مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: آثار موسيقي
آثار موسيقي چيست؟

پاسخ:
درباره موسيقي، گذشته از آثار زيان باري كه موسيقي و غنا براي اعصاب و روان دارد اين تأثيرات را نيز دارد : الف) موجب فساد اخلاق مي گردد و ايمان، حيا و عفت را از دل انسان بيرون مي برد و تجربه نشان داده است كه بسياري از افراد تحت تأثير آهنگ هاي غنا راه تقوا و پرهيزكاري را رها كرده و به شهوات و فساد روي مي آورند. در تفسير «روح المعاني» سخني از سران يكي از بني اميه نقل مي كنند كه به آنها مي گفت: از غنا بپرهيزيد كه حيا را كم مي كند، شهوت را مي افزايد، شخصيت را درهم مي شكند و اگر مي بينيم كه در روايات اسلامي مكرر آمده كه غنا روح نفاق را در قلب پرورش مي دهد، اشاره به همين حقيقت دارد. روح نفاق همان روح آلودگي به فساد و كناره گيري از تحول و پرهيزكاري است. امام صادق (ع) فرمودند: { الغناء يورث النفاق و يعقب الفقر }؛ { غنا در دل روح نفاق را پرورش مي دهد و به دنبال خود بدبختي و فقر مي آورد }»، { (وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 225) }. ب ) غافل شدن از ياد خدا و فراموش كردن خدا نيز يكي ديگر از آثار زيان بار غنا و موسيقي است. امام صادق(ع) در تفسير آيه شريفه { وَ اِجْتَنِبُوا قَوْلَ اَلزُّورِ }؛ { از گفتار باطل و ناروا بپرهيزيد }»، { (تفسير نورالثقلين ، ج 3 ، ص 492) }. فرمودند: مراد از قول زور در آيه شريفه غناست. گفتار باطل و ناروا هر چيزي است كه انسان را از خدا دور مي كند و از راه درست منحرف مي كند. امام صادق (ع) فرمودند: «الغناء مجلس لاينظراللَّه الي اهله و هو مما قال اللَّه عزوجل: { وَ مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ اَلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ }؛ { مجلس غنا و خوانندگي مجلسي است كه خدا به اهل آن نمي نگرد و آنها را مشمول لطفش قرار نمي دهد }»، { (وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 228) }. و اين مصداق همان چيزي است كه خداوند عز وجل فرموده: بعضي از مردم هستند كه سخنان بيهوده را خريداري مي كنند تا مردم را از راه خدا گمراه سازند». در اين روايت امام (ع) غنا و موسيقي را يكي از مصداق هاي گفتار بيهوده اي دانسته كه انسان ها را از راه خدا گمراه مي كند.