مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: جهنم يا بهشت
آيا فرد جهنمي هميشه در جهنم است يا پس از عذاب به بهشت وارد مي شود؟آيا اين نوعي تكامل است؟

پاسخ:
حقيقت براساس آيات و روايات آن است كه اگر آدمي در مجموع رو به خدا داشته و خداخواه است، مؤمن است و دوستدار حضرت رسول اكرم(ص) و اهل بيت(ع) مي باشد ولي در اينجا خود را از آلودگي ها وتعلقات پاك نساخت، در قيامت با عذاب ها و فشارها روبروست و به طبق اعلاي جهنم مي رود كه اگر به باطنش روي، بهشت خواهد بود نه اين كه هر چه به عمقش بروي بدتر باشد. جهنم اسفل السافلين است كه عمقش نهايت نداشته و براي جهنميان است كه راه گريزي از آن ندارند. شخص مؤمن ولي در عين حال گناهكار در اين جهنم موقت كه موقفي براي اهل بهشت مي باشد و باطنش نور و رحمت است مدتي قرار خواهد گرفت تا بدين عذاب ها تطهير شود و به عالم نور قدم بگذارد، { (نگا: بحارالانوار، ج 8، صص 353 - 352، روايت 2) }. براساس روايتي كه از امام صادق(ع) نقل شده است، انسان ها در قيامت سه دسته اند. يك دسته انسان هايي اند كه در عالم حشر در آن هنگام كه مردم درگير مواقف و عوالم حشرند، تحت سايه خداوند و در جوار قرب حقند و نياز به طي آن عوالم و مواقف ندارند چون آن مراحل را در اين دنيا پشت سر گذاشتند. گروهي ديگر انسان هايي اند كه بايد از حساب و عذاب بگذرند كه از جمله آن جهنم موقت است تا پس از پس تطهير و تسويه در عالم قيامت به خدا برسند و عده اي ديگر انسان هايي اند كه چون مجموع وجودشان رو به غير خدا داشته و در حال فرار از خدا بوده اند به قعر جهنم فرو خواهند رفت، { (همان، ج 7، ص 183، روايت 31) }. بنابراين عده اي مستقيم وارد بهشت و بهشت ها مي شوند، عده اي پس از گذر از مواقف ها و از جمله جهنم موقت وارد بهشت مي گردند و عده اي نيز در جهنم جاودانه خواهند بود.