مرکز پاسخگويي: فرهنگ ومعارف قرآن
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: رفتن به بهشت
با توجه به اين كه ما بايستي فوت شويم تا بتوانيم از بهشت به زمين منتقل شويم، شيوة انتقال حضرت آدم و حوا از بهشت به زمين چگونه بوده است؟ آيا نحوة انتقال مادي و به وسيلة چيزي صورت گرفته است؟


پاسخ:
درباره هبوط حضرت آدم و حوا، از بهشت به زمين، نظرهاي متعددي وجود دارد از جمله: برخي گفته اند: هبوط به دنيا بوده، بعضي ديگر عقيده دارند، هبوط زميني بوده، گروهي معتقدند هبوط معنوي و دست هاي نيز ميگويند هبوط مادي بوده است. خداوند متعال ميفرمايد: قُلنَا اهبِطوا مِنها جَميعـًا فَاِمّا يَأتِيَنَّكُم مِنّي هُدًي فَمَن تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوفٌ عَلَيهِم ولاهُم يَحزَنون; (بقره/2،38) گفتيم همگي از آن (به زمين) فرود آييد، هر گاه هدايتي از طرف من براي شما آمد كساني كه از آن پيروي كنند نه ترسي بر آنهاست و نه غمگين ميشوند.


براساس برخي روايات بهشت حضرت آدم بهشت جاويدان نبوده است، از جمله آن كه حضرت امام صادق ميفرمايد: بهشت حضرت آدم، از بهشت هاي دنيا بود كه خورشيد و ماه در آن طلوع ميكرد، اگر از بهشتهاي آخرت بود، هرگز از آن خارج نميشدند...(ر.ك: الكافي، محمدبن يعقوب كليني;، ج 3، ص 247، دارالكتب الاسلامية، تهران.) علامه طباطبايي; ميگويد: منظور از دنيوي بودن بهشت ياد شده، اين است كه بهشت برزخي بوده ـ كه در مقابل بهشت جاويدان قرار دارد ـ چنان كه در روايت نقل شده از امام صادق نيز بر ميآيد مثل اين جمله كه ميفرمايد: آدم بر كوه صفا فرود آمد و حوا بر كوه مروه فرود آمد، زيرا از اين تفسير (تفسير ذيل كلمة حين در آيه و متاع الي حين; (بقره، 36) بر ميآيد كه توقف و ايستايي در عالم برزخ بعد از مرگ نيز توقف در زمين محسوب ميشود. و بر همين اساس منافاتي ندارد كه بهشت ياد شده در عين دنيايي بودن، برزخي باشد چنان كه اين موضوع از آيات ديگري مانند: قـَلَ كَم لَبِثتُم فِي الاَرضِ عَدَدَ سِنين # قالوا لَبِثنا يَومـًا اَو بَعضَ يَومٍ فَس الِ العادّين... (مؤمنون،112 و 113) و... استفاده ميشود.


بنابراين، هبوط آدم و حوّا به زمين، از بهشت برزخ بوده و در واقع بهشت آنها، بهشتي مادي و در عالم برزخ قرار داشته و هبوط آنها نيز مادي بوده است.(ر.ك: الميزان في تفسير القرآن، علامه طباطبايي;، ج 1، ص 132 ـ 140، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلميه في قم المقدس.)