مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: تقويت ارتباط با خدا
براي تقويت ارتباط با خدا و امامان چه كنم؟

پاسخ:
براي محكم كردن ايمان، راه هاي عملي زير وجود دارد: الف) امام صادق(ع) فرمود: «هر كس هر شب [قبل از خواب ] ده آيه قرآن بخواند، از غفلت به در مي آيد (پيوند با خدا و قرآن)، ب ) نماز را با حضور قلب خواندن (پيوند با خدا)، ج ) بعد از نمازهاي روزانه، سلام به پيامبر اكرم(ص) و حضرت ابي عبداللَّه(ع) و بعداً به امام هشتم و بعداً به امام زمان(عج) (پيوند با رسول خدا«ص» و ائمه«ع»)، د ) پرهيز از گناهان و محرمات (قطع آنچه پيوند را هم مي زند).