مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: تصوف
آيا اكر كسي از امور پنهاني و ماوراي حس خبر دهد، دليل بر خوبي و تقرب او به درگاه خداوند متعال نخواهد بود؟


پاسخ:
خير ـ بلكه اگر تعجب نكيند گاه عكس آن است! 1 ـ مرحوم محقق قمي، دركتاب جامع الشتات (صفحه 833) نقل مي كند كه مشهور است در زمان امام صادق عليه السلام يك نفر زنديق بود كه از غيب خبر مي‎داد. حضرت از او پرسيدند اين مرتبه و مقام رااز كجا دارا شدي؟ گفت در اثر مخالفت با خواهش هاي نفس. فرمودند آيا اسلام موافق خواهش نفس توست يا مخالف آن؟ عرض كرد بر خلاف ميل نفس است. فرمودند پس دين اسلام را بپذير، تا با نفس خود مخالفت كرده باشي. آن مرد تأملي كرد و قبول اسلام نمود؛ بعداً هر چه از او پرسيدند نمي دانست. خدمت امام عليه السلام عرض كرد تا آن زمان كه كافر بودم از امور نهاني خبر مي دادم، چه شد حالا كه مسلمان شدم خبري ندارم؟! فرمودند اهميت اسلام از آن بيشتر است كه جزايش اين امور جزئي باشد، آن وقت كه كافر بودي، جزاي تو همان علم به امور پنهاني (در دنيا) بود و به آن هم اكتفا كرده بودي، اكنون كه اسلام را پذيرفتي، جزاي تو موكول به سراي ديگر است و آن نعمتهاست كه مي تواند مزد و جزاي اسلام باشد. از اين روايت به خوبي معلوم مي شود كه رياضتها و مخالفت با نفس، خالي از تأثيراتي نيست و مخصوصاً كساني كه به واسطه نداشتن ايمان و يا مخالفت با دستورات شرع، استحقاق جزاي عالم آخرت را ندارند در اين عالم نتايجي به آنان خواهد رسيد كه يكي از آنها اطلاع بر پاره اي از امور پنهاني است. 2 ـ مرحوم مجلسي در حالات «سطيح كاهن» كه يكي از كَهَنة زمان جاهليت بوده است، نقل كرده كه او از تولد پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و وصي او عليه السلام و او صاف ايشان قبل از ولادتشان خبر داد و به حضرت ابو طالب شادباش گفت. همچنين در جلد ششم بحار الانوار از «زرقاءيمامه» كه او هم از كاهنان زمان جاهليت عرب بوده، نقل مي كند كه او از قرب ظهور پيغمبر اسلام خبر داد. خلاصه از كتب حديث و تواريخ استفاده مي​شود كه در زمان جاهليت كساني بودند به نام كاهن كه از امور پنهاني خبر مي​دادند. نظير اين قضيه، مخصوصاً از مرتاضان بت پرست هند، به طور مكرر نقل مي​كنند و بسياري، ديده يا شنيده​اند. بنابراين اگر اتفاقاً امثال اين كارها از كسي ديده شود، نمي​توان آن را دليل بر درستي و خوبي و صحت عقيده و ايمان او دانست.

***
پاورقي:
جلوه حق حضرت آيت الله مكارم شيرازي