مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: بر پايي نماز
با توجه به آيه فاعبدوني و أقم الصلوه لذكري؛ مرا پرستش كن و نماز را بر پا دار لطفاً در مورد اين كه آيا اديان ديگر نيز مثل دين اسلام براي نزديكي به خدا نماز را به جا مي آورند يا نه، اطلاعاتي در اختيار ما قرار دهيد.


پاسخ:
از متون تاريخي و آيات استفاده مي شود كه نماز به عنوان يكي از عبادات در اديان گذشته مطرح بوده است، اگر چه كيفيت، اجزا و شرايط آن معلوم نيست امام صادق(ع) فرمود: اولين كسي كه نماز خواند، حضرت آدم(ع) بود كه نماز را در پنج وقت خواند.(1)
آيات ذيل بيانگر آن است كه نماز در اديان گذشته وجود داشته است: خداوند خطاب به حضرت موسي فرمود: به موسي و برادرش وحي كرديم كه براي قوم خود خانه هايي در سرزمين مصر انتخاب كنيد... و نماز را بر پا داريد و به مؤمنان بشارت دهيد (كه سرانجام پيروز مي شوند).(2)
همچنين خداوند از زبان قوم شعيب فرمود: گفتند: اي شعيب، آيا نمازت تو را دستور مي دهد كه آنچه را پدرانمان مي پرستيدند ترك گوييم و آنچه را مي خواهيم در اموال خودمان انجام ندهيم؟! تو مرد بردبار و رشيدي هستي.(3)
بعضي از مفسران گفته اند كه علل مخالفت و موضع گيري قوم شعيب در برابر او آن بود كه شعيب بسيار نماز مي خواند و به مردم مي گفت: نماز انسان را از كارهاي زشت و منكرات باز مي دارد، ولي جمعيت نادان كه رابطة ميان نماز و ترك منكرات را درك نمي كردند، از روي مسخره به او گفتند: آيا اين اوراد و حركات تو را فرمان مي دهد كه سنت نياكان و فرهنگ مذهبي خود را زير پا بگذاريم؟!(4)
همچنين خداوند يكي از ويژگي هاي حضرت اسماعيل را سفارش خانواده خويش به نماز دانست او همواره خانوادة خود را به نماز و زكات دعوت مي كرد و همواره مورد رضايت پروردگارش بود.(5)
از آن چه بيان شد، استفاده مي شود كه از منظر قرآن در تاريخ اديان الهي و پيامبران گذشته نماز بود امّا امروزه بر اثر تحريف دين يهود و مسيحيت، چندان اثري از آن نيست.

***
پاورقي:
1. محمد حسين اعلمي، دايره المعارف الشيعه العامه؛ ج 11، ص 292 ـ 293.
2. يونس (10) آية 87؛ تفسير نمونه، ج 8، ص 371.
3. هود (11) آية 87.
4. تفسير نمونه، ج 9، ص 207.
5. سوره مريم، (19) آية 55، تفسير نمونه، ج 13، ص 94 ـ 96.