مرکز پاسخگويي: ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: نماز
چرا تسبيحات اربعه فضيلت زيادي دارد

پاسخ:
محمد بن عمران از
حضرت امام صادق(ع) سوئال كرد و
گفت: به چه علت تسبيحات اربعه
در ركعات آخر نماز افضل از قرائت
است؟ آن حضرت فرمودند:
تسبيحات اربعه در ركعت سوم و
چهارم از آن جهت افضل است كه
حضرت رسول خدا(ص) در دو
ركعت آخر عظمت و بزرگي
خداوند را مشاهده كرد و دلش
بهراسيد و زبان به تسبيح پروردگار
بگشود و گفت: سبحان الله و
الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر ،
(خداوند از هر عيب و نقصي پاك و
منزه است و حمد و سپاس
مخصوص خدا است، جز ذات يكتا
معبودي نيست، و خدا بزرگتر و
برتر از هر چيز است).
و از اين رو تسبيح پروردگار در
ركعات آخر نماز افضل از قرائت
گرديد.