مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: كنترل نفس
براي كنترل نفس و شهوت چه راه هايي وجود دارد؟

پاسخ:
اولاً، هرگز از رحمت الهي مأيوس نباشيد چرا كه خداوند آمرزنده اي مهربان است و بنده توبه كننده را مي بخشد. { بازآ بازآ هر آن چه هستي بازآ گر كافر و گبر و بت پرستي بازآ } { اين درگه ما درگه نوميدي نيست صدبار اگر توبه شكستي بازآ } خداوند خود فرموده است: «اي بندگان من كه بر نفس خويش ستم كرده ايد از رحمت الهي مأيوس نباشيد. خداوند همه گناهان را مي آمرزد»، { (زمر، آيه 53) }. در مورد روزه ها؛ هر لرزش و تحريكي موجب بطلان روزه نيست، بلكه در صورتي روزه باطل مي شود كه مني خارج شود. ولي اگر تنها لرزش بوده و در اوج لذت جنسي چيزي خارج نشده جنابت حاصل نشده است. توصيه هاي زير مي تواند شما را در كنترل بيشتر نفس ياري نمايد: - سعي و كوشش در انجام وظايف و واجبات ديني، - خواندن نماز با حضور قلب و در اول وقت، - گرفتن روزه مستحبي به ويژه دوشنبه و پنجشنبه هر هفته، - تلاوت قرآن به ويژه بعد از نماز صبح، - تأمل و انديشه در آيات قرآن، - حتي المقدور سعي در خواندن نماز شب، - سحر خيزي، - شركت در ورزش هاي فردي و دسته جمعي، - تنظيم برنامه براي تمام شبانه روز و پر كردن اوقات فراغت با برنامه هاي صحيح و سودمند، - شركت در فعاليت هاي مذهبي و اجتماعي، - پرهيز از نگاه نامشروع، امام صادق(ع) فرمود: «نگاه پس از نگاه، در دل بيننده شهوت را مي انگيزاند»، { (وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 138) } و باز فرمود: «نگاه، تيري از تيرهاي شيطان است، چه بسا نگاهي كه اندوه هاي دراز در پي دارد»، { (وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 139) }. - عدم معاشرت و دوستي با افراد منحرف و فاسد، - انتخاب دوستان مؤمن و سالم، - به ياد خدا بودن در همه اوقات، - كنترل افكار و نينديشيدن به صحنه هاي شهوت انگيز، - از پرخوري و نيز از خوردن غذاهاي چرب و پرانرژي و تحريك كننده پرهيز كنيد، - حتي الامكان در جاي گرم نخوابيد، - از لباس هاي تنگ و چسبنده استفاده نكنيد، - از مشاهده صحنه هاي مهيج و تحريك كننده دوري كنيد، - سعي كنيد هيچ گاه تنها نشويد، - با آب سرد در فصول مناسب استحمام كنيد، - برنامه منظم مطالعاتي براي خود قرار دهيد و سعي كنيد فرصت هاي خود را با تفكر و مطالعه مناسب پر كنيد، آنچه گفته شد، راه هاي كنترل نفس است ولي چاره اصلي كار ازدواج است. بهتر است به اين مقوله فكر كنيد و آن را نشدني مپنداريد. در ضمن كفاره جمع زماني واجب است كه شخص بر انجام آن قادر باشد و در غير اين صورت استغفار كافي است.