مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: درس خواندن
چگونه بايد براي درس خواندن برنامه ريزي كرد تا موفقيت بيشتري به دست آيد؟


پاسخ:
امام صادق (ع)فرمود: .(1)
در انسان , كشش ها و تمايل هاي مختلفي وجود دارد. خداوند اين تمايلات را براي هدف و مقصودي عالي در وجود بشر به وديعت نهاده است . جوان در اين مرحله از دوران زندگي خود, علاوه بر ميل به غذا واستراحت و ورزش , مجهز به قوهء عقلاني است و كشمكش هاي دروني بين غرايز شهوي و غيره با قوهء عقلاني به وجود مي آيد, لذا بايد با برنامه ريزي دقيق و حساب شده طوري عمل كند كه به اين صدمه وارد شود و نه آن رااز دست بدهد.
از طرفي موقعيت تحصيل و آموختن دانش , كار اصلي جوان است , كه بايد حساب شده آن را به مقصدبرساند. براي برنامه ريزي در مورد دروس , هر كس با ديگري فرق دارد, وضعيت همهء جوانان يك جور نيست ,اما مي توانيد با توجه به ساعات شبانه روز مطالعات خود را تنظيم كنيد.
هر وقت از خواب بيدار شديد, چون ذهنتان آماده تر است , به درس هاي رياضي و حفظ كردن بپردازيد وبعد از هر يك ساعت مطالعه مقداري چشمانتان را استراحت داده و كمي دراز بكشيد (حدود 10دقيقه ), بعدمطالعه را آغاز كنيد و موقع نماز و عبادت مشغول مطالعه نباشيد; ابتدا به عبادت بپردازيد كه در موفقيت شمابسيار مؤثر است و خداوند موانع سر راه موفقيت را برطرف مي كند. ان شاءاللّه .

***
پاورقي:
1.اصول كافي , ج 2 ص 135