مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: كمك به اموات
اگر كسي فوت شد, آيا مي توان با خواندن دعا و نماز و فاتحه و يا صدقه دادن كمكي به او كرد؟


پاسخ:
هر عمل خيري را كه انسان براي مردگان خود انجام دهد, ثوابش هم به ميت و هم به شخص زنده اي كه آن را انجام بدهد, مي رسد. از پيامبر گرامي اسلام 6روايت است كه فرمود: براي ميت و مرده زماني سخت تر ازشب اول قبر نيست . پس به مردگانتان با دادن صدقه رحم كنيد و اگر صدقه نداشتيد كه بدهيد, دو ركعت نماز بخوانيد كه در ركعت اول بعد از حمد دوبار خواندن قل هو الله احد و در ركعت دوم يك فاتحه و ده بار باشد وبعد از سلام بگوييد: اللّهم صلِّ علي محمد و آل محمد و ثوابش را به قبر مردهء مورد نظر ارسال كنيد.(1)
امام صادق (ع)فرمود: .(2)

***
پاورقي:
1.بحارالانوار, ج 88 ص 219 حديث 4 چ بيروت .
2.صادق احسان بخش , آثار الصادقين , ج 10 ص 532