مرکز پاسخگويي: ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: تربيتي
راه هاي توبه و دوري از گناه خود ارضايي چيست

پاسخ:
بايد توبه كند و پس از پيدا شدن حالت توبه و پشيماني و ندامت از كارهاي ناپسند، چند عمل سزاوار است:
1 - سه روز روزه گرفتن؛ حضرت امام صادق(ع) ميفرمايد: توبه نصوح كه خداوند به آن امر فرموده، روزه گرفتن روز چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه است.(وسائل الشيعه، باب 88، كتاب چهارم، ح 1)
2 - غسل توبه؛ حضرت رضا(ع) به كسي كه ميخواست از گناه استماع غنا توبه كند، فرمود: برخيز و غسل كن. و پيامبر(ص) ميفرمايد: نيست بندهاي كه گناهي كند و هر اندازه كه باشد، سپس پشيمان شود و توبه كند؛ مگر اين كه خداوند به عفو و آمرزش به او رجوع ميفرمايد. سپس [به آن شخص كه ميخواست توبه كند] فرمود: برخيز و غسل كن و براي خدا سجده نما.(مستدرك الوسائل، ج 12)
3 - خواندن دو يا چهار ركعت نماز؛ امام صادق(ع) ميفرمايد:هر بندهاي كه گناهي كرد، پس برخيزد و تحصيل طهارت كند (وضو بگيرد) و دو ركعت نماز بخواند و از خداوند طلب آمرزش نمايد، بر خداست كه توبهاش را بپذيرد.(وسائل الشيعه، باب 86 كتاب جهاد)
4 - استغفار و خواندن دعاهاي توبهاي كه از ائمه اطهار(ع) وارد شده است، خصوصاً دعاهاي صحيفه سجاديه (به خصوص دعاي 31) و نيز مناجات خمسة عشر (بخصوص مناجات اول) و... بايد هنگام خواندن دعا، معاني آنهارا متذكر باشد و سعي كند كه حالش با گفتارش يكي باشد.
5 - تكرار توبه و استغفار؛ حضرت صادق(ع) ميفرمايد: هرگاه بندهاي زياد آمرزش جويد، نامه عملش بالا ميرود، در حالي كه ميدرخشد. (كافي، كتابدعا، باب استغفار)
6 - اختيار كردن وقت سحر براي استغفار (هر چند در هر وقتي كه حالت توبه و دعا باشد، استغفار در آن وقت مطلوب و نافع است) ؛ لكن سحر اثر خاصي در پاك شدن از گناهان دارد و خداوند در چند جاي قرآن مجيد، به آن امر فرموده و استغفار كنندگان در سحر را مورد ثناي خود قرار داده است و آن را صفاي اهل تقوا و بهشتيان ميشمارد.
بانگ برداشته مرغ سحري
كرده بر خفته دلان پرده دري
هيچ از جاي نميخيزي تو
الله الله چه گران خيزي تو