مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: زمان امام زمان
در مورد پيشرفت هايي كه در زمان امام زمان(عج) انجام مي شود چه نظري داريد؟

پاسخ:
در روايتي از امام صادق(ع) وارد شده است كه «دانش 27 حرف است؛ پس تمام آنچه پيامبران با آن مبعوث شده اند، 2 حرف (از دانش است) و مردم تا امروز تنها 2 حرف از دانش را دار هستند، اما هنگامي كه قائم ما -عجل الله تعالي فرجه الشريف قيام مي كند، 25 حرف ديگر را در ميان مردم پراكنده مي كند و با آن دو حرف اضافه مي نمايد تا اينكه دانش به 27 حرف كامل مي شود. { (بحارالانوار، ج 52، ص 336) } ظاهراً معناي اين روايت و روايات مشابه اين است كه عقول و خردهاي مردم در اين زمان پيشرفت فراواني مي كند. زيرا در اين دوره معنويت و تقوا بسط پيدا مي كند و موانع علم آموزي و فهم و ادراك صحيح مسدود مي گردد و تمامي مردم امكان مي يابند با تقوا - عامل نگهداري انسان كه باعث روشن بيني و فهم و درك بينا مي شود به تمامي اسراري علوم نزديك شوند. چنانچه در روايات حكومت امام زمان(سلام الله عليه) وارد شده است كه در آن زمان زنان با قرآن سخن مي گويند.