مرکز پاسخگويي: مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: تكليف ما
در اين دنياي نا بسامان تكليف ما چيست ؟


پاسخ:
مشابه همين پرسشي كه شما برادر گرامي مطرح كرده ايد ، فردي از امام صادق (ع) سؤال كرد. دقت و توجه در پاسخي كه امام (ع) فرمودند ، ابهام موجود را بر طرف مي سازد.
فردي از امام صادق عليه السلام سؤال كرد : تكليف ما در دوران غيبت هنگامي كه فتنه ها و دعوت به گمراهي و انتشار شبهات زياد مي گردد ، چيست ؟ امام صادق (ع) به نور آفتابي كه داخل اتاق تابيده بود نگاه كردند و فرمودند : آيا اين آفتاب را مي بيني ؟ آن مرد گفت : آري. امام فرمودند :به خدا سوگند ( در آن زمان ) امر ما از اين آفتاب روشن تر و آشكار تر است.(1)
طبق اين روايات تكليف ما روشن است ، آنچه اسلام از ما مي خواهد آن است كه از خط و راه امامان كه بهترين نمونه و الگوهاي هدايتند ، پيروي كنيم. زيرا درستي راه آنان همچون آفتاب تابان ، روشن است ، و حجت و دليل در اين مورد براي عموم مردم موجود است. از اين رو يك مسلمان بايد دست به دامان آنان زده و در طول دوران غيبت كبري ، راه آنان را پيش گيرد تا از فتنه ها و آشوبها در امان باشد و از لغزشگاههاي انحراف دور ماند. وجود مقدس ائمه عليهم السلام دراين زمينه حجّت را بر همه مسلمانان تمام نموده اند وبا ارجاع مردم به فقها و مراجع معظم ديني احتمال هرگونه انحراف و كجروي درامر دين را از بين برده اند . وظيفه من وشما و همه مسلمانان جهان در اين دنياي نابسامان يك چيز است و آنحمايت از ولايت فقيه و عمل به دستورات و فرامين ايشان است و اين محوراساسي و اصلي دين در دوران غيبت، بر هم زنندة تمام نقشه هاي جبهه كفر بر عليه اسلام است و كشتي نجاتي استدر طوفان شبهات و بلاها كه هر كس به آن تمسك جويد نجات خواهد يافت و هر كس از آن رو بر گرداند سر نوشتي جز سرنوشت قوم لجباز و نادان نوح عليه السلام نخواهد داشت. هر مؤمني بايد بداند سختيهاي اين زمان ، خود آزمايشي است از سوي پروردگار براي اينكه مؤمنين راستين و حقيقي از ساير مردم شناخته شوند و اين خود سنت الهي است كه در تمام دورانها وجود داشته و پا به پاي بشر حركت كرده و هيچگاه از او جدا نشده است.
قرآن مي فرمايد : بدينگونه نيست كه خدا مؤمنين را به همين حالتي كه هم اكنون شما در آن هستيد ، رها كند ، ( آنان را آزمايش مي كند) تا اينكه نا پاك را از پاك جدا سازد.(2) رسول خدا ( ص ) مي فرمايد : پيش روي شما دوران صبر و پايداري است ، صبر در اين زمانه همچون گرفتن پاره هاي آتش در دست است. و نيز مي فرمايد : عبادت در دوران هرج ( دوران ، آشفتگي ) همچون هجرت به سوي من است . همچنين پيامبر (ص) مي فرمايد: به زودي مردمي بعد از شما خواهند آمد كه يك مرد آنان پاداش پنجاه نفر از شما را خواهد داشت. اصحاب گفتند : اي رسول خدا ما با تو در بدر و احد و حنين بوده ايم و قرآن در بين ما نازل شده است. فرمود : اگر شما آنچه را كه آنان متحمل مي شوند بخواهيد تحميل كنيد ، نمي توانيد همچون آنان پايدار و بردبار باشيد.
طبق اين روايات كه همه اشاره به دوران غيبت ولي عصر (عج) است ، بر هر يك از ما واجب است كه ايمانمان را تقويت كنيم و به شناخت و معرفت حقيقي در مورد مسائل اعتقادي دست يابيم و از پيروي كور كورانه و بدون دليل و منطق خود رارهايي بخشيم.
فضيلتي را كه پيامبر (ص) بدان اشاره مي كند ، براي كساني است كه از سطح آگاهي مطلوبي بر خوردارند ، دل و جانشان مملو از ايمان و اعتقاد و توكل به خداست. در قبال جامعه احساس مسؤوليت مي كنند و در برابر معصيت ، عفت و پاكدامني را پيشه مي سازند. در برابر دشواريها و سختيها و فتنه هاي زمانه صابر و بردبار و پر استقامتند. هر جا منكري ببينند ، بي تفاوت نمي گذرند و تا آنجا كه در توان دارند در پي اصلاح خود و ديگرانند. اين چنين افرادي در سخت ترين شرايط هم از ميدان بدر نمي روند و به بيراهه نمي افتند ، چرا كه از روشن بيني خاصي برخوردارند كه مي توانند در هر برهه اي حق را از باطل باز شناسند ، و بخاطر اين نوع عملكرد شان در زندگي است كه خداوند آنان را تحت حمايت خويش قرار مي دهد و امورشان را سرپرستي مي كند.
قرآن مجيد در اين باره مي فرمايد : هر كس از خدا بپرهيزد وترك گناه كند خداوند براي او راه نجاتي قرار مي دهد و مشكلات زندگي او را حل مي كند واز جايي كه گمان ندارد به او روزي مي دهد و هر كس بر خدا توكل كند و كار خود را به او واگذارد ، خدا امرش را كفايت كند.
و نيز مي فرمايد : اگر تقوي پيشه كنيد و از مخالفت فرمان الهي بپرهيزيد ، خدا به شما نورانيت خاصي مي بخشد كه بتوانيد حق را از باطل تشخيص دهيد.
از اينرو ايمان به خدا و تقواي الهي شفاي تمام دردها ي بشر امروز است.

***
پاورقي:
1_ اصول كافي _ ج 1 ص 336 بنقل از تاريخ غيبت كبري _ محمد صدر ص 388
2_ آل عمران _ 179
3_ تاريخ غيبت كبراي ص 460
4_ همان منبع ص 458
5_ الغيبه شيخ طوسي 275
6_ طلاق _ 2 و 3
8_ انفال _ 29