مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: احكام روزه
آيا استفاده از عطر و ادوكلن , در ماه رمضان , روزه را باطل مي كند؟


پاسخ:
استفاده از عر و ادوكلن در هنگام روزه اشكالي ندارد.
آن چه در احاديث و روايات نهي شده ـ البته نهي مولوي نيست كه مخالفتش موجب عذاب شود ـ بوييدن گل هاي معطر و رياحين است .
امام صادق (ع)فرمود:.(1)
در جايي ديگر حضرت به علت مسئله اشاره مي فرمايند كه : بوييدن ريحان لذت آور است و براي روزه دار مكروه است از آن لذّت ببرد.(2)
البته در بعضي احاديث , اشاره به جواز, بدون ذكر كراهت شده است .(3) كه استنباط صحيح و دقيق و به دست
آوردن نظري مطمئن و مستند كه موجب صدور فتوا شود, به دست عالم مجتهد و مرجع تقليد است .
در عين حال علما و مراجع عظام تقليد در بحث روزه زير عنوان : آن چه براي روزه دار مكروه است , فرموده اند:.(4)

***
پاورقي:
1.وسائل الشيعه , ج 7 كتاب الصوم , ص 66 حديث 12
2.همان , ص 65 حديث 7
3.همان , باب 32
4.توضيح المسائل مراجع , ج 1 ص 961 مسئله 1657