مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: مراتب ايمان
مراتب ايمان و راه رسيدن به آن چيست؟

پاسخ:
سخن در باب مراتب ايمان بسيار است از ديدگاه كلامي مراحل آن به نوعي و در عرفان به شكل ديگري مطرح است كه به جهت اختصار از آنها صرف نظر نموده و تنها به ذكر روايتي از معصومين (ع) كه حاصل همه سخن هاست بسنده مي كنيم. امام صادق (ع) فرمودند : خداوند ايمان را بر هفت قسمت قرار داده است كه عبارتند از : نيكي راستي يقين رضا وفا علم حلم كسي كه تمام اين هفت صفت را دارا باشد داراي ايمان كامل است و بقيه نيز به اندازه سهمي كه از اين مجموعه دارند در درجات مختلف ايمان قرار گرفته اند، (نقل به مضمون: بحارالانوار، ج 69 ، ص 159).