مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: بازيگري و سلوك
آيا بازيگري در فيلم، مانع از سير الي الله و تهذيب نفس است؟

پاسخ:
ولين گام در مسير الي الله و تهذيب نفس، انجام واجبات و ترك محرمات است. امام صادق(ع) مي فرمايند: { اشد الناس اجتهاداً من ترك الذنوب }؛{ در سعي و مجاهده شديدترين مردم كسي است كه گناهان را ترك كند })، { (ميزان الحكمه، ج 2، ص 2782و 148) }. موقعيت هاي مخصوصي مثل موقعيت شما، مجاهده اي دو چندان مي طلبد ؛ ازاين رو ارزش مجاهده شما از كساني كه چنان موقعيتي را ندارند بيش تر مي باشد. سير الي الله با هيچ كار غير حرامي منافات ندارد ؛ ولي آنچه مهم است اين است كه به تناسب هر كاري، بايد مجاهده مخصوصي همان كار عمل شود. در مرحله اول بايد به هوش بود كه سير الي الله با حرام و معصيت خدا سازگاري ندارند. جواني عزيز به عارف معاصر حضرت آيت الله العظمي بهجت عرض كرد: از امروز مي خواهم خود سازي عملي را شروع كنم برايم دعا فرماييد. اين عارف بزرگ جواب دادند: خودسازي عملي اين است كه اگر خداوند به شما هزار سال عمر داد، حتي يك گناه نكنيد. به هر حال جايز بودن و نبودن بازيگري و مانع بودن و نبودن آن براي سلوك الي الله وابسته به اين است كه انسان به حرام و معصيت خدا و ترك واجبات مبتلا نشود. هر كاري كه موجب معصيت و ترك وظايف ديني شود، جايز نيست. نامساعد بودن محيط از طرفي عدم مجاهده بيش تر از طرفي ديگر، سير الي الله را كند و گاه حتي متوقف مي سازد. مطالعه كتب زير سفارش مي شود: 1- امام خميني، چهل حديث 2- اكبر اسدي، سلوك معنوي (آيه الله بهاءديني 3- اكبر اسدي، نردبان آسمان (آيه الله بهاءديني) 4- سيد محمد تقي قادري، راه هاي خودسازي جوانان 5- استاد محمد تقي مصباح يزدي، خودشناسي براي خودسازي 6- استاد كريم عمود حقيقي، عبادت عاشقانه