مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: عصاي موسي
عصاي حضرت موسي به جز تبديل شدن به اژدها, چه كارهاي ديگري انجام مي داد و الآن در دست كيست ؟


پاسخ:
در سورهء طه وقتي خدا از موسي پرسيد: آن چيست كه در دست تو است , اي موسي ؟ گفت : اين عصاي من است ; بر آن تكيه مي كنم و برگ درختان را با آن براي گوسفندانم فرو مي ريزم و با آن كارهاي ديگري انجام مي دهم . خدا فرمود: اي موسي ! آن را بيفكن . پس موسي آن عصا را افكند و ناگهان اژدهايي شد كه به هر سومي شتافت .(1)
از امام صادق (ع)دربارهء آيهء سؤال شد, حضرت فرمود: ما امامان موردحسادت واقع شده ايم و ما وارث انبيا هستيم و عصاي موسي نزد ما است و ما خزينه هاي الهي در روي زمين هستيم .همانا از ما است رسول اللّه (ص) و علي و حسن و حسين :.(2)
از اين روايات استفاده مي شود عصاي حضرت موسي نزد امام مهدي (عج)مي باشد.

***
پاورقي:
1.طه (20 آيهء 18
2.بحارالانوار, ج 23 ص 199