مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: نجس بودن خوك
علت نجس بودن گوشت و بدن سگ و خوك چيست ؟


پاسخ:
علت نجس بودن سگ و خوك رواياتي است :
امام صادق (ع)فرمود: . از حضرت سؤال شد: چرانجس است ؟ فرمود: .(1)
از امام صادق (ع)دربارهء سگ سؤال شد. حضرت فرمود: .(2)
علي (ع)در حديث أربع مائه فرمود:
بود, آن را بشوييد و اگر خشك بود, مقداري آب به بدن يا لباس بپاشيد>. ضمناً از نظر بهداشتي ميكروب سگ بسيارخطرناك است .
در مورد خوك نيز رواياتي دلالت بر نجاست آن مي كند:
از امام موسي بن جعفر(ع)سؤال شد:اگر خوكي از ظرفي آب بنوشد, حكمش چيست ؟ فرمود: .(3)
از امام صادق (ع)سؤال شد :كسي كه دست به گوشت خوك بمالد, حكمش چيست ؟ فرمود: .(4)
روايات ديگري در اين مورد وجود دارد كه دلالت بر نجاست سگ و خوك دارند.


***
پاورقي:
1.وسائل الشيعه , ج 2 ص 1015
2.همان .
3.همان , ص 1017
4.همان , ص 1018