مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: معاشرت با ديگران
چگونه مي توان به درخواست هاي ديگران جواب مثبت داد؟

پاسخ:
درخواستي كه ديگران از انسان دارند چند صورت دارد: اول آن كه آن كار، نيك و پسنديده است و براي انسان نيز مقدور مي باشد. در اين راستا رهنمود ما اين است كه به طور معقول و در حد امكان درخواست آنان را اجابت كنيد. امام صادق(ع) مي فرمايد: وقتي از نبي اكرم(ص) سؤال شد كه: { من احب الناس الي اللَّه }؛{ محبوبترين افراد نزد خدا كيست؟ } فرمود: { انفعهم للناس }؛{ كساني كه وجودشان براي ديگران نافع تر است }»، { (مستدرك الوسائل، ج 12، ص 390) }. صورت دوم اين است كه درخواست ديگران به جا و حق است؛ ولي از عهده انسان خارج است و در ازاي آن، كار اهمّي براي خود انسان مطرح است و مي خواهد به او جواب بدهد. در اينجا توجه شما را به نكات ذيل جلب مي كنيم: الف) اين گونه موارد را از قبل پيش بيني كنيد و براي آن چاره اي بينديشيد. ب ) اهم و مهم را مشخص كنيد و براي انجام اهمّ با قاطعيت اقدام كنيد. در اين راستا: 1- كار اهم را ترسيم نموده و نتايج آن را در نظر بگيريد، 2- آينده نگر باشيد و ضرر و زيان سهل انگاري در آن را خوب بسنجيد، 3- توجه داشته باشيد كه يكي از رموز موفقيت مردان بزرگ در زندگي، تقديم اهم بر مهم بوده است. امام خميني(ره) (در دوران تدريس در قم) بعد از تدريس به هيچ كس اجازه ملاقات نمي دادند، براي آن كه فرصت نوشتن درس را داشته باشند و نتيجه اين كار، كتاب هاي متعددي است كه از ايشان به يادگار مانده است. ج ) فرصت انسان بسيار عزيز و گران بها است و اصولاً نبايد كاري را كه به ما مربوط نيست از كسي بپذيريم و روزها و هفته ها و گاهي ماه ها وقت خود را صرف آن كنيم. د ) با افراد قاطع و مصمم نشست و برخاست كنيد و شگرد و برخورد آنان را در اين گونه موارد با دقت در نظر بگيريد. صورت سوم آن است كه برخي در صدد سوء استفاده اند، در اين رابطه بايد فراست و هوشياري داشته باشيد و براي آن كه قاطعانه به آنان «نه» بگوييد، اين موارد را در نظر داشته باشيد: الف) اجابت كردن درخواست آنان باعث از دست دادن كار اهم خودتان مي شود. ب ) در صورت اجابت خواسته آنان، اين درخواست تكرار شده و باز هم مزاحم شما خواهند شد. ) در نهايت شما را به ضعف و ساده انديشي متهم مي كنند. اگر به نكات مزبور توجه كافي كنيد و در اين زمينه خودسازي داشته باشيد، به تدريج اراده شما قوي تر شده و اين مشكل برطرف خواهد شد. در آخر توصيه مي شود كه به طور محترمانه اي به اين گونه افراد گوشزد نماييد كه كار مهمي در پيش داريد و اين گونه درخواست ها و مزاحمت ها، براي شما خوشايند نيست و اگر اثر نبخشيد ديگر به آنان روي خوش نشان ندهيد و اگر باز هم نتيجه نگرفتيد حتي الامكان از آنان فاصله بگيريد.