مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: بوسيدن دست
بوسيدن دست افراد از نظر اسلام چه صورتي دارد؟

پاسخ:
روايتي در نهي از بوسيدن دست افراد آمده است، ولي با توجه به روايات ديگر، موارد استثنايي وجود دارد؛ از جمله بوسيدن دست پدر و مادر، معلم و استاد. براي مطالعه بيشتر، ر.ك: جلد 76 بحارالانوار، صفحه 40 . همچنين از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمودند: «سر و دست كسي را مبوس مگر سر و دست رسول خدا(ص) را يا كسي را كه به خاطر آن حضرت ببوسي»، { (وسايل الشيعه، ج 12، ص 233) }.