مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: خوردن مردار
حكم مردار و خوردن آن چيست و فلسفهء علمي آن چيست ؟


پاسخ:
مردار حيواناتي كه خون جهنده دارند, نجس هستند و خوردن آن ها حرام است .(1)
دانشمندان و پزشكان گفته اند: در مردار ماده اي به نام پتومائين به وجود مي آيد كه ناشي از بيرون نيآمدن خون ازبدن است , اما وقتي كه حيوان را ذبح كردند, سمومي كه در اثر ترس در حيوان ايجاد شده , با بيرون آمدن خون دفلع مي شود و گوشت سالم تر مي باشد. از امام صادق (ع)نقل شده كه . از امام رضا(ع)نقل شده :
و گوشت آن سنگين و ناگوار مي شود.(2)

***
پاورقي:
1.توضيح المسائل مراجع , ج 1 مسئله 88 و ج 2 مسئله 2583و 2584
2.همان , به نقل از بحار الانوار, ج 6 ص 100