي باشند؛ لذا نيازمند لباسي مشخص مي باشند تا بدين وسيله در جامعه مشخص شوند و مراجعه به آن ها در مواقع نياز آسان تر باشد. چهارم: پوشيدن اين لباس، هر چند شأن و منزلتي نسبت به ساير اقشار مردم براي روحانيان ايجاد نمي كند، ولي موجب تعظيم شعائر الهي مي گردد كه مورد اهتمام قرآن است. وجود شخصيتهاي وارسته جامعه كه به عنوان سمبل و مظهر علم و تقوا و وارستگي و ارزش هاي اسلامي و ملبس به لباس رسول اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) باشند، از شعائر الهي مي باشد و در حفظ و گسترش ارزش هاي الهي و اسلامي در جامعه و تقويت هويت مذهبي در مقابل تهاجم ارزش هاي بيگانه، بسيار مؤثر است. پنجم: هزينه تهيه يك دست كت و شلوار بيش تر از هزينه لباس روحانيت است و لباس هاي روحانيت در مقايسه با لباسهاي ديگر براي مدت زمان طولاني قابل استفاده مي باشد؛ ازاين رو، استفاده از لباس روحاني نه تنها موجب اسراف نيست، بلكه از جهت مالي به صرفه تر است. ششم: اكثر قسمت هاي لباس روحاني از توليدات داخل مي باشد؛ ضمناً خارجي بودن و نبودن ربطي به نوع لباس ندارد مگر شخصي ها پارچه هاي خارجي مصرف نمي كنند! فرانسوي ها در لبنان براي گسترش بي حجابي مي گفتند: «لباس هر چه كم تر و دامن هر چه كوتاه تر باشد، بيشتر صرفه جويي مي شود».