مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: دوستي
دوستي داشتم كه 18سال با هم دوست بوديم و چون ايشان بين من و دوست ديگرم را به هم زد به شدت از دستش دلخور شدم و نمي توانم او راببخشم , آيا اين عمل من باعث گناه هست يا نه ؟


پاسخ:
اگر دوستتان از شما نسبت به آن كار بدش معذرت خواهي كرده خوب است با ايشان دوستي خود را ادامه دهيد گر چه بهم زدن بين دوستان گاهي روي انگيزه است كه گناه دارد ولي گاهي روي ندانم كاري وسادگي است , اگر ندانم كاري باشد گناهي مرتكب نشده است . در هر صورت هر كس اشتباهات دوستش راببخشد خداوند در روز قيامت او را مي بخشد.
امام صادق (ع) فرمود: چهار دسته در روز قيامت مورد توجه خدا قرار مي گيرند:
1 هر كس عذر خواهي شخصي را بپذيرد;
2 هر كس به فرياد بيچاره اي برسد;
3 هر كس بنده اي را آزاد كند ;
4 هر كس بي زن يا بي شوهري را ازدواج دهد.(1)

***
پاورقي:
1 )بحارالانوار, ج 7 ص 299