مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: ولايت فقيه
آيا آيات و رواياتي دربارهء ولايت فقيه داريم ؟ اگر داريم , به چند تا اشاره نماييد.


پاسخ:
دربارهء ولايت فقيه روايات زيادي وارد شده است كه در ذيل به چند روايت اشاره مي كنيم :
1 حضرت اباعبدالله الحسين (ع) فرمود: .(1)
2 از امام صادق (ع) مي پرسد: در اين عصر كه قُضات از طرف حاكمان جور قضاوت مي كنند وعدالت و علميت آن ها براي ما محرز نيست , شكايت خود را پيش چه كسي برده و نزاع خود را چگونه حل كنيم ؟
امام صادق (ع) فرمود: .(2)
جملهء دلالت بر عموم دارد, چه قضاوت و چه غير آن .
3 ضمن نامه اي از حضرت مهدي (ع) مسائلي را مي پرسد و استفسار مي كند در عصر غيبت شما چه كنيم ؟ امام (ع) مي فرمايد: .(3)
جملهء عام است و شامل همهء امور مي شود,از جمله مملكت داري .

***
پاورقي:
1.تحف العقول , طبق نقل جهان بيني اسلامي , از كتب درسي مراكز تربيت معلّم , رشتهء ديني عربي , ص 158
2.وسائل الشيعه , حرعاملي , ج 18 ص 99
3.اكمال الدين صدوق , طبق نقل جهان بيني اسلامي , از كتب درسي مراكز تربيت معلّم , ص 160