مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: انتقاد پذيري
يك راه حلّ اساسي براي انتقادپذيري و صبور بودن بيان نماييد.


پاسخ:
روحيهء استكباري در انسان باعث مي شود بسياري از نصيحت ها و انتقادها را قبول نكند. از اين جهت در روايات فراواني از تكبر و خودخواهي مذمّت شده است . اين كه انسان حاضر نيست حرف ديگران را بپذيرد وخود را برتر از آنان مي داند, علامت وجود اين روحيه است و بايد با آن مبارزه كند و اگر مبارزه كرد و توانست اين روحيهء مذموم را از وجود خود بيرون كند, آن وقت از نصيحت ها و حرف ها و پيشنهادهاي ديگران نه تنها بدش نمي آيد, بلكه از آن استقبال مي كند. اين كه امام صادق (ع) فرمود: حاكي از روحيهء تواضع و فروتني در وجودحضرت است . همان طور كه انسان خود را در قابل آينه قرار مي دهد و حاضرمي شود و قبول مي كند آينه هر چه نقص و عيب در سر و صورت او است , به او بگويد, بايد در برابر برادران و مؤمنان نيز اين چنين باشد و همان طور كه ازآيينه ناراحت نمي شود, نبايد از برادران ديني خود كه عيوب او را گوشزد مي كنند, ناراحت شود.