مرکز پاسخگويي: مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: خانه خدا
اگر كسي در خانه خدا از الفاظ ركيك استفاده كند چه حكمي دارد؟


پاسخ:
امام صادق (ع) مي فرمايد: از نشانه هاي شركت شيطان در كار انسان اين است كه انسان فحاش باشد، باك نداردكه چه مي گويد. (1)
و يا مي فرمايد: فحش از باطل است و باطل در آتش است. (2)
و اگر در حال احرام به كسي فحش دهند موجب باطل شدن احرام آنها مي شود. يعني حجّشان باطل است. و بايد كفاره بدهند. (3) و اگر هم حرف ركيك باعث تهمت زدن شود يعني در حرفهاي ركيك به خود شخص يا همسر و يا مادر و ... تهمتي را بزنند موجب قذف مي شد يعني بايد به خاطر تهمت ناروا 80 ضربه تازيانه بخورد. (4)
و فحش دادن در مكانهاي مقدسي چون خانه خدا گناهش چند برابر است.

***
پاورقي:
1ـ كافي، ج1، ص325
2ـ همان
3ـ مناسك حج امام خميني (ره)
4ـ لمعة رد مشفيه باب حدود