مرکز پاسخگويي: ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: غسل جمعه
فوائد غسل جمعه چيست

پاسخ:
همان طوري كه عالم طبيعت و مجموعه
آسمانها و زمين باطني دارند آنچه در عالم شريعت
به نام قوانين الهي مطرح است هم داراي اسرار و
باطنهايي هستند. از امام صادق(ع) روايت شده
است كه آن حضرت فرمودند: غسل جمعه پاكيزه
كننده و كفاره گناهان است از جمعه تا جمعه ديگر.
در حديث ديگر از آن حضرت نقل شده كه
فرمودند: هر كه غسل جمعه بكند و بگويد ((اشهد ان
لا اله الا الله وحده لاشريك له و اشهد ان محمدا
عبده و رسوله اللهم صل علي محمد و آل محمد
واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)) اين
غسل و دعا پاك ميگرداند او را تا جمعه ديگر،
(اسرار عبادت، ص 99 - حليهالمتقين، ص 124).