مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: برخورد با والدين
برخورد انسان نسبت به پدر و مادر بايد چگونه باشد؟

پاسخ:
ر رابطه با برخورد با مادرتان به چند امر توجه فرماييد: الف) احترام به مادر مورد توصيه اكيد قرآن مجيد است {وَ قَضي رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً}؛{ و پروردگار تو حكم فرمود كه جز او را نپرستيد و به والدين احسان و نيكي كنيد }»، { (سوره اسراء آيه 23) }. ملاحظه مي كنيد كه: 1- اين مطلب صريحاً مورد تأكيد قرار گرفته است، 2- در رديف مسأله حساس عبوديت خداي سبحان قرار گرفته است { (و در سه مورد ديگر از قرآن نيز نظير اين آيه ذكر شده است بقره، آيه 83 و نساء، آيه 36 و انعام آيه 151) }. ب ) برخورد با پدر و مادر اثر وضعي دارد يعني نيكي و احسان به آنان و يا بدي و جسارت به آنان در همين زندگي دنيوي عكس العمل خواهد داشت چه رسد به آخرت كه به طور قطع ثواب و عقابي مهمتر از اين دنيا در پي دارد. ج ) حرمت پدر و مادر سنتي است كه اگر حفظ شود فرزندان شما نيز با شما چنين خواهند كرد. امام صادق(ع) مي فرمايد: { برّوا آباءكم يبركم ابناؤكم }؛{ به پدران خود نيكي كنيد تا فرزندان شما نيز به شما نيكي كنند }»، { (بحارالانوار، ج 74، ص 65) }. مشخص است كه نظر خاصي به پدر نيست و والدين منظور است. د ) اين امر افزون بر زياني كه براي سلامت شما دارد براي سلامتي مادر نيز مضر است و فقدان سلامتي ايشان مسأله اي است كه در نهايت دودش به چشم شما خواهد رفت. ه ) وقتي شما با ايشان به جر و بحث بپردازيد متقابلاً ايشان هم موضع گيري نموده و محيطي چونان جهنم در خانواده ايجاد خواهد شد كه به مصلحت هيچ كدام از شماها نيست. ز ) نكته ديگري كه شايسته است مد نظر شما قرار بگيرد اين كه ديگران - برادر و خواهر و سايرين - نظاره گر شما هستند يعني شما تنها نيستيد و رفتار شما براي ديگران اسوه قرار مي گيرد آنگاه تماشا كنيد كه شما با رفتار خويش چه درسي به ديگران مي دهيد. جاي شك نيست كه هرگز جنابعالي راضي نخواهيد بود كه همين رفتار را از ديگران مشاهده كنيد. در رابطه با نگراني نسبت به آينده به دو نكته توجه داشته باشيد: الف) مصمم باشيد كه دست به خودسازي بزنيد و هر از چندي در محيطي خلوت و با فراغت در پيرامون نكات ياد شده فكر كنيد و اين گونه مسائل را بسيار جدي گرفته و ان شاءاللَّه در اين زمينه ها مطالعه داشته باشيد، به تدريج اين مشكلات برطرف خواهد شد و با وصفي كه بيان شد جاي نگراني نسبت به آينده وجود ندارد بلكه با اميد و نشاط خود را مهياي زندگي خوش و توأم با سعادتي بنماييد. ب ) نكته ديگري كه به انسان دلگرمي مي بخشد اين است كه با گذشت زمان پختگي و تجربه انسان بيشتر مي شود و همين امر باعث مي شود كه در معاشرت اجتماعي با آينده نگري و هوشياري بيشتري گام بردارد.