مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: رزق در روايات
منظور از رزق در روايت: اگر بين الطلوعين بخوابيد از رزق محروم ميشويد چيست؟


پاسخ:
در روايات از طريق شيعه و سني نقل شده كه صبح هر چه زودتر به تجارت مشغول شويد. امام صادق (ع) فرمود: دوست دارم كسي را كه دنبال طلب رزق برود. پيامبر(ص) فرمود: اللهم بارك لامتي في بكورها؛[4] خدايا به كساني از امت من كه صبح زود به تجارت ميپردازند، بركت بده.
باز امام صادق (ع) فرمود: سه خصلت را از كلاغ بياموزيد: 1ـ زناشويي او مخفيانه است، 2ـ صبح زود براي طلب رزق حركت ميكند، 3ـ پرهيز و احتياط ميكند.[5]
در روايتي از امام صادق (ع) نقل شده: هرگاه به چيزي محتاج شدي، صبح زود حركت كن، زيرا ارزاق قبل از طلوع خورشيد تقسيم ميشود.[6]
از طريق اهل سنت از پيامبر (ص) روايت شده: اذا صليتم الفجر فلا تناموا عن طلب الرزق؛ هنگامي كه نماز صبح را خوانديد، نخوابيد و به دنبال كسب راه بيافتيد.[7]

***
پاورقي:
[4] وسائل الشيعه، ج 12، ص 50، باب 29.
[5] همان.
[6] بحارالانوار، ج 103، ص 41.
[7] كنزل العمال، ج 4، ص 21.