مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: اخلاق و عرفان
آيا داشتن سجده هاي طولاني براي حضور قلب بيشتر در نماز اشكالي دارد؟

پاسخ:
طول دادن ركوع و سجود نه تنها اشكال ندارد بلكه مستحب است. مخصوصا طول دادن سجده در بعضي روايات تأكيد شده است. از جمله در روايتي از امام صادق(ع) در كتاب شريف وسايل الشيعه (ج 4 ص 981) نقل شده كه به ابابصير مي فرمايد: { يا ابا محمد عليك بطول السجود فان ذلك من سننن الاوابين }؛ { بر تو باد به طولاني كردن سجده زيرا اين كار از روش هاي بندگان شايسته خدا است }». در روايت ديگر در همان صفحه آمده كه سجده ها را طول بدهيد زيرا هيچ كاري مانند سجده هاي طولاني شيطان را ناراحت نمي كن