مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: صحبت با اموات
اگر با مردگان به خصوص شهيدان صحبت كنيم , درد دل يا زباني , مي شنوند و به ما پاسخ مي گويند؟


پاسخ:
محمد بن مسلم مي گويد: خدمت امام صادق (ع)عرض كردم : مردگان را زيارت كنيم ؟ فرمود: آري
گفتم :آيا آن ها مي دانند به زيارتشان رفته ايم ؟
فرمود: بلي , قسم به خدا! مي دانند و شاد مي شوند و به شما انس مي گيرند.
عرض كردم : وقتي به زيارت آنان مي رويم , چه بگوييم ؟
فرمود: .(1)
در كتاب تأليف از حضرت امام صادق (ع)روايت شده : .(2)

***
پاورقي:
1.مفاتيح الجنان , باب زيارت قبور مؤمنين , تأليف محدّث قمي , ص 992 مؤسسه انتشارات نبوي .
2.نقل از مفاتيح الجنان , باب زيارت قبور مؤمنان , تأليف محدث قمي ـ ص 992 چاپ مؤسسهء انتشارات نبوي .