مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: وضوي نماز
اگر دو ساعت پيش از ظهر يا قبل از غروب وضو بگيريم، مي توان با اين وضو نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشا را خواند؟


پاسخ:
مستحب است انسان هميشه با وضو باشد؛ هنگام كاركردن، خوابيدن، مطالعه، ورزش و نيز مستحب است انساني كه با وضو و با طهارت است، دوباره وضو بگيرد: الوضو علي الوضو نور علي نور.(1)
امام صادق(ع) فرمود: الوضو شطر الايمان؛(2) وضو جزئي از ايمان است.
باز از حضرت نقل شده است : وضو گرفتن پيش و پس از غذا فقر را برطرف مي كند.(3)
پيامبر(ص) فرمود: هرگاه انسان وضو مي گيرد، گناهانش مانند برگ درختان مي ريزد.(4)
كسي كه با طهارت بخوابد، مانند روزه دار و شب زنده دار است.(5)
از نظر فتواي تمام فقهاي عظام اگر كسي پيش از اذان به نيّت طهارت وضو بگيرد، مي تواند با آن وضو نمازهاي واجب را بخواند.(6) به فتواي برخي از فقها، قبل از وقت، جهت آماده شدن براي نماز اشكال ندارد و مي تواند پس از داخل شدن وقت با آن وضو نماز بخواند.

***
پاورقي:
1. وسائل الشيعه، ج 1، ص 265 باب 8 از ابواب وضوء.
2. همان .
3. همان .
4. همان.
5. همان.
6. عروه الوثقي، فصل في الوضوءات المستحبّه، مسئله 3.