مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: زيارت اموات
گفته شده اگر قبر از طلوع آفتاب سر قبر مردگان خود بروي و سلام كني، مرده جواب سلام را طوري مي دهد كه بشنوي. آيا اين قضيه درست است؟


پاسخ:
در كامل الزيارة از حضرت امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود: اگر مردگان را پيش از طلوع آفتاب زيارت كنيد و سلام بگوييد, مي شنوند و جواب شما را مي دهند و اگر بعد از طلوع زيارت كنيد و سلام بگوييدمي شنوند, اما جواب نمي دهند (1). همان طوري كه ملاحظه مي شود در حديث نيامده كه اگر سلام بگوييد مي شنوند و پاسخ مي دهند به گونه اي كه شنيده مي شود, آن چه كه حديث مي گويد اين است كه مي شنوند و پاسخ مي دهند.وانگهي بستگي دارد كه سلام كننده چه كسي باشد و چه گوشي داشته باشد؟ اگر نبي گرامي اسلام و ائمه اطهار: وبعضي از مومنين مثل سلمان باشند, پاسخ را مي شنوند ولي ديگران خير.

***
پاورقي:
1 - محدث قمي، مفاتيح الجنان، بخش زيارت قبور مؤمنين.