مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: عاقبت خوردن شراب
لطفاً در مورد اين كه هر كه شراب بخورد, از آب كوثر محروم خواهد شد, توضيح دهيد.


پاسخ:
يكي از گناهاني كه مطابق روايات , روح ايمان را از انسان مي گيرد و تدريجاً انسان را به كفرمي كشاند, شراب خواري است . شراب گذشته از آثار بدي كه بر روي جسم و جان مي گذارد, اين اثر خطرناك راهم دارد كه با از بين بردن نيروي خِرَد و عقل , آدمي را به انكار خدا و معاد و ساير مقدسات ديني وا دارد;به تعبير روايات , او را به طور كامل در اختيار شيطان گذارد.
امام صادق (ع)فرمود:.(1)
امام صادق (ع)فرمود: .(2)
امام موسي بن جعفر(ع)فرمود: .(3)

***
پاورقي:
1.سيد هاشم رسولي محلاتي , كيفر گناه , ص 263 به نقل از احتجاج طبرسي , ص 190
2.صادق احسانبخش , آثارالصادقين , ج 5 ص 431
3.همان , ص 436